Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

ponedjeljak, 23. travnja 2018.

Simbologija morske zmije

.

Hidra constelaciju u Srednjoj americi je predstavljao Tetzatlipoca, povezivan je sa noći i tamom, bio je nevidljiv i bešćutan, a ljudima se ukazivao kao sjena ili tamno čudovište. Ime mu je značilo "zrcalo koje se dimi", domoroci su ga zvali i "neprijatelj obe 2 strane".  Njegov saveznik je bio Huitzilopochtli (na slici sa 7 krijesti kao zmaj), on je u mitovima solarni lik kojemu su se isto prinosile žrtve, imao je oružje xiuhcoatl kao brojni indoeuropski bogovi. Njegova žena je bila Chicomecoatl, ona je predstavljana sa 7 zmija i sunčevim znakom. Jer zviježđe Djevice se proteže uz zviježđe Hidra. Tezcatipoca je bio bog čiji je kult zahtijevao prinošenje ljudskih žrtava (i njegovoj ženi su se mlade cure žrtvovale). Prije njega, narodi Srednje Amerike su svi pričali o pernatoj zmiji koji je došao preko mora sa istoka i podučio ljude svemu i bio izrazito dobroćudan.. Ta pernata zmija je uvijek isto opisivana; kao visoki, plavooki bijeli muškarac sa bradom. A zvala se različito od lokaliteta: Quetzalcoatl, Kukulkan, Votan, Gucumatz, Bochica, Viracocha. I on je bio strogo protiv prinošenja ljudskih ili životinjskih žrtava. I sve predaje govori da su neko vrijeme Quetzalcoatl i Tetzatipoca dijelili prostor u regiji koja se danas zove Tula, prije je bila Tollan. Nakon više sukoba, Quetzalcoatl je napustio Tulu u svom brodu od zmija s obećanjem da će se vratiti. Na slikama je prikazan sa zmijom na brodu, istom kao kod Vikinga. Kasnije kad su konkvistadori došli sa križem, bili su dočekani kao bogovi; bijeli ljudi koji su nosili križ, a crveni križ je bio jedan od simbola Quetzalcoatla (u Sumeru Tas Mikigala).
HUITZILOPOCTLI

BROD OD ZMIJA; TREBA PRIMJETITI SITULU, VODU BESMRTNOSTI KOJU NOSE

Astečki kodeks Chimalpopoca priča o bici kod mjesta Netalpan, kada su Tolteci zarobili neprijateljske vojnike. Među njima je Yaotl napravio savez sa vođom Huemacom da se zarobljenike žrtvuje (Asteci su npr. žrtvovali godišnje oko 20 000 ljudi).  Quetzocoatl imenom Ce Acatl je izričito odbio, ali su ljudi Tolteci ipak po naredbi Yaotla žrtvovali ljude. U mitologiji, Yaotl je ratni aspekt boga Tetzatipoce. Tl je titula, njegovo ime je Yao, postojao je i bog pakla Yaotzin. Yao je ime koje se često ponavlja, to je grčko ime za Jahvea, kojeg su zvali i Jah, one je bio ratni bog Jakobovog klana. I Zeus je zvan i Iao, gnostici su Jahvea smatrali za demijurga i njegov simbol abraxas su zvali Iao. Demijurg Yaldabaoth je vrhovni arkon, njega je rodila Sofija kao zmiju sa lavljom glavom i plamenim očima. A pojavljivao se kao Sabaoth sa licem zmije i Yao sa licem zmije sa 7 glava.  Iao je bio bog i u Fenikiji i Kaldeji, demijurg koji vlada nad 7 nebesa. Lozinka za 5. stupanj masonerije je Iao, masoni boga zovu Yahbulon. U Kanaanu vrhovni bog je bio El ili Ilu, kako su i Anua zvali. El je zahtijevao prvorođene žrtve (ljudske i životinjske), koji su se žrtvovali kipu Moloha ili Baala (malakh je hebr. anđeo ili kralj), u Kartagi se žrtvovalo Meljortu i Baal Hammonu. El je sa Astartom imao 70 manjih bogova, to je onih 72 imena boga u kabali.  A Astarte je postala Ashera, Jahveova žena koja se 40 puta spominje u bibliji. Protivnik Jahveu za prevlast u Kanaanu je bio Baal, sin Elov koji je imao više aspekata, iako je Jahve neka kopija iz kanaanskom panteona najviše.  A zajedničko i Elu  i Zeusu, i Yaotlu i Jahveu je što su tražili žrtvovanje ljudskih i životinjskih žrtava, posebno su uživali u mirisu spaljenog trbušnog sala . Jahve je odbio Kainove žrtve u obliku voća i prihvatio Abelove životinjske (isto kao što je tražio od Abrahama da žrtvuje Isaka). I nagradio je Kaina za ubojstvo i pijenje krvi da će biti 7 puta osvećen ako ga dirne neko, kao što je rekao da će Lameh, Kainov potomak koji je ubio čovjeka i dijete, biti 77 puta osvećen. Pa i sam prikaz Jahvea sa bradom je potekao od prikaza Zeusa (rimski Zeus Jupiter kasnije će predstavljati Petra). Čak i ime Sabaot "gospodar nad vojskama" je poteklo od Zeusa, on je zvan Sabazije na području Dalmacije (to je bio neki hibrid Dioniza i Zeusa) . Du jahwi saba´ot je bilo i ime Ela, vrhovnog boga u kanaanskom, filistejskom i feničkom panteonu. Isto tako su "gospodari vojska" bili 1. i 2. bog u sumerskom panteonu, Anu i Enlil (koji je bio i bog zraka i oluje), tako da Jahve ima veze i sa njih 2. I židovski kalendar počinje od navodne kreacije 3761. p. n. e., tada je u Sumeru vrhovni Anu posjetio zemlju i uspostavljeno je ljudsko kraljevstvo i nippurski kalendar. I El i Jahve i Anu su imali aspekte saturna, koji je u Grčkoj bio titan Kronos, bog žetve koji je jeo djecu. Zeus je na Kreti zvan Velchanos, ovo ve je pridodano Jah. Jer je imao i obilježja Vulkana, i kovači su ga štovali u Izraelu, Vulkan/Hefest, sin od Zeusa, će kasnije postati Tubalcain u Bibliji. Astečkom Vulkanu, Xiuhtecutli su isto žrtvovali ljude, kada bi s vulkan Huixacatlan poravnao sa Orionovim pojasom.
Koji je bio Jahveov cilj? Očito je nešto imao protiv Nefila koji su imali više božjih gena i koji su donijeli znanje ljudima, odlučio je potopiti zemlju "kad su se sinovi božji namnožili sa kćerima ljudskim". U Mezopotamiji imamo mitove o potopu, u kojem vrhovni Anu i Enlil  žele izbrisati stanovništvo. U svim zapisima (Epu o Gilgamešu gdje je glavni junak Utnapištim, Ziusudri i Athrasisu), bog Enki/Ea savjetuje glavnog junaka kako će napraviti korablju i tako spašava ljudsku vrstu. Jahve je i Enki i Enlil, on savjetuje Nou (Noa je bio potomak Setha, 3. Adamovog djeteta) i šalje potop, i na kraju nakon žrtvovanih životinja sklapa "dugin savez" sa Noom i daje mu 7 zapovijedi, kao što će kasnije Mojsiju. Čudno je što se tako trsio da spasi životinje, pa da ih odmah žrtvuje.. Slične su i ptice u epu o Gilgamešu, u bibliji su ptice promijenjene da odgovaraju alkemijskim fazama. Još je nešto čudno u vezi Noe: njegova majka Batenoh (kćer Henokova) se klela da nije imala odnose sa mužem.Noa je i izgledao po opisu drukčije od ostalih. U "knjizi Henokovoj" piše da su Henoka uzeli anđeli i odveli do Jahvea, on je bio djed Batenoh, možda je tu Jahve prenio svoje potomstvo.  I Henokov otac Jared je bio vjerojatno nefil, YRD na hebrejski znači "spustiti se". Na Jahveovu nesreću, mali dio Nefila je preživio, po Midrashu kanaanski kralj Og se uhvatio za rub korablje. I to mu je trn u oku. I točno u Bibliji piše da su to sinovi Hamovi, Noa proklinje Hama jer ga je ovaj vidio golog, da budu sluge ostalima. Od Hama su potekli divovi Amorejci, Hivijjci, Hetiti, Girgašani,  Kanaanci, Filistejci, Perižani, Jebusejci i Kuš, predak diva Nimroda koji gradi kulu babilonsku (Kušejce i Sabejce kao ljude visokog rasta spominje u Izaiji, da budu Izraelcima sluge u okovima). I Jahve obećaje Izrael od Nila do Eufrata tj. Ura, rodnog grada Abrahama, cijelu Mezoptamiju. U zadnjoj knjizi Tore "Ponovljenom zakonu" u poglavlju 7 spominje tih 7 naroda potomaka Hama obraća im se ovako:

