Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

utorak, 31. ožujka 2015.

Kršćanstvo i islam

K
ršćanstvo se pojavilo u rimskom carstvu i veoma se brzo proširilo. Ono je bilo jedan od uzroka propasti rimskog carstva. Velike imperije su propadale zbog rasnog miješanja, kada su osvojili nove prostore, dovodili su robove da rade teže poslove. Kada bi se izmiješali, sistem bi se urušio jer bi se namnožilo nekvalitetnijeg puka, produktivna manjina jednostavno nije više mogla sve izdržati. Tako su u Egiptu crni Nubijci postali dominantni nad bijelim Egipćanima koji su uredili egipatsku civilizaciju( i rasno se izmješali, na kraju smo imali obojene faraone), tako je Aleksandar makedonski doprinijeo uništenju makedonskog carstva tako što je poticao svoje vojnike na miješanje sa Perzijankama (vjenčanje Grčke i Azije), a i sam je bio oženjen za Perzijanke. U Indiji su takav scenarij neko vrijeme spriječili sistemom kasti,ali ni to nije bilo dovijeka. Separacija je samo privremeno riješenje. Povijest nas uči da je useljavanje obojenih masa uvijek genocid protiv bijele rase. Čim se genetski bazen onečisti, smanji se inteligencija koja tu civilizaciju drži i dolazi do prvo zastoja, pa onda propadanja. U novije vrijeme imamo slučaj Portugala, koji je bio najmoćnija i najbogatija država na svijetu, velika pomorska i trgovačka sila. Imali su kolonije u Aziji, Africi i Americi.  Njegovi mornari su iz Afrike uvezli robove, kojih je do 1550. bila desetina. Portugalci su asimilirali crnački gen i počeli propadati. Do 1975. Su izgubili sve kolonije, nisu zadnjih 100 godina proizveli ništa u području  umjetnosti, znanosti, filozofije...Danas su jedna od najzaostalijih država Europe. I gorljivi su katolici, kao i njihov susjed Španjolska i Italija. Španjolci su također bili velika sila, dovoljno je bilo malo maurskog gena da počnu stagnirati, danas nisu u stanju proizvesti visoku tehnologiju, nego žive od turizma i poljoprivrede. Slično je i sa sjevernom i južnom Italijom.  Sjevernjaci, koji su Germani porijeklom, su viši, ljepši, pametniji i može im se vjerovati na riječ. Južnjaci, kod kojih je prisutan arapski i šiptarski  gen su manji, crnomanjasti i gledaju samo kako će prevariti. Ni blizu nisu tako kreativni i produktivni kao sjevernjaci. Nije ni čudo što se u Italiji skoro sve proizvodi u trokutu Milano-Torino-Genova, a na jugu su sposobni samo za kriminal i mafiju (Cosa nostra na Siciliji, n`dranghetta u Kalabrija, Camorra u Napulju). I normalno je da se sjevernjaci žele otcijepiti.  Danas je samo Island jedina čista bijela zemlja na svijetu, nije ni čudo što su oni odbili suradnju sa MMF-om. Kod njih nema Labusa i Rohatinskyh. Izlolirana zemlja, bez prirodnih bogatstava, sa samo 1 % obradive površine, ali unatoč tome su jedna od najbogatijih zemalja u svijetu. A najbogatija je Norveška, skoro da i nema Židova tamo.
 Do pojave kršćanstva Rimljani su bili superioran bijeli narod jer su živjeli po Zakonima prirode. Kartaga je bila njihov smrtni neprijatelj. S njom su vodili 3 punska rata. U trećem su konačno uspjeli Kartagu osvojiti, stanovništvo pobiti i prodati u roblje, a zemlju preorati. Judeja je u to doba bila rimska provincija, i židovski svećenici Leviti su se dovijali kako uništiti Rimljane, koje su mrzili. Židovi su smislili za sebe religiju Judaizam koja se bazira na Tori ili petoknjižju, tj. prvih pet knjiga starog zavjeta.  Tu ima dosta dobrih i istinitih teza preuzetih iz paganizma i raznih drugih religija, sve pomiješano sa židovskim povijesnim fantazijama. To je židovska rasna religija, bazirana na Zakonima prirode, koja govori da su Židovi izabrani božji narod i da svi njima moraju služiti. Glavni lik je Mojsije koji Židove poučava „oko za oko, zub za zub“.  SZ je u suprotnosti sa pacifističkim i egalitarnim učenjima NZ, biblija je kao instrument koji se može svirati po želji. Leviti su za potrebe nove religije kršćanstva napisali novi zavjet, sve upakirali u Bibliju, a Židov Pavao iz Tarsa tj. kršćanski Savao je učinio najviše na promociji u Rimskom carstvu.  Kršćanstvo se poput kuge proširilo Rimskim carstvom, i Židovi su uspjeli u naumu. Nije slučajno da je danas središte katoličke crkve u Rimu. Rimljani su bili tolerantni za ostale religije i moždasu im odgovarala momentalno pacifistička i "bogu božje, caru carevo" učenja, ali na duge staze kršćanstvo je za Rimljane bilo kao "duhovni AIDS" koji slabi instinkte zajednici.
 Židovi ne priznaju novi zavjet kao dio judaizma, pa zašto se oni ne ravnaju po njemu ako su ga oni napisali? Ne priznaju ga, i u Talmudu su se osigurali da se na kršćane tj. bijelce gleda kao neprijatelje i da slučajno Židovi ne pređu na religiju namijenjenu neprijateljima. Novi zavjet je skupina mitova, recikliranih iz prijašnjih religija. Novi zavjet je baza za kršćanstvo, obično se na misi čitaju poslanice iz NZ.  Razloga je nekoliko zašto se kršćanstvo poput kuge proširilo carstvom. Prvo, Rimljani su imali smiješnu politeističku religiju zasnovanu na bogovima, i tolerirali su druge religije. Krćanstvo je s druge strane nudilo jak motiv spasitelja., prema kojemu su ljudi rođeni grešni. Znači, treba pobuditi ljubav i zahvalnost prema spasitelju koji se žrtvovao za spas sviju. Strah je najjači ljudski pokretač, a biblija govori o paklu gdje se čovjek peče cijelu vječnost. Bez obzira koliko neko bio hrabar, mislim da nema nikog među nama koji nije o tome razmišljao. Najjača bol, pa još čitavu vječnost. Čak i da neko samo 1 % povjeruje da je to istina, lako bi postao kršćanin. Ako nema pakla, ok izgubio je uzalud malo vremena, nikom ništa. Ako ima, onda je bolje što se molio. Čovjek prihvaća religiju jer mu daje one odgovore na pitanja koje se svaki čovjek zapita, o životnim pitanjima i svaka religija iskorištava čovjekov strah od smrti. I s time se manipulira, čovjek koji usmjeri napore na zagrobni život, ostavlja svoje resurse predatorima na ovom svijetu. Onaj ko je pisao Bibliju išao je isključivo na emocije, isključivši logiku. Snažne emocije reprogramiraju podsvijest, zato kršćanske dogme se utiskuju u kolektivnu podsvjest, podliježu im čak i oni koji su protiv (biće govora u poglavlju psihologija). Svi ti rituali imaju zadatak hipnotizirati, to radi pop kao autoritet. I što je laž nevjerojatnija i maštovitija, lakše se prihvati. Neki arijevski umovi su pokušali napisati bjelačku religiju, ali oni su to išli tipično arijevski prepošteno. A mase trebaju iluziju, ne gole činjenice.  Ključno je bilo ovo kod kršćanstva: Novi zavjet je inverzija svih prirodnih zakona. Prirodni zakon favorizira jake, a kršćanstvo favorizira slabe, bolesne, sakate, sapete,   siromašne obećavajući  takvima bolji život na nebu. Sve neka iluzorna budućnost, kao i kod komunizma. A takvih sigurno nije falilo u rimskom carstvu među porobljenima. Židovi u uvijek iskorištavali zavist nižeg sloja kojeg je velika većina prema višem sloju i elitama, isti scenarij će se kasnije puno puta ponoviti, npr. u francuskoj, boljševičkoj i američkoj revoluciji. Pobjedničku formulu nisu mijenjali, kršćanstvo su samo reciklirali i prodavali nam pod drugom ambalažom. Komunizam  je potpuno na istim principima, samo bez Boga, npr. uzrečica Isus Krist-komunist.I hipi pokret kojeg su Židovi inicirali, npr. uzrečica Isus-hipik.  Revolucionari su uvijek niži nepismeni sloj, a Isusovi apostoli su bili svi takvi, to je matrica koja će se konstantno ponavljati. Ti apostoli su ga 4 puta izdali, to dovoljno govori o njihovom moralu, što je odlika nižeg sloja. U francuskoj i boljševičkoj revoluciji su revolucionari bili proletarijat. Pa i sad u modernim revolucijama u Južnoj americi revolucionari su indijanci, koji su na vlast u Venezuelu i Boliviju bili doveli indijance Chaveza i Moralesa. Niti jedna njihova revolucija nije „potlačenima“ donijela ništa dobro. Sve njihove revolucije su imale iste uhu ugodne parole o slobodi, bratstvu, jednakosti koje su služile samo dok se ne sruši vlast. Čim bi se Židovi i njihovi igrači dokopali vlasti, te parole bi se bacile na smetlište, gdje im je objektivno i mjesto. I nastala bi još gora tiranija. Bez obzira na proklamiranu jednakost, sada su elite još veći luksuz uživale. Komunistički funkcioneri su živjeli u raskoši, kao i kršćanske elite, a svi promoviraju jednakost. Doduše, ako izuzmemo njihove elite, postigli su jednakost tako što su i jedni i drugi ubijali naše najkvalitetnije ljude. Kršćanstvo deklarira duhovnost i moralnost, a tamo ima najmanje duhovnosti i morala (pagani su bili moralni jer im je savjest tako nalagala, da li se treba diviti kršćanu koji je moralan čisto iz straha od pakla?).
I
susove poruke kao što su „prije će deva kroz ušicu igle nego bogataš u kraljevstvo nebesko“ i „prodaj sve što imaš i daj siromahu“ pogodovale su parazitima, a kočile produktivnost. A u odnosu prema neprijatelju su poruke bile samoubilačke. „Voli svog neprijatelja“ , „okreni drugi obraz“ i „onaj ko ne mrzi svog oca, majku brata ne može biti moj učenik“ su bile u suprotnosti sa prirodnim instinktima. Prirodno je mrziti neprijatelja i voliti svoje, mržnja je pokretač kao i ljubav, to su kao dva pola koja osiguravaju optimalnu prirodnu dinamiku.  Mržnja je jak motiv i pomaže savladati strah u borbi. Onaj ko ne može mrziti, taj ne može ni voljeti. Mržnja je štetna ako je ekstremna, kao uostalom i sve drugo. Ljubav se danas prodaje kao uzvišeni osjećaj, a mržnja kao prizeman. A prikazuje se lukavo uvijek ekstremna mržnja koja je štetna kao i ekstremna ljubav (ovo se često radi, kad se želi nešto ocrniti, prikazuje se ekstremitet). Osveta  potvrđuje čovjeka i ispravna je, ali ne ako postane opsesija. Cilj svake dobre ratne propagande je budnicama potaknuti ljubav prema svome i propagandom o zločinima, pravim ili izmišljenim, potencirati mržnju prema neprijatelju.Ove samoubilačke poruke su se proširile, i bijeli Rimljani su od neustrašivih osvajača postali svoja sjenka, i logično je da su postali žrtva i da su nestali u ropotarnici povijesti. Izgubili su onu rubnu prednost, jer i najmanje žaljenje protivnika se kao bumerang vrati u glavu.
K
