Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

utorak, 14. ožujka 2017.

Simbologija zmije III

M. Biglino je prevođenjem Biblije došao do istih rezulatata do kojih je došao i Sitchin dekodirajući sumerske pločice. Nečija intervencija bi puno toga objasnila, prijelazne oblike i kariku koja nedostaje. Evoluciju iz neandertalaca preko homo erectusa do sapiensa. Znači, vjerojatno je bilo više intervencija, To bi objasnilo pojavu negativne krvne grupe, koje ima oko 15%, najviše među bijelcima. To bi objasnilo i kako su ljudi odjednom praktički iz kamenog doba iznenada izgradili onakvu civilizaciju u Sumeru. I o toj zadnjoj intervenciji piše u Bibliji, rajski vrt Gan eden između 4 rijeke (spominju se Eufrat i Tigris, Eufrat je u Sumeru Edinna)), isto što i sumerski E.din (sveta planina Meru u Tibetu je između 4 rijeke). Jer iz 2 detalja se može razlučiti da je već bilo ljudi na zemlji. Kajin kad ubije Abela, Jahve na njega stavlja znak da ga niko ne smije ubiti. Plus odnekud se pojavljuje njegova žena. Znači nova hibridna rasa je stvorena, logično je da ako neko postoji u svemiru da je sličan nama, zbog pansjemena u svemiru. U Bibliji piše da je čovjek napravljen na sliku božju. I sam naslov 1. knjige biblije se zove "Genesis", vjerojatno zbog gens, genetske manipulacije. U svim mitovima se ta bića opisuju kao visoki i plavi, Kumare su u Indiji bili plavi. A znanstvenici su utvrdili plavooki ljudi potječu od jednog pretka. Koji se pojavio negdje na kod Crnog mora, Kavkaza zato se bijela rasa zove caucasian. Odande su se širili, Sumer, Egipat, sjever Indije oko Gangesa. Preko Kine (kineski vojnici od terakote potječu od njih) sve do sjevera Japana (baš gdje su se širili tu je tehnološki najnaprednie), Prikazi vladara u Sumeru i Egiptu su plavooki. U izgubljenoj Enkijev knjizi se govori da je imao sina, opisuje ga kao "zračeći","svjetle oči boje neba" i "svjetle kose boje sunca". Ti bogovi su bili veći, jer se spominju vrlo visoki polubogovi mješanci. U Bibliji su oni Nefili, a u Kanaanu se spominju visoki Anakim (Anunaki), Golijat i Og, koji je bio visok 4 i pol metra.


ARIJSKA OSVAJANJA

SVJETLA GALAKTIČKA RIJEKA PROLAZI KROZ BIK/ORION I ZMIJONOSACZnanstvenici su otkrili i da se centar galaksije sastoji od 3 dijela (kao bog) i nazvali su ih Strijelac A*, Strijelac A istok i Strijelac A zapad. Između zviježđa Strijelca i Škorpiona se nalazi zviježđe Zmijonosac, blizu središta. Sunčev sustav se nalazi na rubu naše galaksije, Orionovom kraku.. Starim je narodima bio važan Zmijonosac, jer kad je sunce u njemu u tom pravcu je centar galaksije, centar mudrosti. Strijelčeva strijela i škorpionov rep su upereni prema Zmijonoscu i centru galaksije.  Zmijonosac je 13. znak zodijaka, koji nosi prosvjetljenje, izbačen je  iz zodijaka kao zmija u rajskom vrtu koja je nosila prosvjetljenje. U glavi imamo 12 kranijalnih živaca plus 1 koji se ne koristi. Imamo 12 plemena i trinaeste levite, zmijske svećenike. Pred posljednju večeru, Isus se našao u Getsemanskom vrtu sa Judom (koji je zviježđe škorpion i daje poljubac smrti, Iškariot znači "onaj koji nosi nož"), Petrom (koji je Jupiter, Jupiter upravlja Strijelcem) i Sotonom koji mu šapuće (Zmijonosac). U "Otkrivenju" Ivan točno kaže da je Sotonin stolac u Pergamu, tamo je bio glavni Asklepijev hram koji je inače Zmijonosac.
Prolaz između Strijelca i Škorpiona preko Zmijonosca  su stari narodi Egipta i Mezopotamije zvali "Vrata bogova" ili "Zlatna vrata". Prema nekim teorijama, Anunakiji su na Nibiru došli sa zvijezde Nunki koja se nalazi u ruci koja napinje strijelu. Enkijev grad Eridu se zvao i NUN.KI. znači voda i zemlja (on je babilonski Ea, po njemu je earth i sea). U suprotnom pravcu na kraju galaksije su "Vrata čovjeka" ili "Srebrna vrata", gdje se duše utjelovljuju. Između Blizanaca i Bika, ispod bikovih rogova je sazviježđe Orion. Od centra galaksije ide Maha kundali ili veliki kundalini, blještava zmija ili rijeka. To je u makrokosmosu isto kao kundalini u čovjeku, ide do bikovih rogova prema Orionu i Taurusu, kundalini u čovjeku je veza sa tom energijom. U Orionu je i svevideće oko u trokutu kojeg tvori njegova maglica, na artefaktu piramide sa svevidećim okom iz Ekvadora nacrtan je Orion. 3114 pr.n.e. (kada počinje i majanski kalendar)  dogodilo se da su ekvinociji bili u ovim nasuprotnim konestelacijama, vrata su bila otvorena jer je galaktički ekvator tj.  rijeka tj.  bila poravnata sa celestijalnim ekvatorom. Moguće je i da planeta Nibiru ne postoji nego je nibiru značio "točka presjecanja", taj pojam se odnosio na ekvinocije i otvorene portale. U Babilonu je sunce u Aldebaranu značilo početak Nove godine (i kod Perzijanaca se slavila na prolj. ekvinocij N. godina Nowruz, muslimani i danas tad slave Sultan nevruz), Židovi su Aldebaran zvali Božje oko i Aleph (prvo slovo njihove abecede koje predstavlja bikove rogove.). Danas se slavi Uskrs u to vrijeme, običaj bojanja jaja je iz Perrzije, a uskršnji zec je zviježđe Lepus/Zec ispod Bika/Oriona.  Osmokračni križ je simbol za galaktičko poravnanje, u Mezopotamiji su tako prikazivani Shamash, Ishtar, a u alkemiji je simbol etera i spajanja M i Ž energije. U budizmu je to simbol dharmachakre, 8 puteva oslobođenja od samsare i dosizanja nirvane (broj 8 isti kao simbol vječnosti vodoravno). U svim religijama imamo 7+1, 7 kao manifestacija božanskog i 8 kao vječnost. Egipatski ankh je sveti simbol tau križ plus ru što može značiti portal ili beskonačnu zmiju sa bikovim rogovima, taurus, bik i zmija. Ru je u Egiptu značilo utjelovljivanje duša, a znači maternica ili usta. Ru je u biti prsten shen, shen ima i vodoravnu liniju ispod i bio je prsten bogova u Egiptu i Sumeru. Shen predstavlja hijeroglif egipatskog i feničkog slova shin, shin je u znak Kohana i predstavlja gornje čakre, shin i kod Kineza predstavlja isto. U makrokosmosu to predstavlja Orion, Kinezi ga zovu shen.
U Egiptu, božice Bat, Hathor i Isis su prikazivane sa sunčevim diskom između rogova i zmijama, kao zviježđe Taurus (galaktičku rijeku je predstavljala Nut, kod nas krava Zemun).  To je kad je sunce bilo između bikovih rogova, u početku razdoblja Bika. Tada su ekvinociji bili u biku i zmijonoscu/orlu, solsticiji u lavu i vodenjaku. 3114. su ekvinociji bili u Aldebaranu u bikovim rogovima i Antaresu srcu škorpiona (iza je Zmijonosac), solsticiji u Formalhautu ispod Vodenjaka i Regulusu u srcu lava (u basni o rijeci, škorpionu i žabi se radi o galaktičkoj rijeci, Antaresu i Formalhautu koja je zvana i žaba).. Perzijanci su ove najsjajnije zvijezde zvali "kraljevske zvijezde" ili "stražari neba". Stari perzijski znak je bio lav sa suncem na leđima, to predstavlja sunce na ljetni solsticij (u susjednim kulturama je bio Grifon ili Anzu). A sva 4 ekvinocija i solsticija su predstavljale sfinge koje su kombinirale  znakove zodijaka (lav, čovjek/vodenjak, bik i orao koji predstavlja Škorpiona/zmijonosca). Otvoreni portal kroz galaksiju kroz Orion/taurus i Zmijonosac, piramide u Gizi (i na drugim kontinentima i na Marsu) su usklađene sa Orionom , kao i ostale sa drugim zviježđima. Galaktička rijeka prolazi kroz Orion i bikove rogove, Kinezi su zvijezdu Zeta tauri u rogovima zvali "nebeska vrata". Kinezi su zabilježili da je 4.7. 1054. g. eksplodirala supernova u rogovima Bika (nastala maglica Rakovica), veoma su interesantne brojke 4.7. kada je američki Dan nezavisnosti i godina 1054. kada je došlo do crkvenog raskola. Sfingu su u Egiptu zvali Hu, u Babilonu je životninja sa sličnim karakteristikama bila Mušhuššu (muš je zmija na sumerski), nacrtana je na Ištarinim vratima (zajedno sa lavom i bikom/bizonom, iste životinje su nacrtane na kraljevskoj palači u Ninivi), ona je verzija asirske Shedu/Lamassu. Sve te životinje predstavljaju galaktičko poravnanje i otvoreni portal, 4  znaka zodijaka u ondašnjim solsticijima i ekvinocijima (kod Židova cherubini imaju karakteristike orla, čovjeka, bika, lava).  Babilon je dobio ime po babilonskom bab ilu, što znači "vrata bogova" ili "vrata svjetlećih", Ištarina vrata to simboliziraju (Bagdad koji je blizu i to na simboličnoj 33. paraleli znači "bogom dan"). Babili ili Babel, el ili ilu može biti i svjetleći. Hu je božanski dah, život počinje božanskim dahom, man postaje čovjek human (pročitati 1. dio i 2. dio). Duh ili dah, riječ spirit je os lat. spirare tj. disati. Slovo hey kod Židova znači božanski dah, ljudi su stvoreni od gline i oživljavaju božanskim dahom. Sličan je mit u Grčkoj, Prometej je napravio ljude od gline i Atena (gnostička Sofija) je udahnula život. Hu/Hw/Shu je u svim egipatskim kraljevstvima prisutan kao prva riječ i božji dah. Povezivan je sa kreatorima Atumom, Ptahom i Amun Raom, kao i sa Thothom (dijelili su isti hijeroglif kaducej) koji se još zvao Jehuti, Jehuty, Tahuti, Zehuti, Techu, Duhuti. Hu brine o podzemnom životu kralja u Egiptu. A u podzemlju je on postajao Oziris, koji se u Egiptu povezuje sa Orionom kroz kojeg prolazi Hu, božanski dah i zmija, iz galaktičkog središta. To središte su Maye zvale Hunab ku ili Hunaphu (po Vedama i Mayama tamo je krokodilovo ždrijelo za vrijeme galaktičkog poravnanja), na slici u obliku spirale koje tvore slovo G. Centar galaksije je spiralnog oblika. Zato je G bilo kod Maya termin za ljubav, ideogram spirale je kod Kineza i Tibetanaca značio povratak kući. To je ono G kod masona (gnoza, genij, geometrija sveta, god tj. bog, gravitacija ), sve ove riječi su veza sa božanskim, npr. imamo G točku (centar galaksije je zvan i maternica), G 8..Kod Maja i Asteka su brojna svetišta imala Hu u sebi, Machu picchu, Chavin de Huantar, Cahuachi, Kohunlich, Teotihuacan (mjesto posvećeno Nahuatl divovima), Chihuahua, Coahuila, Tihuanaco i boginje Cihuacohuatl i Cihuacohuatziti su predstavljane zmijama (kao npr. keltski Hu), isto kao i bogovi Asteka Huehueteotl i Huitzilopochtli, pa bog mrtvih Miclantechuhtli U Cuzcu  sveti trg se zvao huacaypata i tamo je bio hram sacsayhuaman ili sacahuma. U islamu derviši boga zazivaju hu, a u predislamsko vrijeme na arapskom poluotoku se štovao Hubal (gospodin Hu), čiji je znak bio polumjesec. Sljedbenici Zarathustre koji vjeruju u Ahura Mazdu vjeruju u humata, hukhta i hvarshta (dobre misli, riječi i dijela).
ZMIJONOSAC PROSVJETLJENJE
ZMIJA IDE OD ZMIJONOSCA DO VRHA GLAVE, SVAKI ZNAK UPRAVLJA POJEDINIM DIJELOM TIJELA