1 »Kada te Gospod, Bog tvoj, uvede u zemlju u koju ti ideš da bi je zaposjeo te ispred tebe otjera mnoge narode — Hetite i Girgašijce i Amorejce i Kanaance i Perižane i Hivijce i Jebusejce — sedam naroda brojnijih i jačih od tebe,2 pa kad ih Gospod, Bog tvoj, preda tebi, ti ćeš ih potući i pomorom ih zatrti. Nemoj s njima sklapati saveza niti im iskazuj milosti. 3 I nemoj s njima sklapati ženidbe: svoju kćer ne daji njihovu sinu niti njihovu kćer uzimaj za sina svojega, 4 jer bi ona odvratila sina tvojega od mene pa bi drugim bogovima služio; tada bi Gospod na vas gnjevom planuo i brzo bi te istrijebio. 5 Nego vi njima učinite ovako: porušite žrtvenike njihove i razorite njihove stupove i polomite njihove ašere a kumire njihove ognjem spalite

Eto to je milostivi Jahve, koji želi ovo samo iz razloga jer štuju nepravilnog boga. I jako želi zlato..Zato sklapa još 3 saveza za osvajanje zemalja gdje su oni živjeli, cijeli SZ je o osvajanju i uzimanju tuđih dobara. Prvi sa kaldejskim svećenikom Abrahamom, koji je morao plaćati desetinu poreza kanaanskom kralju Salema Melkiesedeku (tu vidimo da nikakve veze sa tom zemljom nije imao). Kad je Abraham došao do Melkiesedeka,ovaj ga je dočekao riječima:"Budi blagoslovljen Abrahame od El Elyona, stvoriteljem neba i zemlje". Abraham se na to naljutio, jer njemu, Isaku i Jakobu se bog predstavio kao El Shadai. Jer, više je bogova u "Postanku" i 2 stvaranja. El Elyion (ovo je iz Kanaana, Elyion i Beruth su bili roditelji vrhovnog Ela, Anua su stvorili Anshar i Kishar) je stvoritelj neba i zemlje, najviši vrhovni bog. Prvih 7 dana je opisano stvaranje, to je amalgam drugih mitova i tu je napravljeno dvostruko razdvajanje svjetla od tame; 1. dan kada odvaja noć od dana i svjetlo od tame i 4. dan kada dnevno i noćno svjetlilo odvaja svjetlo od tame. El elyon je dao  elohimima zemlju i oni su stvorili ljude, muškarce i žene istovremeno na svoju sliku (eto otkuda Kainu žena kad je istjeran iz raja). A drugo stvaranje je bilo u Edenskom vrtu, u kojem je jedan od elohima  Jahve iz zemlje stvorio Adama i stavio ga tamo. I napravio mu ženu Evu iz rebra  (DNK,ustvari je stavio njegov u već postojeću), jer je prva žena Lilith (kod gnostika Zoe) pobjegla. I ovo Elohimi nije tajna, teolozi to objašnjavaju kao da su bili Bog i anđeli, ili još bolje da je Bog mislio na budućnost  i NZ pa je sebe odmah nazvao Otac, Sin i Duh sveti. U 1. stvaranju bilje je stvoreno 3. dan, a ljudi 6. dan. U 2. stvaranju u vrtu Adam je stavljen, potekle su vode i tek onda bilje. U vrt je stavljeno drvo spoznaje i drvo života, i Jahve je zabranio im jesti da ne budu kao Elohimi. Na nagovor zmije (Enki koji je zvan i velika zmija) su pojeli i postali svjesni. Zmija se prikazuje uvijek kako se spušta, u kabali se svjetlo života spušta u cik cak liniji od ketera do malkutha. Drvo života ME je bilo sveto stablo u Enkijevom hramu u Eriduu, Ptah je isto imao svoje drvo Moringa. Jahve  je nakon toga istjerao Adama i Evu istočno od raja, i stavio osiguranje u obliku 2 kerubima da ne bi jeli sa stabla života i postali besmrtni. Uvijek po je smetala ljudska uzlazna evolucija, smetalo mu je ljudsko znanje i besmrtnost, iako kasnije obećava tu besmrtnost u Bibliji. Isto tako im je zbog buke koju su stvarali i zato što su htjeli biti kao bogovi (i to jasno kaže kao i u Edenu) srušio Kulu babilonsku i pomiješao jezike (miješanje jezika divovima koji se spominje u armenskim, indijskim i mezoameričkim mitovima), u sumerskom mitu ta buka je smetala Anuu i Enlilu (biblija daje i lokaciju kule u Šinaru tj. Sumeru, isto gdje je i raj između 4 rijeke koji je od perz. riječi pairidaesa što znači ograđen i zaštićen prostor). Zato su Jahvea gnostici zvali demijurg, zmija je u vrtu za njih bila pozitivna (papa Franjo je osudio Gnostike i Pavlićance kao krivovjerce), Židovi smatraju da je knez demona Samael uzeo lik zmije, uveo Evu u napast i sa Lilith začeo demone (i pokušao je odgovoriti Abrahama od žrtvovanja Izaka).Zabranjeno im je bilo jesti jabuku, iako u Postanku El Elyon kaže : "evo dajem vam sve bilje i sva stabla plodonosna neka vam budu za hranu", Jahve s druge strane u svojih 630 zapovijedi traži jedenje janjca za Pesah. Više je tu bogova bilo u igri, s jedne se strane traži žrtvovanje janjaca i volova u Levitskom zakoniku, s druge u proročkim knjigama se kaže "ko ubije vola, kao da je čovjeka ubio". Isus se i protivi žrtvama, s druge strane kaže da je došao ispuniti Zakone i proroke. U Ivanovom apokrifu Isus i kaže da je Jahve niži bog i nije njegov otac, na križu on Boga zaziva sa Eli kada kaže "Bože, Bože zašto si me ostavio?" (iako ne možemo biti sigurni u posljednje riječi, u druga dva evanđelja imamo još 2 verzije, "svršeno je" i "u tvoje ruke Boze predajem svoj duh"). I u poslanici Hebrejima 5 i 6 se kaže da Isus pripada redu Melkiezedeka, znači El Elyona.  