Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

utorak, 25. rujna 2018.

Simbologija zmije IV


simbologija zmije 3


Ovo je položaj planeta na proljetni ekvinocij u vrijeme razapinjanja, gore su Uran, Saturn i Jupiter  Venera i Zemlja su ženski planeti i oni su dolje. Posebno je zanimljiv položaj Marsa na boku križa, on predstavlja slijepog centuriona Longina koji je probo Isusa kopljem u bok. Isusu je potekla krv i voda iz boka, Longin je tada progledao i prosvjetlio se (u alkemiji voda je srebro/ženski princip i krv muški/crveni, njihovim spajanjem se prosvjetljuje). To je alegorijska priča, centurion koji vodi stotinjak rimskih vojnika nije mogao to slijep obavljati, kao što nema smisla da je voda potekla. Kad je priča nemoguća onda ima u sebi dublji smisao. Longin je od crkve beatificiran, postao je sv. Longinus. Dan mu se slavi 15.3., baš kada su u Rimu počinjale Martovske ide (mart je ime po marsu). Longin je mars, vidimo da zodijački znak za mars ima koplje, u Vatikanu je statua sv. Longina ista kao rimskog Marsa. Na kabalističkom Drvu života Longin je sefira gebura, ona je sa strane drva, crvene je boje i njom vlada mars. Centurion Longin ima još neke i zvjezdane astroteološke kototacije vezane za zviježđa Strijelac (kojim vlada mars), Kentaur/Centaur i Južni križ između njegovih nogu, sigurno nije ono što se spominje u filmu "Zeitgeist" kada za solsticij navodno umire na J. križu. Na solsticij je rođenje, a i ekliptika ne prolazi kroz J. križ.

LONGIN

MARS
ZNAK MARSA

Na dnu križa su venera i zemlja, kao 2 noge i 2  Marije koje su bile ispod križa. To je motiv koji vidimo na egpatskom papirusu. Izida i Neftis prisustvuju rođenju Horusa koji se rađa iz Ozirisa/Oriona, iz njegove kičme. To je jutarnje sunce koje izlazi iz Oriona, u rogovima bika. Horusa je u Egiptu krstio u Eridanusu Anup/Anubis "onaj koji po vodi hoda", to je Orion koji stoji na zviježđu Eridanus ( Anupa je zviježđe Pas/Anubis). Ista priča u Bibliji, Ivan/Orion krsti Isusa u Jordanu. A što je krštenje? To je ponovno rođenje, faraon bi postao Oziris/Orion kad bi umro, kad bi se ponovno rodio Horus. Isto je kada Isus diže Lazara iz mrtvih u Betaniji (kući ani), to je ista priča kad je El asar/Oziris/Orion  dignut iz mrtvih, opet je ponovno rođen. Kod El ausara su bile isto 2 žene, Izida i Neftis, kod Lazara Marta i Marija. I tu se isprepliću legende, po Katarima je Josip arimatejski koji je skupio krv i omotao Isusa otišao sa Lazarom, Martom i Marijom u Marseille (Marseille je po mars kao i Marta). Znači, Orion je ponovno rođenje. Orion sa suncem izlazi na istoku. Isusovo rođenje (sunce) je navijestila betlehemska zvijezda koja je bila poravnata sa 3 zvijezde orionova pojasa. To su 3 maga/kralja sa istoka/orijenta tj. Oriona.  Orionove zvijezde su zvali i 3 Marije (kod Egipćana djeca Horusova), kad Isus ustaje iz mrtvih svjedoče mu 3 Marije. U evanđelju po Ivanu se kaže: "zaista, zaista, kažem ti, ko se ponovno ne rodi ne može vidjeti Kraljevstva božjeg". Ovo je poglavlje 3,3,  znamo da u mikrokosmosu 33 pršljena označavaju ponovno rođenje, u makrokosmosu imamo kut od 33 stupnja između pojasa Oriona i Plejada. 33 broj u bibliji označava božji savez i obećanje, 33 puta se spominje Noa, Abraham i Jakob koji je vidio božje ljestve.

IZIDA I NEFTIDA SA RA/HORUSOM
Sunce je imalo razne nazive po fazama u Egiptu. Ra je sunce, kad bi zalazilo ono je bilo "skriveno sunce" AmonRa, Set ili Atum (jesen je autumn po suncu koje ponire na godišnjoj bazi). U podzemlju je sunce Oziris, jutarnje je Horus ili Khepri.Ovo su imena zavisno od precesije; kad je bilo doba Bika, sunce na 2 horizonta je bilo Amun i Horus, korijen MN je obožavanje Bika npr. bogovi Min/Mn, Monthu, Mnervis. U dobu Ovna bogovi poprimaju karakteristike Ovna, Atum postaje sunce na zalazu, Khepri izlazeće. Khepriju je bio znak skarabej sa ovnovim rogovima, skarabej/balegar hoda unazad i kotrlja balegu. To je prikaz Raka na nebu, ide po horizontu unazad i kotrlja sunce. U dobu Ovna, sunce je na ljetni solsticij u znaku Raka. Khepri je zamijenio Horusa, Horus je sunce koje se rađa iz Oriona, h orion. Seth je uskrsao Ozirisa sa kamenom koji ima 4 strane (4 kardinalna znaka), isto tako su Horusova 4 sina Kheprija. Tu je simbolika kada rimski vojnici trgaju Isusovu odjeću na 4 dijela, planina Meru kod Kineza je ležala na 4 potpornja, ona je kralježnica sa 33 pršljena i os svijeta i galaksije, sličnan prikaz Meru planine imamo u Ankgor Watu u obliku češera.
KINESKI PRIKAZ MERU PLANINE

Amunova žena je bila Amanuet "ona od Zapada", ona je vodila duše u Amenti na zapad gdje je predvorje Duata podzemnog svijeta.  I duše su ulazile tako u podzemni svijet u pratnji Anubisa, na kraju ih je čekao sud gdje je Maat mjerila percem grijehe, uz Ozirisa kao suca i Thotha kao pisara. Ovo je sve istočno zviježđe Orion, Oziris je Orion , Anubis je zviježđe Pas, a Maat je vaga. Vaga je kardinalni znak, dijeli ekliptiku na 2 polovice točno, jesenska ravnodnevnica. U hebr. alfabet vagu predstavlja slovo lamed koje dijeli alfabet na pola. U znaku Vage sunce počinje ponirati u donji svijet, dani postaju kraći .Onda su bile razne pogrebne svečanosti koje počinje sa Mabonom ,preko Samhaina kad se svijet mrtvih i živih dodiruju. Orion se tada jasno počinje vidjeti na nebu, Orion je bio Liber u Rimu, korijen vaga/libra je taj. Sunce je u donjem svijetu od Samhaina do Saturnalie/Yule kad je nakraći dan, od 25. sunce se ponovno rađa i dani postaju duži. U kršćanstvu sa vagom se prikazuje Mihael, on se slavi u rujnu. On je sumerski Tas mikigal, "bog agrikulture" koji je Sumeranima donio tu vještinu.
"Neka je molitva tebi, o Ra, ti uzvišena moći, koji ulaziš u odaje Amenta (Amaunet), gle tvoje tijelo je Temu (Atum)."
"Neka je molitva tebi, o Ra, ti uzvišena moći, koji ulaziš u tajnu palaču Anubisa, gle tvoje tijelo je Kepera (Khepri)."
NUT
CRVOTOČINA I BARKA RA