oji su dokazi za autentičnost NZ? Cijela Biblija je napisan od strane židovskih pisaca, pa tako i NZ. A evanđelja koja govore o Isusu su napisana više od 300 godina nakon njegovog navodnog djelovanja. Sama evanđelja su toliko kontradiktorna u činjenicama i traljavo napisana, da mislim da je uspjeh NZ iznenadio i one koji su to sve osmislili. Van NZ nema nikakvih drugih dokaza. Istina, u starom zavjetu postoji 300 predviđanja što će ih budući mesija ispuniti, i gle čuda, Isus ih je sve ispunio. To bi bilo kao da ja predvidim sad kojom će rečenicom moj tekst završiti. U Kuranu se Isus spominje kao veliki prorok Isa, ali ako znamo da je i Kuran židovsko maslo koje ima svoju svrhu, onda je sve jasno. Sve tri monoteističke religije nastale su na bliskom istoku, na veoma malom prostoru, svima trima je Jeruzalem sveti grad.  Prorok Muhamed se na nebo uzdigao na istom plosnatom kamenu na kojem je Abraham žrtvovao Izaka. Pedantni Rimljani su zapisivali sve važne događaje u svojim provincijama, tako da mi danas imamo pisanu ostavštinu, kipove, slike i ostalo o osobama tog doba. O Isusu nemamo ništa, niti ne znamo kako je izgledao. U vrijeme Isusova rođenja, za cara Heroda, pobijena su sva muška djeca. Tako piše u Bibliji, ali Rimljani nisu ni slova zapisali o tome. Nije zapisano zato jer je sve izmišljeno, prekopirano iz drugih religija. Poruke ljubavi i mira su prekopirane od židovske sekte Esena, koja je živjela stotinjak godina prije Isusa. Nije slučajno što se motiv spasitelja pojavljuje u mnogo religija, najmanje 16 njih prije kršćanstva.To je alegorija na sunce, ljudi su u prošlosti ovisili o suncu, bojali se tame. To je postalo zlo i dobro u religijama. O njemu je ovisilo hoće li umrijeti od zime ili gladi. Sunce sa 21. Na 22. 12. Iden na jug tj. „umire“, a onda se 25.12. ponovo rađa. Čak i crkva priznaje da ne zna kad je Isus rođen, nego su datum rođenja uzeli iz paganizma koji je 25.12. slavio zimski solsticij. Uskrs pada na proljetni ekvinocij, kada Židovi slave Pesah, slično se kaže na Uskrs na talijanskom, pasqua.  Puno datuma i običaja je preuzeto iz paganizma, kršćanstvo se samo naslonilo na njega, jer su ispravno procijenili da ne mogu tek tako prekinuti veze naroda sa paganizmom. A ko se sjeti paganizma proglase ga heretikom. Kao što i astrologiju proglašavaju đavoljom opsjenom, a i na nju se kršćanstvo naslanja. Sunce se rađa u konstelaciji djevice, a 12 apostola predstavljaju 12 zodijačkih znakova. Riba je bila simbol kršćanstva, jer je onda bilo razdoblje ribe. Ovu teoriju objašnjavaju detaljno druge knjige o astroteologiji, pa neću o njoj.. U biti, za kršćane je đavolja opsjena i joga, meditacija, reiki, rune itd itd.
I
sus je proglašen bogočovjekom na saboru u Niceji, dotad je smatran čovjekom. To je odlučeno glasanjem i car Konstantin je kao na pijaci Isusa proglasio bogočovjekom , i službena rimska religija je postala kršćanstvo.
M
nogi borci koji su se borili protiv židovske pošasti su to radili braneći kršćanstvo i njegove vrijednosti, upadajući u zamku koju su Židovi željeli.  Jednostavno ne žele vidjeti da je Biblija židovska povijest, svi junaci Biblije su Židovi i svi pisci koji su pisali Bibliju su Židovi preciznije samo jedan polužidov.. I mesija je Židov, i gola je istina da kršćanstvo ne postoji bez judaizma. Ko ima najviše koristi od knjige gdje piše da su svi jednaki u božjim očima, samo su Židovi  malo jednakiji? Ako jednoj skupini uvališ kršćanstvo koje podučava da voliš svog neprijatelja i da ne skupljaš blaga i ne špekuliraš i lihvariš (Isusovo tjeranje trgovaca iz hrama), a drugoj lihvu nametneš kao obvezu prema toj prvoj skupini, jasno je da će s vremenom sva novčana i druga moć preći u ruke druge skupine. Kao u monopolyju, na kraju ostaje samo jedan igrač koji poput lavine kupi sve sa sobom. Danas je taj igrač Rotschild, pod čijom su kontrolom i banke i mediji i politički sistemi. Evo citata iz SZ o lihvi, u Talmudu je to još podebljano:
Ne traži kamata od svoga brata, niti kamata za novac, niti kamata na jestvine, niti kamata na bilo što gdje se obično traže. Od tuđinca možeš tražiti kamate, ali ih od svoga brata nemoj tražiti   Ponovljeni zakon 23, 20-21 
 Kršćanstvo je taj prvi židovski ešalon, tj. trojanski konj koji omekšava domaćina. Zatim kod tog domaćina dolaze Židovi sa svojim agresivnim judaizmom. Religija je to glavno oružje koja skupini daje svrhu i cilj, skupina sa rasno-agresivnom religijom će s vremenom zauzeti sve poluge moći. I dalje je igra mačke i miša. Tipična je židovska igra da uvale neprijatelju nešto i onda fingiraju borbu protiv toga. A bijelac koji se protiv njih bori kršćanstvom je isto kao da se Superman bori sa utegom od kriptonita protiv Lexa Luthora.  Da li su se Židovi stvarno ikad borili protiv kršćanstva? Teško, kršćanstvo sigurno ne bi opstalo 2000 godina. Kad se Židovi bore protiv iskreno bore protiv nekoga, obično ga i unište. Na pravog neprijatelja sikću kao zmije. O Hitleru i ostalim našim borcima istina se  ne smije znati. A zašto bi se i borili kad im 90% odgovara. I onih 10% što ne odgovara, regulira se propagandom, ne bi Židovi snimali sigurno biblijske spektakle da im ne odgovara. Jer rijetko koji vjernik pročita više od 10 stranica biblije. Papa zagovara miješanje rasa, i njemu je draži crnac katolik od bijelca pravoslavca, iako su iste religije. Sve rase su jednake u božjim očima, samo malo iznad strše Židovi. Veoma praktično. A miješanje rasa je židovska atomska bomba u njihovom arsenalu protiv nas.  Kršćanstvo je glavni krivac da prvi puta u povijesti superiorna bijela rasa ustupa svoj prostor i povlači se pred inferiornijim rasama. Kad bi ti inferiorni vidjeli bijelca koji bi došao sa svom tehnologijom, bio bi impresioniran. Katolička crkva je to najviše iskorištavala i jer su imali vrhovni autoritet. Pomaganje sirotinji u afričkim zemljama narušava prirodnu ravnotežu, oni se neumjereno razmnožavaju i vrše najezdu na Europu. Mnogi misionari idu u Afriku misleći da rade dobro djelo, a u biti rade katastrofu (Usput, arapsko proljeće tj. kaos koji su napravili u arapskim zemljama nedavno, ima više svrha. Kuda će ti svi osiromašeni nego u Europu). I još papa suptilno daje do znanja da izbjegavaju kontracepciju.  Zagovara i donošenje na svijet retardiranih i nakaza, održavanje na životu ljudskih biljaka protiveći se eutanaziji, a to je ono što najviše nas uništava. Židovi ovako fingiraju borbu: napadne se malo kršćanstvo zbog pedofilije i protivljenja homoseksualizmu i potlačenosti žena, i onda stvarno ispada da se crkvu napada. Branitelji "kršćanskih vrijednosti" sad još manje sumnjaju da je kršćanstvo markirana karta u špilu kojeg su Židovi dijelili. I podijelilli su ga usput na 30 000 različitih sekti, od kojih svaka misli da je ona prava. Idealno kad treba razbuktati rat među bijelim narodima. U Njemačkoj je 2/3 stanovništva stradalo u ratu između protestanata i katolika, isti scenarij još dan-danas traje u Irskoj  S druge strane, to regrutira cijelu vojsku liberalnih, „progresivnih“ koji misle da su nadrasli podjele, izblesani propagandom.. I još Židovi iskoriste povratnu silu nastalu kršćanskom supresijom  npr. žena i gayeva, da ih gurnu u prve redove protiv obitelji i društva. U drugi ekstrem, gurajući im nametnutu ulogu, gdje su i oni žrtve da i ne shvaćaju. Briljantno. Ali ti liberalni imaju isti stav i za miješanje rasa i protiv eugenike, jer su i oni kroz život upili kolektivno razmišljanje. Jer religija je kao operativni sustav na kompjuteru, ostali sustavi kao npr. politički moraju biti u skladu s njim. Bilo koji političar ili stranka koji bi se zalagali za prirodne zakone bi danas dobili tek koji promil glasova, jer su i lijevi i desni sasvim izvan njih, u nekom kolektivnom matrixu. Takva dinamika u biti ide najviše na židovski mlin. Židovi su stvorili iluziju da je ta liberalna opcija urbana, uljuđena, progresivna, a ova druga da je zaostala, seljačka, ognjištarska. Grad se forsira kao ideal, čak i kad se političari obraćaju, obraćaju se sa građani i građanke. A istina je da su ti progresivni puno više izmanipulirani nego seljaci, koji su još donekle zadržali instinkte, jer nisu pod utjecajem medija toliko. U Hrvatskoj lijevi promiču sve degenerativnosti modernog društva, nostalgični za komunizmom. Tkzv. desni su za kršćanske vrijednosti. Pritom su bolesno opsjednuti Srbima, i samo su zbog njih spremni preispitati kršćanske ideale. Teško  se teško odlučiti koje su od ove dvije opcije pogubnije.
Moć religije je fascinantna, religija je najjače oružje ikad izmišljeno. Pojedinac koji vjeruje bez sumnje je skoro nepobjediv, možemo zamisliti kako je skupina moćna. Čovjek je od samih početaka preodređen da vjeruje u nešto, postoji čak i centar za religiju u mozgu. Židovi su zarana shvatili da je religija opijum za mase i da narod bez vjere umire ako riba na suhom. Ona nekoj skupini daje svrhu i cilj.  Religija može biti pogonsko gorivo za neku skupinu (judaizam, islam), može biti neutralna tj. da ne šteti niti koristi (Budizam), a može biti i štetna (kršćanstvo). Sve ovisi koliko je u skladu sa prirodnim zakonima. Golda Meir je , iako ateistica, istaknula u Knessetu koliko je judaizam bio koheziona sila koja je Židove stoljećima držala zajedno, bez da se istope u tuđem narodu. Judaizam promovira Židove kao izabrani narod, potiče međusobnu suradnju kao i mržnju prema domaćinima. Židovi jesu izabran narod, ali narod izabran od elita. Levitska elita je zamislila Židove kao skupinu koja će štititi njih i zavladati drugim narodima. I zato su zainteresirani za umjereni antisemitizam, koji će tu skupinu homogenizirati. Zato su izmislili da su ubili Isusa, da stvore lažni jaz između kršćana i Židova. I time automatski mozgove kršćana prebacuju u stanje da prihvate priču o Isusu. Te elite nemaju problem žrtvovati i same Židove, pogotovo niže slojeve, da pročiste genetski kod.
 V
