Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

utorak, 31. ožujka 2015.

Kršćanstvo i islam

K
ršćanstvo se pojavilo u rimskom carstvu i veoma se brzo proširilo. Ono je bilo jedan od uzroka propasti rimskog carstva. Velike imperije su propadale zbog rasnog miješanja, kada su osvojili nove prostore, dovodili su robove da rade teže poslove. Kada bi se izmiješali, sistem bi se urušio jer bi se namnožilo nekvalitetnijeg puka, produktivna manjina jednostavno nije više mogla sve izdržati. Tako su u Egiptu crni Nubijci postali dominantni nad bijelim Egipćanima koji su uredili egipatsku civilizaciju( i rasno se izmješali, na kraju smo imali obojene faraone), tako je Aleksandar makedonski doprinijeo uništenju makedonskog carstva tako što je poticao svoje vojnike na miješanje sa Perzijankama (vjenčanje Grčke i Azije), a i sam je bio oženjen za Perzijanke. U Indiji su takav scenarij neko vrijeme spriječili sistemom kasti,ali ni to nije bilo dovijeka. Separacija je samo privremeno riješenje. Povijest nas uči da je useljavanje obojenih masa uvijek genocid protiv bijele rase. Čim se genetski bazen onečisti, smanji se inteligencija koja tu civilizaciju drži i dolazi do prvo zastoja, pa onda propadanja. U novije vrijeme imamo slučaj Portugala, koji je bio najmoćnija i najbogatija država na svijetu, velika pomorska i trgovačka sila. Imali su kolonije u Aziji, Africi i Americi.  Njegovi mornari su iz Afrike uvezli robove, kojih je do 1550. bila desetina. Portugalci su asimilirali crnački gen i počeli propadati. Do 1975. Su izgubili sve kolonije, nisu zadnjih 100 godina proizveli ništa u području  umjetnosti, znanosti, filozofije...Danas su jedna od najzaostalijih država Europe. I gorljivi su katolici, kao i njihov susjed Španjolska i Italija. Španjolci su također bili velika sila, dovoljno je bilo malo maurskog gena da počnu stagnirati, danas nisu u stanju proizvesti visoku tehnologiju, nego žive od turizma i poljoprivrede. Slično je i sa sjevernom i južnom Italijom.  Sjevernjaci, koji su Germani porijeklom, su viši, ljepši, pametniji i može im se vjerovati na riječ. Južnjaci, kod kojih je prisutan arapski i šiptarski  gen su manji, crnomanjasti i gledaju samo kako će prevariti. Ni blizu nisu tako kreativni i produktivni kao sjevernjaci. Nije ni čudo što se u Italiji skoro sve proizvodi u trokutu Milano-Torino-Genova, a na jugu su sposobni samo za kriminal i mafiju (Cosa nostra na Siciliji, n`dranghetta u Kalabrija, Camorra u Napulju). I normalno je da se sjevernjaci žele otcijepiti.  Danas je samo Island jedina čista bijela zemlja na svijetu, nije ni čudo što su oni odbili suradnju sa MMF-om. Kod njih nema Labusa i Rohatinskyh. Izlolirana zemlja, bez prirodnih bogatstava, sa samo 1 % obradive površine, ali unatoč tome su jedna od najbogatijih zemalja u svijetu. A najbogatija je Norveška, skoro da i nema Židova tamo.
 Do pojave kršćanstva Rimljani su bili superioran bijeli narod jer su živjeli po Zakonima prirode. Kartaga je bila njihov smrtni neprijatelj. S njom su vodili 3 punska rata. U trećem su konačno uspjeli Kartagu osvojiti, stanovništvo pobiti i prodati u roblje, a zemlju preorati. Judeja je u to doba bila rimska provincija, i židovski svećenici Leviti su se dovijali kako uništiti Rimljane, koje su mrzili. Židovi su smislili za sebe religiju Judaizam koja se bazira na Tori ili petoknjižju, tj. prvih pet knjiga starog zavjeta.  Tu ima dosta dobrih i istinitih teza preuzetih iz paganizma i raznih drugih religija, sve pomiješano sa židovskim povijesnim fantazijama. To je židovska rasna religija, bazirana na Zakonima prirode, koja govori da su Židovi izabrani božji narod i da svi njima moraju služiti. Glavni lik je Mojsije koji Židove poučava „oko za oko, zub za zub“.  SZ je u suprotnosti sa pacifističkim i egalitarnim učenjima NZ, biblija je kao instrument koji se može svirati po želji. Leviti su za potrebe nove religije kršćanstva napisali novi zavjet, sve upakirali u Bibliju, a Židov Pavao iz Tarsa tj. kršćanski Savao je učinio najviše na promociji u Rimskom carstvu.  Kršćanstvo se poput kuge proširilo Rimskim carstvom, i Židovi su uspjeli u naumu. Nije slučajno da je danas središte katoličke crkve u Rimu. Rimljani su bili tolerantni za ostale religije i moždasu im odgovarala momentalno pacifistička i "bogu božje, caru carevo" učenja, ali na duge staze kršćanstvo je za Rimljane bilo kao "duhovni AIDS" koji slabi instinkte zajednici.