RA KAO HORUS ULAZI U ZVJEZDANA VRATA SA 32 ZVIJEZDE PLUS SUNCE
Nut je u Egiptu bila galaksijska svjetla zmija koja ide od centra do Oriona/Bikovih rogova, Nut je oplodila Geba koji je bio zemlja. Po galaksijskoj rijeci u podzemlju je plovio Ra sa svojom barkom, znači od "zlatnih vrata" Zmijonosca do "srebrnih vrata" u Orionu. Veoma je interesantan prikaz Raove barke. Na svoja 2 kraja ima crvotočine, isto onako kao što ih i danas prikazuju znanstvaenici. Postoje prikazi Seta kako izlazi iz zmije, Jazona koji je plovio po galaksijskoj zmiji i kojeg ista izbacuje u društvu Atene, zaštitinice onih koja je rodila zmija. Mitski kralj Tebe, Kadmo je rođen iz zmijskih usta. Kadmo na semitskim jezicima znači istočni, otuda Adam Kadmon kao "istočni čovjek". Isto tako imamo u J. americi zmiju koja jede ili izbacuje čovjeka. Prije će biti da izbacuje, zmija počinje jesti od glave, ovdje su svi prikazi kako glava viri iz usta. Ta zmija iz J. amerike je u vili Berlusconi i logu "Alfa romeo". Na logu je Orionov/Jurjev križ,, alfa je aleph/Bik, a Romeo označava hodočasnika koji ide u Rim. Poslije ćemo vidjeti da Orion/Bik/Plejade upućuju na Rim. U filmu "Bogovi Egipta" vidjeli smo kako Horus i smrtnik dolaze u Raovu barku i bore se protiv zmije/crva Apopa. Oni ulaze u Zvjezdana vrata, artefakt koji je bio stvaran i koji su arheolozi pronašli na nekim lokacijama. Znači, kroz ta vrata ulaze u crvotočinu. U germanskim jezicima je ista riječ za zmiju/zmaja/crva. U Bibliji, osim usporedbe Isusa sa zmijom, u knjizi o Jobu i psalmu 22 ga se uspoređuje sa crvom. U egipatskoj "knjizi mrtvih" imamo prikaz Ra kako ulazi u vrata sa zvijezdama, posebno je interesantan broj od 32 zvijezde plus sunce. Ra je isto bog koji je u filmu "zvjezdana vrata", oni su porobili ljude da rade za njih preko svećenika. Imamo u tom filmu i radnu životinju, sliči na ljamu ili devu. Ljame i deve pripadaju istoj porodici, a geografski su jako udaljene, moguće je da su donešene odnekud kad su se gradila carstva u Egiptu i na Andama.
SET I CRVOTOČINA
JAZON, ZMIJA I ATENA

ENKI DAJE ZNANJE LJUDIMA

MITHRAS

Kada se rađamo prolazimo kroz tunel, isto što pričaju oni koji su bili u komi.  Oziris i Set su imali ta wer, napravu kja je omogućavala putivanje kroz crvotočine. Ta wer (slično kao tower) je bio Ozirisov stup, "veza između neba i zemlje" U mikrokosmosu to je  vrh kičmenog stupa, slično kao Drvo života i planina Meru, svjetlosno koplje sa češerastim vrhom (slično koplje je imao Marduk i zvalo se mar ili mer).  U makrokosmosu to je stup po osi zemlje i stup koji ide po galaktičkoj zmiji, a vrh je u Orionu. Slične su i životinje prikazivale ovo, os zemlje je završavala na sjeveru u zviježđu Draco (Thuban) i simboliziran je hibridnom životinjom Taweret, ta weret.Veoma slična je bila i druga životinja, Ammit, koja je prisustvovala posljednjem sudu u Orionu.  Ta wer je prikazan na vratima koja se voze na Raovoj barci, na tim vratima je nekad Horus ba, dio duše tj. osobnost koja se rađa. Ta wer je vrh stupa, u Egiptu je Ozirisov stup bio i djed (Ptahov stup je tet), to je donji dio. Sve je to simbolizirano u piramidi, kraljeva i kraljičina soba su usklađene sa žlijezdama u glavi, u makrokosmosu jedna je usklađena sa Orionom i Kochabom u Medvjedu, druga sa Siriusom i sa sjeverom u Thubanu.. Gledaju prema sjeveru i na zapadu su Nila gdje je zemlja mrtvih.. Keopsova piramida je točno na sred kopnene mase zemlje, isto kao što je epifiza centar kranijalnog dijela mozga. Djed je bio podizan na iz Izidine vagine, "pupka svijeta", na slici vidimo da je taj kut 23.5, kut koji zemljina os kada je sunce u najvišoj i najnižoj točki u precesiji. Grci su taj pupak zvali omphalos kamen, kod Hopi indijanaca je isto središnja os sipapu stajala oko tog stupa, tu su odlazili mrtvi. U Abydosu je bio bezdan abtu (Izidina vagina, abtu je simboliziran ribom), Ozirizov stup je stavlja u vode Nuna u ribu/utrobu Izide, isto kao u Delfima, delphos znači riba i utroba i tamo je bio kamen omphalos. Benben kamen je u obliku piramide izronio iz voda Nuna, u Londonu imamo Big Ben nazvan po njemu. Sa kamenom benben se povezuje Bennu, egipatski Feniks važan u alkemiji. U Philadelphiji je donešen ustav SAD, Philadelphiju zovu "keystone state" ili država zaglavnog kamena. I Vatikan je na izgrađen na Petrovom kamenu, pretkršćanski sveti kamen je bio petra. Znači, svi centri moći i abrahamske religije počivaju na kamenu, Židovi mole na kamenu ostatku Solomonova hrama, a Muslimanima je sveti kamen sa kojeg je Muhamed odletio u nebo na konju Buraku. Pupak je u germanskim jezicima nafela/nafli/navel, ta riječ upućuje na Orion kao rodno mjesto. Nephila na aramjeskom znači Orion, nfl je u hebrejskom pasti i tako imamo nefile "pale anđele/divove koji predstavljaju Orion.
KUT DJEDA OD 23.5
TA WER; STOJI NA NEČEM SLIČNOM KAO ZAVJETNI KOVČEG, NA VRHU SU 2 PLOČE KOJE SU NA FARAONOVOJ GLAVI