idimo da je jedan islam uspio homogenizirati čak i jedne primitivne Arape u respektabilnu borbenu silu. Islam su Židovi napisali specijalno za arapska razjedinjena plemena (Muhamedova žena je bila Židovka) i ona propagira borbeni duh. Velike su sličnosti islama i judaizma, čak i pravila o hrani, košer i halal su slična. Za razliku od kršćanskog raja, ratnik džihada koji padne u borbi protiv nevjernika ide u raj gdje ga dvori 77 hurija. Tako islam odagnava strah od smrti, jer svaki čovjek se pita što ima poslije smrti. Tako su oni nahuškani na Europu, i uspjeli su prodrijeti čak do Francuske, preko katoličke Španjolske. Eto što radi religija, jedan relativno primitivan narod sa religijom koja im daje svrhu i cilj je velike muke zadao superiornijem narodu kojeg religija koči protuprirodnim pravilima kao „okreni drugi obraz“ i „voli svog neprijatelja“. Sad bi se neko pitao zašto su onda Arapi instruiranii preko Kurana da se bore protiv svih „nevjernika“, pa i Židova. Prvo, Arapi su zaostali i primitivni. Njih ne shvaćaju Židovi ozbiljno, nas da. Oni nisu u stanju proizvesti moderno oružje, a svako ko kupuje oružje dobija ipak zastarjelo oružje. A i to oružje treba znati koristiti. Pronalaskom nafte, vidimo da se Arape još i potiče na Jihad, i oni svaki put katastrofalno prođu. Nije tajna da ih često i naoružavaju i koriste po potrebi, kod ISIL-ovaca je pronađeno američko i izraelsko oružje. Terorizam je oružje slabih.  Pa i Izrael je mala državica veličine Floride, i bez problema su pobijeđivali u svakom Arapsko-Izraelskom  ratu, nanoseći im velike gubitke. I drugo, ograničeni ratovi su jako dobri za zdravlje nacije. Prvo kao prašinari ide najlošiji dio društva, zatvorenici pušteni iz zatvora i sl. Nacija se homogenizira i drži zajedno pod jednim vođom i zdravim, desnim snagama. Usto ih to štiti od degeneričnosti koje su nametnuli cijelom svijetu, omladina ide 3 godine u vojsku, zdravo i kvalitetno se razvijaju. Rat potiče one najbolje osobine u čovjeku, ali i bazne nagone i to djeluje kao ventil. Pobjede još dižu moral , raste psihičko i fizičko zdravlje nacije. Možemo primjetiti kod izraelsko-palestinskog sukoba da svjetski  židovski mediji ne cenzuriraju toliko istinu. Čisto da mogu reći kako su oni pravdoljubivi, jer u vrijeme današnjih medija teško bi sve cenzurirali. Holokaust mogu preuveličavati, čisto na iskazu „svjedoka“. Ovdje su se odlučili na drugu taktiku.
Islam je najmlađa religija, zato su Kuranu uspjeli izbjeći faktografske greške kojih je Biblija puna. Biblija je puna i numeričkih grešaka, a znanost je ustanovila pregršt činjenica koje ne odgovaraju arheološkim i geološkim dokazima. Nepostojanje Nazareta i dokaza o velikom potopu, starost Zemlje od smiješnih 6000 godina, sunce se okreće oko zemlje (to su bila saznanja ondašnjih plemena)  samo su neke od nauočljivijih nesuvislosti. I umjesto da kršćanstvo zbog tih znanstvenih dokaza bude odbačeno, ono je i danas aktuelno. Bijeli čovjek za sve traži dokaze i ravna se po logici, ali kad dođe do religije kao da padne veo na njegov mozak. Čak i inteligentni ljudi koji su vjernici ne preispituju dogme. A vjerskih dogmi  ima toliko da bi svaki inteligentni dvanaestogodišnjak bez problema pritisnuo uza zid bilo kojeg magistra teologije i ovome ne bi preostalo ništa osim fraza o čudnim putevima gospodnjim i vjerovanju da bi se vidjelo. I kad nešto im nije po volji, onda je to alegorija i ne treba doslovno shvaćati, kad im odgovara, onda žele da se striktno to poštuje kao volja božja.  Jednostavna pitanja o dobrom i milostivom Bogu koji šalje ljude u pakao i svemoćnom Bogu kojem sotona krade duše, a ovaj ga ne želi uništiti.  Vjernici kao argument za boga uvijek napominju da se ovaj savršeni svijet nije mogao sam od sebe stvoriti i da je morao biti neki tvorac. A zaboravljaju da je po toj logici i neko tog tvorca morao neko stvoriti, štoviše to bi bilo kompliciranije za napraviti, jer bi on trebao biti inteligentnije i kompliciranije biće od bilo čega u svemiru. Pa dokazano je da živa bića evoluiraju, a ne da su stvorena i ostaju takva kao što piše u Bibliji. Ako je sitna pudlica mogla evoluirati iz vuka u kratko vrijeme, onda teorije evolucije nije besmislena i sotonska kao što oni viču. Moguće je da je Bog stvorio život i onda ga pustio da se razvija, teorija evolucije uopće ne tvrdi da zna nastanak života ili evoluciju ljudi od majmuna. Nitko ne tvrdi da ne postoji neka viša inteligencija ili Bog, ali mi nemamo nikakvih dokaza. S druge strane, imamo pregršt dokaza ako ignoriramo neumoljive zakone prirode da će nas ona grubo kazniti. Prije su ljudi za običnu munju ispredali priče i u svemu nalazili božje djelovanje, razvojem znanosti su demistificirane te pojave kao prirodne. Bog se danas skriva u onim pojavama koje još nisu objašnjene, a ostalo mu je sve manje i manje mjesta. Vjernici često kažu da je dokaz o istinitosti njihove religije brojna ukazanja. Mozak je u stanju proizvesti svakakve iluzije, i ljude kojima se takve iluzije ukazuju obično smještamo u mentalne ustanove. Izgleda da su vjernici izuzeti od tog pravila. I nije li čudno da se vjernicima Isus i Marija ukazuju onako kako su nacrtani na umjetničkim djelima? Pa trebali bi im se ukazati onakvi kakvi su bili fizički, da i nama ostalima rasvjetle tu tajnu pošto ne znamo kako su ti ljudi izgledali, jer nema nijednog kipa ili slike Isusovih ili Marijinih suvremenika.
S
vi vjernici su uvjereni da je baš njihova religija ispravna. Na svijetu postoji oko 200 bitnijih religija i još mnoštvo drugih, znači da je od tih 200 najmanje 199 sigurno u krivu. Kršćanima su smiješni Indijci kojima su krave svete, a zaboravljaju da u kršćanstvu ima puno više nevjerojatnijih stvari. I zašto npr. onaj ko se rodi u Saudijskoj arabiji nije slučajno kršćanin, nego baš svi koji su na nekom teritoriju su prosvijetljeni baš tom religijom koja je tu prisutna. To je zato jer 99% tih vjernika nije pročitalo ni 10 strana svoje „svete“ knjige, nego joj je odgojem usađena ta religija u glavu.
R
ekao sam već da i jako inteligentni ljudi potpadnu pod utjecaj religije. Nažalost, mnogi borci za bijelu rasu nastupaju kao branitelji kršćanstva protiv judaizma. Borba judaizma protiv kršćanstva je lažna, kao i borba „demokratske“ SAD protiv komunizma. Ti krivo razmišljaju da je s jedne strane ljevica koja zastupa degeneričnosti, a s druge strane kršćanstvo kao branik morala. Židovi, koji imaju svu propagandu svijeta, usmjeravaju ove dvije strane po želji. Primjer su devedesete kod nas, kad je trebalo zakuhati, u prvi plan su gurnuli crkvu (kao jedinu razliku između Srba, Hrvata i Muslimana) i nikome nije smetalo ustaševanje i desničarenje. Neki shvaćaju što je kršćanstvo, ali ga prihvaćaju kao nužno zlo da bi nas okupili pod jedan stijeg, kao što je nekome odgovaralo da se homogeniziraju Hrvati protiv Srba.. Hitler se čak nije usudio, on je računao da stari umru u zabludi, a da mlade odgaja u arijevskom duhu. Vjerojatno im je razmišljanje da bi bili marginalizirani da otvoreno ga negiraju. Mogu stvari objašnjavati veoma smisleno, ali kada dođu do kršćanstva, kao da im veo padne na glavu i kao da ne primećuju da im se kod kršćanstva jednadžba ne poklapa. I kako od tih pustih sekti znaju koia je prava? Interesantno je da su se te sekte najviše namnožile u SAD gdje vlada tržišna utakmica. One su praktički firme ili korporacije koje tako posluju i pokušavaju izmusti što više novca. Pastori (bolje reći pastiri) koji vode jaganjce kako kršćani nekad sebe zovu. Ne vide koliko im se rugaju, čak ih ni ovcama ne smatraju. U biti, Židovi uvijek kažu istinu za onoga ko je zna iščitati. Ovce su za šišanje, jaganjci su za klanje.
B
iblija je toliko prekrcana sa kontradiktornostima da ne bi bilo smisla to nabrajati. Umjesto toga iz Biblije tj. „riječi božje“ sam izvukao crno na bijelo da je Bog prekršio SVE vlastite zapovijedi (krasan primjer), osim prve 3 koje nije ni mogao.  Neke se ponavljaju, sve je mogao sabiti u 5-6 zapovijedi:
1.    Ja sam gospodin Bog tvoj; nemaj drugih bogova osim mene- Originalna 1. zapovijed je Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene." Tu jasno govori da je on bog Izraelov, a ne nečiji drugi
2.    Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud-vidi pod rednim brojem 3
3.    Spomeni se da svetkujes dan Gospodnji-prve tri zapovijedi su ja, ja i samo ja. Jasno se vidi koliko je egocentričan i ljubomoran, jer daje do znanja da postoje i drugi bogovi, zašto bi se inače tako trzao?
4.    Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji- evo kako je to u praksi: njegov sin Isus ga je jako poštovao, živio je siromašan 33 godine i umro groznom smrću. S druge strane, Sotona, kojeg Bog naziva sinom (knjiga Joba 1:6 kaže:došao je dan kad su se Sinovi božji došli predstaviti Bogu i Sotona je došao među njima) ne poštuje svoga oca i je li mu pala dlaka s glave zbog toga? Ni slučajno, živ je i zdrav dan-danas i toliko mu je dobro na zemlji da ga zovu „kralj ovozemaljskog života“. I dužina i kvaliteta života
5.    Ne ubij-oko 400 000 ljudi je direktno smaknuo Bog, a još 2000 000 je smaknuto prema njegovim zapovijedima. I prave i krive, i nevinu djecu kada je brisao čitavo stanovništvo Sodome i Gomore, veliki potop itd, tako da se točno ne može utvrditi. Sotona, za kojeg je Isus rekao da je čovjekoubojica je smaknuo 10 (slovima deset) ljudi, što je sve navedno u Bibliji
6.    Ne sagrijesi bludno-vidi po rednim brojem 9. I ovo je veoma mutno, evo nešto za razmisliti: kada je Isus zavapio da baci kamen prvi onaj koji je bez grijeha kad su kamenovali M. Magdalenu, zašto ga Marija nije bacila?
7.    Ne ukradi.-vidi pod rednim brojem 10
8.     Ne reci lažna svjedočanstva-prvu laž u povijesti je izrekao Bog kada je rekao Adamu i Evi da ne jedu plod sa drveta jer će umrijeti, međutim preživjeli su i samo su istjerani iz raja. Zmija-đavo, kojeg Bog naziva "ocem laži" je tada rekla Evi istinu o plodu i drvu i što će se dogoditi.
9.    Ne poželi tuđeg ženidbenog druga-Marija je bila udata za Josipa kada je bezgrešno začela preko Duha svetoga, a on je dio Boga kao pripadnik svetog trojstva. Usput, za vrijeme njegove posjete Mariji Bog je bio najslabiji u povijesti, pao je samo na Oca, tj. 33, 3333… %
10.  Ne poželi nikakve tuđe stvari-Jahve je prišapnuo Mojsiju kako će Izraelci "posuditi" zlata i srebra od svojih susjeda Egipćana, a onda im ga neće vratiti. Reče lukavi Bog: 
„D
obro ću raspoložiti Egipćane prema ovome narodu, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku. Svaka će žena posuditi od svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita srebrnog i zlatnog i odjeće. To stavite na svoje sinove i kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane." Tu je naveo Izraelce na krađu, a evo i slučaja gdje je osobno krao, jer je njegov duh opsjeo Samsona da bi opljačkao mrtvace, citiram-Tada duh Jahvin dođe na njega, te on siđe u Aškelon i ondje pobi trideset ljudi, uze im odjeću i dade svečane haljine onima koji su odgonetnuli zagonetku, a onda se sav gnjevan vrati očevoj kući. A evo i slučaja gdje se ponaša kao šef mafije, čim je dao Mojsiju zapovijedi Bog i njegova banda židovska su krenuli na Kanaan na klanje, samo je plijen trebao ići Bogu: Jošua je rekao ljudima: „kličite jer Gospod vam je dao grad. I grad i sve što je u njemu biće posvećeno Gospodu za uništenje..no sve srebro i zlato, sve posude od bronce i željeza, svete su Gospodu; one će otići u riznicu gospodnju“…
Religija za osvajanje svijeta