 Židovi ne priznaju novi zavjet kao dio judaizma, pa zašto se oni ne ravnaju po njemu ako su ga oni napisali? Ne priznaju ga, i u Talmudu su se osigurali da se na kršćane tj. bijelce gleda kao neprijatelje i da slučajno Židovi ne pređu na religiju namijenjenu neprijateljima. Novi zavjet je skupina mitova, recikliranih iz prijašnjih religija. Novi zavjet je baza za kršćanstvo, obično se na misi čitaju poslanice iz NZ.  Razloga je nekoliko zašto se kršćanstvo poput kuge proširilo carstvom. Prvo, Rimljani su imali smiješnu politeističku religiju zasnovanu na bogovima, i tolerirali su druge religije. Krćanstvo je s druge strane nudilo jak motiv spasitelja., prema kojemu su ljudi rođeni grešni. Znači, treba pobuditi ljubav i zahvalnost prema spasitelju koji se žrtvovao za spas sviju. Strah je najjači ljudski pokretač, a biblija govori o paklu gdje se čovjek peče cijelu vječnost. Bez obzira koliko neko bio hrabar, mislim da nema nikog među nama koji nije o tome razmišljao. Najjača bol, pa još čitavu vječnost. Čak i da neko samo 1 % povjeruje da je to istina, lako bi postao kršćanin. Ako nema pakla, ok izgubio je uzalud malo vremena, nikom ništa. Ako ima, onda je bolje što se molio. Čovjek prihvaća religiju jer mu daje one odgovore na pitanja koje se svaki čovjek zapita, o životnim pitanjima i svaka religija iskorištava čovjekov strah od smrti. I s time se manipulira, čovjek koji usmjeri napore na zagrobni život, ostavlja svoje resurse predatorima na ovom svijetu. Onaj ko je pisao Bibliju išao je isključivo na emocije, isključivši logiku. Snažne emocije reprogramiraju podsvijest, zato kršćanske dogme se utiskuju u kolektivnu podsvjest, podliježu im čak i oni koji su protiv (biće govora u poglavlju psihologija). Svi ti rituali imaju zadatak hipnotizirati, to radi pop kao autoritet. I što je laž nevjerojatnija i maštovitija, lakše se prihvati. Neki arijevski umovi su pokušali napisati bjelačku religiju, ali oni su to išli tipično arijevski prepošteno. A mase trebaju iluziju, ne gole činjenice.  Ključno je bilo ovo kod kršćanstva: Novi zavjet je inverzija svih prirodnih zakona. Prirodni zakon favorizira jake, a kršćanstvo favorizira slabe, bolesne, sakate, sapete,   siromašne obećavajući  takvima bolji život na nebu. Sve neka iluzorna budućnost, kao i kod komunizma. A takvih sigurno nije falilo u rimskom carstvu među porobljenima. Židovi u uvijek iskorištavali zavist nižeg sloja kojeg je velika većina prema višem sloju i elitama, isti scenarij će se kasnije puno puta ponoviti, npr. u francuskoj, boljševičkoj i američkoj revoluciji. Pobjedničku formulu nisu mijenjali, kršćanstvo su samo reciklirali i prodavali nam pod drugom ambalažom. Komunizam  je potpuno na istim principima, samo bez Boga, npr. uzrečica Isus Krist-komunist.I hipi pokret kojeg su Židovi inicirali, npr. uzrečica Isus-hipik.  Revolucionari su uvijek niži nepismeni sloj, a Isusovi apostoli su bili svi takvi, to je matrica koja će se konstantno ponavljati. Ti apostoli su ga 4 puta izdali, to dovoljno govori o njihovom moralu, što je odlika nižeg sloja. U francuskoj i boljševičkoj revoluciji su revolucionari bili proletarijat. Pa i sad u modernim revolucijama u Južnoj americi revolucionari su indijanci, koji su na vlast u Venezuelu i Boliviju bili doveli indijance Chaveza i Moralesa. Niti jedna njihova revolucija nije „potlačenima“ donijela ništa dobro. Sve njihove revolucije su imale iste uhu ugodne parole o slobodi, bratstvu, jednakosti koje su služile samo dok se ne sruši vlast. Čim bi se Židovi i njihovi igrači dokopali vlasti, te parole bi se bacile na smetlište, gdje im je objektivno i mjesto. I nastala bi još gora tiranija. Bez obzira na proklamiranu jednakost, sada su elite još veći luksuz uživale. Komunistički funkcioneri su živjeli u raskoši, kao i kršćanske elite, a svi promoviraju jednakost. Doduše, ako izuzmemo njihove elite, postigli su jednakost tako što su i jedni i drugi ubijali naše najkvalitetnije ljude. Kršćanstvo deklarira duhovnost i moralnost, a tamo ima najmanje duhovnosti i morala (pagani su bili moralni jer im je savjest tako nalagala, da li se treba diviti kršćanu koji je moralan čisto iz straha od pakla?).