El Elyion je kreator, koji je Elohimima podijelio zemlju, Jahve je bio bog samo Jakobovog klana koji kasnije postaje Izrael (onaj koji se bori s Bogom), Jahvu su potiho poistovjetili sa Elyionom, iako je u nekim pasusima jasna distinkcija između njih dvoje. I Jahve je bio fizičko i smrtno biće, hrvao s sa Jakobom i molio Jakoba da ga pusti prije zore, očito m je danje svjetlo smetalo. El elyon je sumerskom Iškuru dao područje Anatolije, on je Baal haddad bog planine i groma (prvo se predstavljao bikom, kasnije lavom/zmajem usumgalu). Po hititskome shadu tj. planina  je bio Shadai, nešto slično kao egipatski Set. Prvi put se predstavlja kao Jahve Mojsiju, s kojim sklapa još jedan savez.  I to nakon 400 godina od doba Patrijarha. Mojsije ih je ustrojio i napravio 2 čistke. Prvo ih je pobio u jednom danu 3000, a zatim ih je držao 40 godina dok se nije generacija promijenila (iako je netom dobio zapovijedi i među njima "ne ubij", a do Obećane zemlje se pješke moglo za desetak dana). Jer su očito ti štovali Bika, kako se onda prikazivao Baal i El i to je bio problem. I to se nastavilo dosta dugo, i Solomon je štovao Baala. Sve u svemu, Mojsije je na kraju uspio ustrojiti vojsku za osvajanje Kanaana. Kad su došli tamo, zatekli su divove Anakim/Nefilim/Rephaim/Irin/Teli i nemilosrdno ih istrijebili da niko ne ostane. Kralj je bio Og koji je bio visok 4 i pol metra, opisuje se njegov željezni krevet u Bibliji dug 9 kubita i širok 4 kubita. Veoma interesantno je da je u dlaku iste mjere  imao i Mardukov krevet. Amoriti su bili potomci Hama (opisivani su svjetle puti i očiju i, visoki kao cedrovi i jaki kao hrastovi, srodnici Anakima i Refaima), živjeli su na području današnje južne Turske, Sirije tj. bivše Asirije i Jahve ih je smatrao za najgore. Njih su prvi Sumerani zvali MAR.TU i oko 3000 p.n.e. su zauzeli Ur i skoro cijelu Mezopotamiju. U 18 st. p.n.e. Babilon postaje kao grad država jako središte, tako da se Sumer sad zove Babilonija., prema Bibliji središte bluda i nemorala. Hamurabi je ustoličio Marduka kao glavnog boga babilonskog panteona, Marduk je zvan AMAR.UTU, i poprimio je karakteristike prijašnjih bogova, npr. Enlil je bio taj koji je ubio Tiamat, pa je kasnije Marduk ubio Tiamat. Babilonska N. godina je padala na proljetni ekvinocij, slavljeno je buđenje prirode kada je u ziguratu koji je imao 7 katova kao 7 čakri (on je bio veza neba i zemlje) bilo alkemijsko ceremonijalno vjenčanje njega i žene Sarpanit koja je bila ljudskog porijekla.

Tu se može povući paralela između religija. Hamurabi je pripaao amoritskom plemenu Didani/Tidani/Ditani koji su živjeli na području Asirije. Asirija je svana Subar/Subarti; subaru je na korejski zviježđe Plejada (Subaru na logu ima Plejade). Didani se opisuju kao divovi, činili su veći dio vladareve garde, po nekim izvorima su bili potomci Horusa. Etimološki se mogu povezati sa grčkim Titanima, divovima koji su vladali Zlatnim dobom pod Kronom, koji je u Rimu bio Saturn. Mlađa generacija Titana na čelu sa Zeusom je pobijedila stariju, bacila ih u Tartar (kao što su Nefili bačeni u šeol) i zasjela na Olimp.. U Indiji imamo slično, ratovi bogova Deva/sura i Asura (koje su i dobre i loše). Od Asura i Sura možda potječu Asirija i Sirija, kod nordijaca imamo ratove divova Aesira i Vanira. S je u Perziji h, Ahura mazda je očito tako dobio ime. Njegov protivnik Ahriman je imao sljedbenike deve, sad su oni tamo loši likovi. U Asiriji smo imali Ashur, on, Anu i Ahura mazda su veoma slično predstavljani, bradati čovjek sa krilima i prstenom. Kao i deve, i demoni su za Grke dobri, za Židove loši. Zlatnu rasu i Titane opisuje Hesiod kao meropes anthropoi, meropes su Grci zvali Atlantiđane. Kad su umrli, pretvorili su se u demone koji su brinuli za dobro živućih ljudi. Homer spominje nekoliko meropes anthropoi: Tezej, Egej, kiklop Polifem. U Henokovoj knjizi, Henok ih opisuje kao destruktivne i napasne, jer su duhovi onih sinova bogova i kćeri božjih, oni lutaju po sheolu. Div Odin u nordijskoj mitologiji je isto lutao najdonjim svijetom Nifl heimom (riječ vjerojatno povezana sa nefilima). Donji svijet je inače kod Židova šeol, a kod Feničana je gehena gdje se žrtvovalo Molohu; odatle u islamu za pakao imamo riječ džehenem.