D
ok nisu potpali pod kršćanstvo, Europljani su bili pagani. Paganizam je religija zasnovana na znanju, a ne na slijepom vjerovanju. Filozofiju vuče iz vedskih spisa, a riječ veda znači na sanskrtu znanje.  Svaki narod je imao svoj oblik paganizma oblikovan za taj narod, a svi su imali isti korijen-indijske vede. Vede su drevni arijski spisi, iz veda potječe i današnji hinduizam. Koji su ovi današnji nesretnici u Indiji naslijedili ni krivi ni dužni. Iz veda potječu i budizam, jinizam i zoroastrizam koji je bio religija Irana. Iran bi značio zemlja arijaca, čini se da su dosta gena sačuvali, jer su superiorniji od okolnih plemena. Slaveni su imali svoj oblik paganizma, paganizam nordijskih naroda je bio Wotanizam ili Odinizam, Japanci šintoizam. Slaveni su skupina naroda koja postoji najmanje 20 000 godina, i sasvim im je dobro išlo dok su bili pagani. Rusi su bili jedan sićušan narod na sjeveru Europe, da bi se vrlo brzo proširili po Europi i velikom dijelu Azije. Pa ni nama Južnim slavenima nije nitko dao zemlju na lijepe oči, osvajali smo je i pokoravali starosjedioce. Primanjem kršćanstva, Slaveni su izgubili  taj ratnički i osvajački gen, i od tada smo uglavnom u defenzivi.
 Paganizam je religija koja poštuje Zakone prirode, pojavama u prirodi su samo davali imena bogova. U tome nema ništa loše, u čovjeku postoji dobro i loše i prevlada ono što potičemo. Npr. normalan čovjek ima recimo 20 % hrabrosti u sebi i 80 % straha. Moleći se bogu rata prevladava strah i postaje hrabriji u bici, potiče proces autohipnoze u sebi, proces na kojem se zasnivaju religije. Prema kršćanima, Bog je apsolutno dobro, a sotona apsolutno zlo. Paganski bogovi su dijabolični, sa dobrim i lošim stranama. I na drugim kontinentima se pojavljivalo nešto slično paganizmu, znači čovjek ima potrebu da vjeruje u nešto. Kada kažemo da su poštovali zakone  prirode, ne mislimo na ovaj neopaganizam, koji je jedna tipična new age bljuvotina koja govori ispraznom hipi-filozofijom. A povezuju se preko facebooka sa prirodom. Pod tim mislimo da su slušali naredbe prirode koje su jasne i ugravirane u naše genetske kodove kao instinkti. One kažu: Voli svoje, mrzi svog neprijatelja, širi teritorij i svoje gene. Jer su znali da se priroda osmjehuje samo jakima, zdravima i pametnima.
V
eć sam napomenuo da je judaizam ta ishodišna točka iz koje su nastali kršćanstvo i islam. Te 3 religije zovemo i abrahamskim religijama, jer su navodno potakli od Abrahama i Sare . Sara je bila Abrahamova sestra, već u početku vidimo opačinu, koja će se sve više i više multiplicirati. Druga velika skupina religija su vedske religije. Abraham i Sara su prekopirani iz hinduizma odn. veda, to su Brahma i Sarasvati, isto kao što je u Islamu Abraham Ibrahim.Judaizam je ljepilo koje je Židove držao zajedno stoljećima kao narod među narodima, nikad nisu bili ni asimilatori ni asimilanti. Jer religija je najjače oružje; ulazi u sve pore društva i čovjeka. I to na duge staze, jer politike i ideologije su ograničene i vremenski, a i ne oblikuju ama baš sve kao religija. Judaizam je židovska rasna religija koja ima sve što  dobra propaganda mora imati: mržnja prema neprijatelju, ljubav prema svojima, uvjerenost u vlastitu nadmoć i ispravnost...Običan čovjek o Židovima malo zna; zna tek toliko da su bili glavni junaci biblije i da se Hitler obrušio na njih i napravio holokaust. Rijetko ko ide dalje od toga, makar da se zapita zašto se Hitler obrušio na njih. Pa bi možda došao i do nekih drugih saznanja npr. da su Židovi bili istjerani iz 52 europske zemlje, iz nekih više puta. To nema veze sa ubojstvom Isusa kako vole reći, istjerani su prije kršćanstva iz Egipta, mrzili su ih i paganski Grci i Rimljani. Pa još da su Nijemcima, koji su bili jako dobri domaćini prema njima, zakuhali poraz u 1. Svj. ratu, kada su svojom propagandom uvukli SAD u sukob.  I da su prvi objavili rat Njemačkoj  u 2. svj. ratu. Jer, Nijemci sigurno nisu bili neki primitivci; većina vođa 3. Reicha je bila iznadprosječno inteligentna (25 njemačkih professora je prije rata potpisalo da je Hitler najpametniji među njima). Valjda su uvidjeli nešto što je drugima promaklo. A danas propaganda nameće da je biti rasist ili antisemit znak neobrazovanosti.  Antisemitizam je, baš suprotno znak visokog intelekta.  Nije svaki ćelavi teenager sa tetoviranim kukastim križem intelektualac, ali poduža bi bila lista da nabrojim neke od najvećih umova koji su bili antisemiti. Umjesto toga samo ću nabrojiti židovske najveće umove koji su bili antisemiti. Filozofi Spinoza i Weininger, pa zatim najveći šahist svih vremena Bobby Fischer. Židovi nekako izbjegavaju reklamirati ove genije, pa zato umjetno reklamiraju umove koji nisu ovima dorasli-Einsteina, Marxa, Freuda. Židovi  za sebe kažu da su oni bezopasna religijska skupina koja živi među drugim narodima (zato sve vole isticati riječ međunarodno na institucijama koje kontroliraju. Onaj ko spasi Židove je "pravednik među narodima". Oni uvijek daju do znanja svoje prisustvo). Nisu samo religijska skupina nego su rasno-religijska skupina, većinom Hazari.I to daju do znanja, jer se Židov piše velikim slovom. Musliman, hindus, kršćanin se pišu malim slovom, pripadnici rase ili nacije velikim. Kad su muslimani dobili svoju nacionalnost, počeli su se pisati velikim slovom. O njihovom etnicitetu je teško govoriti jer pričaju sa više jezika.  Francuska revolucija, koju su izazvali sami, im je donijela privilegij da se mogu izražavati kao pripadnici nacije po potrebi, kad se treba kamuflirati. Izmislili su da za pripadnik nacije nisu bitni geni, pa im je to donijelo još jednu korist, današnja Europa je legalno preplavljena neeuropskim hordama. I uvijek imaju spremnu mantru, bijeli Amerikanci su crncima vječno dužni zbog ropstva, Europljani zbog kolonijalzma. Većina „Ruskih“ tajkuna su Židovi, kao i većina „Amerikanaca“ na ključnim položajima. I zbilja, Židov je baš ono kad opisujemo tipičnog predstavnika neke nacije. U Engleskoj je on pravi engleski gentleman, u Španjolskoj ide na koridu, u Zagrebu je onaj odvjetnik Silvije Degen baš pravi Zagrepčanec, agramer…
J
udaizam je kohezioni faktor koji je Židovima omogućio da tisućama godina žive među drugim narodima i da s vremenom uzmu pod svoje sve poluge moći. Ali detonator njihovog preuzimanja svega je bio izum jednog jednostavnog, ali izuzetno moćnog oružja-lihve. Lihva ima učinak da poput požara proguta sve oko sebe i cijelu moć da u ruke onome koji lihvari. Tako su porobljavani cijeli narodi-jer dug je praktički neotplativ. I onda lihvar dolazi u posjed svega što taj narod ima. Matematika kaže da kroz brojne generacije sav novac dolazi u ruke jednog čovjeka.  Židov Rotschild danas posjeduje oko 50% svjetskog bogatstva, zajedno sa svojim  elitama Morgansima, Rockfellerima, Schiffovima itd. A da bi bio siguran, oko sebe ima cijeli židovski narod. Tim židovskim elitama nije teško i Židove žrtvovati, pogotovo one iz nižih dijelova, sjetimo se samo holokausta i Staljinovih čistki kada su i oni stradavali. Jer oni znaju dobro prednosti eugenike na kompletnu genetsku sliku. I prednosti antisemitizma i ratova manjeg intenziteta za homogenizaciju i zdravlje nacije.
 Lihva je izumljena prije 7000 godina u Sumeru, i Sumerani su bile prve žrtve ove pošasti. Neko je uvidio moć lihve i odlučio napisati religiju koja će ujediniti raštrkane lihvare- Hikse, i osigurati zajednicu kojoj će cilj biti skupljanje svega blaga kroz buduća pokoljenja. Iz Egipta je preuzeta monoteistička religija, jer ljudi su bića koja vole hijerarhiju (zato je kršćanstvo lako izašlo na kraj sa raštrkanim paganskim bogovima). Monoteizam za razliku od tolerantnih paganskih religija govori i to da je taj bog jedan i pravilan-tako ih odmah stavlj u sukob sa drugima, jer su automatski nevjernici. I taj Bog je proglasio Židove za njegove namjesnike na zemlji, dao im moralnu verifikaciju da lihvare nevjernike. Prvih pet knjiga starog zavjeta je osnov judaizma , židovska povijest i uvjerenje o izabranosti (jedini narod kojem i drugi priznaju da je izabran),a sve je to detaljno razrađeno u Talmudu, gdje su u detalje predstavljeni rituali koji imaju hipnotizirajuću moć, da naprave od Židova biorobote korisne eliti. Talmud kao ekstenzija Tore ima i zadatak da napravi jaz između Židova i kršćana, da se osigura da kršćani zbog SZ ne pređu na judaizam i obratno. Kasnije su izdavani još i memorandumi  koji su bili upute za Židove prilagođene modernom vremenu, kao npr. Protokoli sionskih mudraca, Katehesis tj. upute za Židove u ondašnjem SSSR-u itd.Kršćanstvo sa svojim pacifističkim i egalitarnim dogmama bi pripremilo teren za dolazak Židova, koji bi ubrzo preuzeli sve poluge moći u nekoj državi. Prije barem nije bio toliki utjecaj medija, danas je sve puno gore. Kada bi ta država bila iscrpljena, obično bi ih istjerali. Što njih nije spriječilo da se i više puta vraćaju. Kameleonstvo je židovsko najjače oružje, judaizam dozvoljava formalno vršenje tuđih obreda, ali da se ostane vjeran judaizmu. To je još najgore, mnogo je Židova konvertita koja ni imenom ni konfesijom ne daju do znanja da su Židovi, ali rade za njih. Španjolska je morala pokrenuti inkviziciju protiv konversosa ili maranosa koliko ih je bilo. Najznačajniji konvertiti su Mađar Bela Kuhn i otac Turske Kemal paša Ataturk. Kameleonstvo, laganje bez imalo grižnje savjesti, iluzija…to su njihova oružja, nije čudo da su najveći svjetski mađioničari bili Židovi kao Houdini, Copperfield, Blaine. Kod iluzije je poanta da se gledatalju odvuče fokus; upravo je to njihova tajna, bezbroj podjela na lijeve i desne, ove i one. I onda se oni svađaju pod fokusom javnosti, a glavno se izvodi negdje drugdje. I jednima i drugima daju dio istine i laži, da se mogu beskrajno prepucavati. Tipičan primjer židovske besramnosti je Uri  Geller koji stekao ogromnu slavu i bogatstvo svojim „čudesnim“ moćima svijanja žlica. Jeftini trikovi koje može izvesti prosječan mađioničar. Njega je James Randy razotkrio kao varalicu, Gellerove „moći“ bi nestale kad je trebalo savinuti nepripremljenu žlicu, i što se dogodilo? Ništa, zahvaljujući medijima njegova karizma je ostala netaknuta. Tipični židovski modus operandi.
Da li su Leviti  (rabini iz roda Levija, Levi, Levine Levin prezimena su najviše u žido-hijerarhiji) imali namjeru kada su pisali judaizam konačno preuzimanje svijeta od ondašnjih Židova? Teško da su gledali toliko unaprijed, ne bi sigurno napisali da je zemlja stara samo 6000 godina i još mnogo faktografskih grešaka koje suvremena znanost uočava. Npr. čudno je da Bog nije znao da je stvorio Australiju, jer u Noininu arku nisu ušli klokani, koale, dinga… Nekad i slučaj promijeni tijek povijesti. Vjerojatno je i samog Pavla iznenadila brzina kojom se kršćanstvo proširilo Rimskim carstvom. Tako je slučaj vjerojatno htio da Judaizam postane religija Hazara, koji kao da su prihvaćanjem judaizma popili Obelixov čudesni napitak. I danas praktički zavladali svijetom. Da li su određene elite odlučile da Hazari budu ta vojska koja će čuvati te bogate elite, teško je znati...Oni čine danas više od 85 % židovstva i dominiraju nad sefardima koji su iz toplijih krajeva. Što idemo dalje od ekvatora, inteligencija raste. Oko ekvatora je najmanja, pa nešto pametniji Arapi i na kraju nainteligentniji nordijci. Isto je u Aziji, prema jugu Azije inteligencija pada. Hazari su znači i prije bili inteligentni, otkad su na vrhu lanca su se digli na još veću razinu pa im je danas IQ prosječni 115. Hazari ili Aškenazi su tursko-mongolsko pleme koje je prihvatilo judaizam, pričaju jidiš jezik. Oni čine 90% židovske populacije. Ostalo čine Sefardi koji pričaju ladino-jezik i druge manje skupine poput etiopskih, perzijskih, Mizrahi itd (ali svi imaju isti modus operandi među drugim narodima, to je dokaz da je religija njihova snaga). Sefardi su bili zajedno sa muslimanima protjerani nakon rekonkviste iz Španjolske na bliski istok i Tursku, pa su tako i u Bosnu došli.  Sefardi , a pogotovo etiopski Židovi su građani drugoga reda u Izraelu. Rasisti su i prema svojima, o drugima da i ne govorimo. Oni veoma dobro znaju važnost rase i očuvanja gena, u nastojanju da očuvaju gene i osiguraju uzlaznu eugeniku ženili su se sa bliskim članovima plemena, zato ima dosta degeneričnosti kod njih. Sve što nama zabranjuju, oni prakticiraju. Tako ortodoksni Židovi Hasidi imaju jedan od najvećih nataliteta. Dok naše mlade žene idu u časne i popove se ponižava da nose haljine. Ima dosta protivnika koji pokušavaju osporiti inteligenciju Židova. Hazari su vjerojatno bili pametni, nakupljanjem sredstava su bili u mogućnosti birati svjetlije i kvalitetnije žene i tako još poboljšati genetski kod. I snalaženje u drugim državama je pripomoglo tome, progoni,  pa prakticiranje isključivo umnog rada itd. Jer nisu slučajno tako brzo zavladali, i za to treba biti inteligentan. Nobelova nagrada je možda pod židovskom palicom, pa se nekako i time može objasniti zašto ima toliko puno nobelovaca među Židovima. Ali 30 % svjetskih prvaka u šahu su Židovi, i to nešto govori.
Ž
idovi su naši neprijatelji u evolucijskoj borbi, oni sve ostalo orkestriraju. To je ogoljena činjenica. Nema olakotnih okolnosti, niti se ovo može relativizirati. I u toj borbi nema drugog mjesta.Sad bi neki liberal rekao da svugdje ima dobrih ljudi, ali sjetimo se rata. Kad oružje progovori, muze i dobri ljudi zašute. Kad zemlja upadne u ratni trans,gdje su ti dobri ljudii? I u kršćanskoj crkvi je većina ljudi sa plemenitim namjerama koji nesvjesno rade protiv nas, kao i u nižim razinama masona. To ne mijenja ništa na stvari, skupinu se koja ti očito želi zlo može isključivo gledati kao kolektiv.