O centru galaksije govori i Kabala kao o mračnoj svjetlosti, isto to govori i Tesla kao o božanskom svjetlu iz mraka. Jer je centar galaksije crna rupa, ima tako jaku gravitaciju da zadržava svjetlost. Arijci su o njoj govorili kao o "kreativnoj svjetlosti, centru univerzalnog života i elektriciteta" (gnostici su isto spominjali pleromu kao električnu plazmu). Ovo elektriciteta je bitno, nacisti su za centar galaksije koristili izraz schwarze sonne, crno sunce (u alkemiji je sol niger). SS, otuda crne SS divizije, Santa Sedia u Vatikanu i Spirito santo kao kundalini duh sveti, Sanctum sanctorum, 2 munje u obliku slova s za struju. To su 2 rune Sigel koje označavaju sunce, cjelovitu spoznaju i dušu... Jer kad se pogleda spirala (korijen riječi spirala je ista kao spirit) koja vodi prema centru galaksije i tvori G slovo, to nije ništa drugo nego 2 zmije, tamna i svijetla (muški elektricitet i ženski magnetizam), zato 2 slova S kojim su se zmije označavale. 2 zmije koje idu iz centra galaksije do bikovih/ovnovih rogova, isto ono što imamo u tijelu. Zmijonosac upravlja najdonjom čakrom, Maye su za središte govorili da je najdonja čakra. U Indiji, centar galaksije leži u Mula nakshatri (korjenska muladhara) u repu Škorpiona. Naša je galaksija ovalnog oblika i mitovi o stvaranju uključuju obično 2 zmije, pticu i jaje. Zato su kršćanski gnostici (zvani Pneumatici) štovali Aeona, emanaciju boga sa 2 zmijske noge, amuleti su obično imali zmijske noge. 2 zmije ili spirale su smatrane kao izvor kreacije. U kabali je slično, 3 su razine kreacije. Prva je ain tj. ništavilo, pa ain soph i ain soph aur (a ne jahve, što je priča za mase). Ain soph (s+oph tj. zmija) je ženska kundalini energija (Shekinah) iz središta galaksije, ona kreira drvo života i odlazi u Malkuth gdje spava, za povezivanje sa kozmičkom sviješću je treba probuditi i povezati sa svjesnošću (Ehieh). Ain soph aur je bijelo svjetlo iz kojeg sve nastaje i ide kroz keter u drvo života. Označava se hebrejskim slovom sameh, kojemu je znak ouroboros. Slično je i u sufijskoj kozmonogiji, imamo hahut kao apsolutno nemanifestirano i iahut kao manifestirano. Aeon je preuzet iz slavljenja Aiona, koji je rođen od Pneume tj. božanskog daha (on je verzija Dionisa/Bacchusa, kojeg su zvali i HU). Po njemu je eon dobio ime. 2 zmijske noge i lavlja glava, u Perziji je on bio Zurvan Akarana koji je obavijen 7 puta zmijom (od kojeg su nastali zmije Ormuzd i Ahriman, do njega se dolazi preko 7 stepenica), u Babilonu je tako predstavljan Nirah, u Francuskoj ima legenda o sireni Meluzini kojoj su subotom (na saturnov dan) rasle 2 zmijske noge (ona je logo Starbucksa). Nekad je na amuletima pijetlova glava, to je zato jer su u zoru kad pijetao zakukuriče svećenici iz podzemnog hrama Kore/Perzefone u helenističkom Egiptu iznosili statuu Aeona i 7 puta su obišli oko hrama, slaveći rođenje vremena. U Mezopotamiji sa lavljom ili pijetlovom glavom je predstavljan Nergal, kao aspekt sunca (Nergal je kasnije predstavljao Mars). U kineskoj mitologiji svijet je stvoren od  Fu xi i Nu we (Nu i Xi su zvijezde kroz koje protječe gal. rijeka tj. 2 zmije u desnoj ruci Oriona na mjestu "srebrnih vrata"), muška i ženska zmija kojima je majka bila Huaxu. Ženska šekina se kod Židova zove i Nukvah. U taoizmu simbol taijitu (jin i jang) je sličan hunaphu, na korejskoj zastavi je sličan crveno plavi. I kod Japanaca su stvoritelji Izanagi i Izamani sa zmijskim repom. Fuxi i Nuwa drže u ruci 2 simbola koje viđamo u masoneriji. Jedan u ruci drži šestar, drugi kutomjer. Slično kao kod Aeona na slici, ima čekić i držač (Vulkan), češer, kaduceja; oko vrata mu je znak Oriona, a u ruci šestar i kutomjer; slično imamo u masoneriji (i u masoneriji je slovo G između). Slične aspekte vremena su imali Serapis, Mithra, Phanes i ostali bogovi. Na slici ispod je simbol magnum opusa; raskriljeno jaje, otvorene 4 donje i 3 gornje čakre, kamen mudraca tj. trokut/krug/kocka, pobijeđen ego, M i Ž spajanje sa simbolom heksagrama i u ruci drže šestar i kutomjer. U santerii i yoruba religiji imamo  biće Olokun, sa zmijskim nogama, u ruci drži znak Oriona. Yoruba religija je podrijetlom iz zapadne Afrike, u Maliju živi i Dogon pleme koje ima sličan znak kanoga. Oni tvrde da su ih posjetila ribolika i zmijolika bića sa Siriusa blizu Oriona koja su ih svemu naučila, znali su i točan raspored zvijezda u Sirijusu i nevidljivi Sirijus B. Možemo primjetiti da je Dogon slično ime kao riboliki bog Dagon (ime od hebr. dag tj. riba i Oanes) koji se štovao u biblijsko vrijeme kod Filistejaca i Babilonaca, on se prvo zvao Odakon i bio je sličan Oannesu. I u Ekvadoru imamo slično biće Oane/Oanine (u Boliviji Crespi) koje je ljude naučilo svemu. I otkrivena je piramida sa svevidećim okom u Ekvadoru, a na piramidi je ucrtan Orion. I na zastavi Ekvadora imamo točno označen prolaz "vrata čovjeka" i rijeku koja teče prema, redom znakove ovna, bika, blizanaca i raka i sunce točno između bika i blizanaca na Orionu. Na zastavi je i vulkan, Ekvador bi mogao biti i galaktički ekvator.
FUXI I NUWA
SLIČAN MOTIV KOD ASTEKA

                                                                         
AEON


OLOKUN
OKO I ŠAHOVNICA DOGONA KAO ORION
EKVADOR PIRAMIDA

Moguće da su gnostički amuleti kao chnoupis prikazivali ovo biće sa lavljom grivom i zmijskim nogama tako jer je Nil bio usklađen sa galaktičkom rijekom, na najvišem položaju je sunce bilo u Lavu, on je bio kao glava (a dolje se Nil račva na Bijeli i Plavi). Jer je gnoza izrasla u Egiptu, tamo su lavlje boginje Menhit, Bastet i Sekhmet povezivane sa Wadjet, primordijalnom zmijom koja je predstavljala galaktičku rijeku (ona se kao uraeus nalazila na mjestu 3. oka faraona, Wadjet je povezivana sa nebeskom kravom Hathor). U Hermopolisu, Heh (Huh, Huah, Hahuh, Hehu) je bio bog vječnog vremena, njegova žena Hauhet je prikazivana zmijama. Znači, solsticij 22.06. je bio u Lavu, zato su Perzijanci imali sunce s lavom na zastavi. I zato su sunčani bogovi na slikama dolje prikazivani sa 2 lava, u Egiptu su 2 lava zvana Akeri čuvala nebeski horizont, zviježđe Lava je pratilo sunce po nebu na ljetni solsticij (drugi je vjerojatno mali lav). Ta 2 lava su čuvala duat, svijet mrtvih, gdje bi sunce navečer silazilo i povezali su ih sa izvorom Nila. U Sumeru su bile isto 2 planine, Mashu je bila planina kod zalaska i koju bi čuvao čovjek škorpion, ulazilo bi sunce u podzemlje Kur/Kurnugi gdje su vladali Ereshigal i Nergal. Sunce bi izlazilo između 2 planine, i često su bogovi imali epitet 2 planine, i u Bibliji je Jahve bog Sinaja i Ziona. I zbog ovog lava koji je u precesiji bio onda u znaku Lava kod masona imamo na vršnom kamenu lava, to je onaj kraljevski luk u masoneriji koji se prikazuje i Rakom kao najvišim znakom. Po precesiji, sunce se pomicalo u solsticijima, poslije Lava je bilo u Raku, pa u Blizancima, da bi početkom francuske revolucije došlo točno na ruku Oriona i prekriva "srebrna vrata", zato su ga masoni prigrlili kao simbol donositelja svjetlosti i sad Orion ide sa suncem od istoka prema zapadu. Zato se 22.06. kao ljetni solsticij slavi u masoneriji, i zato im je sv. Ivan koji se slavi isti dan bitan (kao Oannes koji se slavio 23.6. u Babilonu). 
AKERI I SUNCE

EL U KANAANU I 2 LAVA
INANA IZMEĐU LAVOVA

SUNCE UTU/SHAMASH IZMEĐU DVA STUPA I LAVA IZRANJA IZMEĐU 2 PLANINE

Aion/Eon reprezentira božanski izvor pleromu i vrijeme iz galaktičkog središta  , ali božansko u kojem se stapaju prošlost, sadašnjost, budućnost. Za razliku od saturna koji je bog linearnog vremena, njegova je emanacija demijurg/arkoni i vrhovni Yaldabaoth, koji je predstavljan sa zmijskim tijelom i lavljom glavom. Greškom je tako predstavljan i Zurvan akarana, kao što se greškom miješalo Chronosa i Kronosa, jedan je Eon bog vječnog vremena i primordijal a drugi saturn koji upravlja linearnim vremenom. U Indiji je Orion bio kal purusha, kal je vrijeme a purusha nepromjenjiva kozmička  svijest. Zurvanisti,kao ogranak mazdaizma, vjeruju da je Zurvan nešto slično i iz njega je emanirao Ahura Mazda koji je u sebi imao i Ahrimana, a koji se kasnije odvojio kao samostalan entitet, znači u 2 energije. Postoje gornji i donji eoni, arkoni po gnosticima upravljaju sa 7 donjih. Yaldabaotha je Sophia rodila i on je tvorac materijalnog svijeta. Demijurg nije pravi kreator, on samo kopira iz fraktalnih uzoraka vječnih eona koji izviru iz plerome i stvara iluziju, ono što hindusi zovu maya. Taoisti isto pričaju o jednoti tao/dao, zmaj i tigar su yin i yang M i Ž energije koje su emanirale iz taoa. Saturnov je dan subota, isto kao i Jahveov (Akađanima je neradni dan bio sabattu, tako su je Asirci zvali). U kabali, Jahve korespondira sa sephirom Binah kojom upravlja saturn. Arkoni obavijaju zemlju (7 stepenica u raznim religijama, neki to povezuju sa 7 prstena Saturna), za prekidanje kruga inkarnacija duša treba ići ne prema njihovoj lažnoj svjetlosti, nego prema galaktičkom središtu/Zmijonoscu gdje je vrijeme nelinearno. Brojka 7 je manifestacija božjeg na zemaljskom planu, zato imamo npr. 7 nota, 7 boja spektra..Arkoni su paraziti, crne nakupine koji nalikuju pipcima hobotnice i upravljaju ljudima. O njima je riječ u novom Jamesu Bondu, "Spectre". Organizacija Spectre se provlači kroz puno Bond filmova, znak im je hobotnica sa 7 krakova (za DNK hobotnice znanstvenici vjeruju da nije zemaljskog porijekla). Iznad glave njihovog vođe je svevideće oko, a u špici je obavijen krakovima hobotnice. Inace, Bondove radi kuća EON productions, u Pinewood studiju. Bond špica ne predstavlja cijev, nego galaksiju i središte u kojem je Bond(na slici natpis eon u središtu). izvor galaktičke rijeke, Bond na eng. znači veza/ujedinjenje, a James je iskrivljeno ime za Jakova. Jakov ili Tiago, na iberijskom polutoku Mlječnu stazu zovu "Santiagova staza". Veoma je još interesantno da se brat od Isusa i Ivana Krstitelja koji predstavlja Orion tako zovu. Patrijarh Jakov je predstavljao Orion, 3 zvijezde zovu i danas Jakovljev štap, a ljestve koje on vidi su u makrokosmosu su 2 zmije koje vode do centra.  Jakov ili Jachin, stupovi Solomonova hrama su Jachin i Boaz, M i Ž energija. Nije slučajno što tajni agenti imaju inicijale JB; James Bond, Jack Bauer, Jason Bourne... Vrlo vjerojatno je Josip Broz bilo kodno ime, isto kao što je Francisco Franco napisao knjigu o masoneriji (čiji je bio pripadnik, kao što je današnji jezuitski papa J. Bergoglio)) pod pseudonimom Jakim Boor. JB je u Egiptu bio dio duše tj. srce koje se mjeri na vagi Maat u Orionu.