Oziris je slavljen i kao Bik u proljeće, djed predstavlja kralješke oko sacruma Bika, a ankh torakalni kralježak bika. Na crtežima su je to dvoje prikazivano uz was, Sethovu/Ozirisovu palicu., ta palica je u desnoj Ozirisovoj ruci gdje stoji kao Orion. Brod sličan ovome je imao Yima, u Perziji je bio bog podzemlja. U Indiji je bio Yama, vjerojatno povezan sa divom iz nordijskog podzemlja Ymirom i kanaanskim Yamom. U Mezopotamiji brod kojim je plovio Ningirsu je bio magulla anna, a Ninurtin brod je bio magur. Ninurtu/Ningirsu se na wikipedii uspoređuje sa Kronosom/Saturnom. Prava je istina da ta božanstva u početku nisu predstvljala tu planetu, kasnije su svojstva pripisana saturnu. Jer bili su titan Kronos i primordijal Kronos, bog vremena. To se sve povezuje sa divom Orionom, u Indiji je zvan Kal purusha, kal je vrijeme a purusha nepromjenjiva svijest, nešto kao Šiva svijest (prakrti je materija tj. šakti). A satrun je zvan poslije "gospodar vremena" i "gospodar žetve". Orion se slavio kao početak žetve, sa srpom u desnoj ruci i povezivao se sa smrti, saturn je kasnije i taj epitet preuzeo. Kod nas je ulogu saturna preuzeo Dažbog/Hromi Daba (orion je hrom). Utu/Shamash, Helios, Apolon, Dažbog su se često vozili u kočiji. To je sunce kada je na ruci Oriona i na "srebrnim vratima", ispred zviježđa Kočijaš. Ninurta/Ningirsu je bio sin od Ninhursag, ovo nin upućuje na orion, npr. Ninip se borio protiv bika. Ninurta se povezivao sa Siriusom, Merkurom, Orionom i Orionom/suncem na zalazu.. Hebrejski naziv za Orion je kesil, na kislev im je naziv za mjesec koji je u studenom i prosincu, Orion se tada najjasnije vidi. U studenom je slavljenje mrtvih (npr. dia de  muertos u Meksiku), u prosincu su bili razni blagdani svjetlosti (hanuka kod Židova) i saturnalia. Saturn je zvan kod Židova remphan, slično kao što su rephaimi bili divovi vezani za Orion. I El, ime koje se vezuje za saturn je svjetleći po Orionu (piktograf el je pastirski štap i glava bika), kao i Pan koji je postao sotona/saturn a bio je vezan za lov i zvan je pastir. Ključne riječi kod Oriona su pastir, lovac, svjetleći, Lucifer, pobuna protiv boga, pali anđeo, penis, voda i vatra, div, grobnica, smrt i uskrsnuće, krštenje, žetva, hromi, bezglavi, silni, moćni,  heksagram itd.

Opet se možemo vratiti na ovu sliku sa Izidom i Neftidom .Vidimo na slici kralježnicu bika i sunce koje je bilo među rogovima za vrijeme galaktičkog poravnjanja na vratima. Ovi rogovi ili uzdignute ruke su i hijeroglif za Ka, vitalnu esenciju koja razlikuje mrtve od živih. To je položaj molitve, u kršćanskoj ikonografiji na srednjovjekovnom latinskom taj je položaj nazivan orans/orant. Imamo kod Egipćana i Sahu, spiritualno tijelo. Sahu je u Egiptu bio Orion sa dijelom zviježđa Bika, Eridanusa i Zeca, slično kao što je u Indiji Mriga (jelen/antilopa) Orion sa Bikom i Sirijusom. Znači,dijelovi duše ka, ba (hijeroglif sokola sa ljudskom glavom kao Horus) i sahu ukazuju na taj dio. Mer ka ba, svjetlosno vozilo, ima i ka i ba u sebi, mer je svjetlost i koplje koje predstavlja Meru u tijelu. Ankh  predstavlja torakalne kralješke bika. A na njima u zviježđu Bika su Plejade, koje se počinju vidjeti u proljeće. Ankh se sastoji od tau slova i ovalnog ru, ru znači usta ili utroba. Tauru znači bik. Isus je razapet na sTAUROn/sTAUROs, u papirusu Bodmer je ta riječ skraćena na stron, na slici vidimo da su stavili T i R u obliku ankh križa, grč. theta i ro.

Ankh bez tau je shen (to je sam ru), s njim su prikazivani lešinari boginje Nekhbet iznad faraonovog tijela. Shen je znači portal za prolaz duše, shen u Mezopotamiji ima Inanna i Utu/Shamash kad sudi duše ljudi, prikazan je na cilindru kao div Orion. Taj prsten sa 2 zmije su i na prikazima Ahure mazde, Ashura, izlaze kao božanstva iz njih.Sliči na slovo omega, omega slovo je znak Vage kada sunce ponire. Znak kao omega slovo je bio simbol nebeske krave Hathor  u Egiptu i Ninhursag u Mezopotamiji.. Autor Wayne Herschel tvrdi da je omega/shen portal, Alfa i omega kako sebe Isus zove je portal i znak Bika. Jer slovo Alfa je nastalo iz bikovih rogova i zarotirano je. Alfa i omega je na znaku chi ro, chi ro je Orionov križ, P su Plejade a S jen Sirijus koji je poravnat sa Orionovim pojasom. I u tijelu imamo sve to ukodirano. Zavisi iz kojeg se kuta gleda, chi/merkaba energija s kojom se ide u druge dimenzije izgleda kao križ, ankh i chi ro. Slično omegi je i velificatio, u njemu su predstavljana rimska božanstva.

CHI ENERGIJA/MERKABA IZ SVIH KUTEVA

CHI RO, PLEJADE, ORIONOV KRIŽ I SIRIJUS I ALFA I OMEGA
NEPTUN I VELIFICATIO


Osim mostova, simboli nebeskih vrata na zemlji su i lukovi.  Kod Kineza imamo mjesečeva vrata (to su "srebrna vrata"). Kod japanskih šintoista se vrata koje odvajaju profano od božanskog zovu torana. U Njemačkoj imamo Brandenburger tor sa kočijom quadrigom tj. zviježđe Auriga/Kočijaš iznad sjevernih Orionovih vrata i Bika. Korijen je kod tih riječi tor/bik. I u Paizu imamo sličan sa konjima, Arch de triomphe du caroussel. On je manji luk, najpoznatiji je Slavoluk pobjede, oko kojeg se širi 12 avenija. On je na Elizejskim poljanama, Elizejske poljane su kod Grka bile mjesto gdje idu heroji (u kršćanstvu imamo sv. Elizeja). Duše žena u poljane je pratila Iris, supruga merkurova i veza između bogova i ljudi. U moderno vrijeme je napravljen i Veliki luk u Parizu, svi lukovi su na "povijesnoj osi" i markiraju Sirijus i Lugnadash  i koji je u kolovozu. Kod Hopi indijanaca su se u kolovozu svake 2 godine u čast Oriona izvodili plesovi zmije i antilope, antilopa/jelen i zmija su i u Indiji simboli Oriona. Svi gradovi kuda je Crno plemstvo prošlo imaju epitet svjetleći ili svjetlost. Lugh je svjetleći Orion, po njemu je i London/lundinuim, Lyon/Lughdunum (Lugnadash je u lavu), Lugano, Luzern. Pariz i Venecija (ona je u znaku venere, lugnadassa i Bika) kao "gradovi svjetlosti", Lichen stein i Luxemburg (licht i lux je svjetlo), Austrija kao ausar/ausra (Orion i venera) Belgija kao Bel/Orion (tamo je EU parlament sličan Nimrodovoj/Orionovoj kuli babilonskoj sa ženom koja jaše na Biku). Imamo i Nizozemska kao Netherland. Ona je ispod zemlje, ali neteru su bili u Egiptu svjetleći stražari sa Oriona, znači može značiti zemlja neterua. I Nizozemsku zovu Oranje, po oranskoj dinastiji. Zastave u crveno bijelo plavim bojama vjerojatno isto vode porijeklo otud, Orionove zvijezde i nebula su baš u tim bojama. Imamo jednako tako crveno, bijelo i plavo masonstvo.
SLAVOLUK MAKEDONIJA SA 32 RELJEFA