I
susove poruke kao što su „prije će deva kroz ušicu igle nego bogataš u kraljevstvo nebesko“ i „prodaj sve što imaš i daj siromahu“ pogodovale su parazitima, a kočile produktivnost. A u odnosu prema neprijatelju su poruke bile samoubilačke. „Voli svog neprijatelja“ , „okreni drugi obraz“ i „onaj ko ne mrzi svog oca, majku brata ne može biti moj učenik“ su bile u suprotnosti sa prirodnim instinktima. Prirodno je mrziti neprijatelja i voliti svoje, mržnja je pokretač kao i ljubav, to su kao dva pola koja osiguravaju optimalnu prirodnu dinamiku.  Mržnja je jak motiv i pomaže savladati strah u borbi. Onaj ko ne može mrziti, taj ne može ni voljeti. Mržnja je štetna ako je ekstremna, kao uostalom i sve drugo. Ljubav se danas prodaje kao uzvišeni osjećaj, a mržnja kao prizeman. A prikazuje se lukavo uvijek ekstremna mržnja koja je štetna kao i ekstremna ljubav (ovo se često radi, kad se želi nešto ocrniti, prikazuje se ekstremitet). Osveta  potvrđuje čovjeka i ispravna je, ali ne ako postane opsesija. Cilj svake dobre ratne propagande je budnicama potaknuti ljubav prema svome i propagandom o zločinima, pravim ili izmišljenim, potencirati mržnju prema neprijatelju.Ove samoubilačke poruke su se proširile, i bijeli Rimljani su od neustrašivih osvajača postali svoja sjenka, i logično je da su postali žrtva i da su nestali u ropotarnici povijesti. Izgubili su onu rubnu prednost, jer i najmanje žaljenje protivnika se kao bumerang vrati u glavu.
K
oji su dokazi za autentičnost NZ? Cijela Biblija je napisan od strane židovskih pisaca, pa tako i NZ. A evanđelja koja govore o Isusu su napisana više od 300 godina nakon njegovog navodnog djelovanja. Sama evanđelja su toliko kontradiktorna u činjenicama i traljavo napisana, da mislim da je uspjeh NZ iznenadio i one koji su to sve osmislili. Van NZ nema nikakvih drugih dokaza. Istina, u starom zavjetu postoji 300 predviđanja što će ih budući mesija ispuniti, i gle čuda, Isus ih je sve ispunio. To bi bilo kao da ja predvidim sad kojom će rečenicom moj tekst završiti. U Kuranu se Isus spominje kao veliki prorok Isa, ali ako znamo da je i Kuran židovsko maslo koje ima svoju svrhu, onda je sve jasno. Sve tri monoteističke religije nastale su na bliskom istoku, na veoma malom prostoru, svima trima je Jeruzalem sveti grad.  Prorok Muhamed se na nebo uzdigao na istom plosnatom kamenu na kojem je Abraham žrtvovao Izaka. Pedantni Rimljani su zapisivali sve važne događaje u svojim provincijama, tako da mi danas imamo pisanu ostavštinu, kipove, slike i ostalo o osobama tog doba. O Isusu nemamo ništa, niti ne znamo kako je izgledao. U vrijeme Isusova rođenja, za cara Heroda, pobijena su sva muška djeca. Tako piše u Bibliji, ali Rimljani nisu ni slova zapisali o tome. Nije zapisano zato jer je sve izmišljeno, prekopirano iz drugih religija. Poruke ljubavi i mira su prekopirane od židovske sekte Esena, koja je živjela stotinjak godina prije Isusa. Nije slučajno što se motiv spasitelja pojavljuje u mnogo religija, najmanje 16 njih prije kršćanstva.To je alegorija na sunce, ljudi su u prošlosti ovisili o suncu, bojali se tame. To je postalo zlo i dobro u religijama. O njemu je ovisilo hoće li umrijeti od zime ili gladi. Sunce sa 21. Na 22. 12. Iden na jug tj. „umire“, a onda se 25.12. ponovo rađa. Čak i crkva priznaje da ne zna kad je Isus rođen, nego su datum rođenja uzeli iz paganizma koji je 25.12. slavio zimski solsticij. Uskrs pada na proljetni ekvinocij, kada Židovi slave Pesah, slično se kaže na Uskrs na talijanskom, pasqua.  Puno datuma i običaja je preuzeto iz paganizma, kršćanstvo se samo naslonilo na njega, jer su ispravno procijenili da ne mogu tek tako prekinuti veze naroda sa paganizmom. A ko se sjeti paganizma proglase ga heretikom. Kao što i astrologiju proglašavaju đavoljom opsjenom, a i na nju se kršćanstvo naslanja. Sunce se rađa u konstelaciji djevice, a 12 apostola predstavljaju 12 zodijačkih znakova. Riba je bila simbol kršćanstva, jer je onda bilo razdoblje ribe. Ovu teoriju objašnjavaju detaljno druge knjige o astroteologiji, pa neću o njoj.. U biti, za kršćane je đavolja opsjena i joga, meditacija, reiki, rune itd itd.