GALAKSIJA MLIJEČNI PUT
7 VRATA EGIPATSKIH I ETRURSKIH, SLIČE NA ISLAMSKE MIHRABE KOJI ČESTO IMAJU 7 ODJELJAKA
7 STEPENICA DO NEBA KOD ASTEKA

Aion se isto predstavljao sa zmijama na štapu i ouroborosom kao simbolom vječnog vremena. To ga dovodi u vezu sa Zmijonoscem, na drugoj strani portala za vrijeme velikog galaktičkog poravnanja 3114 p.n.e, kada je crni galaktički centar u liniji sa oba 2 vrata i jako utječe na zemlju, jer je zemlja sa suncem na istoj liniji. Kod Kineza je riječ za sat SSE znak zmije, interesantno je da po njihovom horoskopu 21.21.2012. je prijelaz zmaja i zmije. Taj datum je na solsticij sunce u galaktičkom centru. Rijeka Huanghu u Kini se isto može povezati sa galaktičkom zmijom.  Boginja vremena i svemira crne boje Kali može sa njim povezati, predstavljana je sa zmijama i lavom. Kala inače znači vrijeme/crno/smrt na sanskrtu. Kali je žena Mahakale, ultimativnog aspekta boga Šive, odgovornog za i razaranje i kreaciju. Nekad Kali vidimo sa srpom, srp je znak saturna, što znači da upravlja svim vremenom (kao i jezuiti). Superman možda predstavlja neku vrstu boga vremena jer se zove Kal el (El je semitsko ime saturna). U pečatu jezuita imamo crno sunce, sa naizmjence ravnim i valovitim svjetlim zrakama. Valovite zrake predstavljaju žensku zmijsku energiju, ravne mušku. Papa Franjo je jezuit, njegov pečat ima oblik kornjače, kornjača je u mnogim kulturama simbolizirala prolaz između svjetova. Na njegovom grbu je grozd kao znak Bakha i osmerokraka zvijezda koju je promijenio iz petokrake (oba 2 zvijezde predstavlaju veneru). Sam grb Vatikana ima 2 ključa za srebrni i zlatni portal, 2 trake kao 2 galaktičke zmije i 3 kraljevske krune. 3 kralja su u Bibliji 3 zvijezde Orionovog pojasa. Sličan znak je znak "Lubanja i kosti" u masoneriji. Na mjestu vatikanske 3 krune koje predstavljaju Orion je lubanja, drevni znak za Orion. Jer Orion izgleda kao lovac bez glave i dolje bez potkoljenica. A kosti potkoljenice su ukrštene slično kao na vatikanskom grbu i ch ro, jer je i Oziris imao tako ukrštene ruke. Poglavar crkve se zove Pontifex maximus, čuvar mostova, očigledno se misli na galaktičku rijeku i 2 vrata. Kao što i Poncije Pilat znači most i koplje, vjerojatno se misli na Zmijonosca kao most u trenu Isusove smrti, jer i Škorpion i Strijelac imaju strijelu i žalac koja pokazuje na Zmijonosca, na zodijačkim znakovima imaju strelice. Centurion Longin koji probada Isusa kopljem na križu (koji ima štit scutum) može biti ruka zvana scutum križ centaurus. 4 su ruke u galaksiji, strijelčeva i kentaurova su najbliže centru. Postoji velika nakupina tamne tvari koja se zove i "tamna rijeka" i koja je u svjetloj i zaklanja centar galaksije. Ona ide od zviježđa Labuda, preko Strijelca i Zmijonosca do Kentaur zviježđa (koji ima isto koplje u mitologiji), kad je Isus umro nastala je pomrčina. Između nogu Kentaura je zviježđe Južni križ. Znači, Isus u  trenutku smrti predstavlja Zmijonosca koji je vrati vid centurionu, ista ona Mojsijeva zmija koja liječi ili Asklepije/Eskulap. Zato su gnostici prikazivali Isusa kao zmiju na križu, znak Asklepija ili Mojsijevu zmiju. I sama glava ouroborosa predstavlja tu tamnu rijeku na mjestu galaktičkog centra. Ta tamna rijeka je mjesto iz kojeg je trebao doći majanski Quetzalcoatl i Yolo Bokte na užetu od zmija kad bude sunce tu 21.12 2012. Vrijedi još spomenuti zanimljivu brojku: na dan 29.11. kad sunce uđe u Zmijonosac, zajedno s njim je 33 dana od kraja godine i 333 od početka, i taj dan je u katoličkom kalendaru Sv Saturnin (saturnalija je bila svetkovina svjetlosti) i Sv Iluminata. U Jugoslaviji se slavio dan republike.ORION I TAURUS

HUNAB KU

CRNO SUNCE
ZNAK KOJI JE ČESTO NAĐEN U GROBOVIMA NORDIJSKIH ŽENA

NUNKIPIRAMIDE I ORION

GRB PAPE FRANJE U OBLIKU KORNJAČE
JEZUITSKI PEČAT
NA PEČATU JEZUITA JE DREVNI ZNAK ZA HU

VATIKAN ZLATNI I SREBRNI KLJUČ ZA PORTALESESHAT PIŠE PO ZMIJI
BUDA SA SPIRALOM NA MJESTU 3.OKA
KRIST DAJE PETRU ZLATNI I SREBRNI KLJUČ ZA VRATA U POZADINI

Runa sigel je slična kao hebrejsko slovo lamed. Pisana paleohebrejski (koji se razvio iz feničkog) označavala je pastirski štap i autoritet, koji se u modernom razvio u zmiju, kao što se Aaronov štap pretvorio u zmiju. Ono je centralno slovo hebrejskog alfabeta i uzdiže se iznad ostalih slova. kao toranj, spaja nebo i zemlju. Zbog toga ga zovu "kralj kraljeva" (grčki bi bilo basileos basileos, zmija svih zmija). Predstavlja uspinjanje prema bogu, ženske kundalini sile prema muškoj svijesti., učenje kroz podučavanje. Susjedna slova su kaph, koja predstavlja krunu/keter, božansku svijest i mem. Mem je malkuth, kraljevstvo odakle ide ženska šakti sila. Označava i vodu, ima numeričku vrijednost 40. To je u alkemiji poniranje, "tamna noć duše", kada se ide do dna da bi se uzdiglo, broj 40 to simbolizira. Sva 3 slova daju riječ melekh tj. duh. I hebrejsko slovo VAV je zmija koja spaja nebo i zemlju (u kabali ga zovu sveta zmija), Va je u Egiptu bilo prikazivano hijeroglifom kobre. Li V su zmijska slova, zato imamo zmijsko pleme Levi, Murruganovo koplje Vel, Velesa.. Vav možemo naći u Kainovom znaku i znaku Tubalkaina u masoneriji.Boginje u Egiptu koje su predstavljale suprotnu stranu od Bat, Hathor i Isis kao Taurus su bile Serket koja je predstavljala Škorpiona i Seshat koju se može povezati sa Zmijonoscem. Seshat kao zmija, shesha. Jer ona je boginja nelinearnog vremena kao i Aion. Ona rasteže kordu, što se može odnositi na galaksijsku zmiju, ona piše po drvu života tj. po drvu oko koje ide zmija. Kad se vidi na slici, zmijonosac izgleda kao da piše po galaksijskoj zmiji. Prikazivana je sa 2 kobre (serpens cauda i caput), sa sedmokračnom peteljkom na glavi.Ona je aspekt Isis koja živi u bikovim rogovima, nju bi mogli povezati i sa bikom, 7 peteljki bi mogle biti plejade. Prikazivana je sa mjesecom, zvijezdu Aldebaran (znači pratitelj na hebrejski) koja je u bikovim rogovima su često stavljali u isti kontekst jer se nalazi blizu tamne strane mjeseca. Dakle nju povezujemo sa velikom kundali, Ananaton sheshom. Beskonačna zmija na kojoj sjedi Višnu, Ona je rođena po Vedama od Kasyape, što znači kornjača. Kornjača je simbol tame po Vedama, u drugim kulturama predstavlja transformaciju, ponovno rođenje... Kornjača je inače drugi avatar Višnua.  Kornjača koji je imao više žena, među njegovim sinovima su Aruna i Garuda kao mlado sunce i konstelacije Aquilla i Aru. U kineskoj astrologiji (koja je varijacija vedske), crna kornjača je jedan od 4 simbola njihove konstelacije, označava sjever i zimu. Obavijen je zmijom, kornjaču možemo povezati sa zmijonoscem i galaktičkom zmijom. Na kineskom se ova kornjača zove Xuanvu, a na vijetnamskom Huyen vu. Ovo jako podsjeća na Hunab ku. Kinesko sazviježđe Mala kornjača se baš nalazi kod zmijonosca, na ovoj slici. I u drugom simbolu od 4 tj. bijelom tigru imamo kornjačin kljun, kojeg se povezuje sa Orionom, preciznije zvijezdom Meissom u Orionu. Orionu, "srebrnim vratima", kojim su stare civilizacije bile opsjednute. Jer što predstavlja Orion? Za vrijeme velikog galaktičkog poravnanja, sunce kako je išlo po ekliptici prolazilo je preko dignute Orionove ruke (baš na mjestu srebrnih vrata). Ulaženje u bikove rogove, proljeće i novi eon je to naviještalo. I tada je Orion izgledao kao da nosi sunce u ruci. Orion tj. Osiris ili Ausar, germanska boginja jutra je Ausra, usra je na sanskrtu zora. Iznad Oriona je Auriga, slično kao zora; to je kočijaš (quadriga) s kojim se solarni bogovi povezuju. Npr. u filmu "Ben Hur" imamo znakovita imena 4 konja u quadrigi: Rigel, Aldebaran, Altair i Antares. To su najsjajnije zvijezde koje markiraju početak i kraj galaktičke rijeke u Aquili, Škorpionu s jedne strane i Biku i Orionu s druge. Konjske zaprege su se u Rimu održavale na festivalu Taurilia, slavili su se bogovi podzemlja, znači to je predstavljalo zviježđa Orion, Taurus i Auriga.


Uvijek je isti korijen što najavljuje proljetnu ili jutarnju zoru, Zarathuštra znači zlatna zora, Zarathuštra je Kumara, čije je eteričko tijelo na veneri.  Zato je Orion vezan sa Zornicom, Venerom koja upravlja bikom i ona je prema predaji rođena iz Oriona, prema nekim verzijama on je sin zore Eos/Aurora i Astreja. Početak majanskog kalendara 3115. p.n.e. obilježilo je "rođenje venere", kada je Venera bila poravnata sa Alyconeom u Plejadama oko za kojeg su stari narodi smatrali da se oko njega okreće naše sunce. Venera je sa Alyconeom bila poravnata i 21.12. 2012 kada je sunce bilo u Zmijonoscu. Veneru su u Egiptu zvali i Hathor, po nebeskoj kravi. Egipćani su obožavali pčelu u liku bika, njihov naziv bika apis je latinska za pčelu (kod Slavena je isto isti korijen bik i pčela), prema masonima duša kralja krave/bika prelazi u pčelu. Innana tj. venera u Sumeru je predstavljana pčelom, u Egiptu su vjerovali da se pčele rađaju u Apisu. I sad vidimo simboliku organizacije "Crna ruka" i Apisa; imamo lubanja i kosti znak na amblemu kao orion i Apis je tu kao Bik, uskrsli faraon. Na amblemu je i ruka; to je yad, pokazivač u obliku ruke kojim se čita Tora. U bibliji u proroku Danijelu je ruka Jahveova koja piše po zidu riječi mene, mene, tekel, upharsin, piše da se kralju Belshazaru približio kraj (bel i azzar može biti Orion). Stisnuta šaka inače označava Toru/petoknjižje (5 prstiju), to je simbol brojnih Otpor pokreta protiv "diktatora" koje financira Soros.