Za raspored ulica i spomenike u gradovima koji su ključni Crnom plemstvu je zaslužan Domenico Fontana, arhitekt pape Sixta 5 koji je bio naše gore list iz Boke. On je uredio Rim, Washington, London, Pariz i Sankt Petersburg. Svoj amblem sa kruškama je promijenio u onog sa mletačkim lavom, iznenada su mu odnekud došli silni novci jer je Rim dotada bio nerazvijen . Obelisci su prenešeni iz Egipta i morali su biti u tišini uspravljeni jer je radnicima prijetila smrtna kazna ako se neko oglasi. Vatikan je napravljen na starom paganskom svetištu gdje su bile jake energije, u svim gradovima koje je radio su stavljeni obelisci pored kupola da pojačavaju energiju. Uspravljeno kamenje su stari narodi često dizali na zmajevim linijama, one su iste one akupunturne točke u tijelu.. Osmokračni križ na trgu Sv. Petra markira veliko galaktičko poravnanje, u sredini je obelisk kao antena. Sa strane je napravio 2 fontane koje sa obeliskom čine Orionov pojas. I slažu se sa njim kada Orion/bikovi rogovi izlazi na zimski solsticij. Sv Petar je tu ključar, na slici vidimo kako njemu Isus daje ključeve nebeskih vrata Kada se spusti cijela slika na zemlju Plejade predstavljaju 7 rimskih brežuljaka.
VATIKAN KAO STARGATE KROZ SREBRNA VRATA
OBELISK, JEDNOROGOV ROG I ORIONOVA TOLJAGA NA ZIMSKI SOSTICIJ POKAZUJU NA SREBRNA VRATA

ISUS DAJE PETRU KLJUČEVE ZLATNIH I SREBRNIH VRATA

Kupola Sv. Petra ima 32 odjeljka plus otvor. Ovaj se obrazac stalno ponavlja kao na zastavi UN, 32+sunce ili otvor kao oko.  Gotovo sve velike katedrale  i druge bogomolje neovisno o vjeri imaju 32 znakova plus sunce u sredini. Znaju često biti u 2 reda 16 i 16 kao na slikama dolje gdje su kupole svih važnijih katedrala počevši od sv. Petra, firentinske, Kristovog groba, Taj mahala itd.  Te kupole su kao mjesto uzašašća, u bazilici sv. Petra su se pape pokapale. Isto imamo u Washingtonu u Capitol dome, na svodu je slika apoteoze tj. uzašašća Georga Washingtona između 72 ornamenta, njegov grob je ispod svoda točno. Tamo je 33 bisti uokolo, 33 stepenice do kapitola (glava), 32+1 na podu i zodijak uokolo. U Španjolskoj se kraljevi pokapaju u El Escorialu, rađena je po uzoru na Solomonov hram i crkvu sv. Petra na 330 000 stopa, tamo je Valle de los caidos (pali kao Orion) u čast 33 872 republikanske i frankističke žrtve, Franco je bio caudillo. Vrtuljak "Londonsko oko" ima isto 32+1 sjedalice, to je ženski princip i imamo muški princip sat Big Ben. Vrtuljak je tu kao kotač dharme, život na koji se ukrcavamo, krug inkarnacija.  Isus je kod gnostika prikazivan zmijom na križu, u kabali šekina/zmija ide kroz 22 slova hebr. alfabeta i 10 sefira plus jednu skrivenu Daath, otud to 32+1. 22. slovo alfabeta simbolizira 22. psalam kada Isus umire. Isus se 2 puta naziva zaglavni kamen u evanđeljima (to je vršni kamen u kupoli/luku/piramidi). Zato kupole imaju 32+1, Isus je umro sa 33 god. Tada je sunce u Raku doseglo najveću deklinaciju u od 33 stupnja. To je Kraljevski luk u masoneriji, zaglavni/vršni kamen i na njemu zodijački znak kada je sunce bilo na vrhuncu. Na američkom dolaru na jednoj strani su 32, na drugoj 33 pera. U budizmu se 32 i 33 bitni. Imamo 32 lakshane Bude, a boginja Kuan yin koja je bodhisattva, "Budina svijest" i ima 33 pojavljivanja i 33 transformacije. U budizmu imamo priču o silasku Gautame sa planine Meru/Sumeru sa vrha Trayastrimsa (znači 33), tamo je 33 boga. Trayastrimsa ima 8 neba prema sve 3 kardinalne strane, znači 32 plus centralno nebo koje je dom Sakre. Sakra je isto što i Indra.YAD VASHEM
U filmu Terminator spasenje imamo kiborga. Njegovo robotsko tijelo je ono niže, ljudsko je ono više koje on dostiže. U jednoj sceni stoji kao Spasitelj razapet, iznad njega je kupola sa uzorkom 32+1.

U UN i Capitol hillu je soba za meditaciju zatvorena za javnost. Tamo je 7 umjetnina koje su u duginim/bojama čakri. 7 prikazuje dugu iznad osobe u merkabi, dugino ili svjetlosno tijelo je ono koje vozi merkaba, znak je boginje Iris koja je veza između ljudi i bogova. Ona kao Merkur ide između gornjih i donjih svijetova. Iznad slike je leptir, leptir je predstavljao uznesenje kao feniks. Dugino tijelo je u budizmu sambhogakaya, zabilježeno je 160 000 transformacija u budizmu, javlja se još u manjem obimu u pravoslavlju koje je zadržalo dosta izvornog kršćanstva koje je slično budizmu i vedanti.  Dugino/svjetlosno tijelo se spominje u Bibliji, kad se očitava božja ili anđeoska prisutnost, uvijek se spominje duga ili jaka svjetlost. Jaka svjetlost se opisuje i kao slava božja (Mojsije se takav vraća sa Sinaja), dugino tijelo se nekad opisuje kao "ogrtač sa puno boja", taj ogrtač je patrijarh Jakov/Izrael proslijedio Josipu.. Duga i broj 33 znači u bibliji božje obećanje ili savez sa Bogom, imena onih koji su radili savez sa njim se spominju 33 puta: Jakov, Abraham i Noa. Kralj David je vladao 33 nad ujedinjenim Izraelom, a numerički izraz Davidove zvijezde je 33.