I zadnji savez Jahve sklapa sa Davidom, koji se borio protiv Filistejca nefila Golijata. U rabinskim tekstovima piše da su David i Golijat bili rođaci, znači etnički isti narod, samo je Golijat imao više Anunaki gene. I 6 prstiju na rukama i nogama, kod statua divova i kostura divova (na kipovima na raznim lokacijama u Goebekli tepeu, Rapa Nuiu, Tihuanacou, na jednom stećku kod Glamoča...) . Gilgameš je bio 2/3 anunaki, kod pretpotopnih kraljeva Sumera vidimo da su jako dugo živjeli. Poslije potopa, već su ljudski geni prevladali, ali i oni su dugo živjeli u odnosu na nas. I u Egiptu je ista priča, Menes je bio 1. egipatski ljudski faraon, prije njega su bili bogovi koji su vladali 13900 godina (to je zep tepi razdoblje) od kojih je zadnji bio Horus, poslije njega su vladali polubogovi "Sinovi Horusa" (shemsu Hor) 11025 godina i na kraju ljudi oko 5000 godina. I u Bibliji se spominju dugovječni ljudi. Znači, imamo zapise gdje se spominju divovi (Mahabharata, 1001 noć, Biblija, Kuran, Odiseja, sumerske pločice...),  kosture i prikaze divova. I danas su neki geni preživjeli, u Brazilu imamo obitelj čiji svi članovi imaju 6 prstiju. I evolucionisti su uništavali kosture divova kao Jahve, jer očito nekom odgovaraju 2 lažna izbora oko porijekla ljudi na Zemlji, evolucija ili pustinjski demon Jahve. Pola istine ima i u jednom i u drugom, niti jedno ne isključuje drugo.