Bik nije prije bio ovakav kao danas, ljudi su pripitomili bizona između 8000 i 6000 p.n.e. u Indiji To je vrsta koja se pojavljuje svugdje gdje su Arijcji išli, izumrla vrsta je bila Auroch/Urus/Ure (primjetimo da se kobra na čelu faraona zove Ureus). Oziris se povezivao sa Orionom jer je Orion ispod ekliptike u grobnici (to je aspekt kao što se noć povezuje sa Ozirisom jer je sunce u grobnici). I kada sunce prolazi iznad njega, ono ga diže iz mrtvih, rađa se mlado sunce Horus, korijen je isti kao orion. To je i biblijska priča o Lazaru kojeg Isus diže iz mrtvih.u Betaniji, "kuća anija" isto kao što je Oziris/Ausar pdignut u "kući anu"( u Sumere je vrhovni je Orion zvan Anuov nebeski pastir). Imaju i isto ime Lazar ili hebr. Eleazar znači "onaj kome bog pomaže". Bog je el plus azar ili Ausar/Oziris. Kod Ozirisa su bile prisutne Izida i Neftis, kod Lazara Marija i Marta.
Kad umre faraon postaje Oziris i ujedinjuje se sa Apisom, to je simbolizam "vrata čovjeka". zato je i sinkretiziran bog Ozirapis ili Serapis koji je bio u pratnji troglavog psa (prije je orion sa Bikom bio Sahu)  Anubis je zviježđe Pas sa Sirijusom. I Anubis i pas Kerber su povezani sa svijetom mrtvih, kod Slavena je pas i vuk isto povezan s njim (Jarilo tj. Orion je bio lovac u pratnji hrta). To je vučica koja je odgojila Romula i Rema koji su opet sazviježđe Blizanci iznad Oriona. Sličan mit je kod Mađara, div Menrot ili Nimrod (to je Orion tj. Nimrod/Baal, isto ime kao u Babilonu) je imao djecu Hunora i Magora od kojih su Mađari nastali. Kod Maja su blizanci izašli iz podzemnog pakla (Orion), jedan se zove Hun hunaphu. U kršćanstvu su zviježđe blizanci Kuzma i Damjan. U Rimu je svetkovina Luperkalija bila između 13. i 15. veljače, tada se slavila vučica koja je odgojila blizance i žrtvovao se psić i jarac kao simbol izlaska iz znaka jarca.. Danas je 14. veljače Valentinovo, korijen je Baal/Vaal tj. Nimrod koji je zvan "moćni lovac" u Biblji (veljača je po vel). Riječ valens znači moćan, a na kaldejski baal je srce i tu je poveznica. Kod Kineza podzemni svijet čuvaju glava bika i konjska glava, to je glava zviježđa Bik i maglica/nebula "Konjska glava" u Orionu.  U Indiji  je mit o Matarisvanu njihova verzija Prometeja. Matari zvan znači majka psa, Orion se nalazi iznad zviježđa Canis/Pas (u bajci o Crvenkapici imamo ovu simboliku, Crvenkapica je jutarnje/večernje žarko sunce koju jede vuk tj. zviježđe kod Škorpiona kada sunce zapada, a spašava je lovac tj. Orion).  Isti mit je u Grčkoj o Prometeju koji krade vatru bogovima i donosi je ljudima. Jer baš tako izgleda, kao da skida sunce  sa ekliptike, za vrijeme poravnanja je skinuo sunce i donio vatru ljudima. Prema Heziodu, Prometej pripada rasi heroja/polubogova, rasi koja je prethodila današnjoj. Orion se u mitu povezuje sa suprotnim zviježđima Škorpiona, Zmijonosca i Aquile/Orla. Orion/lovac skoro strada od škorpiona u lovu, a oživljava ga Zmijonosac. Zbog krađe vatre Zeus ga kažnjava tako da mu orao kljuca jetru na Kavkazu. Prometej je polubog, očito je urađen na sliku još jednog poluboga Oriona (koji isto ima ženu veneru, Auroru) koji je postojao u Grčkoj i koji je nastradao od Artemidine strijele i škorpionova uboda.(točno nasuprot, Strijelac i Škorpion)..
I u mitu o Jazonu, argonautima i zlatnom runu se aludira na galaktičku rijeku.Radi se o zviježđu Argo navis koje je danas podijeljeno na zviježđa kobilice, krme i jedra i nalaze se na gal. rijeci. Jazona je odgojio kentaur Chiron (zviježđe Kentaur), a među argonautima su bili Kastor (zviježđe blizanci) i Heraklo. Zlatno runo je čuvao zmaj, isto kao zlatne jabuke u sličnom mitu. Zlatno runo je bilo u Kolhidi na Crnom moru, na mjestu gdje je Prometej okovan na Kavkazu. U jednoj od verzija mita Jazon je otišao iz Crnog mora Dunavom (koji se zvao Ister kao i Dnjestar koji se uliva u C. more) do Istre (Cres i Lošinj su nazvani Apsirtidi po Medejinom bratu Apsirtu). U još jednoj verziji, Jazon je rijekom Ljubljanicom došao do Ljubljane kojoj je simbol zmaj i koja leži na 7 brežuljaka.
Spirala označava duhovno napredovanje i spoznaju. Taj put nije nikad pravocrtan, nego se osoba stalno vraća i vidi novi smisao u starome. Zato u "Čarobnjaku iz Oza" Dorothy usisava tornado i ona prati vijugavi žuti put. Na tom putu sreće Limenog, Strašilo i Lava koji idu do Oza da isprave mane. Njen pas Toto predstavlja intuiciju (bog intuicije Thoth). Dolaze do Oza (Oziris), koji se pokazuje kao demijurg, lažni bog kojeg su bezrazložno počeli štovati i on je prihvatio ulogu. Na kraju svi shvate da je moć u njima da postanu bolji ljudi. Moguće je da Dorothy simbolizira i sunce koje prolazi kroz 4  znaka.
Dakle, i Orion je lucifer/svjetlonoša, kao i Venera, Sirijus (češće) i Jupiter (rjeđe). Jer Jupiter (guru na sanskrtu, "od tame ka svjetlu"), Sirijus i Venera izlaze prije sunca i oba 2 su zvana svjetlonošama,. Orion ga nosi na ruci, sunce bude točno na "srebrnim vratima" koje su mu isto na ruci. Izlaze svi na istoku, zato je istok orijent i est, kao estera, venera. Uvijek je znanje išlo od Istoka prema Zapadu, masoni kad neko umre njihov kažu da je ošao na vječni istok. U Egiptu su veneru zvali Sopdu, a Sirijus kao aspekt Izide Sopdet i Sotis. Palog babilonskog kralja Izaija u Bibliji zove Lucifer, spominje njegovu oholost koja će se srušiti u grobnicu, šeol. Orion je u obliku Kipa slobode, koji je očito iskombiniran sa venerom, librom, statue of liberty. Kip slobode je androgin (lice je nesimetrično), to su rimski bogovi Liber i Libera (svetkovina Liberalia), orion i venera (venera upravlja Bikom i Vagom/Librom), Mitra i Demetra .Mitra, koji je nastao u Perziji, je u početku bio žensko, u Rimu je muško. Aspekti ovih bogova su bili i agrarni bogovi, "zeleni čovjek", zato je kip zelene boje. Tako su aspekte Oriona (kao "zeleni čovjek") imali Atis, Adonis, Dummuzi/Tammuz (koji je zvan pastirom), jer Orion prati sunce po dnevnom svodu, a i u proljeće kada je bilo sunce u Biku..Iz glave Kipa slobode izbija 7 zraka (7 rishija ili Brahminih zraka sa venere, tako je i Mitra prikazivan). Obložen je bakrom koji je venerin element, a na nogama su mu raskinuti okovi (Zeus je dao okovati Prometeja na Kavkazu da mu orao kljuca jetru). Prometeja simbolizira baklja na Olimpijadi koju visoko nosi olimpijac. Prometej je ukrao vatru Zeusu koji je bio na Olimpu, a pet olimpijskih krugova predstavlja okovanog Prometeja. Tradicionalno se za Olimpijadu pali baklja na Herinom svetištu (venera/Bik) i pušta se golubica. To je sazviježđe Golub koje se nalazi zajedno sa zviježđem Eridanus i Zec ispod Oriona (na zviježđe Zec i Orion se misli u rečenici "koliko je duboka zečja rupa" u Alisi u zemlji čuda i filmu Matrix). U moderne su Igre baklju uveli nacisti kao znak helenske kulture. Isto to je simbolizirala štafeta mladosti u Jugoslaviji, u znaku Bika bi startala i uručena bi bila Titu u znaku Blizanaca, znači opet Orion i to na "srebrnim vratima". 25.5. je bio taj Dan mladosti jer je u staro doba taj datum bilo sunce na Orionovoj ruci. To je bio navodni Titov rođendan iako je rođen na drugi datum. Baš na taj dan je 1995. točno u 20:55 (ista gematrija) stradala tuzlanska mladost na Tuzlanskoj kapiji (simbolika vrata). Znači, 2 najbitnija datuma, Dan mladosti i Dan republike 29.11. su simbolika Zlatnih i Srebrnih vrata.
Prema nekim ezoterijskim tumačenjima 7 zraka kreacije imaju tijelo izražaja u 7 planeta, 7 korijenskih rasa, 7 čakri, 7 carstava (mineralno, biljno, životinjsko, ljudsko, carstvo duša, planetarno i solarno). Tako A. Bailey piše da su izražaji 7 zraka planeti Mjesec, Mars, Venera, Merkur, Saturn, Jupiter i Vulkan, kojeg zastiru sunce i mjesec. U alkemiji umjesto Vulkana stoji sunce. Steiner isto piše da je naš solarni sistem 4. inkarnacija obrasca velikih ciklusa, od kojih su prošli Saturn, Sunce, Mjesec, i buduće Zemlja, Jupiter, Venera i Vulkan. Vulkan se spominje u Vedama pod imenom Vishswakarma kao graditelj (preciznije on je nevidljiva kreativna sila, a vidljivi graditelj je Tvastar koji je izašao iz njegovog pupka). Simboli su mu šestar, kutomjer i ostali graditeljski alati, one je u masoneriji prisutan pod imenom Tubalkain . Čudno je da je Vulkan bio štovan u raznim kulturama (Vulkan, Hefest, Sethians, Atar) i odjednom je nestao kao planeta. U Rimu su bile Vulkanalije u čast Vulkana, na Kreti Velkanije u čast Velkana koji je bio njihova verzija Zeusa. Neki su znanstvenici ozbiljno razmatrali postojanje planete Vulkan između Merkura i Sunca. Po Vedama, svi planeti su imali svoja imena Budh/Merkur, Venera/Shukra, Mjesec/Chandra ili Soma, Jupiter/Guru, Saturn/Shani, Sunce/Surya, Mars/Mangal i jedino nema Vulkana/Vishswakarme.
Osim ovih planeta, u vedskom jyotishu postoje još i lunarni čvorovi koji utječu. Lunarni čvorovi su mjesta gdje Mjsečeva orbita presijeca sunčevu ekliptiku. U Hindu i europskoj astronomiji sjeverni čvor se naziva zmajeva glava (rahu na sanskrtu) i zmajev rep (ketu na sanskrtu). U hindu astronoimiji 9. naksatrom Asleshom upravlja zmijski bog Sarpa koji je predstavljen Rahuom, a naksatrom Uttara Bhadrapada upravlja Ahirbudhnya, zmijski naga bog koji je povezan sa Ketuom (naksatre su mjesečevi odjeljci u Indiji, slično kao kod Arapa i Kineza). Ketu upravlja i nakshatrom Mula tj. korijen (škorpionov rep i središte galaksije), on je pokazatelj Mokshe (oslobađanja kruga reinkarnacija), dok je rahu pokazatelj spoznaje. Rahu se uzdiže u Biku i opada u Škorpionu, a Ketu se uzdiže u Škorpionu i opada u Biku, baš po galaktičkoj rijeci. Rahu i ketu su jedno tijelo zmaja, dualna ljudska priroda. Slično sufiji govore, čovjek ima životinjsku i ljudsku dušu, i uzdiže se kroz 7 nivoa egzistencije.

IZNAD KRILATOG DISKA SU 3 MUDRACA KAO 3 ZVIJEZDE ORIONOVA POJASA


Jedno od aspekata glavnog asirskog božanstva Ašura je i Orion, u ovom videu se kaže da on predstavlja Orionovu maglicu. On se predstavljao kao streličar u letu, iznad drva života. U starobabilonskom je imao isto ime kao Oziris, zvao se Ausar. I sama Asirija je bila na sjeveru i predstavljala "Vrata čovjeka", Oziris se zvao i Asiri/Ausar. Na sjeveru je gorje Taurus, pa zatim imamo ispod gl. grad Ninivu koja je dobila ime po Orionu tj. Ninusu. Blizu je grad Ninurta koji je predstavljao Oriona, njegovo je oružje bilo sharur (oružje u obliku oriona na slikama). Na jugu je Babilon, "vrata bogova". I sama Asirija se može povezati sa zvijezdom Sirius blizu Oriona. Autor videa tvrdi da oko na vrhu piramide predstavlja Orionovu maglicu i povezuje je sa sefirom Daat na hebr. drvu života (hebrejsko slovo Dalet znači vrata). Daat se predstavlja heksagramom,, Orionova 2 trokuta ulaze jedan u drugi, u alkemiji je to spajanje vatre i vode, Šive i Šakti i nastaje Murrugan kojem je znak heksagram (orion se uvijek povezuej sa vatrom i vodom). Kroz Daat su Adam i Eva protjerani iz rajskog vrta, u mikrokosmosu to je njihov pad kroz sefiru Daat. Interesantno je da svijet mrtvih u Egiptu Duat  se smatrao da je u Orionu. Jedna vrata Duata su se zvala ur nes (zato imamo urna) ili ouranos. Ouranos je bio grčki bog neba, kojem je sin saturn odsjekao testise (orionov pojas predstavlja i penis bez testisa). Ouranos je bog neba slično kao Anu, Ashur ili Ahura mazda, Orion su babilonci zvali i Anuov ili nebeski pastir, a akadski naziv za Orion je sličan, zvali su ga Uranna., "svjetlo na nebu".U to vrijeme najdalji poznati planet je bio Saturn, Neptun i Uran (koji je dobio ime po Orionu) su otkriveni kasnije. Grčki ouron znači urin, prema predaji Zeus, Hermes i Posejdon su urinirali po biku i tako je nastao Orion. Element fosfor, koji je prvi put ekstrahiran iz urina i koji mu daje svjetleću boju, je u mikrokosmosu svjetlonoša, phosphorus. U Indiji, Arjuna je Orion, predstavljan je sa lukom; bio je sin Indre koji je vrhovni bog. Ouranoi je nebeska sfera; kod gnostika vrhovni arkon nebeskih sfera je Abraxas, predstavljan sa zmijama umjesto nogu, štitom i bičem kao Orion koji tjera quadrigu (auriga).
U filmu "Stargate" znak koji treba dešifrirati je trokut sa okom na vrhu, istraživač i kaže da predstavlja Orion i onda  se otvara zvjezdani portal. Faraon u jednom trenutku nosi sunce između Bikovih rogova i time simbolizira otvoren portal. Vrata su u obliku osmerokračnog Shamasha i ključanice, slično kao u Vatkanu.


Indra, bog neba koji se povezivao sa bikom je imao isto oružje vajri, borio se protiv zmaja Vrtre i demona Kabandhe. Kabandhi je odsjekao glavu, donje udove sabio u trup i na trbuhu mu otvorio usta (ovo predstavlja Oriona bez glave i donjih potkoljenica).  I ostali bogovi koji su ubijali zmije/zmajeve  su imali slično oružje, zmaj/zmija bi mogli biti Zmijonosac koji je nasuprot Bika/Oriona. To oružje je u obliku 7 karakterističnih orionovih zvijezda, na njih sliči i Šivin bubanj damru. Rimski štit scutum je isti takav, zviježđe Scutum se i nalazi umočeno u galaktičku rijeku. U vedama piše da je to oružje Vishsvakarma napravio od kostiju Dadichi, nakon što je Kamadhenu tele (zviježđe Bik) maklo meso sa njegovih kostiju Očito je Dadichi Orion jer u mitu mu je otkinuta glava i Ashwini blizanci tj. zviježđe Blizanaca je nadomjestilo glavom konja (sa zviježđa jednorog ispod Blizanaca odmah do Oriona). Ashwini blizanci se spominju u vedama kako voze zlatnu kočiju; to je zviježđe Auriga/kočijaš odmah iznad Blizanaca i kada sunce ide po svodu izgleda kao da kočija vuče Blizance.
RIMSKI ŠTITI SCUTUM, 2 ZMIJE I GAL. RIJEKA