Ezekiel 1,28: Kao što izgleda duga, kad se pojavi u dane dažda, tako je izgledala svjetlost oko njega. To je bio izgled prikazanja slave Gospodnje. Ja je vidjeh i padoh ničice na svoje lice. Tada sam čuo glas jednoga koji je govorio.

Otkrivenje 10,1: I vidjeh drugoga anđela jaka gdje silazi s neba, koji bješe ogrnut u oblak, i duga nad glavom njegovom, i lice njegovo kao sunce, i noge njegove kao stupovi ognjeni;

Američka revolucija je provedena pod masonskom paskom, ali za razliku od francuske iluminati nisu bili toliko infiltrirani u lože. I Washington ih je spominjao i upozoravao na njih. Iluminatima/jakobincima ime isto upućuje na Orion; svjetleći tj. asirski lumazi  (ilu je svjetlost)i jakobinci po patrijarhu  Jakobu koji je bio predstavljao Oriona. I danas se kaže za Orionov pojas "Jakovljev štap" ili "Petrov štap". Jakovljeve ljestve do Boga je mliječna staza, a on se hrvao sa Bogom kao Orion, njegovo se ime spominje 33 puta (to mjesto prozove Peniel, u pasusu znakovitog broja 32,30 Postanka). . Dakle i Petar u ovom konekstu ključara je Orion. Masoni su baštinici znanja prvih graditelja i hermetista Hermesa Trismegistosa, prvi meštar je bio Nimrod/Orion tj. onaj koji se želio popeti do Jahvea sa kulom babilonskom, znači do ekliptike. Orion je jedini junak ispod ekliptike, ostali su svi iznad (Perzej, Herkul, Kefej, Volar) Jahvea su gnostici smatrali za demijurga koji ljudima uskraćuje da budu kao bogovi. U srednjem vijeku su templari bili ti koji su čuvali njihovo znanje, stradali su na petak 13. i zato se smatra nesretnim taj dan. Kod Židova imamo 13 Majmonidovih korijena judaizma ili načela vjere. 13 je važan broj u masoneriji jer simbolizira opet borbu divova/rephaima protiv Jahve; prvi put se spominje u Postanku 14,4 gdje kaže da su rephaimi bili 12 godina podložni Kedorloameru, ali su se 13. godinu pobunili. I na znaku društva "lubanja i kosti" koji predstavlja Orion je broj 322 (vatikanska bazilika se počela radit između 319 i 322., možda je tu poveznica). I taj broj predstavlja pobunu protiv Jahve, jer u Postanku 3,22 kaže:

Tada reče Gospod Bog: "Eto, čovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje, što je dobro i zlo. Da sada samo on ne pruži ruku svoju i također ne uzme s drveta života i jede i vječno živi!"
SKULL&BONES

U Washingtonu je posebno interesantan ovaj pentagram prema dolje iz sjedišta 33. stupnja škotskog obreda koji ide do bijele kuće. Pentagram prema gore je uzdizanje kundalini energije u čovjeku, od materije prema eteru/akashi, od malkuta do ketera. Prema dolje znači svjetlost koja ide na 2 vrha pentagrama ili keter u kabali u cikcak liniji do malkutha.Znači oni simbolično upravljaju Bijelom kućom. Pentagram je inače bio simbol Pitagorejskog društa, znanja koja su baštinili masoni. Kether u kabali je sephira iznad glave, ona je pola veza sa čovjekom, pola sa svjetlosti ain soph aur. Shekinah/svjetlost se spušta do preko ketera do malkutha i tamo spava, kad se probudi uzdiže se po kralježnici do mladoženje i onda nastaje hierogamos tj. sveti brak, individualno se spaja sa kosmičkim. Gore je u keteru ehieh, muška sveprožimajuća kosmička statična svijest, isto ono što je Šiva svijest u Indiji. S njom se spaja shekina/ashera, veoma je interesantno kako je na hebr. božje predstavljanje Mojsiju "ja sam koji jesam". Dakle na hebr. je Ehieh asher ehieh.

ISUS U DUGINOM TIJELU

BUDA U DUGINOM TIJELU

DUGINO/SVJETLOSNO TIJELO U MERKABI U WASHINGTONU,IZNAD GLAVE JE LEPTIR
PENTAGRAM IZ SJEDIŠTA 33. STUPNJA I GORNJI KRAK NA BIJELOJ KUĆI

ENEAGRAM

U vortex matematici postoji obrazac koji se ponavlja 1,2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5 itd. Isto tako se i embrij i stanica razvijaju 1, 2, 4, 8, 16, 32...Ovdje se vidi da su brojevi 3,6,,9 izuzeti iz obrazaca i da predstavljaju vektor iz 3. u 4. dimenziju .   Kad brojke poredamo u eneagram, koji je na Zapad donio Gurđijev od sufija) dobijamo to da 3 upravlja sa 1,2  i 4, a 8 sa 5, 7 i 8. Broj 9 je izuzet iz tog obrasca, on je zbroj obe 2 strane. Zbroj svih kuteva u krugu raznih geometrijskih oblika daje uvijek 9, ovdje vidimo zašto se neke brojke u raznim religijama. 1260 i 144 000 se spominje u "Otkrivenju" i u raznim religijama. Pentagram dijeli  krug na petinu, na 5 dijelova od 72 stupnja i kutevi su 108, heksagonu je zbroj kuteva 720. 108 je sveti broj u istočnim religijama, imamo 72 000 nadija u tijelu sa svake strane (ukupno 144 000), 72 demona Goetie, 72 imena boga u kabali, 72 Sethova zavjerenika koji ubija Ozirisa itd. Znači 3,6,9 je prijelaz u drugu dimenziju, sve tri brojke se spominju u evanđeljimam kod razapinjanja. Treća ura počinje raspeće, 6. ura tama i 9. ura Isus umire. U obliku eneagrama i zvjezdanih vrata je i Solomonov pečat, ključ je opet Orion; tu vidimo da su ostale zvijezde Plejade.
3,6,9 SU BOŽJA MANIFESTACIJA I TROKUT PREMA GORE/ŠESTAR, OSTALE SU ŽENSKA ŠAKTI FIZIČKA MANIFESTACIJA I OBLIK KUTOMJERA I TROKUTA PREMA DOLJE

FILMOVI "ODISEJA U SVEMIRU", "STARGATE" I VATIKAN

Gore vidimo scenografiju za kviz "Potjera". Panel kao ulaz u stargate koji je u obliku torusa. I u njemu sjedi lovac Orion, baš na sve načine se sublimalno ukazje na portal oriona. U  torusu je 72 odjeljka, 7 stepenica je do njega.Dolje je scenografija iz emisije "u svom filmu", prikaz Oriona sa 3 zvijezde oko pasa i razdvojena 2 polukruga kao vrata.