ČOVJEK IZ URFE

Sad opet idemo na Zeusa. Hesiod govori o 4 rase ljudi prije naše.  Prva Zlatna rasa koja je na Zeusovu zapovijed potonula u dubine. Pa srebrna, pa brončana, pa rasa heroja i na kraju željezna kojoj mi pripadamo. Herojima su pripadali divovi, koje je Zeus da istrijebiti strašnim potopom zato jer je polubog/div Prometej donio ljudima vatru., Zeus nije htio da ljudi budu kao bogovi. Prometej je upozorio Deukaliona koji je načinio drvenu kutiju i spasio se na planini Parnas. Kad je dao žrtvu, Zeus mu je poslao Hermesa koji je Deukalionovo kamenje pretvorio u ljude. 
I kod Asteka je slično, potop je uništio 4. sunce ili epohu i mi sad živimo u 5. suncu (po nekim teorijama jedno od sunaca je bio Saturn koji je bio puno bliže zemlji).. Quetzalcoatl je sa svojim psom upozorio ljude na poplavu koju je poslao Tetzattilpoca. I tamo su bili divovi, koji su kao i div Nimrod htjeli napraviti nešto kao Kulu babilonsku. Bogovi su se naljutili i uništili i kulu i njih. Kula babilonska ima preslik  mikro i makrokosmosu, uzdizanje kundalini do krunske čakre i Orion koji želi doći do sunca. U Indiji imamo mit o Manuu, kojeg avatar Višnua Matsya upozori da napravi korablju. Matsya je čovjek riba, isto tako se i Enki prikazivao. I tamo imamo genetske eksperimente i zmije kao simbol DNA i stvaranje ljudi, bogove koji su se miješali sa ljudskim ženama itd. Imamo 4 yuge ili vremena, mi sad živimo u zadnjoj, kali yugi. Manu je imao 3 sina: Sherma, Charma i Jvapeti, Noa je imao Šema, Hama i Jafeta. Događaje s poplavom opisuje Mahabharata, koja pjeva o dwapara yugi u kojoj je glavni lik Krišna i brat Balarama, plavim polubogovima (Maje su možda zato bojali u plavo žrtve). U tom spjevu kao i u Ramajani koji opisuje prethodno doba i princa Ramu, spominju se vimane. I u teozofiji se govori o 7 rasa, od kojih su se već 5 pojavile (svaka ima 7 subrasa). U prvom razdoblju ljudi su bili čisti duh, zatim dvospolci u Hiperboreji i u trećem su bili divovi. Prije ove je bila atlantska, propast Atlantide su uzrokovali korumpirani svećenici koje je pokvario zmaj Thevetat, ona je uništena od vulkana i poplave.  I navodno je 5. arijska rasa potekla baš od indijskog Manua, koji se sa 7 rishija spasio od poplave (saptarishi). To je istih onih sumerskih Apkallu, ribljih polubogova koje je poslao Enki da pomognu ljudima nakon poplave. I Kinezi pričaju o tih 8, evo koja je njihova riječ za brod. Apkalui i pretpotopni kraljevi korespondiraju sa biblijskim patrijarsima. Henok je sličan kralju Sippara Enmedurankiju, oba 2 drže 7. mjesto.. Noa i Ziusudra drže 10. mjesto i oba 2 su napravila korablju.
Posejdon je imao na Atlantidi svoju palaču od školjki. Moguće je da su preživjeli Atlantiđani krenuli prema obalama zapadne Europe, a jedan manji dio je išao prema srednjoj americi na povišene Ande, kao pernata zmija u čamcima bez vesala. Ti koji su išli prema zap. Europi su išli prema Irskoj (bilo je više divovskih rasa), Kanarima, sj. Africi,  (koji imaju 7 otoka kao Atlantida), Baskiji, Egiptu (Thoth je bio Atlantiđanin koji je dao znanje za izgradnju egipatske civilizacije). Utvrđene su genetske sličnosti ljudi koji su živjeli na Yucatanu i Guancha, također velike sličnosti jezika i fonetskog alfabeta Maja sa grčkim jezikom (koji je iz sanskrta) i hijeroglifima. Npr. riječ bog je slična svugdje: na sanskrtu dyaus, grč. teos, lat. deus, keltski dia/ta i meksički tei/za. I u popol vuhu piše da su živjeli na otoku i jedni su išli na zapad a drugi na istok (sjevernoamerički indijanci pričaju da su živjeli na otoku na otoku koji je bio na mjestu gdje sunce izlazi). Tolteci kazu da potječu sa Atlana, a Asteci sa Aztlana. U majanskom kodeksu Troano piše o seriji katastrofalnih potresa koja je potopila otok Posejdonis. I Kelti kazu da su došli sa potonulog otoka u Atlantiku U sj. Africi žive svjetli Berberi, njihov folklor i jezik je sličan irskom gaelskom tj. gaeilge (Gali su došli i do Galicije na obalama Atlantika u Španjoskoj, tamo imamo gallego/galješki jezik). Berberima pripadaju narod Guanchi sa Kanara (tamo je i statua Atlanta), gradili su piramide i građevine slične ziguratima i Tuarezi (moguća veza sa Tuata, što je u Irskoj narod), kojima je indigoplava zaštitni znak, kao plavim bogovima. I na kraju Baski. koji za sebe kažu da su potomci Atlantiđana, njihov jezik euskara se ne može uklopiti u druge indoeuropske, ima jedino veze sa gaelskim, guanchi i berberskim. Njihova organizacija ETA ima znak sjekire oko koje se uvija zmija, to je bio znak lječništva na Atlantidi koji je kasnije postao Asklepijev/Eskulapov znak. U Egiptu, Neteru je bila "Zemlja stražara", a riječ neter je značila i sjekira i bog. Sve ove skupine imaju veći dio kromanjonskih gena i velik udio negativne krvne grupe, i do 40 %, također je velik udio plavookih, plavokosih i crvenokosih.
U Irskoj imamo mit da je u predpotopno vrijeme unuka Noe Kesair sa 3 broda išla u Irsku da bi izbjegla poplavu. 4 grupe ljudi su došle i navodno ih više nema, imamo mit o divu Gogmagogu, to je očigledno veza sa divovima Goga i Magoga iz biblije. Posebno je interesantna 5. grupa, Tuatha de Danan, ljudi zmijske boginje Dane ili po nekima ljudi Anua. Mogli bi biti prije ljudi Anua, Irska je dobila ime po erin/irin, a irin su bili stražari/sinovi bogova. Plus imamo Ainu narod na sjeveru Japana gdje je religija šintoizma, šinta je svjetliti. I Ainu i Gale su zvali plavi ljudi. Tuate de danaan zvali su i sidhi, to su u Indiji bili ljudi sa natprirodnim sposobnostima. Sukobili su se sa rasom koji su bili također divovi/polubogovi Fomorijanci (ime znači "oni koji su došli iz mora"), čini se da su i jedni drugi bili izmiješani. Od Tuata  je potekao mitološki junak Chuculain, koji je bio utjelovljenje svog oca Lugha. Lugh. Lugh je ubio kralja Fomorijanaca. jednokog diva Balora (to je sigurno isto što i div kiklop u Grčkoj).Oni su rasa divova kao nordijski jotunn od kojih je potekao Odin /Wotan. Cuchulainn je imao koplje gae bulga, takvo svjetlosno koplje je imao i Nuada koji se borio sa 4. rasom divova Fir Bolg. na području današnje Belgije imali smo germansko pleme Belgae, etimološki veoma slično sa Bulgaria koji su došli sa područja Volge. U Koreji imamo bulgae, mitološki pas koji grize sunce i mjesec.
I sad tu možemo povući nit koja se proteže kroz sve mitologije. Svugdje je bog stvoritelj koji se poistovjećuje sa Uranus/Shamayim/El elyion. Zatim dolazi saturn Kronos/El koji ima nasljednike bogove rata vezane za mars i jupiter. Tako je Baal bio naziv za gospodina i imao je više aspekata (Baal zebub, Baal Haddad, Baal shamash, Baal zaephon), to je vrijeme osvajanja. Kad su narodi počeli živjeti od poljoprivrede,, došlo je do pojave "Zelenog čovjeka", bog nebo bi oplodio majku zemlju kao npr. Shamayim i Eretz u Kanaanu i onda bi se rodio božji sin. (Adonis, Attis, Marduk,), Židovi kao lutalice nisu imali svojeg nego su od babilonskog Dummuzija uzeli Tammuza, koji je bio minoran. Dalje kad nastavimo usporedbu,.nordijski Wotan je bio isto što i keltski Lugh/Chuculain, Hermes kod Grka, Thoth kod Egipćana, Kothar wa khasis u Kanaanu, Henok kod Židova,  i Nighishzida, sin od Enkija. Enki je isto što i Ptah i Prometej, imao je glasnika Izimuda, Izamana je bio bog lječništva u mezoamerici, u Sidonu je bio Esmun. On je nešto kao Ptahov sin Imhotep, koji ima velike sličnosti sa biblijskim Josipom. Enki je sa Ninhurszag napravio ljude kao Prometej i Atena (Enki ime i karakteristike Posejdona), kao što je Kukulkan sa Tepeu napravio ljude (i svi od gline, u Egiptu ih je od gline napravio Khnum). A nordijski Wotan je isto ime kao srednjeamerički Votan, kao što je Chuculain isto što i Kukulkan. Quetzalcoatl je u mitologiji predstavljao Orion, zvan je "gospodar jutarnje zvijezde", znači on je kao Lucifer/orion izlazio sa venerom, imao je i psa tj. zviježđe Pas. Rođen je od djevice Coatilicue, njegov brat/sjena je predstavljao veneru večernjicu koji je doveo 4. rasu ljudi na površinu zemlje.12 Na nebu se pokaže veliko znamenje. Ugledam ženu obučenu u Sunce, s Mesecom pod nogama i vijencem od dvanaest zvijezda na glavi.
Trudna je vikala u porođajnim bolima.
Odjednom se pojavi velik crveni zmaj sa sedam glava i deset rogova. Na glavama je imao sedam kruna.
Repom sruši na Zemlju trećinu zvijezda. Stajao je pred ženom koja je rađala da joj proždre Dijete čim se rodi.