Dodaj naslov
PROMETEJ
ORION NOSI BAKLJU

Sad sve to možemo spustiti na zemlju. U Rockfellerovom centru u New Yorku se nalazi statua Prometeja i pauk sa 8 nogu. Taj pauk je kod naroda Južne amerike predstavljao Orion i veliko galaktičko poravnanje. Kip slobode tj. Prometej/venera je u njujorškoj luci je kraj Bruklinskog mosta. Bruklinski most  je srebrne boje, kao Orionova "srebrna vrata". Prelazi preko "istočne rijeke" (venera, tj. bik koja upravlja njim, New Yorku je nadimak "Velika jabuka" tj. venera, tamo je i klub "NY Giantsi" po Orionu). U New Yorku na Manhattanu je velika statua bika, a donedavno su tamo bili i tornjevi Blizanci koji su predstavljali Vrata čovjeka. U istočnim religijama ta vrata koja su predstavljala ulaz iz profanog u duhovno su se zvala Torana (u japanskom šintoizmu Torii, korijen je tor/bik). Kip slobode, statua bika i Blizanci su postavljeni tako da imitiraju "Vrata čovjeka" i zviježđa Blizanci, Bik i Orion. Čak su 2010. godine kraj njih postavili statuu Anubisa, koji predstavlja zviježđe Pas. Odmah do Kipa slobode je otočić Ellis gdje su se imigranti iskrcavali, on je zvan i "Konjska glava" (to je maglica/nebula u Orionu). Možda je baš zbog toga simbol upozorenja na ubojstvo mafije konjska lava, Orion je simbol smrti.  Sa druge strane u San Franciscu je "Golden gate", zlatna vrata, jedan od simbola San Francisca i SAD. Ispred S. francisca je otok Alcatraz,"otok pelikana", nebula Pelikan se nalazi blizu Zmijonosca. Korijen riječi Kalifornija je u Kala tj. vrijeme  (vjerojatno plus zviježđe Fornax). San Francisco je nazvan po Franji asiškom, koji je osnovao serafinski red. Seraph je "vatrena, blještava zmija". Znači kundalini vatrena zmija ide do bikovih rogova u New yorku i Oriona. Dalje,  od New Yorka "srebrnih vrata" preko Atlantika dolazimo do Lisabona, Lisboe. Lisboa je "zlatna vrata". Dobio je ime po luz=svjetlost i boa=zmija na portugalski, blještava zmija (stadion Luz je tamo, Lisabon je "grad svjetlosti" i u rimsko doba je tamo bila Luzitanija). Portugal je dobio ime po portus kale, "vrata vremena", znači sve isto kao S. Francisco. Postoji još objašnjenje da ime znači i "vrata Gala", u susjedstvu u Španjolskoj je Galicija gdje se govori galego jezik koji je sličan portugalskom, tamo su bili Gali i zajedno sa Estramadurom i Portugalom su činili Luzitaniju. Lisabon je na ušću rijeke Tejo, baš na tom prostoru je bio jak kult zmije, Grci su tu zemlju zvali Ophiussa, "zmijska zemlja".Ljude su zvali saephe/sefe (moguće je da sefardi imaju ovaj korijen), ophis ili dragan tj. ljudi zmije i zmaja. A Mauri imaju korijen od zmije moure, u Portugalu je bila vodena žena sa zmijskim nogama. U Lisabonu je najduži most u Europi, zlatne boje. Odatle idemo prema Aziji. U Istanbulu se na Bosporu nalaze "srebrna vrata". most srebrne boje. Istanbul, Istar bul tj. Ištarin bik, venerin bik.  Most se nalazi u tjesnacu "Zlatni rog", po njemu je dobio ime i onaj u San Franciscu. Grb Istanbula predstavlja bikove rogove između kojih se nalazi 7 trokuta, to predstavlja 7 Hijada u rogu Bika, Konstantin je utemeljio ovaj grad kao novi Rim na 7 brežuljaka i cijeli je u znaku bika sa trgovima imena bik i taurus, Bospor znači kravlji/bikov prolaz. Sama Anadolija se može povezati sa venerom, znači izlazak sunca ili istok, Turska je dobila ime po biku. Jer kad se zviježđda preslikaju na zemlju, Bik pada na Tursku (rogovi na planinu Taurus). I na kraju, ostalo je još samo povezati Aziju i Ameriku, smjer istok zapad. Samo je problem što u Istanbulu imamo s"srebrna vrata", a u San Franciscu "Zlatna vrata". Problem je riješen tako da je napravljen srebrno zlatni most u "istočnom Bosporu" u Vladivostoku. (ime mu znači vladar istoka). I otvoren je u srpnju 2012., malo prije velikog galaktičkog poravnanja na zimski solsticij 21. 12. 2012., sad baš da je sve ovo slučajno  da su svi kontinenti povezani u smjeru istok zapad naizmjence zlatnim i srebrnim vratima, zmija i bik.  U San Franciscu je održana prva UN konferencija 25.4.1945. u znaku Bika gdje je objavljen rat Japanu i Njemačkoj, kasnije je UN premješten u New York u zgradu koju je poklonio Rockfeller.  Također imamo još jednu "koincidenciju": u Lisabonu je 13. 12. 2007. baš u znaku Zmijonosca potpisan  ključni EU dokument "Lisabonski ugovor" za uništenje nacija, a 11.5.2011. u znaku Bika je potpisan a "Istanbulska konvencija", tobože zaštita od nasilja nad ženama, a u biti nametanje rodne ideologije. Još je jedna čudna stvar tu: svi ovi gradovi, osim Vladivostoka, su prema legendi napravljeni na 7 brežuljaka (7 čakri), u New yorku čak precizno i Staten island gdje je most...Svi mostovi su isti, napravljeni u obliku slova M. Kod Katara, M je sveto slovo koje je označavalo spojenu M i Ž energiju u svetom braku, 2 zmije (Na posljednjoj večeri Isus i M. Magdalena tvore slovo M, Leonardo je to jako dobro znao). Slovo m je na dorskom grčkom san tj. sveto (u korijenu santo, sanctum). Najsvetija Hindu mantra je OM, zvuk kojim sve vibrira,O kao beskonačna zmija i slovo M. Sanskrt je sveti jezik, OM vibrira tako da crta znak u obliku bika, prema drevnim misterijama OM/AUM  nam dolazi iz Alyconea u Plejadama u Biku. Nije čudo što su božje emanacije, sinovi božji obično počinjali sa M, Melek taus, Melkiesedek, Mihael, Murugan, Mithra...To su Sanande, "više svijesti" Sanata kumare u obliku pauna. I new age tumačenja pričaju o tim uzašlim majstorima spominju se opet Mihael, Metatron, Melkiesedek i Maitreya koji je Budina svijest koja treba doći, sadašnji je Sidharta Gautama. Slovo Mem je jedno od 3 osnovna slova u hebr. alfabetu i nalazi se u sredini, to je kao Sin božji 2 energije. Prema ezoterijskim tumačenjima, Isus tj. Jeshua/Jehoshua je Sananda. Masoni, Adventisti 7 dana i Jehovini svjedoci vjeruju da je Isus utjelovljenje Mihaela. I Mihael i Isus su predstavljani u obliku pauna, Isus je bio pripadnik Melkiesedekovog svećenstva koji je bio ranije utjelovljenje Sanande. I kod nas imamo u Puli i Splitu zlatna i srebrna vrata. U Splitu su sjeverna vrata Dioklecijanove palače  nazvana zlatnim, na njima je orao. Isto tako je na zl. vratima u Puli orao koji nosi zmiju, zviježđe Aquila/zmijonosac (zmijonosac se često prikazuje orlom i škorpionom).
Maje su centar galaksije zvali Tula  (Tula je na sanskrtu ishodište i balans) odakle će doći Quetzocoatl "Kralj Tula" kroz "Zlatna vrata bogova" (Quetzo+coatl je rajska ptica) na dan 21.12.2012, "kada zmija nahrani orla"(aquilla, i taj motiv orla kako nosi zmiju je na zastavi Meksika), baš tada je sunce bilo u Zmijonoscu. Gdje se ukrštaju galaktički i cel. ekvator, odatle je najvjerojatnije križ svih tih raspetih bogova, uključujući Isusa i Quetzalcoatla. Gnostici su vjerovali da će Isus doći kroz ta vrata, u bibliji piše da je Isus prošao kroz "Zlatna vrata" u Jeruzalemu. I Židovi kažu da njihov će Mesija proći kroz Zlatna vrata u Jeruzalemu praćen Šekinom (galaktička rijeka), a muslimani ta vrata zovu "vrata vječnog života". Isus je prošao kroz vrata i narod je mahao maslinovim i palminim granama, palma je na grč. phoi nix, a feniks se uvijek povezivao sa "Zlatnim vratima". Feniks se i prikazivao sa palmom, kršćanski su ga oci prigrlili kao simbol Isusa i uskrsnuća. On na "Zlatnim vratima" uskrsava kad Oziris se na suprotnim spušta, u Egiptu zato Oziris njemu daje ključ besmrtnosti i to se povezivalo sa izlaskom i zalaskom sunca. Tako je i u kršćanstvu, kad Isus bude uznesen u nebo tj. "srebrna vrata" on će "sjediti s desna ocu", galaktička rijeka dira desno Orionovo rame. Feniksa osim toga imamo i na dnu zviježđa Eridanus. Isus je zvan Christos što znači pomazanik na grčki (slična riječ cresos je zlato), na hebrejski je messiah pomazanik. Mesija je po messias tj. egipatski krokodil, u Egiptu su se svećenici mazali krokodilovom masti. Messias, misa, Christmas je isti korijen, u Babilonu su bile ceremonije pročišćavanja vode života iz Drva života i zvale su se masmasu. Moses ili hebr. Moshe je "onaj ko je pomazan krokodilovom masti", kako u hebr. nema samoglasnika korijen je MSS, kao messiass. Hebrejski može imati više značenja pa to može značiti "izvučen iz vode" ili "rođen od vode i vatre" (što ga dovodi u vezu sa Orionom, jer ionako su njegove avanture slične Bakhu/Dionizu). U masoneriji na 17. stupnju škotskog obreda se simbolički lome 7 pečata iz knjige "Otkrivenja" i kandidat se pomaže uljem i proglašava zauvijek svećenikom po Melkiesedekovom reda (kojemu je simbol osmerokraka zvijezda tj. preklopljene 2 kocke kao simbol galaktičkog poravnanja). Znak rukama za 17. stupanj su prekrižene ruke na prsim kao što je prikazivan Ozirisa što predstavljaju znak "lubanja i kosti", simbol smrti i uskrsnuća.
QUETZALCOATL

 Centar galaksije je po Majama ždrijelo krokodila, za zemlju su Maje vjerovali da leži na krokodilu ili kornjači. U početku kršćanstva Paun je bio važan simbol, isti onaj paun koji je simbol Melek tausa i Sanata kumare. Prema zapadu on je prešao u feniksa (u Kini je fenix fenghuang) kao simbol "Sina božjeg" koji uskrsava nakon 3 dana. Znači, "sinovi božji" su se predstavljali Rajskom pticom (Apus), Fenksom, Paunom(Pavo)..U makrokosmosu, ove ptice su (uz Ždrala/Tukana) poznate kao ptice južne hemisfere, vjerojatno su se ova zviježđa nalazila poravnata sa "Zlatnim vratima bogova" jer su jako blizu, pa odatle su predstavljala "Sinove božje". Npr na slici se može povući linija od grupe južnih ptica preko Are i Ophiucusa do Medvjeda. Strijelac/Zmijonosac na galaksijskoj zmiji po nekima predstavlja 2 grlice (zato je golubica simbol kundalini šakti), grlica se na eng kaže turtledove, kornjača golub, možda to ima veze sa kineskom kornjačom koja se tu nalazi. Veoma je interesantno koju žrtvu Jahve traži od Abrahama za obećanu zemlju Kanaaan:: 3 godine starog junca, ovna, kozu, goluba i grlicu. Junac i ovan, za vrijeme Abrahama ekvinociji su bili pri kraju Bika i dolazio je Ovan, jes. ekvinocij predstavlja grlica, koza je jarac u kojem je zimski solsticij, golub je zviježđe koje je predstavljalo ljetni solsticij.
2 GRLICE