U nastavku kršćanstvo, islam


ponedjeljak, 30. ožujka 2015.

Razmnožavanje-zakoni prirode

Z
akoni prirode urezani u naše genetske kodove u obliku instinkata,  mi reagiramo na podražaje koje često nismo ni svjesni.  I samo razmnožavanje kod ljudi se odvija po prirodnim zakonitostima, van svjesnoga uma, jako slično kao životinje. Podsvjest još donekle igra ulogu, npr. često se zaljubimo u boju očiju koju nam je imao roditelj, ali mi reagiramo prema evolucijskim kodovima u sebi (kod lososa su ti instinkti naizraženiji). Muškarce privlači plodnost kod žena, žene privlači status kod muškarca. Muškarce privlače žene širokih bokova (idealan omjer struka i bokova kao kanon ljeote se nikad nije mijenjao, bila žena deblja ili tanja) koje sugeriraju plodnost i razvijenih grudi koje sugeriraju da žena može dojiti. Zato je ženska mladost privlačna muškarcima, više mogućnosti za rađanje. Muškarcu obratno status raste kako stari. Žene privlače muškarci na kojima se vidi da imaju više testosterona, jer za muškarca sa više testosterona je vjerojatnije da će biti više na hijerarhijskoj ljestvici.  Testosteron utječe na mišićavost (testosteron razvija mišićnu masu, a smanjuje salo), na rast brade i čeljusti u pubertetu i na glas. Muškarci sa većom razinom testosterona su agresivniji i skloniji riziku od onih sa manjom razinom testosterona, i prije će se uspeti na hijerarhijskoj ljestvici.  Zato žene preferiraju muškarce sklone riskiranju života i „kretene“, i zato u mladosti kad je razina tog hormona povišena  smo skloniji riskiranju, a pred kraj života se više bojimo, iako bi logično trebalo biti obrnuto.  Veća razina testosterona garantira da će mužjak biti uspješan u pribavljanju hrane za potomstvo i da će bit iu stanju obraniti to potomstvo i ženku. U svakom životinjskom krdu ustanovljena je hijerarhija, na čelu krda je najjača jedinka, alfa-mužjak, koja dobija najbolji komad mesa i ženke. Oko njega je nekoliko najsposobnijih lovaca koji također imaju visok status i odmah su u drugom redu, ostalima što ostane. Izazivači često izazivaju na borbu alfa-mužjaka, ta borba za što većim statusom i naklonosti ženki je rijetko kad do smrti, time priroda osigurava vrstu da se mužjaci međusobno ne pobiju i oslabe grupu. Ženke se  žele pariti sa mužjacima visokog statusa, jer tim osiguravaju da će se dobri geni prenijeti na potomstvo, ali žele biti sigurne da će mužjak ostati sa ženkom i brinuti se za potomstvo. Zato je i kod životinja postoji postupak udvaranja, npr. kod ptica mužjak mora sagraditi gnijezdo i nositi hranu da bi dokazao da će i poslije parenja ostati brinuti o potomcima. Ženke glume čednost i neosvojivost, testirajući tako mužjake, jer računaju da onaj koji sve to izdrži, će na kraju ostati i brinuti se o potomstvu. Normalno je za ženku da je jako izbirljiva u cijelom tom procesu, jer joj je ulog velik, a može samo jedanput biti trudna u određenom roku. Pritom želi najbolje gene za svoje potomke i brigu o njima, dok mužjak želi oploditi što više ženki i sigurati brojnije potomstvo, a sam ne ulaže puno.
Ž
enama su privlačniji muškarci koji građom tijela podsjećaju na lovce, prenabildani ne, jer gube na okretnosti. Tako se odvijao  proces tisućama godina u prvobitnoj zajednici, tako je i danas , s nekim  promjenama. Danas časopisi često obmanjuju ljude govoreći im da je pojedini tip muškarca ili žene u modi. To se nikad ne mijenja, uvijek isti tip je privlačan u bilo koje vrijeme. Žene eventualno u vrijeme ovulacije, za vrijeme rata ili za avanturu biraju muževnije muškarce i to je jedini izuzetak vrijedan spomena.  Žene i dalje žele muškarca s vrha društvene ljestvice, samo što danas on ne mora biti najjači ili najsposobniji lovac. Oscar Pistorius bi u bilo kojoj primitivnijoj zajednici bio osuđen na  neminovnu smrt, jer  ne bi mogao opstati i to je  normalno, jer se priroda brine da se slabije i bolesne jedinke odstrane da bi se sačuvao najbolji gen vrste. I da kojim slučajem preživi, ne bi se imao šansi pariti, da se taj gen ne prenosi dalje. Međutim, on se  zahvaljujući modernom sustavu  uspeo na sam vrh društvene ljestvice i dobio šansu da se pari sa najkvalitenijim ženama i i velika je šansa da bi njegovi potomci imali deformitete. I kod životinja i ljudi je podjela je slična-mala manjina  onih na vrhu lanca imaju  daleko veću kvantitetu i kvalitetu partnerica. Nedavno je bilo istraživanje Durexa o prosječnom broju partnerica kod muškaraca, rezultat je bio interesantan. Otprilike 90% muškaraca tijekom života promijeni između 5-7 partnerica, a 10% ih promijeni između 50 i više. Kod liberalnijih zemalja kao što je Švedska, 90 % muškaraca ima između 15 i 20 partnerica,  a 10 %  između 100 i više. Znači, nemamo nikakvih međugrupa, nego imamo samo prosječne  muškarce (kojima se par puta posreći prije braka, pa onda eventualno ljubavnica i to je to)  i odmah veliki skok na drugu stranu ljestvice gdje su očigledno muškarci visokog statusa ili s posebnim vještinama. Ili s velikom reputacijom. Casanova je npr. potrošio najviše energije na prve žene, detaljno bi  secirao njihove najdublje želje, i zatim bi im ponudio sliku tog idealnog ljubavnika. Reputacija se brzo proširila po europskim dvorovima, i plemkinje se mu se počele same nuditi. Reputacija  je omogućila Kazimiru Maljeviču da nacrta crni kvadrat na bijeloj podlozi, a da niko od uvaženih kritičara ne vikne da je car gol.  U današnjem društvu najveći status imaju glazbene zvijezde, vrhunski sportaši, glumci itd. i oni mogu imati praktički žena koliko žele. Svi oni rokeri koji pričaju o tome kako su imali 1000 žena, to je zbog njihovog statusa i slave, ne zbog zavodničkih umijeća.  Dok nisu slavni moraju se ubiti da dođu do žena, kad postanu, onda se jedva brane od njih. Zato se rade zvijezde od crnaca, žene su programirane evolucijski da teže biti sa muškarcem koji je što više na društvenoj ljestvici.  Još jedno istraživanje za kompletniju sliku- ženama su dali slike deset muškaraca od prosječno zgodnih do jako zgodnih, a ispod svake slike je bilo napisano koliko godišnje zarađuju. Oni sa prosječnim izgledom i velikom zaradom su dobili veće ocjene od onih jako  zgodnih sa malom zaradom.
I
 sam proces udvaranja je sličan kao i kod životinja. Žena se sređuje i šminka. Ženi za vrijeme seksa porumene usta, zato je našminkana žena privlačna.  Zatim,  promatra muškarca, njegov izgled (npr. i simetriju koja znači zdrave gene, ženina podsvijest registrira, iako golim okom nije vidljiva),. To se sve zbiva u trenutku, kad joj se približi može osjetiti njegove feromone, u kojima su zapisane neke značajke genetskog koda, količina testosterona itd. Podaci koje nanjuši iz feromona obrađuje pomoću jednog organa u nosu koji se zove VNO, kao kod životinja. Procjenjuje njegov  status u društvu, po nekim vanjskim obilježjima, kako je odjeven, kako se prema njemu ponašaju ostali muškarci i kako se on ponaša prema njima. Kad joj se svidi, suptilno mu to daje do znanja.I to je jedan od testova, da vidi hoće li on shvatiti (žena ostavi onome koji joj se sviđa lagano otškrinuta vrata, i razlika je od njenog kategoričnog ne).  Sad bi joj on trebao prići, ali na neki originalan način, odvojiti se od hrpe udvarača koje svaka prosječna žena ima. Lijepa žena i policajac koji vrši kontrolu prometa imaju nešto zajedničko : oboje su čuli sve moguće izgovore i fore.  Kad prođe taj prvi korak, sad je red na muškarcu da proda sebe. Sad bi žene savjetovale davanje komplimenata, jer svaka žena voli komplimente, tako kažu. To je laž iz dva razloga, br. 1 žene ne vole, nego obožavaju komplimente, a br. 2  kompliment je neće zainteresirati za muškarca,  niti uzbuditi, još gore, ona se sad može još uzvišenije osjećati. Puno je bolje u ovoj fazi dati i neki antikompliment, ciljati na neku nesigurnost, jer i najljepše žene nisu uvijek sigurne oko svog izgleda, i tako sebe dovesti u ravnopravnu poziciju. Na taj način se demonstrira  samopuzdanje, što je osobina muškaraca s  visokim statusom. U slučaju da nije sigurna u njegov status, jer mnogo muškaraca glumi samopouzdanje, testira ga (žena to skoro nesvjesno radi). Npr. može ga lagano provocirati, i ako vidi da se on uzrujao i da je previše defenzivan, to joj signalizira da možda i nije toliko jak. Ako on njenu provokaciju ne uzme previše k srcu, ili ako joj uputi kontraprovokaciju ili  ironizira, prošao je test.. Testovi ne prestaju ni u vezi, sad to prelazi u žensko dramljenje, kvocanje oko sitnica itd,  najgore od svega što ona ne želi da muškarac krene za njenim  dramama, ili ne daj bože da pokuša razumjeti njene emocije, jer onda tome nema kraja, ona  očekuje da muškarac to presječe kao gordijski čvor. Žena praktički želi da joj pokaže da je jači od nje i da je spusti gdje joj je mjesto i tako pokaže da je dominantan. Ona  na taj način ispituje gdje je granica do koje muškarac dopušta narušavanje svog integriteta.  Na taj način žena ispituje i ostale kvalietete koje traži na muškarcu, traži određene markere koje će joj dokazati da je muškarac sposoban, inteligentan, ambiciozan i(muškarac čak ne mora imati resurse, sama ambicija joj je nekad dovoljna, da on pokaže da ih u budućnosti može imati)itd. Ako muškarac s nekim dosjetkama pokaže smisao za humor, to je marker za inteligenciju i on raste u njenim očima. Opet, ako stalno prosipa neke fore, žena gubi interes jer joj djeluje kao klaun i neko ko se previše trudi da je impresionira, što opet nije odlika muškarca visokog statusa.. Muškarac treba uvjeriti ženu i da neće zbrisati poslije sexa, ali to mora raditi iz pozicije moći. Ali, događa se i ovo: muškarac se ponaša bahato, žena ga instiktivno rangira u muškarca visokog statusa i prihvati ga, jer osobina muškaraca visokog statusa da imaju malo empatije i samouvjereni su do granice bahatosti. Na kraju, taj može biti bahat iz ko zna kojeg razloga, a obični je pijanac, i žena upada u tipičnu zamku sa kretenom, privlači je i protiv svoje volje, a sve zbog evolucijske greške. Privlačenje se odvija na podsvjesnoj i genetskojj bazi, i svojom voljom ne možemo na to utjecati. Zatim, privlačnost tog kretena je i izazov za ženu da ga promijeni, jer svi ljudi vole izazove, nepredvidljivost stvara tenziju. S njim je žena na emocionalnom rolerkosteru, bol  je prekursor užitka, jedno raste s drugim. I ono što je  savršeno brzo dosadi, bolje je biti dandy koji poslije postaje cinik, ili bahat tip koji stvara iluziju da ga žena svojim riječima omekšava, bilo što, samo ne dosadni pravednik. A nas su majke i žene cijeli život učile da sa ženama treba biti iskren, uvijek prisutan za nju, znati je nasmijavati i štititi, ukratko gentleman.  