I
sus je proglašen bogočovjekom na saboru u Niceji, dotad je smatran čovjekom. To je odlučeno glasanjem i car Konstantin je kao na pijaci Isusa proglasio bogočovjekom , i službena rimska religija je postala kršćanstvo.
M
nogi borci koji su se borili protiv židovske pošasti su to radili braneći kršćanstvo i njegove vrijednosti, upadajući u zamku koju su Židovi željeli.  Jednostavno ne žele vidjeti da je Biblija židovska povijest, svi junaci Biblije su Židovi i svi pisci koji su pisali Bibliju su Židovi preciznije samo jedan polužidov.. I mesija je Židov, i gola je istina da kršćanstvo ne postoji bez judaizma. Ko ima najviše koristi od knjige gdje piše da su svi jednaki u božjim očima, samo su Židovi  malo jednakiji? Ako jednoj skupini uvališ kršćanstvo koje podučava da voliš svog neprijatelja i da ne skupljaš blaga i ne špekuliraš i lihvariš (Isusovo tjeranje trgovaca iz hrama), a drugoj lihvu nametneš kao obvezu prema toj prvoj skupini, jasno je da će s vremenom sva novčana i druga moć preći u ruke druge skupine. Kao u monopolyju, na kraju ostaje samo jedan igrač koji poput lavine kupi sve sa sobom. Danas je taj igrač Rotschild, pod čijom su kontrolom i banke i mediji i politički sistemi. Evo citata iz SZ o lihvi, u Talmudu je to još podebljano:
Ne traži kamata od svoga brata, niti kamata za novac, niti kamata na jestvine, niti kamata na bilo što gdje se obično traže. Od tuđinca možeš tražiti kamate, ali ih od svoga brata nemoj tražiti   Ponovljeni zakon 23, 20-21 
 Kršćanstvo je taj prvi židovski ešalon, tj. trojanski konj koji omekšava domaćina. Zatim kod tog domaćina dolaze Židovi sa svojim agresivnim judaizmom. Religija je to glavno oružje koja skupini daje svrhu i cilj, skupina sa rasno-agresivnom religijom će s vremenom zauzeti sve poluge moći. I dalje je igra mačke i miša. Tipična je židovska igra da uvale neprijatelju nešto i onda fingiraju borbu protiv toga. A bijelac koji se protiv njih bori kršćanstvom je isto kao da se Superman bori sa utegom od kriptonita protiv Lexa Luthora.  Da li su se Židovi stvarno ikad borili protiv kršćanstva? Teško, kršćanstvo sigurno ne bi opstalo 2000 godina. Kad se Židovi bore protiv iskreno bore protiv nekoga, obično ga i unište. Na pravog neprijatelja sikću kao zmije. O Hitleru i ostalim našim borcima istina se  ne smije znati. A zašto bi se i borili kad im 90% odgovara. I onih 10% što ne odgovara, regulira se propagandom, ne bi Židovi snimali sigurno biblijske spektakle da im ne odgovara. Jer rijetko koji vjernik pročita više od 10 stranica biblije. Papa zagovara miješanje rasa, i njemu je draži crnac katolik od bijelca pravoslavca, iako su iste religije. Sve rase su jednake u božjim očima, samo malo iznad strše Židovi. Veoma praktično. A miješanje rasa je židovska atomska bomba u njihovom arsenalu protiv nas.  Kršćanstvo je glavni krivac da prvi puta u povijesti superiorna bijela rasa ustupa svoj prostor i povlači se pred inferiornijim rasama. Kad bi ti inferiorni vidjeli bijelca koji bi došao sa svom tehnologijom, bio bi impresioniran. Katolička crkva je to najviše iskorištavala i jer su imali vrhovni autoritet. Pomaganje sirotinji u afričkim zemljama narušava prirodnu ravnotežu, oni se neumjereno razmnožavaju i vrše najezdu na Europu. Mnogi misionari idu u Afriku misleći da rade dobro djelo, a u biti rade katastrofu (Usput, arapsko proljeće tj. kaos koji su napravili u arapskim zemljama nedavno, ima više svrha. Kuda će ti svi osiromašeni nego u Europu). I još papa suptilno daje do znanja da izbjegavaju kontracepciju.  