33. paralela je jako bitna, planina Hermon na koju su se Nefili spustili se nalazi na njoj na 33 stupnja geografske širine i dužine. Fenikija, Kartaga, Bagdad (Bogom dan), velika bijela piramida u Kini blizu koje su ratnici od terakote su na toj paraleli. U Fenikiji je bio grad Sidon na njoj, glavna luka iz koje su Feničani plovili. Samu Fenikiju su zvali Sidon, bog Posejdon je tako dobio ime. Bog Posejdon ima riblji rep, on predstavlja zviježđe Jarac koje je predstavljano sa gornjim dijelom jarca i ribljim repom, i u slavenskoj mitologiji imamo kozu Siduniju. Mnoga mjesta kuda su plovili su nazvana Sidon/Saida, na Marsu gdje je otkrivena glava regija je nazvana Cydonia. Na Kreti se nalazi Sidon, postoji poveznica etnički istih Feničana i Filistejaca sa Kretom. Feničani su doplovili skroz do zapadne obale Amerike, 48 km jugoistočno od današnjeg Phoenixa (Feniks=Fenikija) su osnovali Grad zmije, važno religijsko središte. To je bilo područje današnje Arizone.  Tamo je i Sedona (sidon), gdje su se navodno Nefili također iskrcali, na području Sedone su snažni energetski vortexi, tamo imamo i Dolinu anđela. Rijeku Mississippi su zvali i Sidon. Vrlo blizu je i Mount Shasta, prva zemljina čakra u Kaliforniji, kada se povuče linija od Shaste do druge zemljine čakre Titicace, prolazi kroz Phoenix. Los Angeles malo iznad 33. paralele ima jako čudno ime, vjerojatno se odnosi na Nefile (možda i na ove ovdje). U grbu L.A. su simboli "zlatnih vrata bogova", orao koji drži zmiju (Aquila i Ophiucus), petokraka, lav i medvjed (Veliki medvjed). Od Mount Shaste do Titicace zmija prolazi kroz Las Vegas (Vega zvijezda u Liri), Phoenix i planinu Graham. Ona je dio Pinaleno planine (pine/češer koji je u Vatikanu). Nalazi se na 33 stupnja i doseže visinu od skoro 3300. Tamo su jezuiti postavili teleskop L.U.C.I.F.E.R (na google earth kad se pogleda oko je kao u trokutu, sa lijeve strane je oblik vanzemaljca). Apačima je Graham bila sveta planina na kojoj je obitavao njihov bog. Dalje možemo ići do druge zemljine čakre, čvor gdje se ukrštaju 2 zmije. Tamo je u Tihuanacu portal zvan "vrata sunca", a baš na samom jezeru je portal "vrata bogova", 7 metara visok i širok. Prema legendi, svećenik Inka Amaru meru je odande pobjegao sa zlatnim diskom, zvanim "ključem bogova 7 zraka".
ZEMLJINE ČAKRE
Prva država istočno od Kalifornije i Arizone je Novi meksiko gdje je izvršeno 1. testiranje atomske bombe.Voditelj projekta je bio Židov Openheimer, kodni naziv je bio Trinity (između ostalih značenja, Trinity je oznaka kraljevskog luka u masoneriji). Svi glavni umovi koji su radili na atomskoj, H i neutronskoj bombi su bili židovski prebjezi. Bomba je eksplodirala na "putu mrtvaca", ispod mjesta "La luz", svjetlost. Točno na 33. paraleli na kojoj je i Roswell malo istočno u istoj državi. Na tom mjestu je postavljen danas obelisk/piramida. Poslije testiranja prve bombe su bačene na Hirošimu i Nagasaki koji su isto na 33. paraleli.
Hitler je u potrazi za korijenima arijske rase osnovao "Anenerbe" koji je imalo zadatak kopati po starim spisima. Osnovana su društva "Vril" (kosmička energija chi) i "Thule", slično kao Tula kod Maja.. Hitler je organizirao ekspedicije na Tibet, 7. zemljinu čakru, gdje bi se trebali nalaziti mitski gradovi Shambala i Agartha (čiji ulaz čuvaju lame), u koje su Arijjci dosli iz Hiperboree. Agartha ima isti korijen kao germanski gornji svijet, asgaard. Arijci su navodno došli iz Gobi pustinje gdje Sanat kumara ima svoje carstvo u Shambali, simbol Shambale je osmerokračni križ kao venera.. I Japanci imaju sličnu priču, na planini Kurama se utjelovio  Mao son, koji je dio univerzalnog svjetla Sonten, slično kao Sanat.. U taoizmu imamo masong, to su ljudi koji pozivaju duhove bogova da zauzmu njihova tijela, riječi su slične riječi mason.
Marija Oršić i još neke žene mediji su komunicirale sa zvijezdom Aldebaran u bikovim rogovima. Odatle su navodno Arijci. Tamo je postojala rasa bijelih gospodara koji su se miješali sa nižim elementima i tako uništili genetski kod (slično priča Platon da je uzrok propasti Atlantide rasno miješanje). Tako je Hitler vidio Germane, kao rasu gospodara.. Postojanje Hiperboree bi išlo u prilog teoriji deevolucije čovjeka, i zašto su ljudi što su udaljeniji od sjevernog pola manje razvijeni. Hiperborea bi značilo nešto iznad sjevera, jer je grčki bog sjevernog tj. sjeveroistočnog vjetra bio Boreas (odatle bura kod nas koja puše iz istog pravca). sa zmijama umjesto nogu. Rimski pandan mu je bio Aquilo, znači predstavlja Orla/Zmijonosca. Na Aldebaranu su bile 2 planete, jedna je Sumeru, i na tim planetama je bilo njihovo carstvo. Kasnije su kolonizirali Nibiru i Mars, kad je Tiamat uništen od Nibiruovog mjeseca Marduka i stvorena Zemlja, onda su se i tu spustili. Prema nekim teorijama mitska zemlja Arijaca je na sjevernom polu, gdje su živjeli jako napredni, svjetli i visoki ljudi (koji su došli sa Aldebarana preko Medvjeda). Koji su prema jugu deevoluirali, teorija suprotna od teorije evolucije.  Tamo je prije 230 000 godina bilo sunce koje je nestalo, ali energija tog sunca se itekako osjeti. Označavalo se sa svastikom. Swastika je riječ sastavljena od su tj. bog ili dah (hu/hw/sw) i astika. Astika znači vjerovati  ili "onaj koji vjeruje u postojanje", asu je dah na sanskrtu. Svastika predstavlja rotiranje Medvjeda oko Polarisa/Sjevernjače, i pojavljuje se samo u kulturama sjeverne polutke. Arktik je npr. dobio ime po Artos/medvjed jer tamo ima medvjeda za razliku od Antarktik gdje ih nema, anti artos. Ranim kršćanskim gnosticima je svastika bila simbol neizrecivog božjeg imena, označavala se sa 4 G tj. grčkog slova gamma. I ta svastika se pojavljuje u mnogim kulturama gdje su Arijci bili. Veliki medvjed je bitan (zvali su ga i meru, meru je u Egiptu bila piramida, Ozirisov stup i urna, Medvjed je zvan kao "kola sjevera" i "ozirisova urna" jer je očito on komunikacijska točka sa Orionom dje duša faraona ide), baš kroz njegovih 7 zvijezda prolazi 7 zraka koje su emanacije Brahme, Višnua i Šive. 7 zraka kreacije koje je poslao Paun anđeo ili Sanat kumara, 7 rishija ili saptarishi. Znači, tamo je portal  gdje se kroz "Vrata bogova" ulazi, jer  se i Ophicius i kornjača povezuju sa sjeverom i zimom,,Orionovo je sazviježđe južno. Orao koji nosi svastiku je vjerojatno Aquilla koji je pored Ophiucusa/Zmijonosca. O medvjedu i polarnim danima i noćima koje traju 6 mjeseci se govori u najstarijim tekstovima, Rig vedama. Neke astronomske pojave vidljive samo sa sj., pola su tamo opisane. U Puranama piše da je planina Meru ili Sumeru obitavalište bogova, a božji dani traju 6 mjeseci svaki (Mahabharata isto daje lokaciju planine na sj. polu). Su je na sanskrtu bog, su je ono isto hu u drugim kulturama jer je u Indiji h prelazilo u s, suastika je vjerovati u hu. U islamu vjeruju da na toj planini obitavaju Hurije, islam i počiva na 5 stupova, planina Meru ima 5 vrhova što simbolizira svetište u Angkor vatu.  Znači, imamo planetu Sumeru, planinu Sumeru i 1. civilizaciju Sumer koja se pojavila iznenada netom nakon galaktičkog poravnanja. Japanski budisti isto spominju Sumeru negdje na Himalaji, jer se Hiperborea prostirala od sjevernog pola preko Kavkaza do Tibeta (Germani su dobili ime vjerojatno po Armeniji/Jermeniji). I Kinezima je božanstvo Huangshen beidou, "žuti car sjevernog medvjeda", njegova majka je začela po predaji zrakom sa Velikog medvjeda i predstavlja središte kreacije i axis mundi, planinu Meru tj. Kunlun na kineski. Kinezima su i zmajevi dobri, njihovi vladari su potomci zmajeva. Medvjed i zmaj se isprepliću, jer zviježđe Draco se nalazi između V. medvjeda i M. medvjeda, na njem. i nizozemski je medvjed slično kao zmaj, dragen/tragen (simbol Berlina je medvjed, dobio je ime po bear), sve je to veza sa sj. polom i Meruom.Možda nije slučajno što je na zastavi UN sjeverni pol u izraelskim bojama, podijeljen osmokračnim križem na 33 odjeljka (i 13 listova sa svake strane kao na grbu Izraela sa menorom), kao simbol židovske dominacije. Isto kao što nije slučajno da tako vole Prometeja koji baš zamahuje prema bikovim rogovima gdje je Aldebaran. Na slici vidimo usklađenost Nila sa galaktičkom rijekom, piramide sa orionom i baš na mjestu Aldebarana mjesto Zawyet el Aryan.
DMT DUHOVNA MOLEKULASimbol planine Meru je sličan kao nacistički i malteški/templarski križ. Hiperborea se spominje u indijskim i slavenskim mitovima kao Jambudvipa ili Plava svarga. Svar je sunce, Svarog je Surya, tu imamo korijen sv/su/hu/hv npr. otok Hvar na kojem je Sućuraj=sv Juraj (na susjednom Braču su mjesta Sumartin, Sutivan, Supetar što je sv. Martin, sv Ivan i sv Petar.).  Na Meruu obitava Indra na svom dvoru Svarga i bori se protiv loših Asura. U Vedama piše da je planina Meru dom 7 Adityasa, a komunikacijsko svjetlo iznad njih je kornjača Kasyapa. Kasyapa  znači kornjača, drugi Višnuov avatar je kornjača Kurma. Vjerojatno po njemu se zovu Kumare,  npr. kumara Murrugan je bio još i Kumaran. 2. avatar od njih 10, slučajno ili ne, 2. od 10 egipatskih zala su bile kornjače. Maye su isto spominjale planinu Meru i 7 snaga koje nam je dala galaksija i koje su zvali K' ul (ova riječ znači i dno kičme, kod njih je kundalini kultanlilni). Mnoge mitologije spominju 7 mudraca (u judeokršćanstvu je 7 anđela), u Mezopotamiji je Enki/Ea stvorio Apkallu/Abgal, ribolike polubogove koji su podučavali ljude i spašeni su nakon poplave, oni su isto što i nefili, adytjasi ili rishiji.  Kad se raščlani,  7 Adityasa/rishija su isto što i 7 Kumara koji su se sa Venere utjelovili na zemlji. Aditye su dobre Asure, predvođene Varunom. U Perziji je Ahura mazda upravljao ahurama (h=s), koji se bore protiv Deva kao u Indiji. Od deva dolazi riječ div, i u grč. mitologiji su se bogovi borili protiv divova. Asure su polubogovi, kod Nordijaca imamo Aesir Poveznica koja dokazuje da su Adityasi Kumare je Mitra. Mitra je ranoindijska asura koja je sklopila savez sa Varunom, njih 2 se praktički izjednačavaju. Oni su manifestacije Surye tj. sunca koji stalno obitava na planini Meru.. Mitra je opet varijacija najstarijeg Murrugana, Pauna odn. Sanat kumare. Jer Mitra je išao prema istoku, u Perziji je postao Mithra a zvali su ga i Myhr. Njegove svečanosti su bile Myhragan, očita veza sa Murruganom (i danas se u Iranu slavi mehregan). U Rimu je postao Mithras, njegov aspekt je da je i bog vremena slično kao i Aion. Mithra je prikazivan sa Dadophorijem, slično kao i Rudra. Dadophori je bio njegov "twin flame", slično kao kaberoi u Egiptu gdje se Ptah podijelio na 2 dijela nakon stvaranja kosmosa. Mitrini suborci su iz vedske mitologije prešli u druge; Aryaman je postao Ahriman (u rimskom mitraizmu Arimanius), a Varuna Ahura mazda (jedno od njegovih imena je Varun, kod nas je on Perun). Varuna je bog mora, može ga se povezati sa rimskim Neptunom i grčkim Posejdonom. Jaše na Makari (u jyotishu makara je zviježđe Jarac, najniža točka gdje je sunce), stvorenju nalik na ribu/jarca na kojem jaše i božica Ganga (u Sri lanci je makara zmaj). Po Varuna u pravoslavlju se 17.12. kada vlada jarac slavi Varindan, a ne po sv. Varvari. Jarac se prikazivap prije sa ribljim repom, Enki kao vodenjak jaše na istom biću Kerabu (KRB je rog). Anu je u kozmologiji predstvaljao ekvator, Enlili gornu hemisferu a Enki donju. Enki je u stvari predstavljao današnje znakove Vodenjaka i Jarca, fiksni i kardinalni koji su označavali zimski solsticij (sa oba znaka vlada saturn). On je okružen vodom, ribama, pegazom, dupinom, kitom isto kao Posejdon. Jer su sve te konstelacije bile oko Vodenjaka i Jarca (zato je imao riblji rep) zvane more kod starih naroda pošto su tamo znakovi uglavnom povezani sa vodom (vodenjak, kit, dupin, eridanus, hidra, ribe, južna riba). Kod Maja imamo biće slično Makari, kod nas je Makarska dobila ime po makari. Jer simbol Makarske je zmaj, točno iznad nje je najviši vrh Biokova sv. Jure koji se bori protiv zmaja. Gdje se ukrštaju rijeka Varuna i Ganges u Indiji je zmijsko svetište Varanasi, očito je i da je zmaj varan dobio ime po njemu. U kozmonogiji Mitra je predstavljao izlazeće sunce, tj. Mitra je Orion koji predstavlja aspekt kada Orion sa suncem izlazi, a Varuna je zalazeće sunce. Mitra je zvan i "svjetlost svijeta". I Arjuna je predstavljao Orion, on se borio sa Krišnom od kojeg je rođen 7 mjeseci nakon. To je slično Isus i Ivanu Krstitelju, između njih je razlika 6 mjeseci.
ARJUNA