Pitati ženu za ophođenje prema njoj je isto kao i pitati dijete kako želi da ga se odgaja. Očekuje se vodstvo u oba slučaja.Tajna je u balansu, iskrenost je nužna u vezi, ali ako je muškarac skroz iskren, gubi na mističnosti i šarmu. Ako je stalno prisutan za nju i ne umije otići i poklopiti slušalicu, početi će ga uzimati zdravo za gotovo. Humor je dobar u razbijanju garda kod udvaranja, previše humora i dečko djeluje ko klaun, tj. spušta se ispod nje. Kad je neko gnjavi, očekuje da ga  njen dečko odalami, a ne da sa napadačem pokušava sagledati problem sa više strana. Ali opet ne želi da joj je stalno za vratom. Pokazati interes prema ženi je ok, ali previše interesa signalizira muškarca niskog statusa koji nema puno opcija. Biti gentleman je ok, ali samo pod uvjetom da djeluješ sa pozicije moći. Ako si neka rock-zvijezda i pokažeš gentlemanske manire i držiš je kao princezu, ona će se odmah vjerojatno zaljubiti. Mada bi bila privučena i da se ponašaš kao kreten. Ali ako si neki jadnik na dnu ljestvice gentlemansko ponašanje ti neće pomoći, vjerojatno će pomisliti da si očajnik. Moć je inače ključna stavka u socijalnoj dinamici i ima prednost pred dobrotom i manirima, razlika između luđaka i ekscentrika je samo u statusu.  Muškarac koji ima manire i moć je idol muškarcima i želja ženama.  Al capone je rekao da lijepa riječ otvara mnoga vrata, ali da pištolj i lijepa riječ otvaraju ta vrata mnogo brže. Muškarac koji ima moć, ali ne i dobrotu i empatiju (npr. visoko rangirani kriminalci) možda neće  biti voljeni, ali će prema njima osjećati strahopoštovanje i biti će također željeni od žena. Dobrog muškarca bez moći nazivaju dobričina, ali to i nije kompliment. Najgora je opcija biti loš i bez moći, onda si gnjida. I ogromna je razlika kad ženi daš kompliment sa pozicije moći ili gnjide. Ako već neko ne može dati kompliment sa pozicije autoriteta, onda ga je potrebno dati sa pozicije neovisnosti, npr. dati neki kompliment i otići. Kompliment sa pozicije „dobrog dečka“ djeluje kao emocionalna ucjena, kao da traži nešto zauzvrat i tako stvara pritisak koje žene mrze. Iz istog razloga mrze i večeru i cvijeće na prvom sudaru, jer osjećaju pritisak da moraju dati nešto zauzvrat, neka akcija je puno bolja opcija.. Majke uvijek uče sinove da budu gentlemani, ali to je njena točka gledišta. Često se događa situacija "osveta štrebera". Štreberi koji su tokom školovanja bili odbijani od cura kasnije se popnu na ljestvici i postanu dobar materijal za brak. Cure koje su ih odbijale su koristile dobar izgled, bile sa kretenima i sponzorima i živjele raskalašeno. Njima je cijena pala i sad one žele istog onog dečka kojeg su odbijale. Poziciju na hijerarhijskoj ljestvici je teško odglumiti, ona je vidljiva iz garda, načina na koji se osoba ophodi prema drugima i oni prema njemu. Pustimo one komunističke priče da niti jedan posao nije sramota, ali drukčije se ponašamo prema čistačici drukčije prema direktoru. Političar po kojem svi pljuju kad dođe u neki grad svi mu ližu pete. Čovjeka koji sa 50 godina konobari odmah svrstavamo niže na ljestvici. Takvi se tješe da oni nisu ono što rade, ali nije tako. Taj i van posla neće moći glumiti nekog ko je visoko na ljestvici, ako cijeli život služiš to ti se uvuče u položaj tijela i način ophođenja. Jednog oficira je lako prepoznati čak i kad je u civilu. Ne možeš pola života biti na jednom autopilotu, i onda se prebaciti u drugi, jer ti se obrasci urezuju u tebe. Sve drugo je self-help trabunjanje.
M
uškarac koji želi biti uspješan u ophođenju sa ženama mora komunicirati sa iskonskom ženom, a ne sa onom socijalno iskonstruiranom. Svaka žena se sastoji od te dvije žene, ispod socijalne fasade u podsvijesti se krije instinktivna žena, kojoj  stotine tisuća godina izgrađivanih evolucijskih kodova dirigira reakcijama. Bez obzira koliko se žena zgražala na nasilje, iskonska žena u njoj očekuje da muškarac obrani nju i dom, svaka druga reakcija je pogrešna. Savez žena i muškaraca se počeo sklapati jer su tako imali više šanse da prežive i oni i njihovi potomci. Prešutan dogovor je bio da žena se brine o domu i odgoju djece, a da muškarac štiti i donosi hranu i resurse u kuću. Bilo koji dizbalans uništava harmoniju odnosa. U današnje vrijeme ženu se nasilu pokušava odvojiti od doma manipulacijom, a muškarca poniziti. Rezultat je naše izumiranje jer imamo katastrofalan natalitet. Logika nam govori da najmanje 2.1 potomak mora biti rođen iz jednog braka da bi natalitet bio pozitivan. O ovome će više biti govora u poglavlju o feminizmu. U prvobitnoj zajednici su lovci često odlazili iznenada, i žena u sebi ima ugrađeno razumijevanje za muškarčevu misiju, iako se svjesno protivi. Zamislimo situaciju da muškarac se sprema u rat, a žena plače i preklinje ga da ostane. On se odjednom predomisli i kaže joj da će ipak ostati. Iskonska žena u njoj bi automatski izgubila i respekt i privlačnost za njega. Iskonska žena u njoj ne želi da on pretpostavi svoju misiju njoj. Muškarac sa misijom je privlačniji, zajedničko je svim junacima u ljubavnim romanima o kojima žene maštaju je da su usredotočeni na misiju, nije žena centar njihovog svijeta kako bi se moglo očekivati. A ona se bori tu pažnju usmjeriti na sebe, iako u biti ne želi. Paradoks.
K
od životinja u vrijeme parenja česte su borbe mužjaka za žensku naklonost. Žena stoji sa strane i čeka ishod borbe da dobije najboljeg mužjaka.  Kod ljudi, u mirnodopsko vrijeme, postoje razna nadmetanja da se vidi koji je muškarac sposobniji, najviše sportska. Žene nisu zainteresirane za detalje  tih borbi, ali jako ih zanima pobjednik tih nadmetanja, što dolazi iz onog iskonskog. U sportu i ratu bitno je pobijediti, sudjelovati je jedino bitno u grupnom seksu. Za vrijeme rata, žene su sklonije birati jače muškarce koji će ih zaštititi, a i događa se ista stvar kaoi kod životinja kad jedna grupa pobijedi drugu. Kada su Hitlerove trupe  umarširale u Pariz, Francuskinje nisu išle tješiti svoje poražene sunarodnjake, nego su rađe flertovale sa naočitim nacistima, poglavito onima višerangiranima u vojsci. I u mirnodopsko vrijeme, žena će se prije zagledati u uniformiranog oficira nego u običnog civila. Muškarcu je zgodna žena privlačna i kao predsjednica države i kao prodavačica.
Kod žena postoje još neke barijere osim trudnoće, kao što su spolne bolesti, strah da će biti proglašena kurvom ako se olako upusti u seks itd. Neki to doživljavaju kao nepravdu što je žena kurva,  muškarcu raste ugled ako ima više partnerica.  Pa ustanovili smo, muškarac se cijeli život mora boriti za što veći status, da bi bio konkurentan. Zatim on mora prići, pobijediti i izolirati konkurenciju, uvjeriti ženu da je pouzdan i jak i sve ostale korake, od prvog poljupca i seksa on aktivno poduzima, dok ženi je dovoljno da se nasmije i i ostalo vrijeme je pasivna. Normalno da sve ovo kod muškarca zahtijeva jako velike socijalne i druge vještine, a svaka se vještina honorira s tim da si frajer ako si u stanju je savladati. I u prirodi je normalno da muškarac što više širi svoje gene. Žena, ako je zadovoljna, neće tražiti ljubavnika, većini muškaraca je u prirodi da žele što više partnerica, čak i ako su zadovoljni brakom.  Ako bi npr. uzeli prosječno zgodnu ženu i uputili je u skupinu muškaraca da svima predloži seks odmah, 99 od njih 100 bi odmah pristalo. Kad bi prosječno zgodnog muškarca uputili prema 100 žena da isto predloži, nadobijao bi se šamara, eventualno bi jedna s njim otišla. Takav je eksperiment napravljen u Italiji. Kad je jako zgodna žena išla od jednog do drugog, muškarci su bili prvo jako zbunjeni, a zatim bi izgubili glavu. Niti da pomisle da je skrivena kamera, željeli su u najbliži motel. Jedan se nećkao zbog toga što je bio oženjen. Kad je jako zgodan muškarac išao od jedne do druge, redom su ga odbijale. Čak i starije žene, a starijoj ženi imponira mladi ljubavnik, jer se želi osjećati poželjna. Pogotovo su oštre bile u društvu, zbog osude okoline. Neke su bile zainteresirane i željele su izmijeniti brojeve. To je dokaz da je ženama u ogromnom broju slučajeva seks iskaz emotivne povezanosti.  I razlika je kad muškarac priča o seksu, i kad žena priča. Muškarci gledaju više na to kao na uspješnu misiju, i kvantitet je bitan. Žena je više usmjerena na kvalitetu odnosa. Muškarci su vizualni i naporne su im priče o samom činu. Žene se tope u takvim maštanjima. Jadno djeluju pokušaji feministica iskrivljivanja prirode i doživljavanja seksa na muški način, jer to je jednostavno silovanje ženske prirode. Buniti se zašto je žena kurva ako ima puno ljubavnika je kao buniti se zašto je sunce žuto. Nevinost će uvijek kod žena biti na cijeni, ne plaćaju šeici uzalud milijune za nju i nisu uzalud u mitovima i religijama djevice ono najčišće i bez grijeha.  Ženama je najbitnija preselekcija, ako je muškarac privlačan i drugim ženama, i jako ih privlači ako je iskusan. To znači da ima visoki status. Muškarcima je privlačno obratno-ako je djevica. Onda je siguran da je dijete njegovo, to je sve evolucijski kod.. I privlačna je zbog toga što djevica ima više mogućnosti za rađanje. Ženama atraktivnost pada sa starenjem, bore, ožiljci i sijede je nagrđuju. Muškarca čine atraktivnijim.

I

 razliku u muškoj i ženskoj ljubomori  treba tražiti u prirodi, muškarci su ljubomorni  na seksualnoj bazi (jer  ako je žena općila s nekim drugim, muškarac ne može biti siguran čija su djeca), dok je žena više ljubomorna na emotivnoj bazi (ako se njen dragi zaljubi u drugu, neće imati ko hraniti djecu). Žene čak i prešutno toleriraju muškarčevu seksualnu nevjeru, rijetkost  zbog toga (i kada je tuče, ona ga rijetko ostavlja, žena ostavlja muškarca ili traži ljubavnika kad osjeti da je on previše slab i ne ispunjava svoje dužnosti zaštite i prehranjivanja. Isto masa, koja je ženskog karaktera, smjenjuje vladara zato što je slab). Čak joj na neki način godi što je privlačan drugima, a za nju je emotivno vezan, što je njoj najbitnije. Muškarci na vrhu ljestvice su u povijesti uvijek imali hareme, i žene su vrlo rado pristajale biti samo jedne od. To su sve prirodni instinkti, kao da znaju da on mora što više svojih gena proširiti dalje.