Zagovara i donošenje na svijet retardiranih i nakaza, održavanje na životu ljudskih biljaka protiveći se eutanaziji, a to je ono što najviše nas uništava. Židovi ovako fingiraju borbu: napadne se malo kršćanstvo zbog pedofilije i protivljenja homoseksualizmu i potlačenosti žena, i onda stvarno ispada da se crkvu napada. Branitelji "kršćanskih vrijednosti" sad još manje sumnjaju da je kršćanstvo markirana karta u špilu kojeg su Židovi dijelili. I podijelilli su ga usput na 30 000 različitih sekti, od kojih svaka misli da je ona prava. Idealno kad treba razbuktati rat među bijelim narodima. U Njemačkoj je 2/3 stanovništva stradalo u ratu između protestanata i katolika, isti scenarij još dan-danas traje u Irskoj  S druge strane, to regrutira cijelu vojsku liberalnih, „progresivnih“ koji misle da su nadrasli podjele, izblesani propagandom.. I još Židovi iskoriste povratnu silu nastalu kršćanskom supresijom  npr. žena i gayeva, da ih gurnu u prve redove protiv obitelji i društva. U drugi ekstrem, gurajući im nametnutu ulogu, gdje su i oni žrtve da i ne shvaćaju. Briljantno. Ali ti liberalni imaju isti stav i za miješanje rasa i protiv eugenike, jer su i oni kroz život upili kolektivno razmišljanje. Jer religija je kao operativni sustav na kompjuteru, ostali sustavi kao npr. politički moraju biti u skladu s njim. Bilo koji političar ili stranka koji bi se zalagali za prirodne zakone bi danas dobili tek koji promil glasova, jer su i lijevi i desni sasvim izvan njih, u nekom kolektivnom matrixu. Takva dinamika u biti ide najviše na židovski mlin. Židovi su stvorili iluziju da je ta liberalna opcija urbana, uljuđena, progresivna, a ova druga da je zaostala, seljačka, ognjištarska. Grad se forsira kao ideal, čak i kad se političari obraćaju, obraćaju se sa građani i građanke. A istina je da su ti progresivni puno više izmanipulirani nego seljaci, koji su još donekle zadržali instinkte, jer nisu pod utjecajem medija toliko. U Hrvatskoj lijevi promiču sve degenerativnosti modernog društva, nostalgični za komunizmom. Tkzv. desni su za kršćanske vrijednosti. Pritom su bolesno opsjednuti Srbima, i samo su zbog njih spremni preispitati kršćanske ideale. Teško  se teško odlučiti koje su od ove dvije opcije pogubnije.
Moć religije je fascinantna, religija je najjače oružje ikad izmišljeno. Pojedinac koji vjeruje bez sumnje je skoro nepobjediv, možemo zamisliti kako je skupina moćna. Čovjek je od samih početaka preodređen da vjeruje u nešto, postoji čak i centar za religiju u mozgu. Židovi su zarana shvatili da je religija opijum za mase i da narod bez vjere umire ako riba na suhom. Ona nekoj skupini daje svrhu i cilj.  Religija može biti pogonsko gorivo za neku skupinu (judaizam, islam), može biti neutralna tj. da ne šteti niti koristi (Budizam), a može biti i štetna (kršćanstvo). Sve ovisi koliko je u skladu sa prirodnim zakonima. Golda Meir je , iako ateistica, istaknula u Knessetu koliko je judaizam bio koheziona sila koja je Židove stoljećima držala zajedno, bez da se istope u tuđem narodu. Judaizam promovira Židove kao izabrani narod, potiče međusobnu suradnju kao i mržnju prema domaćinima. Židovi jesu izabran narod, ali narod izabran od elita. Levitska elita je zamislila Židove kao skupinu koja će štititi njih i zavladati drugim narodima. I zato su zainteresirani za umjereni antisemitizam, koji će tu skupinu homogenizirati. Zato su izmislili da su ubili Isusa, da stvore lažni jaz između kršćana i Židova. I time automatski mozgove kršćana prebacuju u stanje da prihvate priču o Isusu. Te elite nemaju problem žrtvovati i same Židove, pogotovo niže slojeve, da pročiste genetski kod.