Mitraizam je bio i kod nas raširen. Mitra se često prikazivao kao lovac koji ubija bika (borbe s bikovima simboliziraju ovo, potječu još sa Knososa). To je predstavljalo vrijeme  kada je sunce točno na ruci Oriona i zamahuje prema Taurusu. Znači, Mitra je Orion jer prikazivan je sa pojasom i sa pratiteljem psom (zviježđe Canis). Njemu je sunce preko glasnika gavran (zviježđe) javilo gdje je bik i on ga je ubio, isto onako kako je Prometej ubio bika i dao ga za žrtvu Zeusu (u Mezopotamiji poluboga i diva Gilgameša su smatrali Orionom koji se bori protiv nebeskog bika, imao je psa Aggu). Iz umirućeg bika je nastao život na zemlji, a kad je to čuo Ahriman poslao je zmiju i škorpiona da se bore protiv života, ali im nije uspjelo. Zmijonosac i škorpion, zviježđa sa suprotne strane, Mitra se prikazuje kako ubija bika, a ispod su zmija i škorpion. Jer prije su se slavile samo ravnodnevnice; godina je bila podijeljena na zlo sunce preko zime i dobro koje počelo rasti u Ovnu ili prema precesiji u Biku/Orionu. Znači, Juraj/Orion protiv Zmijonosca sa suprotne strane... Slavilo se krajem travnja Jurjevo kod nas ili istočno 6. 5. Đurđevdan,. Juraj ubija zmaja tj. zimu, na području Mezopotamije i Anadolije Juraj je bio Tas Mikal, Teshub, Tarhunz, Tarhunna. Kod Ilira je bila zmija/zmaj Boa i Albanaca Bolla/Bullar zmaj koji spava zimi i probudi se za Jurjevo. Iliri su slavili Hiderlez, Romi još i danas za Jurjevo kažu Ederlezi. Na ovim prostorima se išlo u hajduke od Đurđevdana do Mitrovdana, između 2 ravnodnevnice, u Perziji su se isto slavile ravnodnevnice mehregan i norouz. Za proljetnu ravnodnevnicu Nourouz kod Iranaca i Kurda se slavi kovač Kaveh, on je ubio asirskog kralja Aži Dahaka. ovo je očito ubio zlu zimsku zmiju, jer od perzijske riječi aži dahaka dolazi naša aždaja. Mitrovdan je očito dobio ime po Mitri, a ne po sv. Dimitriju, kako je crkva okrenula, jer se na jes. ekvniocij orion počinje lijepo viditi. Ženska verzija Mitre je Demetra u Grčkoj (venera je po predaji rođena iz Oriona) i ona se vozi u kočiji (Auriga kod Oriona) i ima baklju. U Babilonu Oriona predstavlja lovac Nimrod (i u Grčkoj je mit o Orionu kao o divovskom lovcu kojega je Zeus stavio među zvijezde), a veneru žena Semiramida koja je isto povezana sa lovom. Sunce koje prolazi kroz Orion predstavlja i kolos sa Rodosa, ima baklju, luk i striele. To je bog sunca Helije, i on se vozi u kočiji sa 4 konja (ili bika) i prolazi kroz 12 znakova. Sin od Helija i boginje Rodosa Phaeton (znači "svjetleći"i "sin zore") nije mogao kontrolirati kočije i Zeus ga je ubio gromom i Phaeton pada u Eridanus (u mitu se spominje i škorpion). Isto tako se Selena (Helena) vozi u kočiji sa bakljom koju vuku volovi ili konji, Selena je boginja mjeseca i ovo predstavlja prolaženje mjeseca kroz Orionovu ruku. Selenu su zamjenili Artemida/Dijana kao mjesečeve božice, jer Orionova druga ruka kao da drži luk, dok je druga dignuta sa toljagom ili bakljom kad prolazi sunce. Zato se Artemida prikazivala s dignutom rukom i sa psom (ona predstavlja i Strijelca), isto onako kako se Dionis prikazivao i Ivan krstitelj. Oziris, Dioniz, Mitra, Izida su bogovi sa više aspekata, čak se i kod Hermesa/Merkura, Apolona i Šive može pronaći simbologija Oriona.. Ivan krstitelj predstavlja Orion, on krsti Isusa po glavi tj. sunce u Jordanu. Jer zviježđe Orion stoji nogom baš na zviježđu Eridanus, a i kroz Orion ide galaktička rijeka. Krštenje je u 30. godini, to predstavlja 30. pršljen u kralježnici u znaku Bika, Isus je kao Zoroaster koji je prosvjetljen od Ahure mazde počeo propvijedati u tridesetoj. Sličnu priču imamo u Egiptu, Anup (njemu je isto odrubljena glava) krsti Horusa u rijeci Eridanus, anupa na sanskrtu znači "vodeni" ili "onaj koji je blizu vode", Orion je onaj koji može hodati po vodi. Taj Anupa je očito Zviježđe Pas sa orionom, u kršćanstvu je Pas sveti Kristofor koji Isusu pomaže prijeći rijeku (i prikazuje se sa glavom psa). I Orion i Zmijonosac su umočeni u rijeku, otuda legende o Ahileju i Krišni koji su umrli od rane na peti. I to vjerojatno znači Jahvina poruka zmiji "njen rod će ti zatirati glavu, a ti ćeš mu vrebati petu".. Donja zvijezda Rigel i znači na arap. "noga koja gnječi". Horus je bio pročišćen i vatrom od ptice Bennu. Kad Ivan krsti Isusa, na njega se spusti duh sveti u obliku golubice. Ova golubica može biti zviježđe golub u blizini Eridanusa, ili golubica kao simbol galaktičke rijeke. Znakovita je i Ivanova rečenica da se on mora smanjiti, a Isus narasti. To se odnosi na to da Orion i Orao/Zmijonosac/Škorpion ne mogu biti u isto vrijeme na nebu, jedan pada, drugi se diže.  Piše i u bibliji da je Ivan rođen 6 mjeseci prije Isusa. Ivan krstitelj se slavi na ljetni solsticij 23.6. kada se u Babilonu slavio Oannes, a Ivan evanđelist na zimski, oni su dvoglavi orao u masoneriji koja ih slavi kao svoje najbitnije dane (Orion postaje vidljiv odmah nakon ljetnog solsticija, na ljetni solsticij je bio sabor u Niceji).. To predstavlja i stupove masonerije, koji su zbog predviđanja da će Bog uništitit sve vatrom i vodom napravljeni od kamena i cigle. Prometej je simbol framasona od francuske revolucije, na 23.06. je tada bilo sunce točno na Orionovoj ruci, to razdoblje traje još neko vrijeme. Odmah netom nakon solsticija je Vidovdan, možda nije slučajno na taj dan bilo toliko povijesnih događaja..  Na ljetni solst. se kod nas slavilo Kupalo i Kresnik (baptizam je kupanje), palili su se krijesovi, voda i vatra/sunce. Pravljene su lutke divovi koje su bile "udavljene" u vodi ili spaljivane(wicker man).. Ivan u NZ krsti vodom, a Isus vatrom i duhom svetim, i to Ivan najavljuje. Kad uzmemo originalno Jahvino ime Jahua i dodamo slovo shin tj. vatra dobijemo Isusovo ime Jahashua. U Irskoj je Oriona predstavljao Aesar (slično kao Oziris/Ausar), njegovo ime je značilo "onaj koji potapa vatru". Kod Roma se pale baklje na rijeci, kao što smo vidjeli u filmu "Dom za vješanje"  i imaju isto velike lutke. Tada se pleše kolo Oro, to kolo je slično kao kod Židova i u slavenskim zemljama Horo/Hora, očito ime po orionu. 
Na slici Posljednja večera Ivan je prikazan kao androgin. Zašto orion krsti vatrom i vodom? Zato jer ima oblik  2 trokuta koji predstavljau vatru i vodu, alkemijski sveti brak. Sunce je za ljetni solsticij točno na suprotnim "zlatnim vratima", a za zimski na "vratima čovjeka", znači opet se rađa. i inkarnira se.
Prema kaldejcima i platonistima, "Vrata čovjeka" se nalaze kada je sunce u najvišoj točci u Raku, a "Vrata bogova" u Jarcu, najnižoj točci. , zato su masonima bitna ova 2 znaka (simbol kraljevskog luka). U određenom trenutku u povijesti su navodno bila ova vrata. Rak zviježđe su često zvali i magarci, Isus u Jeruzalem ulazi kroz "Zlatna vrata" na magarcu. nasuprot njih u Jeruzalemu su joppa vrata ili srebrna vrata. Jarac je bio na zodijacima prikazivan sa ribljim repom, Jona i Herkul su kod grada Joppe progutani od kita.
U kršćanstvu isto imamo obrede vatre i vode; na krštenju se crta križ na mjestu 3. oka, a na pepelnicu se križ crta pepelom. Prema katoličkom nauku, nekršteni idu u limb, to je Čistilište. U Danteovoj "Božanstvenoj komediji" limb je na ulazu u pakao (njegovo djelo ima 33 pjevanja kao 33 pršljena koji se spuštaju).  A limbički sustav se zove u glavi zajednički talamus, amigdala, hipokampus, znači dio ispod raja tj. krunske čakre koja se naziva i neokorteks, božanska svijest. Limb je između neokorteksa/raja i reptilskog mozga koji predstavlja nagone ili pakao.
Ivan je  Oannes (u J. americi Oanine "onaj koji izlazi iz vode), bog koji izlazi iz vode i ima riblji/zmijski rep, Orion nema potkoljenice. O njemu Berossus piše kao o veoma razgovjetnom biću koje je danju ljude poučavao, a noću bi išao u vodu.. Prvi od 7 apkalua (mudraca, isto kao u Indiji 7 rishija) je bio Uanadapa, skraćeno Adapa.  Oannes je u Rimu postao Janus  sa 2 glave, u istočnim se religijama tako prikazivao (on je bog prolaza i portala kao Orion). Sa 2 glave se prikazivao Enkijev glasonoša Isimud, okružen ribama i vodom kao Enki. I u priči o Solomonu i 7 sinova imamo jednog nefila sa 2 glave. Na slici vidimo Enkija kako mu je kod noge janje kao Isusu i Ivanu, Inanu /veneru u obliku pčele kako stoji iznad sunca Shamasha/Utua koji se probija iz zemlje i Isimuda. Kod Maja se bog lječništva sa zmijom zvao Izamana, slično kao Izimud.
VATRA I VODA


IVAN I JANJE
IVAN KAO OANNES U RIBLJEM ODIJELU JEDNOM NOGOM STOJI U ERIDANUSU I KRSTI ISUSA

U kršćanstvu imamo Nou i Jonu, slična imena koja se povezuju sa vodom i vatrom, Noa nakon poplave od 40 dana radi savez sa Bogom uz pomoć vatre. Jona (opet oannes) treba ići u Ninivu upozoriti ljude da imaju 40 dana da se poprave, to je priča kada ga kit proguta. Slična priča je o Herkulu i Saktidevi. Niniva je bio grad od Ninusa ili Nimroda , ribljeg boga (ima papinu mitru na glavi, naziv od boga Mitre očito) koji je narodima donio vatru. njegova žena je bila Semiramida, koja je prije njega bila udata za njegovog generala Onnesa.  Noa je bio sin od Cusha, u Rimu je bog Bacchus (grčki Dioniz) bio i znači "sin od Cusha". Ili su ga zvali Aithiopias tj. Etiopljanin, a Etiopljanin je bio Cush. Etiopija je simbolički predstavljala donji svijet. Ninurta je bio ranosumersko božanstvo koje je kasnije u Asiriji predstavljao Orion i povezivao se sa donjim svijetom Kurom, slično kao Ereshikgal (u Grčkoj Hekata).
Na ljetni solsticij Orion je iza sunca, i ide sa suncem od istoka prema zapadu (riječ orijent/istok je po njemu), tada dobija glavu u obliku sunca (Orion nema glavu). A onda mu je večernja venera  skida, to je priča iz Biblije kada Salome, Herodova kćer, odsjeca Krstiteljevu glavu ili kad David odsijeca divu Golijatu glavu. Jer je Salem u Kanaanu bila predbiblijska večernja zvijezda venera. Znači, sve se povezuje sa Orionom, sami masoni kažu da je prvi veliki meštar bio Nimrod koji je dao sagraditi kulu babilonsku. Jer je Orion ispod ekliptike, da se tako popne do Boga, on je "pali anđeo". Masonski pjesnik Word je napisao pjesmu o Bakhu, Ozirisu, Adonisu, Zoroasteru i Mitri; jer sve to predstavlja Orion koji se tamo štuje u liku Hirama. Planeta Vulkan, bog kojeg prema Freudu Židovi štuju, se isto može povezati sa Orionom. .U Grčkoj je on Hefest, riječ dolazi od grčkog Hephaitz što znači toljaga, Orionova toljaga kojom zamahuje. Riječ je sigurno povezana sa riječju hepatos za jetru koju kljuca orao Prometeju na Kavkazu. Na eng. jetra je liver, a v i b se često mijenja, tako da dobijemo boga Libera, Oriona u Rimu. Tako da su u Rimu i Liber i Janus i Mithras i Bakho predstavljali jedno te isto, sunce iznad oriona.  Bakha su još zvali i Eleleus, što znači opet svjetleći, "donositelj svjetlosti", lucifer. To je ista riječ kao hebrejska heleyl, što isto znači. I u Izaiji se spominje Lucifer pali babilonski kralj, tamo piše "heleyl, ben shachar" što znači "svjetleći, sine  zore" (piše "kako padne sa nebesa, Luciferu sine zorin), pali anđeo Orion koji izlazi poslije sunca . I to nije originalno židovsko, u Kanaanu je jutarnja zvijezda venera tj. zornica bila Sahar, kao što je večernja Salim/Salem (po kojoj je Jeruzalem dobio ime). U Grčkoj su na početku i na kraju himni Apolonu pjevali Eleleule, to je uvijek ista riječ, od toga je nastalo aleluja što se pjeva između molitvi. Kod muslimana je ista riječ halal blagoslov/svjetlost, tako i hranu za njih zovu. Iz svitaka sa Mrtvog mora je saznato da su te svitke skupili "sinovi Zadokovi", potomci Zadoka iz originalnog hrama Salomonova. Bili su poznati i kao "sinovi zore" ili ben sahar, jer su vjerovali da se uskrsnuće dešava pod svjetlom jutarnje zvijezde (u masoneriji se na trećem stupnju uskrsava pod svjetlom zvijezde jutarnje).. I danas među Židovima se priča o 72 skrivena Zadoka (tzadikim), mudraca koji se aktiviraju u teškim vremenima. Iz "sinova Zadoka" i Zadoka koji je pomazao Salomona su nastali saduceji, elitna kasta koja se brinula o hramu i njihovoje naslijeđe zajedno sa esenskim ušlo u masoneriju. Vjerojatno  su te 2 sekte bile jedno, jer je Isus kao esen bio potomak Zadokov i eseni su bili Sinovi svjetla.
U SSSR je Lenjin imao namjeru napraviti veliki kip Staljina (ns slici) u obliku Kipa slobode sa podignutom rukom. Ta podignuta ruka sa stisnutom šakom prema nekima predstavlja Nimroda i njegovu pobunu protiv Boga. To je čest znak kod "potlačenih manjina". Znak je svih organizacija OTPOR!, za rušenje "diktatora", ortodoksnih Židova, "Crnih pantera", komunista u španjolskom građanskom ratu, Ukrajinaca u pobuni nedavno, feministica i raznih boraca za "ljudska prava". Umjesto njega je u bivšem Staljingradu tj. Volgogradu podignut sličan spomenik žene sa mačem iznad mauzoleja u kojem je ruka sa plamenom. Slični su spomenici u Beogradu i Zagrebu. U Berlinu je isti takav spomenik, tamo su i Branderburška vrata napravljena po uzoru na Atenu sa quadrigom tj. zviježđem Auriga koju vozi Apolon, koji je "bog zore" i "pastir".
PLANIRANI SPOMENIK STALJINU
VOLGOGRAD