STARGATE I KUPOLA KAPITOLA
APPLE INC. 8+1 ODJELJAK I  32+1, KRUŽNI ZNAK JE U TROKUTU

TORUS

Vorteks matematika se bavi torusima. Torus je obilik energije koja cirkulira kroz sve. I atoma, i čovjeka, i planete i galaksije, torus je u obliku jabuke koja se toliko spominje u mitologijama. U obliku torusa su i zvjezdana vrata. u filmu "Zvjezdana vrata" vidjeli smo da je stargate u obliku eneagrama (nekad je u obliku osmokračnog križa), ulazna rampa je na 3 i 6, a ključni dio koji treba dešifrirati na broju 9. U filmu kažu da je to Orion, znak ima oblik šestara sa krugom na vrhu (može simbolizirati alfa i omega). A gdje taj šestar još vidimo? U Orionovoj maglici/nebuli koja se nalazi ispod 3 zvijezde, tamo je veliki prazan prostor i mjesto gdje se naš sunčev sustav rodio gdje se rađaju zvijezde. I zato su svi stari narodi upućivali na Orion, on je u Indiji zvan prajapati kao kreatorska sila. Ellen G. White je u svojim vizijama opisivala otvoren prostor u Orionu odakle je čula božji glas..Danny Wilten je otkrio veoma zanimljive stvari: Orionova maglica korespondira sa glavom i epifizom/hipofizom, nu je našao na slici Boga koji pruža Adamu ruku.. Našao ju je i na brojnim slikama. Tamo je pinealna žlijezda/epifiza, Velika piramida pokazuje točno na mjesto Orionove maglice i kad se crta produži do "srebrnih vrata". Bogojavljanje,/teofanija ili Epifanija (epi+phanes tj. pojaviti se u epifizi, teofanija je pojava Boga) je kod pravoslavaca sveta 3 kralja koji su 3 zvijezde Oriona.
ŽLIJEZDE U GLAVI, PIRAMIDA I ORIONOVA NEBULA

ORIONOVA NEBULA I GLAVA

LEONARDOVA SLIKA "KREACIJA ADAMA" KORESPONDIRA SA GLAVOM

ISTA SLIKA I SA ORION NEBULOM
HOPI NASELJA SA PINON NA MJESTU NEBULE

U Arizoni imamo mjesta koja su Hopi indijanci napravili prema slici Oriona. 3 zvijezde su Prva, Druga i Treća Mesa a mjesto gdje upućuje Kraljeva soba se zove Pinon! Kraljičina soba korespondira sa pituirarnom žlijezdom, a 6. čakru su nekad zvali i čakra 3 zvijezde, i danas se u Indiji crtaju 3 linije na čelu. Židovi Boga zazivaju i sa shin, to slovo ima 3 vrha, i označava vatru/3 gornje sephire/božansku svijest. Židovi taj taj shin stavljaju na mezuze koje stave na dovratnike kuća, to simbolizira Jahveovo ubijanje prvorođenih egipatskih beba. Kinezi za Orion kažu shen što znači 3, shen je u taoizmu božanski duh. Orionove boje su crvena, bijela i plava, na slici vidimo te boje u obliku trokuta gdje vrh trokuta prelazi Isusov pojas gdje bi trebalo biti svevideće oko.


Šestar je u biti oblika neke piramide,a krug je svevideće oko (kad bi spojili linijama gornji trapez Oriona dobili bi troku na svevidećim okom na vrhu gdje je maglica).  Svevideće oko korespondira sefirom daath. Na hebr. daat je dalet ayin tau, dalet je vrata, ayin oko, a tau je potvrda toga. Veoma interesantno je da je dalet na paleohebrejski u obliku trokuta, a ayin u obliku oka. U rajskom vrtu Drvo spoznaje je bilo na sredini vrta, na hebr. ono je cheit eitz haa daat. Daath se po kabali nalazi na sredini  između 2 moždane polutke, to je istočnjačka ajna/bindi čakra, 6. čakra koja je 3. oko. 2 polutke su muška chokmah i ženska binah, sve 3 čine treće oko. Kroz daath su Adam i Eva istjerani iz vrta, to je čovjekov pad u malkuth/assiah/zemlju. U židovskim tekstovima kažu da su Adam i Eva bili u svjetlećoj odjeći prije pada.. Kabalističko drvo života je podijeljeno u 4 sfere: assiah je materijalno, duša i duh su briah i jetzirah, a božansko je aziluth. kad spojimo aziluth /vatru i briah/vodu, dobijemo heksagram sa daathom u sredini. Kabalisti razlikuju 5 duša koje odgovaraju sferama i pripadajući sefirama: Nefesh za assiah, ruach za yetzira, neshama za berya (ona se reinkarnira, kod njih je reinkarnacija gilgul. Nju je jako zrak Jahve upuhnuo Adamu), chaya za aziluth i yechida koja ide do božanskog. Termini u kabalističkom drvu života su uglavnom iz grčkog: neshama dolazi od anasema tj. dah, nefos je na grč. "božanstvo sa oblaka", Adam Kadmon dolazi od kekadme što znači svjetliti i adamas tj. "rijetki dragulj", a sefira od zephyro što znači dragulj kako su čakre na istoku nazivane.
6 sephira iznad malkutha se u kabali zovu "mali Adam" , "malo lice", mikroprosopus ili zeir anpin. U svijetu arhetipova/aziluthu je "dugo lice", makroprosopus ili Adam Kadmon, arhetip po kojem je napravljen čovjek. Ovo označava individualno i božansko, između donjih individualnih i 3 božanske gornje sephire je ambis koji se prelazi merkabom, svjetlosnim vozilom. Aziluth/svijet arhetipova/božansko u tarotu je velika arkana, 22 karte korespondiraju sa 22 slova koja su gradivni elementi univerzuma . Mala arkana se odnosi na osobno. I u budizmu imamo slično, hinayana je "mala kočija" ili " malo vozilo" za individualno ostvarenje, mahajana je vozlo za postizanje "Budine svijesti". U alkemiji također, imamo mali i veliki "kamen mudraca". Gornje čakre/sefire ili veliki kamen mudraca je u Sumeru bio she manna, na akadskom znači "vatreni kamen za dosizanje visina", u Indiji je vimana, mayura piccha ili  chintanami što isto znači "vatreni kamen". Sve je to isti simbol, u svim filozofijama je cilj dosizanje svjetlosnog/duginog tijela. Mayura je sveti  paun, mayura picha su 3 paunova perca sa očima, chintamani je sličan trodijelni kamen. Ovdje sve to vidimo, kraljevski simbol fleur de lis je nastao iz Chintamanija. Chintamani je kamen uz pomoć kojeg se dolazi do svjetlosnog/duginog tijela za života,  to je magnum opus i krajnji cilj alkemije. U Egiptu je to predstavljalo 3 lista shamrukh, do je došlo do Irske gdje je djetelina shamrock. U Irskoj imamo puno trodijelnih prikaza koji vjerojatno predstavljaju chintamani, osim shamrocka tu je awen, triquetra, triskele. Cintamani je navodno došao sa Siriusa; i kod Aboridžina imamo priče o čudesnom kamenu alcheringi kojeg su donijeli zvjezdani ljudi. Cintamani se i inače zove "dragulj koji ispunjava želje", koncept trostrukog draulja je temelj budističke vjere: Buda kao učitelj, dhamma kao njegovo učenje i sangha kao zajednica koja živi po njegovim učenjima.