 V
idimo da je jedan islam uspio homogenizirati čak i jedne primitivne Arape u respektabilnu borbenu silu. Islam su Židovi napisali specijalno za arapska razjedinjena plemena (Muhamedova žena je bila Židovka) i ona propagira borbeni duh. Velike su sličnosti islama i judaizma, čak i pravila o hrani, košer i halal su slična. Za razliku od kršćanskog raja, ratnik džihada koji padne u borbi protiv nevjernika ide u raj gdje ga dvori 77 hurija. Tako islam odagnava strah od smrti, jer svaki čovjek se pita što ima poslije smrti. Tako su oni nahuškani na Europu, i uspjeli su prodrijeti čak do Francuske, preko katoličke Španjolske. Eto što radi religija, jedan relativno primitivan narod sa religijom koja im daje svrhu i cilj je velike muke zadao superiornijem narodu kojeg religija koči protuprirodnim pravilima kao „okreni drugi obraz“ i „voli svog neprijatelja“. Sad bi se neko pitao zašto su onda Arapi instruiranii preko Kurana da se bore protiv svih „nevjernika“, pa i Židova. Prvo, Arapi su zaostali i primitivni. Njih ne shvaćaju Židovi ozbiljno, nas da. Oni nisu u stanju proizvesti moderno oružje, a svako ko kupuje oružje dobija ipak zastarjelo oružje. A i to oružje treba znati koristiti. Pronalaskom nafte, vidimo da se Arape još i potiče na Jihad, i oni svaki put katastrofalno prođu. Nije tajna da ih često i naoružavaju i koriste po potrebi, kod ISIL-ovaca je pronađeno američko i izraelsko oružje. Terorizam je oružje slabih.  Pa i Izrael je mala državica veličine Floride, i bez problema su pobijeđivali u svakom Arapsko-Izraelskom  ratu, nanoseći im velike gubitke. I drugo, ograničeni ratovi su jako dobri za zdravlje nacije. Prvo kao prašinari ide najlošiji dio društva, zatvorenici pušteni iz zatvora i sl. Nacija se homogenizira i drži zajedno pod jednim vođom i zdravim, desnim snagama. Usto ih to štiti od degeneričnosti koje su nametnuli cijelom svijetu, omladina ide 3 godine u vojsku, zdravo i kvalitetno se razvijaju. Rat potiče one najbolje osobine u čovjeku, ali i bazne nagone i to djeluje kao ventil. Pobjede još dižu moral , raste psihičko i fizičko zdravlje nacije. Možemo primjetiti kod izraelsko-palestinskog sukoba da svjetski  židovski mediji ne cenzuriraju toliko istinu. Čisto da mogu reći kako su oni pravdoljubivi, jer u vrijeme današnjih medija teško bi sve cenzurirali. Holokaust mogu preuveličavati, čisto na iskazu „svjedoka“. Ovdje su se odlučili na drugu taktiku.
Islam je najmlađa religija, zato su Kuranu uspjeli izbjeći faktografske greške kojih je Biblija puna. Biblija je puna i numeričkih grešaka, a znanost je ustanovila pregršt činjenica koje ne odgovaraju arheološkim i geološkim dokazima. Nepostojanje Nazareta i dokaza o velikom potopu, starost Zemlje od smiješnih 6000 godina, sunce se okreće oko zemlje (to su bila saznanja ondašnjih plemena)  samo su neke od nauočljivijih nesuvislosti. I umjesto da kršćanstvo zbog tih znanstvenih dokaza bude odbačeno, ono je i danas aktuelno. Bijeli čovjek za sve traži dokaze i ravna se po logici, ali kad dođe do religije kao da padne veo na njegov mozak. Čak i inteligentni ljudi koji su vjernici ne preispituju dogme. A vjerskih dogmi  ima toliko da bi svaki inteligentni dvanaestogodišnjak bez problema pritisnuo uza zid bilo kojeg magistra teologije i ovome ne bi preostalo ništa osim fraza o čudnim putevima gospodnjim i vjerovanju da bi se vidjelo. I kad nešto im nije po volji, onda je to alegorija i ne treba doslovno shvaćati, kad im odgovara, onda žele da se striktno to poštuje kao volja božja.  Jednostavna pitanja o dobrom i milostivom Bogu koji šalje ljude u pakao i svemoćnom Bogu kojem sotona krade duše, a ovaj ga ne želi uništiti.  