Ona rodi muško dijete koje će vladati svim narodima željeznom palicom te je uzeto k Bogu i njegovu prijestolju.
Ovo je poglavlje 12 iz "Otkrivenja". 12.9.2017. je kružila slika na kojoj se poklopilo baš poklapanje planeta kako je opisano. Ta slika je još iz Izidinog hrama u Denderi, gdje je žena u središtu sunca sa mjesecom pod nogama, okrunjena sa 12 zvijezda.  A zmaj može biti jedino Hydra koje je ispod Djevice, koja rađa Sina božjeg tj. sunce. 7 glava i 10 rogova, Hydra se sastoji od 17 zvijezda (18 imaju planete).. Hydra je najveće zviježđe na nebu, i povlači za sobom trećinu nebeskih zvijezda, što su 4 znaka zodijaka od njih 12 (Rak, Lav, Djevica, Vaga). Druga zvijer koja se spominje je kao ris (negdje leopard), noge joj kao u medvjeda, usta kao u lava i zmaj joj daje svoje prijestolje. Zmaj koji ima prijestolje se može odnositi na zviježđe Zmaja i prijestolje na sjevernom polu. Zvijezda tuban u Zmaju je u prethodnoj precesiji označavala sjever (danas Polaris u m. medvjedu). A odmah oko zviježđa Zmaj su zviježđa V. i M. medvjed, V. i M. lav, ris i žirafa. Žirafa je zviježđe Cameleopardis, zato se nekad leopard izmjenjuje sa risom. Njenih 7 glava se može odnositi na M. medvjeda i njegovih 7 zvijezda, prije on nije smatran posebnim zviježđem nego glavom zmaja. Kada Zmaj vidi da je zbačen sa zemlje počne progoniti ženu kojoj su dana 2 krila velikog orla gdje će se daleko od zmije hraniti; ovaj pasus govori o zviježđu Djevice za kojim pod nogama ide zviježđe Zmijonosac i Orao.


Otkrivenje 13,16, I učini, da se svima, malim i velikim, i bogatim i siromašnim, i slobodnim i neslobodnim dadne žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim
 Izlazak 13,16, I neka ti to bude kao znak na ruci tvojoj i kao spomen na čelu tvojemu, da nas rukom jakom izvede Gospod iz Egipta!

Otkrivenje i Izlazak baš u 13:16 spominju žig zvijeri na ruci i čelu. U izlasku se Jahve prvi put prestavlja baš kao Jahve i kaže da ga patrijarsi znaju kao El Shaddai. I traži da sve prvorođeno (kao El u Kanaanu), bilo ljudi ili stoka, pripadne njemu jer je pobio egipatske bebe i prvorođenu stoku. Iako se faraon složio da ih se pusti, on je morao pokazati mišiće. Znak na čelima je tau, po H. P. Blavatsky tau je bila sveta mantra Atlantiđana. tau korspondira sa saturnom i šesticama. Saturnov i Vulkanov dan je i Jahveov, shabat; shabbatai je saturn na hebr. Otkrivenje je u skladu sa Torom; spasenje za 12 000 iz 12 izraelskih plemena (144 000), u nebeskom Jeruzalemu koji je na mitskom brdu Sion. Sion je za Židove isto što i Meru, centralna os svijeta. Mnogi Žig dovode u vezu sa Sotonom. Sotona nije određeno biće u bibliji, na hebr. znači protivnik ili tužitelj. Označavalo je onog koji je bio u tom trenutku na suprotnom stajalištu od Jahvea i kad bi prestao biti relevantan, izgubio bi taj epitet. Jahve čak i surađuje s njim i šalje ga da iskušava ljude, u knjizi o Jobu ga zove i sinom. A  zmija je bila najljepše biće u vrtu sa krilima, zbog toga što je Evi rekla realno kako stvari stoje, kažnjena je puzanjem. Čak je bila vrlo kompatibilna sa ljudima, eva na svim semitskim jezicima znači zmija. Židovi imaju unutarnju priču za sebe, možda se tu nešto otkriva. U njihovoj oralnoj tradiciji, Hagadama, kažu da je Kain bio sin Eve i zloduha Asmodeja koji je pripadao redu serafima kao Levijatan i koji je pomogao Solomonu u izgradnji hrama.. I opis Adama i Eve baca na reptile, imali su blještavu ljuskastu kožu (Michelangelo je naslikao i Lilit sa zmijskim repom) i nisu se znojili. Nage ili Sarpe su bili na Sri lanci rasa ljudi sa zmijskim repovima, Dravidi sa juga Indije potječu od njih, zaštitnica Roma je Sara Kali ili crna Sara. Dravidi sa juga Indije su isto štovali crnu Kali, drumski razbojnici thugees su žrtvovali milijune svojih žrtava njoj. H.P. Blavatska je boraveći proučavajući mitove na Tibetu došla do zaključka da su Sarpe po opisu isto što i židovski serafimi. Atenski kralj Kekrops je predstavljan sa zmijskim repom, a u Ateni je vladao i Drakon, po njemu imamo drakonsku kaznu. Grci su zvani "rođeni od zmije" i njima je bila zaštitnica svjetla Atena. I Apolon se borio protiv zmajolikih Tifona i Pitona, koji su bili u pratnji žena zmija sličnih nagama: Delfina, Poena, Ehidna. Kad Židovi kažu Adam, oni misle samo na sebe kao čovjeka; druge zovu Goy ili akum. Adam znači onaj koji se pridržava njihovih zakona, u Indiji su adame bili skup propisa kojih se ljudi pridržavaju. Adama je Bog napravio od adame tj. zemlje; na početku je prema talmudu Adam bio golem. Golem je antropomorfno biće od zemlje koje nema ljudsku svijest, na hebr. znači glup ili bespomoćan. U yidišu je goylem, odatle vjerojatno naziv goy za nežidove. U Bibliji je Adam čovjek koji može biti M i Ž, a muškarac je ish i žena isha i oni su nešto kao lošija verzija čovjeka. I Adam i ish su u prevođenju izjednačeni, makad je u bibliji jasna distinkcija između njih dvoje.
Kod Egipćana Hidru je predstavljala Herrut reptil (herut je sloboda na hebrejski), koja je apsorbirana od kasnije zle zmije Apop/Apophis. Apopis je kasnije apsorbiran od Seta. Apopisu je žena bila Taweret koja je predstavljala Draco zviježđe, isto kao što su Hydra i Draco u Grčkoj bili brat i sestra. Apopis je bio glavno božanstvo Hiksa, i jedna se dinastija zvala tako. Hiksi su isti oni od kojih su nastali Židovi, njihova zmija sa više glava je bila Levijathan, primordijalna zmija koja je vladala morem. Behemoth je vladala zemljom istočno od raja (ona je verzija egipatske Taweret), Ziz zrakom. Ovo je amalgam iz drugih mitologija, Tiamat je bila boginja koja je vladala slanim morem, muž Abzu slatkim vodama. Kasnije je Tiamat bila simbol primordijalnog kaosa kao zmija koju je ubio Marduk, kao što se protiv Abzua borio njegov otac Ea.Iz kaosa je izašla ptica Anzu ili Zu koja je ukrala "tablice sudbine", nju je ubio Ninurta/mars, sin Enlila.. Saveznik joj je bio Usumgal, hidra. Ptica Zu je isto prikazana u Sumeru kao ptica Crespi u Boliviji. U Egiptu je slično, iz primordijalnog oceana Nuna je izronio piramidalni kamen benben i na njemu Atum, nad oceanom je lebdjela ptica Bennu. U bibliji je Bog u početku lebdio iznad voda, sličan primordijalni ocean imamo u Japanu i Grčkoj (i tu imamo kontradiktornost, u Postanku kaže da je bilo prazno, a u Izaiji 45;18 kaže da nije zemlju kao pustinju stvorio). U bibliji Bog stoji na planini kao izvoru slane i slatke vode, isto kao El u Kanaanu (tamo imamo 2 planine Traghizizi i Tharumagi koje drže nebo a iznad je ocean) i razdvaja ih, imamo gornje i donje vode. I stavlja zasun na tehom da ostanu razdvojene, isto kao što je i Marduk napravio.Tehom dolazi od akadske tamtu ili ugaritske thm, povezana je riječ sa Tiamat. I kad je Bod odlučio napraviti potop, otvorio je zasun. I isti je korijen riječi na hebr. za nebo i vodu, shamayim i hamayim. Iz Kanaana je ovo preuzeto kao i riječ za zemlju eretz; tamo su bogovi neba i zemlje bili Shamayim i Eretz. Planina na kojoj je Bog je slično nešto kao Meru koja je izronila iz kaosa i bila dom 1. polarne eteričke rase i 2. Hiperborejaca (nije ni fizički mogla biti na zemlji jer je visoka prema hindusima 85 opsega zemlje). I u Kanaanu se Baal borio protiv sedmoglave zmije Litan i tanin, odatle je ime Levijatan (Zeus se borio protiv Tifona, Thor protiv Jormungnadr, Set protiv Apepa). Tanin je kao Tiamat simbol primordijalnog kaosa. Levijantan i Behemoth su protivnici Boga i vjerojatno zvijeri iz "Otkrivenja", Behemoth je ona koja ima 2 roga, izronila iz zemlje i glasa se kao zmaj. Kod Indijaca je Hidra Ravana, opisana u Ramayani. Ima 9 ili 10 glava, a ubija ga Rama nakon što mu zarobi ženu Situ. Od ravane vjerojatno dolazi riječ raven tj. gavran, zviježđe u sklopu Hidre.
slika gore: Anzu koji čuvaju drvo života, imaju nektar besmrtnosti u torbi ili kantici situlu/amritu/ambroziju/somu/haomu, nekad je torbica obješena o Stablo života iz kojeg se skuplja u nju. Riječ soma i može značiti torba, na grčki znači centralnu os životinje od glave preko kičme do repa u dijelu gdje se proizvodi eliksir besmrtnosti (kasnije znači tijelo, pa tako imamo somatske bolesti). Simbol situle u rajskom vrtu je Drvo života. U drugoj ruci je češer, simbol češera u bibliji je stablo spoznaje. Slika dolje: pticoliko biće Crespi iz Bolivije, tamo je djelovao i katolički svećenik Crespi kojemu su indijanci nosili artefakte, kaduceje i sl. Sumerani su uspostavili tu koloniju, zvala se Kuga ki ili Zemlja na zapadu.