 Gore vidimo bodisatvu tj. budinu svijest. Prvi je u duginom tijelu, drugi ima halo oko glave. Prvi nosi cintamani kamen  na ruci blizu grudi. Drugi ima cintamani prozirni na ruci
 Na gornjoj slici Isus nosi cintamani na grudima, u lijevoj ruci mu je prozirni cintamani. To je "Kraljevska jabuka" koje se daje papama i plemstvu. Jabuka je simbol prosvjetljenja, označava 3 gornje sephire. Na slici dolje ga ima engleska kraljica, na štapu joj je i cintamani sa 3 vrha.


ISUS U DUGINOM TIJELU, NA GLAVI JE HALO I 3 CRTE U OBLIKU KRALJEVSKE JABUKE

Slika "salvator mundi" ili Spasitelj svijeta. U Isusovoj ruci je prozirni kamen cintamani sa 3 točke koje je Leonardo ucrtao. Prema nekim teorijama, Isus je izgubljene godine o kojima nema ništa u Bibliji proveo u tibetanskom samostanu Hemis, tamo je pronađen dokument o životu sv. Isse (tako i muslimani zovu Isusa).

GRB CRNE GORE SA ŽEZLOM I JABUKOM; DVOGLAVI ORAO JE SIMBOL ZADNJEG STADIJA ALKEMIJE

CINTAMANI VATRENI KAMEN NA ZASTAVI TIBETA; U PUNOM KRUGU BI BILE 32 ZRAKE PLUS SUNCE


Gore na slici vidimo znak za riječ KUR, 3 kamena/trokuta kao cintamani, kamen koji je po predaji sa Siriusa/Oriona. U Mezopotamiji podzemni svijet Kur  korespondira sa Orionom; riječ kuru na asirski je sila/snaga (Orion silni), a na sumerski znači oko svjetlosti/svjetlost/sjaj/moć/očišćenje/bljesak.

Broj 49 je bitan broj u budizmu i judeokršćanstvu. To je broj dana koliko je Buda meditirao ispod Bo stabla i broj dana koliko duša provodi nakon smrti u bardu prije nego se utjelovi u novom tijelu. U judaizmu, brojanje omera je 49 dana između Pesaha i Shavuota. Na 50. dan je Shavuot ili Blagdan sedmica, simboličko primanje Tore što se slavi kao ponovo rođenje, i to pada u Shivanu, kada je sunce na "srebrnim vratima" (datum je nestalan). U etiopskom judaizmu "Knjiga jubileja" je kanonska; opisuje stvaranje u 49 dana, a od stvaranja svijeta do saveza na Sinaju kada je Jahve Židovima dao Toru prošlo je 49 jubileja, jubileji su periodi od 49 godina. Na 33. dan brojanja Omera se slavi Lag BaOmer, slova Lamed=30 i gimel=3 daju 33, taj dan je Shimon bar Yochi primio Zohar, "knjigu sjaja". On pada 18. mjeseca Lyara (znači "svjetli") tj. Bika, još jedan mističan broj. U kršćanstvu imamo isto; 50. dan nakon Kristova uskrsnuća (što pada na židovski Pesah/Passover, kada sunce prelazi ekvator i "uskrsava") slavi se silazak Duha na apostole u Jeruzalemu, znači ponovno rođenje, sličan koncept kao u budizmu i judaizmu. Proslava uskrsnog otajstva se razvija kroz 7 tjedana, 7x7=49. Na Sinaju kad je Mojsije prmio Toru Jahve govori ognjem i grmljavinom i Mosije silazi obasjan svjetlošću, a Duh sveti vatrenim jezicima. To je i navijestio Ivan Krstitelj, on krsti vodom, a Isus će krstiti vatrom i Duhom svetim. Znači, ponovno rođenje je broj 50 nakon broja 49. 7x7 se spominje u teozofiji, grčkim mitovima i mitovima Dogona koji su vezani za Sirijus. Moguće je da je to zbog toga što Sirijus B kruži oko Sirijusa A u razdoblju između 49 i 50 godina, a interesantno je da se Sirijus spominje u stihu 49 Surata al najima u Kuranu: "A on je gospodar Sirijusa". Po nekim tumačenjima, Bog je stvarao 7 svijetova i svaki je stvarao 6 dana i 7. dan odmarao. Svijetovi traju 6000 godina, nakon čega dolazi rat pa zatim  mesija i mir koji traje 1000 godina. U Bibliji to doba se opisuje u Izaiji"kada će mačeve zamijeniti plugovi", isto se u kršćanstvu očekuje drugi dolazak Krista i vladavina mira 1000 godina.Mi smo sada po židovskom brojanju u 5779. godini od Kreacije,u Zoharu piše da će spasenje doći kroz slovo Vav koje ima numeričku vrijednost 6. Kao što piše u otkrivenju 666 je znak čovjeka, on je stvoren 6. dan, radi 6 dana i 7. odmara i Mesija dolazi nakon 6 milenija. 3 šestice imamo i u www, veoma je interesantno da su u srednjem vijeku kabalisti išli za tim da identificiraju neizrecivo božje ime tetragram YHWH. Uzeli su Pitagorin tetraktis i zbroj je iznosio 72 (ovako je Henok napisao ime božje u istostraničnom trokutu). Zatim su uzeli Toru i našli 3 pasusa (Izlazak 19, 20 i 21), stavili pasuse jedan iznad drugog (po njihovom Temurah kodiranju) i svaka je od 72 kolumne od 3 slova postalo je jedno ime božje izvedeno iz YHWH.. Dodali su sufikse ih (anđeo milosrđa) ili el/al (anđeo suđenja), znači 36 svaki. Sva 3 ova poglavlja Izlaska počinju sa w, tako da imamo 3 w: wayisa, wayabo i wayet. I danas se među rabinima priča o 72 skrivena tzadika, 72 mudraca koji žive među ljudima i sliče na ljude i koji u teškim vremenima preuzmu vodstvo. 36 tzadika žive u Izraelu i 36 ih živi van Izraela. 72 anđeoska imena koja su izvedena iz 3 pasusa Izlaska se kolektivno zovu Shem HaMephorash. Svaki od anđela utječe na 5 stupnjeva zodijaka (znači 6 ih treba za 30 stupnjeva koliko jedan znak pokriva), i oni su podijeljeni u parove 36 anđela dana i 36 anđela noći. Prema legendi, izricanje 72 anđela Shem HaMephorash iznad Golema (čovjeka napravljenog od gline) ga je dovodilo u život.
TETRAGRAM JHWH U TETRAKTISU ČIJI JE ZBROJ 72