Osnovni je poriv svih živih bića da osiguraju svoj gen da dalje preživi, zato se muškarac tj. mužjak trudi biti sa što više žena. Po mogućnosti mlađima, dobre genetike i sa širim bokovima, jer tako imaju više šansi za rađanje. A žena traži neki kompromis između dobre genetike i resursa koje ima muškarac, da osigura da njen potomak ima veće šanse preživjeti.


nedjelja, 29. ožujka 2015.

Istina o Balkanu-kako smo izmanipulirani?

umjetna razlika između južnoslavenskih naroda - mitovi na kojima počiva Hrvatska - nevidljiva židovska ruka u obliku masona i jezuita huška Hrvate i bdije nad njima - hrvatski grb= 2 židovske zvijezde+masonska šahovnica i masonska trobojnica - Tuđmanova "agresija" na Bosnu i "planovi podijele" iste - iz jednog u drugi pa u treći židovski matrix

četvrtak, 12. ožujka 2015.

Uvodne činjenice-zakoni prirode

Č
injenice: 1920. god. bijela rasa je činila 33% svjetskog stanovništva.  Danas, niti 100 god. poslije, bijele rase je ostalo 7 % na zemlji. UN predviđa da će do 2050. Bijela rasa spasti na 2%. Ako ovako nastavi, realno je očekivati da će još u ovom stoljeću bijela rasa biti kompletno istrebljena.  U Rusiji je mortalitet 70% veći od nataliteta, a 2/3 trudnoća se nasilno prekida. Pored toga što nas je toliko malo, svi obojeni se i dalje zovu „manjine“. Realna je bojazan da već naši unuci doživjeti kraj naše rase, a kad ih ostane malo, vjerojatno će krenuti na njih silom. Bijelih žena sposobnih za rađanje ima sada samo oko 2%. Žene su biološki vrednije od muškarca, budućnost neke skupine je u maternicama žena iz te skupine. Politike, civilizacije, religije i kulture mogu nestati pa opet uskrsnuti, ali smrt rase je kraj. Francuz danas može pobjeći  u selo gdje nema imigranata, već njegova djeca neće imati gdje. I naša je obrana jedino na nama, niko nam neće pomoći u opstanku, sve druge rase se bore za sebe. I ne treba im zamjerati na tome, oni samo postupaju u skladu sa svojim instinktima, istim onima koje smo mi zatomili zbog  propagande. Prvi Zakon prirode glasi: očuvanje,širenje i napredak vrste pod svaku cijenu. Napredak znači uzlaznu evoluciju, sve vrste teže se evolucijski promijeniti što kvalitetnije mogu. Momentalno gubimo ljude kao u najkrvavijem ratu, a ni ne znamo da smo u ratu. Rasa koja je dosla do dna oceana i popela se na najviše planine, koja je izmislila kompjutere i rakete i otisnula se u svemirska prostranstva, koja je dala takve genije kao što je Tesla, Galileo, Leonardo, Michelangelo, Newton i brojni drugi, sada je pred izumiranjem jer je zatomila one jednostavne instinkte koje ima svaki žohar i prekršila osnovne prirodne zakone. Valjda sa kreativnosti dolazi nagon za samouništenjem.  U konačnici, jedino što je bitno je volja za preživljavanje. Možda su Atlantiđani bili tehnološki superiorni,  ali oni koji su preživjeli su bili najprimitivniji organizmi. Veličanstvene životinje kao što su velike mačke izumiru, iako su snažne, brze, pametne i hrabre. Štakori nemaju tih osobina, pa se ipak razmnožavaju velikom brzinom, jer su prilagodljivi oportunisti i imaju brojan pomladak, za razliku od mački. Stotine tisuća godina evolucije i selekcije je bilo potrebno da bi naša rasa dosegla vrhunac, vrhunac kakav niti jedna rasa u povijesti nije ni blizu dosegla, a sada se nalazimo pred ponorom, ponorom pred koji nas dijeli momenat, treptaj oka, ako gledamo u odnosu na povijest. Jer to je treptaj oka, naši geni su geni pobjednika nad poraženim vrstama. Da nije tako, još bi tu hodali neandertalci i kromanjonci;  gledajući u povjest, snažnije i pametnije vrste bi zavladale, a od poraženih bi ostali samo fosili. Vojnom terminologijom, naš neprijatelj drži 4 dominantne kote i mnogo manjih. Religija, mediji, politika i bankarski sistem su te kote. Mi stojimo na maloj uzvisini ispod njih i mislimo da imamo sve pod kontrolom, nesvjesni što se događa. Oni mogu završiti brzo sa nama, ali i nije potrebno da se umaraju, kad ćemo se sami uništiti. A i vjerojatno se dobro zabavljaju . Čak nam preko filmova poručuju na kako će nas matirati, nama opet ništa nije jasno. Olakotnih okolnosti nema, sami ovisimo samo o sebi. I mislim da nećemo biti te sreće da nas ostave nekolicinu u rezervatima. Ne možemo računati na njihovu dobrotu ili samilost, povjest je pokazala. Čovjek je samo životinja koja podliježe vječnim i nepromjenjivim Zakonima prirode, doduše jako pametna životinja.  Humanost može pokazati kad ima viška resursa. Ali i lav kad je sit, može se igrati sa janjetom, može pokazati veću humanost nego ljudi. Domaća mačka umrtvljenih instinkta, kao i debeli bijelac u fotelji sa daljinskim, će se igrati sa mišem. Ali to ništa ne vrijedi, kad voda dođe do grla, onda zavladaju primarni instinkti. Kad oni zavladaju, sve civilizacijske maske padaju. Kad je vrijeme rata i nema hrane, čovjek će pojesti jedan drugog. Prvo će se pobrinuti za sebe, onda obitelj, onda svoju vrstu pa tek onda razmišlja o nekoj humanosti ako što ostane. Razlika između čovjeka i životinje je znači samo u resursima. Rat je vladavina primarnih instinkata, jedna vojska pokušava pobitii druge i oduzeti im teritorij, doći do njihovih žena i proslijediti svoje gene. U miru, borba za dominaciju među skupinama  je stalna, samo se vodi u rukavicama. I unutar skupina vodi se borba za što veći status u hijerarhiji, veći status donosi veću naklonost žena, što je jaka motivirajuća sila u prirodi. To je stalna prirodna dinamika i okrutna je. U životinjskom svijetu postoje takmaci, predatori i lovine. Nježnost se u prirodi primjećuje samo kod pripadnika iste vrste, nikako među takmacima. I nikad se jaki ne povlači pred slabim. A bijelci, najkvalitetnija rasa, ne samo da se povlači, nego i daje teritorij, hranu, tehnologiju drugim rasama koji su nam takmaci u borbi za resurse. I onaj koji misli da nismo u ratu, grdno se vara.U ratu smo u kojem gubimo katastrofalno. Kad gubiš rat, prvo izgubiš ljude, pa teritorij i nakraju osvajač dobija tvoje žene. A mi gubimo sve; ljude, jer ako je najmanja stopa nataliteta 2.1 potrebna da bi se vrsta održala, a Europljani imaju samo 1.3, onda je sve jasno (jedini pozitivan nataliet imaju Šiptari, zahvaljujući zaostalosti i islamu). Zatim gubimo teritorij,u sve prazniju Europu dolaze horde obojanih; i na kraju dobijaju naše žene, dok debeli bjelac sa daljinskim u ruci gleda crne atlete na TV, dok bijele cheerleadersice plešu ispred njih. Propagandom se potiče da se bjelkinje sparuju sa crncima, a one samo reagiraju prema svojim instinktima. One su evolucijski programirane da budu sa onima na vrhu hranidbenog lanca. A to nije bijelac, debeo i mlitav, nego su zvijezde pripadnici rase koja nikad nije izumila kotač ni pismo. Ili Židov Hugh Hefner sa zečicama-plavušama koji nam baca rukavicu u lice, a mi još aplaudiramo.
T
raženje olakotnih okolnosti je samozavaravanje. Činjenice su ovakve: bačeni smo nekako u ovaj dio svemira, niko od nas ne zna ni kako, ni odakle ni sa kojim ciljem. Sve filozofije koje pokušavaju na to odgovoriti tapkaju u mraku, i sve su nametnute kako nekome odgovara. Kad ništa ne znaš, onda je najbolje uvidjeti ono što znaš. A jedino što sigurno znamo da na nas djeluju vječni i nepromjenjivi Zakoni prirode i da smo opremljeni instinktima za preživljavanjem i da nam je dužnost preživjeti, proširiti se i razmnožavati. Sad bi neko rekao da čovjek nije samo životinja sa baznim instinktima, ali ti što previše lutaju po kvaziduhovnosti obično se zaborave uzemljiti, duhovnost je potrebna, ali ona je samo nadgradnja koja ne može bez baze. Ako je opstanak ugrožen, bitno je preživljavanje, sve drugo pada u vodu. Takvi što misle da bi se svi trebali držati za ruke i brat ljubičice…e to je posebna sorta. Na planeti smo sa drugim vrstama. Priroda često evolucijom razdvaja vrste na više podvrsta. Priroda je usadila određenu antipatiju među rasama, da bi podstakla borbu između rasa. Na taj način osigurava uzlaznu evoluciju, jer i priroda teži savršenstvu. Rasa je prijelazni oblik prema novoj vrsti, a još je ostala seksualno kompatibilna sa drugim rasama. U prirodi su vuk i čagalj kompatibilni, pa im ne pada na pamet miješanje, jer bi to bila degradacija evolucije. Mi možemo vjerovati u Boga, i onda isto ne možemo poreći  da su Zakon prirode tu i da onaj ko je stvarao svijet i njih je napravio. Bog je uredio da lav jede janje, ne da s njim spava kako kršćani buncaju.
 B
ijeli je čovjek prije najmanje 70000 godina se odvojio od skupine iz Afrike i krenuo u Europu. Tamo se trebao dovijati načinu kako da doskoči surovoj i hladnijoj prirodi, a i promijenio je prehranu koja je sada bogatija omega-3 kiselinama. Selekcijom i mutacijom je evoluirao u napredniju rasu od svojih rođaka iz Afrike, koji nije napredovao puno više od primata. Pripitomio je i vuka, koji je evoluirao u psa. Kad vidimo pudlicu, teško možemo pojmiti da je nastala iz vuka. Kako je sad vuk imao zaštitu, tako je sve više dolazilo do toga da vučice selektiraju mužjake bez borbenih atributa, ali sa onim društvenim.
D
anas je posrijedi evolucijska borba, na udaru je bijela rasa napadnuta ama baš svim sredstvima od strane Židova. Uzrok većine problema je prvi židovski matriks kršćanstva koji su nam propagandom nametnuli. Religija ima najveći utjecaj  na skupinu, kršćanske protuprirodne ideje egalitarizma i pacifizma, koje smo stoljećima prakticirali su se utisle u kolektivnu svijest i podsvijest, zatomili rasnu dušu koja još negdje čuči u našem genetskom kodu.  I toliko je taj utjecaj jak religije, da je u stanju zatomiti prirodne instinkte samoodržanja. Religija je kao operativni sustav na kompjuteru, koji determinira i druge programe, oblikuje duh vremena,  političke svjetonazore, filozofiju, čak i oni protukršćani su nesvjesno kroz život upili taj svjetonazor. Vidjećemo da uspješan recept Židovi nisu mijenjali, samo omot: jaka propaganda na mase i njihove emocije, revolucija protiv elite sa uvijek istim deklariranim ciljevima o jednakosti, ljubavi i miru, a u praksi bi bilo suprotno; još veći jaz između nove elite i mase koja je poslije revolucije još siromašnija, smrt i razaranje. Židovi su naizgled sukobili te revolucionare sa lijeve strane protiv kršćanskih konzervativaca, u tom lažnom sukobu nitko i ne primjećuje da i jedni i drugi imaju iste deklarirane vrijednosti, pa i simbole. Izopačili su ljevicu koja u ime tolerancije se bori za sve degeneričnosti koje postoje, ako ih nema izmisle ih. A desnicu su praktički vezali za kršćanstvo, kršćanske egalitarističke i pacifističke dogme bace privremeno u zapećak jedino kad ta desnica treba biti protiv drugih bijelih naroda. A svi zajedno su u jednom matrixu, van Zakona prirode. Navodili bi jedne na druge propagandom i bili jedini pobjednici; propaganda je kao ručica na jumbo-jetu, suptilno navodi jednu veliku silu na drugu sa malo truda. A oni su zavladavši prvo novcem, zavladali i medijima. Napretkom medija oblikovali  su današnji duh vremena, zeitgeist i dali nam naizgled slobodu. Kad je trebalo, znali su razbuktati devedesetih potisnute nacionalno-religijske emocije mase u SFRJ i SSSR-u. Pa su onda stvorili novi matriks, opet su iskoristili kršćanstvo i to što su njemu žene bile diskriminirane, kao i homoseksualci. Sad su i njih iskoristili i gurnuli u prve redove. Ali nisu ih oslobodili, gurnuli su ih u drugi ekstrem, prava sloboda za njih bi bila nešto između. Nije žena oslobođena ako se na silu gura gdje joj nije mjesto, to je privid i ona je tu žrtva. Kao i dijete, koje je momentalno naizgled slobodno od tradicionalnog odgoja(tobože prava djeteta, ima sad pravo tužiti roditelja), ali to je u konačnici samo na njegovu štetu, kao i na cijelo društvo. Napad na rasu se vrši da se napadaju svi potporni stupovi koji je drže: pojedinac, obitelj, nacija. Kad se truje djecu i radi od njih degenerike svim sredstvima, okreće ga se protiv roditelja. Pa se tobož potlačena žena feminističkim idejama okrene protiv muža koji je tu najfrustriraniji…pa onda dobijemo natalitet u Europi koji imamo. Kao pozivnica za obojane horde koje treba useliti u Europu i rasnim miješanjem uništiti našu rasu. Jer nacije, koje bi trebale biti potporanj rasi, da zdravi patriotizam temeljen na etničkom porijeklu potakne kompetitivnost. Od francuske revolucije su narodi negativno evoluirali u nacije, melting potove. Sad je nacionalizam jedino dobar kao šovinizam prema drugim bijelim narodima, ili da crnac tek stigao iz Senegala može uzviknuti da je Francuz. Sve osim toga je prepreka globalizmu.  Stvoren je matriks, matriks gdje se sve izopačuje, gdje se ružno proglašava lijepim, inferiorni  „neprivilegiranima“, defektni u one sa „teškoćama“ ili „posebnim potrebama“  čiji je život neprocjenjiv,abortus zdrave djece kao pravo na izbor, bolest  kao cilj života, zdravi instinkt je „predrasuda“… I što se događa? Zajednica ima prirodne mehanizme obrane od nastranosti koje ugrožavaju zajednicu, na prvim gay-paradama ljudi bi se spontano okupljali protiv njih. Ali kad sa svih strana bombardiraš tu zajednicu svim mogućim nastranostima stvoriš jedan totalno lažan matriks u kojem je sve izopačeno. Jer ako bolest reklamiraš kao poželjno ponašanje, praktički prizivaš to, umjetno proizvodiš. Jer cilj su mladi, malo je stopostotnih homoseksualaca, ima puno onih koji bi pretegli na normalnu stranu da se to osudi. I ako feminiziraš muškarca i maskuliniziraš ženu, ubijaš prirodnu privlačnost među njima. I ljudi se jednostavno pomire, onda su oni moderni, tolerantni…Još bi to normalno društvo i provarilo, ali upravo je to problem što to sve djeluje sinergijski, i najzdravije stablo se ruši ako je dovoljno crva koji ga simultano nagrizaju. Ja ću obraditi sve te pojedine bolesti iza kojih ama baš svaki put stoji Židov-čak i iza onih najbanalnijih i naizgled najnevinijih kao što su vicevi o plavušama. Za samo stotinjak godina promijenjen je zeitgeist za 180 stupnjeva, protiv Zakona prirode. Mislioci koji su se izjašnjavali o feminizmu, eugenici, rasama, homoseksualnosti prije samo 100 godina danas bi dobili etiketu-seksist, nacist, rasist  (antisemit, ksenofob), homofob…za sve postoji riječ-batina.
D
ruge rase su nam neprijatelji. Sve rase trebaju životni prostor i moraju se širiti. Organizam u prirodi ili raste ili umire, trećeg nema. Kad prestane rasti, vrlo brzo odumire. Svi osvajači u povijesti su to iskusili, kad su prestali sa širenjem životnog prostora, jednostavno bi se urušili. Dakle, neprijateljstvo sa drugim rasama se ne može izbjeći. Bez obzira što u određenom trenutku možemo biti saveznici s nekom rasom, kad ponestane nekome prostora, rat je neizbježan. Hitler je jako cijenio žutu rasu konkretno Japance zbog njihovih arijevskih vrlina i inteligencije i sklopio je pakt sa njima. Ali je isto tako znao da su oni neprijatelji, jer se brzo razmnožavaju i kad-tad sukob je neizbježan. Koliko god su oni meni dragi, mene se tu ne pita. Priroda ima svoje zakonitosti i grubo kažnjava ako se krše. Nama u ovom trenutku žuta rasa nije prijetnja, iz  razloga što će nas ostali prije njih dokusuriti.  Komično bi bilo da nije žalosno. Žuta je rasa prije u povijesti napadala Europu, sjetimo se samo Huna, Mongola i Avara koji su bili nemilosrdni.  Dakle, nema iluzija. Možemo se ugledati na Japance kako su se oduprli multi-kulti trendovima. Nikoga ne puštaju u Japan, i veliki su rasisti. Religija im je budizam i šintoizam, koji je paganska religija u skladu sa prirodom. A budizam je više filozofija, i on je kao sveta vodica, niti šteti niti koristi.  Momentalno su nas prestigli, iako smo naprednija rasa od njih. Žute zemlje postižu najveće bodove na IQ testu, ali to treba uzeti sa rezervom. Normalno da je Britancima pao IQ, kada je više od polovice novorođenih u Londonu muslimanske bebe. Žuta rasa je u stanju sve iskopirati i to bolje od originala, ali im fali kreativnosti, individualnosti i istraživačkog duha koji ima bijela rasa. Pogledajmo japanska auta, imaju svega pomalo, njemačke robusnosti, francuske udobnosti, talijanskog dizajna, engleskog stila. Japanskoj civilizaciji je poticaj dala bijela rasa,koja je bila na sjeveru Japana, a s vremenom su se izmiješali. I kinesku, i indijsku, i egipatsku civilizaciju su utemeljili bijelci, uostalom kao i sve civilizacije koje su se pojavile. Žuta rasa je u stanju održati civilizaciju i čak je podignuti na viši nivo, jer shvaćaju snagu kolektiva i pojedinac je odgovorni kotačić u stroju. Pojedinac sam u divljini bi mogao napraviti čačkalicu, nešto više teško. Zajedno, u stanju smo letiti u svemir.
B
ijelci su se iskrcali u Ameriku i željeli su indijanski prostor. Sukob je tu neizbježan. I prije bijelaca, indijanci su vodili krvave ratove za prevlast među sobom. Kad nema vanjske opasnosti, ratovi unutar rase su normalni za prevlast. Da su kojim slučajem bili pametniji od nas i prije izmislili brodove i puške, došli bi u Europu i nas istrijebili.  I jesu, njihova rasa je nas prije napadala nego mi njih, sjetimo se Huna, Mongola, Avara. Jer, Indijanci nisu nikakvi prastanovnici Amerike, nego mongoloidi koji su prešli preko Beringovog prolaza iz Azije u Ameriku i tamo istrijebili prastanovnike. Paradoks je što su njihovi rođaci u Aziji izmislili kompas i barut, bez to dvoje bijelci ne bi mogli doći u Ameriku i osvojiti je. Bijela je rasa trpila upade u Europu od afričkih Maura, svako kad ima priliku će napasti.
 J
užna i Sjeverna Amerika su idealne da uočimo kako je rasa najbitnija. Ona je kao prirodna razlika puno bitnija od umjetnih razlika kao što su nacija i religija.  U Sjevernu Ameriku su došli kolonisti sa germanskog područja, najviše Englezi i Nijemci. Oni su definitvno creme de la creme naše rase. Imali su osim gena i još jednu prednost koju Slaveni nisu imali, a to je protestantizam. On je najmanje zlo od svih kršćanskih sekti jer je najmanje rigidan.  Bili su dovoljno pametni da uvide da najveće blago nose u svojim genima, pa su poveli žene sa sobom. Zahvaljujući tome, danas su se uzdigli do jedine svjetske supersile. Malo prije njih, katolički Španjolci su došli u Južnu ameriku. Oni nisu poveli žene, nego su se miješali sa urođenicama, što je provođeno pod paskom jezuita. Tako su za sva vremena napravili nepopravljivu štetu. Danas je Južna Amerika jedno jako trusno područje, gdje vlade traju nešto duže od afričkih. Tamo točno prema nijansi kože možeš odrediti standard. Urugvaj je najčišća zemlja, sa oko 90 % bijelog stanovništva, najviše Talijana i Španjolaca te nešto Charrua indijanaca. Najrazvijenija je i zovu je Švicarska Južne Amerike (Kostariku, većinom naseljenu europskim doseljenicima sa malo indijanaca, zovu Švicarskom Srednje amerike). Argentina sa 89 % bijelaca je za nijansu iza Urugvaja. Argentinci i Urugvajci dijele isto genetsko naslijeđe i smatraju se istim narodom, odvojenim rijekom Platom. U Europi su se narodi separirali  po jeziku, u Novom svijetu je primjenjen drugi model. Npr. Kanada i SAD dijele isto genetsko naslijeđe i jezik, razlike su samo regionalne. U SAD su se narodi istopili i relativno je homogen, u Kanadi je frankofona manjina koja još čua francuski identitet i jezik, znači mže se reći da je Kanada nacija sa 2 naroda. U Južnoj americi, pogotovo u Andama je još zadržano indijansko naslijeđe i identitet, i one su redovno najmanje razvijene. Brazil je model kako će Europa vrlo brzo izgledati. Zemlja je prebogata prirodnim resursima, pa zato još i imaju nekakav standard, ali kombinacija bijelca, crnca i indijanca nikako nije dobra. Bijelci su lokomotiva koja vuče Brazil i napučeni su u najrazvijenijem južnom dijelu. Mulat najviše mrzi crnce, jer mrzi ono niže što vidi u sebi. I zavidan je na bijelce.Nema osjećaj pripadnosti, kao što mula ne zna da li pripada konju ili magarcu.  I to je tragedija rasnog miješanja, Magarac je dobar za svoju radnu namjenu kao i plemeniti konj za svoju. Kad spojiš to dvoje dobiješ hibrid koji nije za ništa. Čak se i rugaju ti koji su ih nazvali mulatto, isto se kaže za mulu i na engleskom, mule (zašto ovo nije na vijestima klik. Europski klubovi koja uzimaju Argentince i Urugvajce u paketu dobijaju vrhunske igrače i profesionalce, sa Brazilcima stižu i problemi. I to skoro bez iznimke, na prste jedne ruke se mogu nabrojiti oni Brazilci koji ne noćare i ne koriste svaki slobodan trenutak da odlete u Brazil. Argentinci jesu prgavi, ali zadnji veliki belaji su bili Caniggia i Maradona, koji ima indijanske krvi.
K