Vjernici kao argument za boga uvijek napominju da se ovaj savršeni svijet nije mogao sam od sebe stvoriti i da je morao biti neki tvorac. A zaboravljaju da je po toj logici i neko tog tvorca morao neko stvoriti, štoviše to bi bilo kompliciranije za napraviti, jer bi on trebao biti inteligentnije i kompliciranije biće od bilo čega u svemiru. Pa dokazano je da živa bića evoluiraju, a ne da su stvorena i ostaju takva kao što piše u Bibliji. Ako je sitna pudlica mogla evoluirati iz vuka u kratko vrijeme, onda teorije evolucije nije besmislena i sotonska kao što oni viču. Moguće je da je Bog stvorio život i onda ga pustio da se razvija, teorija evolucije uopće ne tvrdi da zna nastanak života ili evoluciju ljudi od majmuna. Nitko ne tvrdi da ne postoji neka viša inteligencija ili Bog, ali mi nemamo nikakvih dokaza. S druge strane, imamo pregršt dokaza ako ignoriramo neumoljive zakone prirode da će nas ona grubo kazniti. Prije su ljudi za običnu munju ispredali priče i u svemu nalazili božje djelovanje, razvojem znanosti su demistificirane te pojave kao prirodne. Bog se danas skriva u onim pojavama koje još nisu objašnjene, a ostalo mu je sve manje i manje mjesta. Vjernici često kažu da je dokaz o istinitosti njihove religije brojna ukazanja. Mozak je u stanju proizvesti svakakve iluzije, i ljude kojima se takve iluzije ukazuju obično smještamo u mentalne ustanove. Izgleda da su vjernici izuzeti od tog pravila. I nije li čudno da se vjernicima Isus i Marija ukazuju onako kako su nacrtani na umjetničkim djelima? Pa trebali bi im se ukazati onakvi kakvi su bili fizički, da i nama ostalima rasvjetle tu tajnu pošto ne znamo kako su ti ljudi izgledali, jer nema nijednog kipa ili slike Isusovih ili Marijinih suvremenika.
S
vi vjernici su uvjereni da je baš njihova religija ispravna. Na svijetu postoji oko 200 bitnijih religija i još mnoštvo drugih, znači da je od tih 200 najmanje 199 sigurno u krivu. Kršćanima su smiješni Indijci kojima su krave svete, a zaboravljaju da u kršćanstvu ima puno više nevjerojatnijih stvari. I zašto npr. onaj ko se rodi u Saudijskoj arabiji nije slučajno kršćanin, nego baš svi koji su na nekom teritoriju su prosvijetljeni baš tom religijom koja je tu prisutna. To je zato jer 99% tih vjernika nije pročitalo ni 10 strana svoje „svete“ knjige, nego joj je odgojem usađena ta religija u glavu.
R
ekao sam već da i jako inteligentni ljudi potpadnu pod utjecaj religije. Nažalost, mnogi borci za bijelu rasu nastupaju kao branitelji kršćanstva protiv judaizma. Borba judaizma protiv kršćanstva je lažna, kao i borba „demokratske“ SAD protiv komunizma. Ti krivo razmišljaju da je s jedne strane ljevica koja zastupa degeneričnosti, a s druge strane kršćanstvo kao branik morala. Židovi, koji imaju svu propagandu svijeta, usmjeravaju ove dvije strane po želji. Primjer su devedesete kod nas, kad je trebalo zakuhati, u prvi plan su gurnuli crkvu (kao jedinu razliku između Srba, Hrvata i Muslimana) i nikome nije smetalo ustaševanje i desničarenje. Neki shvaćaju što je kršćanstvo, ali ga prihvaćaju kao nužno zlo da bi nas okupili pod jedan stijeg, kao što je nekome odgovaralo da se homogeniziraju Hrvati protiv Srba.. Hitler se čak nije usudio, on je računao da stari umru u zabludi, a da mlade odgaja u arijevskom duhu. Vjerojatno im je razmišljanje da bi bili marginalizirani da otvoreno ga negiraju. Mogu stvari objašnjavati veoma smisleno, ali kada dođu do kršćanstva, kao da im veo padne na glavu i kao da ne primećuju da im se kod kršćanstva jednadžba ne poklapa. I kako od tih pustih sekti znaju koia je prava? Interesantno je da su se te sekte najviše namnožile u SAD gdje vlada tržišna utakmica. One su praktički firme ili korporacije koje tako posluju i pokušavaju izmusti što više novca. Pastori (bolje reći pastiri) koji vode jaganjce kako kršćani nekad sebe zovu. Ne vide koliko im se rugaju, čak ih ni ovcama ne smatraju. U biti, Židovi uvijek kažu istinu za onoga ko je zna iščitati. Ovce su za šišanje, jaganjci su za klanje.