Kether/krunska čakra je otac, chokmah sin, a binah je gornja šekina (donja spava u malkuthu), daat je znanje. To u kršćanstvu predstavlja slika Boga koji je Otac, Sin i duh sveti koji je zamijenio ženski princip. Na slici dolje vidimo Boga u trokutu između 3 zvijezde Orionove maglice/3 gornje sephire. I vidimo troglav prikaz, troglavi bog je bio Lugh/Lugus/Loki kao aspekt Oriona (kod nas Triglav koji se slavio u isto vrijeme ljeti). Troglavi aspekt uvijek vezujemo uz Orion i zviježđe Pas/Sirijus, imamo troglavu boginju podzemlja Hekatu i psa Kerbera. Lugh je inače u Indiji poznat kao Lokesvara, u Nepalu je chintamani Lokeswar bio aspekt koji je dijelio dragulje i zdravlje, tamo je 108 formi Lokeswara.  U Sumeru je bio kralj Lugalbanda koji se borio protiv nebeskog bika i koji je zvan pastir., isto kao Dummuzi.Lugh je bio kovač, on predstavlja večerni aspekt Oriona kada ruko zamahuje po suncu kao da kuje. Slavio se u kolovozu kada je u Rimu bila Vulkanalija u čast kovača Vulkana. U kršćanstvu to je sv. Ilija/Elija (njegov duh je primio sv. Elizej) koji se u pravoslavlju slavi 2. kolovoza. El/Ilu je svjetleći, on se vozi u vatrenim kočijama kao Orion, gospodar je vatre i vode. Isus ga i izjednačava sa Ivanom Krstiteljem (koji je Orion jutarnji) u Mateju, da je Ivan Ilija koji ima doći. Orion je bog sa više glava u raznim fazama; Janus/Ivan je sa 2 glave kada gleda na 2 strane godine i Svantevid/Oannes je odmah poslije ljetnog solsticija kada je sunce najviše i gleda na 4 strane. Ilija je dao svoj plašt Elizeju, uz pomoć njega su oba 2 razdvojili Jordan (kao Mojsije more ili Jošua isto Jordan) i oživjeli su sinove 2 udovica.
Matej 11Od dana Ivana Krstitelja do sada trpi kraljevstvo nebesko silu, i silnici gledaju da ga ugrabe.Jer su svi proroci i zakon do Ivana proricali o tom.A on je, ako hoćete prihvatiti, Ilija, koji ima doći
Matej 17:Ali vam kažem: "Ilija je već došao. A oni ga ne spoznaše, nego učiniše s njim, što htjedoše. Tako će i Sin čovječji imati od njih trpjeti" Tada razumješe učenici, da je on mislio Ivana Krstitelja.

SV ILIJADa svevideće oko u Orionu,  svjedoče nam otkrivena piramida kod Ekvadora na kojoj je nacrtano zviježđe Oriona. Biće Crespi je očito sa Oriona, na grbu Ekvadora imamo označena "vrata čovjeka" i galaktičku rijeku koja ide tu. Na rijeci je brod sa 3 dimnjaka kao Orionove zvijezde i sunce je točno između Bika i Blizanaca. Na zastavi El Salvadora (svjetleći spasitelj) imamo trokut i u njemu dugu i frigijsku kapu kao znak Oriona i oko (veoma slični znakovi su i na zastavama Nikaragve i Hondurasa, piramide/oko/šahovnice). Svjedoče nam i na pećinama Dogona iste piramide koje imaju šahovnicu i životinju koja predstavlja Orion, na nasca linijama su pauci predstavljalo Orion. U Rockfellerovom centru imamo sveto; pauka sa osam nogu, Boga koji crta šestarom kao "veliki arhitekt svemira" kako ga masoni zovu. i na kraju Prometeja/Oriona (on nosi sunce koje se poklapa sa srebrnim vratima) koji je u prstenu i piramidi, kao alfa i omega. U tom prstenu su se prikazivali Ashur i Ahura mazda sa 2 zmije iz gal. središta.

BOG SA ŠESTAROM U ROCKFELER CENTRU

PROMETEJ U PRSTENU, ROCKFELER CENTAR
ORION KAO PAUK NA NASCA LINIJAMA

PAUK, ROCKFELLER CENTAR
ORION MAGLICA CENTAR ZLATNOG REZA

ŠESTAR U ORION NEBULI, MASONI STAVLJAJU UNUTAR ŠESTARA SLOVO G KAO GOD


3 ZVIJEZDE ORIONA NA MJESTU SLOVA  KOJE JE KAO ŠESTAR
EKVADOR PIRAMIDA SA ZVIJEZDAMA ORIONA I PORUKOM "SIN TVORCA DOLAZI"
SLIČAN KAMEN IZ INDIJE SA OKOM U TROKUTU U CHURCHWARD NAATALU

DOGON SVEVIDEĆE OKO I ORIONOV PAUK
HIJEROGLIF ZA PLANINU MERU, TROKUT SA CIRCUMPOINTOM
NIKE, OKO U TROKUTU I 3,6,,9

Baseball je sport koji imitira Orion i nebulu. Igra se na travi u obliku šahovskog polja. Catcher stoji u vrhu šestara i imitira Orion sa palicom. Pitcher stoji u sredini šestara i imitira Orionovu nebulu. Opet imamo brojke tu znakovite: 9 igrača igra, 108 šavova je na lopti a palica je duga 33 inča. I šah je igra kojeg možemo povezati sa Orionom: šahovsko polje ima 32 bijela i 32 crna polja. Između 2 kule se nalaze kralj i kraljica, lovac i konjska glava (nebula u Orionu).

CERN isto upućuje na Orion, William Henry je ovdje došao do zaključka da je namjera Cerna nešto drugo nego što se govori za javnost.  Prvo treba vidjeti simboliku. CERN je dobio ime opo Cernunosu, keltskom bogu koji je predstavljao Orion. Ima jelenje rogove na glavi, Orion je u Indiji "glava jelena". U CERN u je i velika statua Shive Nataraje/nartesware u kozmičkom plesu. Shiva Nataraja se slavi u Indiji kao prolaženje mjeseca kroz Orion, oni imaju lunarni zodijak. Tu je Orionov pojas dignuta lijeva Šivina noga.
ŠIVA NATARAJA JE ORION

CERN LHC KAO STARGATE, 32 SIMBOLA I KRUG U SREDINI
Dolje na slikama vidimo primjere raznih zvjezdanih vrata. Prve 2 slike su spomenik Gordanu Ledereru; imamo 33 zmijolikih stepenica koje vode do zvjezdanih vrata.KAPA NA KOPLJU JE SIMBOL ORIONA


NJEGOŠEV MAUZOLEJ SA STAZOM DO KRUGA
KINESKA MJESEČEVA VRATA

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 2.5 Hrvatska.