ad sam već kod nogometa, da otkrijem jednu  protubjelačku zavjeru, jednu od brojnih koje ću otkriti.  Cilj zavjere je da se pokaže da je miješano društvo kao što je Brazil idealno, da se spoji najbolje od 3 rase, što je apsurd…Brazilci nemaju nikakav drugi identitet osim nogometa i kipa Isusa, kultura je odraz duše etnosa i rase i zato ona tamo ne postoji. Došao sam do zaključka da su Urugvajci najuspješnija nogometna nacija u povijesti. Urugvajci imaju 2 naslova svjetskih prvaka, ali imaju i 2 naslova olimpijska početkom stoljeća. Tada nije bilo svjetskih prvenstava, i slalo se najbolje ekipe, i pobjednik se računao kao svjetski prvak. Njemačka ima 4 titule, Italija 3, a Argentina 2. Najviše ima Brazil, 5. Ali ono što Urugvaj svrstava na vrh je čak 15 osvojenih naslova Coppa Americe. Argentina ima 14 Coppi, a Brazil samo 7. Od Europljana su opet najuspješniji Nijemci sa 3 naslova prvaka Europe (Prvenstvo Europe se rijeđe igra). Fantastičan doseg za urugvajsku naciju od samo 4 milijuna stanovnika, a još su osvojili turnir mondialito koji se igrao osamdesetih, a igrali su svi bivši prvaci.
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 2.5 Hrvatska.