Znak Hydre se se pojavljuje na spotu L. Cohena "first we take Manhattan, than we take Berlin", 18 ljudi se pojavljuje kao zmija i idu prema moru, prikazani kao Židovi (Hydra ima 18 zvijezda sa planetima). Jasna je simbolika Manhattana i Berlina, u pjesmi kaže "vođen sam signalom sa neba i znakom od rođenja na koži". Kainov znak, a Kohani su odmetnuti brahmani, chohani su u Indiji zaduženi za raspoređivanje Brahminih 7 zraka na zemlji. Kohan znači gospodar, isto što i rabin. Ovaj rabin potvrđuje priču, priča o tome da su navođeni signalom iz druge galaksije (Hydra vjerojatno). Razlog zašto nekad javno objave plan je taj što po kabali ako kažu svoje planove, time ne skupljaju lošu karmu. A vode se kosmički ratovi i tu na zemlji i protiv nordijskih vanzemaljaca koji su sa Lyre i Vege otišli na Plejade i Orion. Jer očito je da se u opisima pernate zmije priča o njima, i Afrikanci govore o njima, zvali su ih Mzungu (možda je to u vezi sa njihovim kreatorom mulungu/murungu). Sa druge strane su Sivi, koji su podređeni Reptilijancima (vjerojatno i Anuu i Enlilu). Sive, koji su odgovorni za sakaćenja stoke i otmice, Zului zovu Muhondoruka i kažu da učestala viđenja njih na nekom području su siguran znak rata (kod nas je biće drekavac predznak rata). Reptile zovu chitauri.  I to su 3 vrste najčešćih vanzemaljaca, nordijski, sivi i reptilijanci. 
Annunakiji su humanoidi, u Sumeru se reptilijanci pojavljuju u ubaid kulturi, iste su figure reptila i u vinčanskoj kulturi (kao i u Sumeru, u Vinči imamo i vodozemce na figurama) i u današnjoj Panami gdje su ostaci kulture stare 10 000 godina. I u gnostičkom spisu "Hipostaza arhonata" piše o 2 vrste arhonata: fetus tipu i tipu drakosa. John Lash, stručnjak za gnostičku literaturu, kaže da fetus tip sliči na viđenja Greysa, a draco tip na viđenja Reptilijanaca..Obe 2 vrste se mogu pojaviti kao eterička tijela smanjene gustoće i fizička, baš kao anđeli koji su u Bibliji i eterički ali i fizički (jedu, piju i hodaju). Reptilijanci su u kraljevskim obiteljima uglavnom, preko Sivih upravljaju sa Kohanima, a ovi dalje sa svojima. Iako nisu svi u tome, rabin Ariel Tzadok piše o sivima kao jako problematičnima i naziva ih nishaya. Crowleyu se u meditaciji Jahve ukazao kao Sivi i tako ga je nacrtao, i to još 1918. prije nego su Sivi postali popularni preko Hoolywooda. Jahve je ne bez razloga skrivao lice. Normalno je da svi Židovi nisu u tome, čak ni svi Kohani i Leviti. I oni su nabijani na kolac ako su bili neposlušni. Kao što je fer reći da ima pojedinih vrsta Reptila koji su dobri, U Kini i Butanu se smatraju pozitivnim. Ovi koji su sa nama očigledno nisu i spremaju nam lošu budućnost. Koju je L. Cohen opisao u pjesmi "Future". Znakovito, jedine riječi koje 2 puta ponavlja su blizzard i repent. Repent znači pokajanje, dolazi od riječi repere od koje dolazi i riječ reptil....