B
iblija je toliko prekrcana sa kontradiktornostima da ne bi bilo smisla to nabrajati. Umjesto toga iz Biblije tj. „riječi božje“ sam izvukao crno na bijelo da je Bog prekršio SVE vlastite zapovijedi (krasan primjer), osim prve 3 koje nije ni mogao.  Neke se ponavljaju, sve je mogao sabiti u 5-6 zapovijedi:
1.    Ja sam gospodin Bog tvoj; nemaj drugih bogova osim mene- Originalna 1. zapovijed je Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene." Tu jasno govori da je on bog Izraelov, a ne nečiji drugi
2.    Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud-vidi pod rednim brojem 3
3.    Spomeni se da svetkujes dan Gospodnji-prve tri zapovijedi su ja, ja i samo ja. Jasno se vidi koliko je egocentričan i ljubomoran, jer daje do znanja da postoje i drugi bogovi, zašto bi se inače tako trzao?
4.    Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji- evo kako je to u praksi: njegov sin Isus ga je jako poštovao, živio je siromašan 33 godine i umro groznom smrću. S druge strane, Sotona, kojeg Bog naziva sinom (knjiga Joba 1:6 kaže:došao je dan kad su se Sinovi božji došli predstaviti Bogu i Sotona je došao među njima) ne poštuje svoga oca i je li mu pala dlaka s glave zbog toga? Ni slučajno, živ je i zdrav dan-danas i toliko mu je dobro na zemlji da ga zovu „kralj ovozemaljskog života“. I dužina i kvaliteta života
5.    Ne ubij-oko 400 000 ljudi je direktno smaknuo Bog, a još 2000 000 je smaknuto prema njegovim zapovijedima. I prave i krive, i nevinu djecu kada je brisao čitavo stanovništvo Sodome i Gomore, veliki potop itd, tako da se točno ne može utvrditi. Sotona, za kojeg je Isus rekao da je čovjekoubojica je smaknuo 10 (slovima deset) ljudi, što je sve navedno u Bibliji
6.    Ne sagrijesi bludno-vidi po rednim brojem 9. I ovo je veoma mutno, evo nešto za razmisliti: kada je Isus zavapio da baci kamen prvi onaj koji je bez grijeha kad su kamenovali M. Magdalenu, zašto ga Marija nije bacila?
7.    Ne ukradi.-vidi pod rednim brojem 10
8.     Ne reci lažna svjedočanstva-prvu laž u povijesti je izrekao Bog kada je rekao Adamu i Evi da ne jedu plod sa drveta jer će umrijeti, međutim preživjeli su i samo su istjerani iz raja. Zmija-đavo, kojeg Bog naziva "ocem laži" je tada rekla Evi istinu o plodu i drvu i što će se dogoditi.
9.    Ne poželi tuđeg ženidbenog druga-Marija je bila udata za Josipa kada je bezgrešno začela preko Duha svetoga, a on je dio Boga kao pripadnik svetog trojstva. Usput, za vrijeme njegove posjete Mariji Bog je bio najslabiji u povijesti, pao je samo na Oca, tj. 33, 3333… %
10.  Ne poželi nikakve tuđe stvari-Jahve je prišapnuo Mojsiju kako će Izraelci "posuditi" zlata i srebra od svojih susjeda Egipćana, a onda im ga neće vratiti. Reče lukavi Bog: 
„D
obro ću raspoložiti Egipćane prema ovome narodu, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku. Svaka će žena posuditi od svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita srebrnog i zlatnog i odjeće. To stavite na svoje sinove i kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane." Tu je naveo Izraelce na krađu, a evo i slučaja gdje je osobno krao, jer je njegov duh opsjeo Samsona da bi opljačkao mrtvace, citiram-Tada duh Jahvin dođe na njega, te on siđe u Aškelon i ondje pobi trideset ljudi, uze im odjeću i dade svečane haljine onima koji su odgonetnuli zagonetku, a onda se sav gnjevan vrati očevoj kući. A evo i slučaja gdje se ponaša kao šef mafije, čim je dao Mojsiju zapovijedi Bog i njegova banda židovska su krenuli na Kanaan na klanje, samo je plijen trebao ići Bogu: Jošua je rekao ljudima: „kličite jer Gospod vam je dao grad. I grad i sve što je u njemu biće posvećeno Gospodu za uništenje..no sve srebro i zlato, sve posude od bronce i željeza, svete su Gospodu; one će otići u riznicu gospodnju“…








Nema komentara:

Objavi komentar

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 2.5 Hrvatska.