SIVI IZ JUŽNE AMERIKE

NOVČIĆ IZ EGIPTA, GREY/SIVI SE NALAZI I NA DOLARU

REPTIL U PERUU
PANAMA

UBAID U SUMERU

VINČA
VINČA


DODATAK

Ovo je  Grb kraljevske obitelji nam odaje porijeklo njihove obitelji. Dijana je za njih govorila da nisu ljudi, isto pjevaju Sex pistolsi u pjesmi "God save the queen". Reptili dolaze, osim sa Draco, i sa Hydre, Siriusa B i dijela Oriona (Hydra je u mitologiji sestra Draca/Zmaja). Grb nam govori da su sa Hydre. Jer Hydra se nalazi između zviježđa Lava i Jednoroga, baš kao na grbu, Na vrhu je mali lav, baš kao zviježđe Malog lava. Ispod njega je zviježđe Rak, to predstavlja očito ovaj oklop, kaciga sa nogama kao Rak. Ima 7 proreza I ispod je 7 lavova. Ti lavovi predstavljaju i Hydru , jer najstariji isti ovakav grb potječe iz Babilona. Jer u Akadu je zviježđe Lav i Hydra prikazivano bićem koje je bila kombinacija, Ushumgalu (sama Hydra je bila zmija Bašmu). Mušmahhu je bila kombinacija lava, zmije i ptice. To je isto Hydra, Lav i zviježđe Gavran koje j na Hydri. Mušmahu je imala 7 glava, isto kao lenejska Hidra. Hidre u mitologijama imaju 7 ili 9 glava (možda menora, uz čakre, predstavlja i Hidru sa 7 ili 9 svijeća).Jedan lav na grbu je malo veći (možda M. pas), a Harfa predstavlja zviježđe Sekstant koje je u istom položaju na Hydri. Harfa/Lira, vodena zmija i gavran se u mitologiji povezuju sa mitom o Apolonu  Naš Markantun de Dominis koji je boravio dugo na engleskom dvoru, stavio je znakovitu sliku na naslovnicu svoje knjige, kraljicu između lava i hidre. Kraljica je inače rodbinski povezana sa Vladom Tepešom i Zrinskim, čiji su simboli zmajevi. Povezanost sa Židovima s vidi i po tome što su lav i jednorog isti kao na grbovima plemena Juda i Ephraim (drugi amblem je Bik koji je odmah do Jednoroga). Ima tu i alkemijske simbolike, sunce/zlato/muško upravlja Lavom, mjesec/srebro/žensko Rakom a jednorog je u alkemiji androgini merkurij/živa, ovo sve je sveti brak/hieros gamos. I na grbu Sjeverne Irske imamo sličnu simboliku: Lav kao simbol plemena Juda i zviježđe Lav i Jelena kao simbol plemena Naftali. Jelen je u vedskoj astrologiji zviježđe Orion, zove se Mrigashira. U sredini je Davidova zvijezda i Zarina ruka. Zara je bio sin od Jude, a njegovi su potomci prvo išli u Španjolsku, pa u Irsku i osnovali Ulster, kao njegovi stanovnici zovu Sj. Irsku. irska knjiga "Lebor gabala eren" govori da su Iberi osvajači došli sa iberskog poluotoka i osnvali Iberniju, kako se prvo zvala Irska.


ARTEFAKT IZ BABILONA

HIDRA PRONAĐENA U SIBIRU

KRALJICA IZMEĐU LAVA I HIDRE, MARKANTUN DE DOMINIS

Još je sve jasnije na brazilskim sigilima. Brazil je osnovala portugalska kuća Crnog plemstva Braganza zajedno sa kućom Habsburg, Marija Leopoldina i Pedro Braganza. Braganze su bile povezane sa Saxe Coburg Gotha, majka španjolskog caudilla, Generalisima Francisca Franca y Bahamondea (koji je poticao iz konzervativne židovske obitelji) je bila u rodu sa Braganzama, a i njegov brat se oženio s njihovom plemkinjom. Na grbu kuće Braganza vidimo 2 zmaja, a na grbu Habsburg vidimo zmaja sa 7 krijesti, očito je ovo Ushumgalu. Da je to tako govori nam brazilska zastava (u obliku svevidećeg oka) na kojoj je, između ostalih i zviježđe Hydra. Na Oi u Riu je hologramom prikazano to oko i reptilska ruka (na ovom videu  rabin govori o ukazivanju reptilske ruke u židovskoj yerida meditaciji) I kada čitamo Brazil naopako sa prvim vel. slovom dobijemo lizarB, kao lizard.
RUKA NA OI U RIU
SPOMENIK HOLOKAUSTU U MIAMI BEACH
U kućama Crnog plemstva postojale su neke nasljedne osobine, npr. brada i izdužene lubanje.  Izdužene lubanje su bile imali neki plemići u kući Habsburg (Charles 2 od Španjolske) i Este, i kod Jakoba Rotschilda je izražena.Izdužene lubanje su nađene i kod Inka, Maja i Egipćana. Faraon Ehnaton i njegova žena Nefertiti su imali izražene duge lubanje. Veoma sliče njih dvoje na Baracka i Michelle Obamu, kao i djeca na njihovu djecu. Ehnaton je bio uveo kult Atona i porušio sve tragove Amunove religije. Atonizam je izvor kasnije judaizma, njegov sin se prvo zvao Tuthankhaton. Tuthankhaton je vratio kult Amona i odonda se počeo zvati Tuthankhamon.
NEFERTITI, TUTHANKHAMON I HATŠEPSUT

LEONELLO D'ESTE

GINEVRA D'ESTE2 komentara:

  1. Well done Ive..tvoji postovi su mi postali najdraza literatura..svska cast

    OdgovoriIzbriši
  2. Hvala Vam na Vašem doprinosu istini, Mr.Ive.

    OdgovoriIzbriši

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 2.5 Hrvatska.