VOLGOGRAD

ZAGREB

BEOGRAD

Kod Germana mit o Aurvandilu/Earendelu predstavlja Oriona, "svjetleći" ili " onaj koji hoda po vodi". Na staroengleski on je iubar, i prevodi se sa "svjetleći, sin zorin", isto ono što piše u bibliji. On vodi veneru i sličan je Ivanu Krstitelju. I mit o kovaču Voelundu/Wielandu/Walanderu/Teliavelisu/Galansu/Velentu/Wiolantu kako se zvao u raznim germnaskim zemljama i svugdje se isto ponavljalo (u filmu Prometej tvrtka se zvala Weyland). On je kovač koji je bio protiv Boga (kao Nimrod i Hefest), bačen je sa neba (ispod ekliptike) i kraljica mu je slomila koljena (Orion nema potkoljenice, Hefest/Vulkan je isto slomio nogu pri padu sa neba). On je orijaš, to je riječ po Orionu. Arapi ga zovu Al jabbar što znači div, sličnu riječ imamo u hebrejskom pa se nefili zovu i gibborim (gibborim se potomci nefila i kćeri ljudskih) i povezuje ih se sa sheolom/grobnicom kao Orion (u Sumeru je podzemni svijet kur, što znači svjetlo). Tu je korijen gbr, isto kao kod anđela Gabriela ili Jibrila (od jabbar) koji naviješta Mariji u kršćanstvu i Muhamedu u islamu, on je posrednik. El ili il je svjetleći, znači Gabriel/Jibril znači svjetleći div, u zoroastrizmu su se svećenici zvali gabri. Arapski kabir znači ogroman, kabiri su bili štovatelji Vulkana u Samotrakiji. Kod nas je i riječ div, titan ili gigant (po igigi)., Deve su bili polubogovi kao Prometej. A Titani su bili isto polubogovi (zarobljeni u podzemnom svijetu tartaru), vjerojatno je rasa divova Didani/Tidani/Ditani etimološki povezana sa njima. Ili riječ Džin, džini se u islamu povezuju sa vatrom i poveznica su između boga i ljudi. Korijen VL znači koplje, tu ima poveznica sa Kainovim potomcima Nefilima (kain znači kovač i koplje, nefili znači pali i divovi), oni su ljudima donijeli znanje kovanja, jedan je ukrao vatrru od bogova i osuđen je na stijeni kao Prometej. Kod zulua hromi jednooki kovač se zvao ngungi/Okazango. Korijen gbr imamo i u irskom kovaču Goban saoru, u kršćanstvu je on postao sv. Goban (kod naroda Tuatha de Danaan je bio Goibniu, kod Gala Gobanos). Bog Vulkan/Hefest se stalno usko vezuje za Orion, Bil kan je bio bog vatre u Mezopotamiji, a ime Vulkan dolazi od ulka na sanskrtu vatra (Vulkan znači i vatrena zmija). To sigurno ima veze sa židovskim slovom shin (sa 3 vrha kao w) tj. vatra kojim zazivaju boga, kinesko shen isto znači 3, a tako zovu i Orion. U germanskim mitovima Thor (zviježđe Bik) pomaže Aurvandilu prijeći rijeku. Ta rijeka zaborava se spominje u mitologijama sa svijetom mrtvih, to je galaktička rijeka. U nordijskoj mitologiji Loki  sa polubratom Wotanom je polubog Prometej, on je bog vatre i div, ima i vuka Fenrisa. Ime mu dolazi od liuhan, što znači svjetliti. On je polubrat Odina/Wotana (ili po nekima druga strana ličnosti), Wotan je taj koji donosi znanje. Gotovo isto imamo i u mezoamerici. Quetzalcoatl, koji se zvao i Votan , imao je polubrata/sjenu Xolotla, psa koji je pratio mrtve u zagrobni život, povezivao se i sa večernjicom. Jer orion sa venerom prati sunce do zapada. Po njemu se zove i daždevnjak axolotl, on je u obliku oriona i daždevnjak je kombinacija elementa vatre i vode i ima moć regeneracije. Isto kao kod teutonskih plemena je legenda od "gigantici u dalekim šumama istoka" koja je sa vukom Fenrirom začela i donijela na svijet mlade vukove . Jedan je vuk progonio sunce koje je onda poprimilo krvavocrvenu boju i onda se ugasilo. Pas i vuk su uvijek povezani sa svijetom mrtvih, jedan je zviježđe Pas kod Oriona, drugi zviježđe Vuk kod Škorpiona kada je sunce po precesiji počelo ponirati u staro vrijeme. U islandskim Eddama imamo hatija i Skoll, 2 vuka koji progone sunce i mjesec. U slavenskoj mitologiji, Jarilo je preko zime kod Velesa (Zmijonosac) gdje čuva njegove vukove. I Hermes je imao aspekt Oriona, pratio je u svijet mrtvih, imao je psa i gdjekad baklju, stupovi hermae su u Grčkoj bili stupovi sa penisom. Merkur/Hermes/Thoth nisu odmah predstavljali planet merkur nego mjesec (prije vjerojatno Orion), kod nas je glasnik bogova sa istim karakteristikama Thotha bio Tatomir/Tatun i oba 2 su bili bogovi i mjeseca.
U 10 poglavlju ev. po Luki imamo priču astroteološku. Isus šalje 72 apostola i to 2 po 2 da idu kao jaganjci među vukove. 72 je petina zodijačkog kruga. Oni počinju ići na početku zodijaka u Ovnu i kao jaganjci obilaze zodijačke kuće sve do zviježđa Škorpion/Vuk/Zmijonosac jer u pasusu10 19 kaže da daje vlast da stupaju preko zmija i škorpiona.
Sad kad se sve poveže, što može predstavljati Vulkan ako nije planet? Večernji aspekt Oriona, kada sa suncem, venerom i jupiterom zapada. Jer  kovačima Hefestu/Vulkanu/Tubalkainu je glavni znak čekić i nakovanj, Vulkan je u rimskoj mitologiji zbačen sa neba spuštanjem mraka. Kao što Orion drži ujutro sunce i štit ispred sebe ili luk, tako se navečer nakosi kada zapada i štit/luk poprime baš izgled nakovnja, spusti se i izgleda kao da kuje sa suncem, nakovanj mogu biti i bikovi rogovi. I u mitologijama se veže uz ostale svjetlonoše, Jupitera i veneru. Venera/Afrodita mu je žena, Zeus/Jupiter otac. U Egiptu je Oziris bio i Ausar i Vezir, ovo je jutarnji aspekt Oriona aur i večernji; jer večernja zvijezda venera je ujutro aurora, navečer vespera, west dolazi od nje gdje sunce zalazi. I riječ Vestalke, u njihovim gramovima su se palile vatre u sporedno sa vatrama u Vulkanovom svetištu. Jutarnja zvijezda je venera/pčela koja je na nekoliko jezika abel, navečer imamo kovača Kaina.I zato imamo u nordijskoj mitologiji i Aurvandila jutarnjeg i večernjeg Oriona kovača Voelanda. U Skandinaviji, Weyland je učio znanje kovanja sunca uz pomoć Mimira/Mimera, diva koji je živio u podnožju Drva života.Vulkan bi značilo svjetleća zmija ili vladar, astečkom Vulkanu Xiuhtecutliju bi na vulkanu žrtvovali ljude kad bi se vulkan poravnao sa 3 zvijezde Orionovog pojasa, njegov drugi aspekt Oriona je bio Huehueteotl (bog Nahuatl divova). Prometej je utjelovio oba 2 aspekta, on skida prvo vatru pa ga onda Zeus šalje na Kavkaz da mu orao kljuca jetru, zviježđe Orao (ista je priča i o škorpionu). U N. Yorku pored UN zgrade pored Prometeja je i kovač Tubalkain i natpis "mačevi i plugovi". To se odnosi na pasus 2:4 iz Biblije, prorok Izaija "On će biti sudac narodima, mnogim će sudir plemenima, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove". Židovi Goye zovu narodi, i puno puta se u bibliji zaziva upravljanje iz Siona/Jeruzalema. Tek tada će u sumrak čovječanstva zaživjeti mir.
Da je Bakho isti lik kao Krstitelj znao je i Leonardo, slika po njegovom nacrtu je preimenovana iz Ivana krstitelja u Bakha (ima i leopardovu kožu koja je jedan od znakova Dioniza/Bakha). Bakho je dobio ime po Bakh/Bakha/Buchis, u Egiptu je bio bik kao inkarnacija Ozirisa, povezan sa Hathor i Apisom. On je predstavljao Ka, iskru života koja je dio duše u Egiptu. Simbol ka su raširene ruke kao rogovi. Ba je bio drugi dio duše koji živi i poslije smrti, predstavljan je raširenim krilima. Bakh je bio predstavljao Ka boga Monthua, sokola. "Zlatna vrata" su nekad predstavljana feniksom ili Garudom, kasnije sa Orlom. Znači ovo predstavlja galaktičku rijeku i 2 portala, sokol se obogotvori u biku. Planina Bakhu je u Egiptu bila mitska planina povezana sa istokom, u kojoj Ra izlazi "u slavi i svjetlosti" ujutro nakon borbe sa velikom zmijom Apop/Apophis. U podzemlju mu je pomagao Set. Set je bio prvotno bog oluje, sličan kao Zeus, Tarhuna ili Baal Haddad koji su se borili isto protiv zmija . To je uvijek ista borba na godišnjoj razini protiv zimske zmije ili kad dan pobjeđuje noć, kada u zimskim mjesecima 3 svjetlonoše izlaze, Orion, Venera i Jupiter. Set je vremenom pretvoren u protivnika izlazećem suncu (Set je predstavljen i sa škorpionom). Set je raskomadao Ozirisa i Izida je uspjela pronaći njegov penis i roditi Horusa. Ozirisov penis predstavljaju 3 zvijezde orionovog pojasa, Izida je Venera (ima i aspekte Sirijusa). Horus, sin Izide i Ozirisa je u Novom kraljevstvu sinkretizirao sa Anhurom, ratnikom koji štiti Ra i koji je bio aspekt Oriona.
OZIRISOV PENIS
Na slikama gore su frigijske kape koje su nosili faraoni i s njima cu predstavljani Oziris, Mitra, Bakho, Dioniz, Quetzalcoatl. Vidimo na egipatskom crtežu da je nosi div sa rukom podignutom kao Orion, nekad i zamahuje prema biku. Što ta kapa predstavlja? To su rogovi iz zviježđa Bika koji kao da se stavljaju Orionu na glavu. I ta bijela kapa je bila simbol Gornjeg Egipta. Simbol Donjeg Egipta je bila ova crvena kapa. To je zviježđe Zec, kada se zarotira izgleda baš kao ova kapa, Orion je sa nekim zvijezdama Zeca, Jednoroga, Golubice i Eridanusa u Egiptu predstavljao boga Sahu, "oca bogova", koji sa Ra ide podzemljem svaku noć i uskrsava ujutro. Za vrijeme Ptolomejevića sinkretiziran je Serapis tj. Oziris i Apis, Oziris/Orion koji uskrsava u Biku Apisu i imao je isto kapu na glavi. Simbol G. i D: Egipta je bio cijeli Orion. Možda riječ šubara ima veze sa riječi subaru za Plejade. Sad možemo vidjeti što je predstavljala Boginja razuma, simbol francuske revolucije. Na glavi je imala crveno bijelu frigijsku kapu, kao simbol Oriona. U ruci joj je bilo jupiterovo koplje i omotana je bila hrastovim lišćem, simbolom Jupitera. Kao žena, bila je Venera, napravljena po uzoru na Atenu/Minervu. Sova je bila znak Minerve, nju je uzeo Weishaupt kao svoj simbol, u Iluminatima je bio čak jedan stupanj imena "Minerves": Znači da je u sebi ujedinila svjetlonoše, Jupiter, Veneru, Sirius, Orion. Zeus i Hera (venera/Bik) i njihovi rimski pandani Jupiter i Junona su i imali dijete Hefesta/Vulkana. Danas je ova kapa na koplju na zastavama nekih južnoameričkih i američkih država nabijena na koplje, kao otkinuta glava Oriona. I giljotina je simbolično bila odsijecanje glave Orionu.EURION KONSTELACIJA U OBLIKU ORIONOVOG KRIŽA KOJA SE STAVLJA NA NOVČANICE, IZMISLIO JU JE MARCUS KUHN (KOHEN)

GALAKTIČKA RIJEKA PROLAZI IZ SREDIŠTA I ZMIJONOSCA

PROLAZI KROZ ORION I BIKOVE ROGOVE

COLOMBIA/GOLUBICA SA SUNCEM NA MJESTU SLOVA O KAO ORION

SVASTIKA MEDVJED

V. MEDVJED I OUROBOROS NA ZASTAVI FAŠISTA

ZVIJEŽĐE V. MEDVJED NA STEĆKU I OUROBOROS SA 3 KUNDALINI ČVORA I 4. KAO SIMBOL MAGNUM OPUSA

ORION DRŽI SUNCE I LUK
MITRA SA 7 ZRAKA KAO ORION/KIP SLOBODE
SEMIRAMIDA/VENERA SA 7 ZRAKA

MITRA BEZ POTKOLJENICA SA BAKLJOM
DIV U ENGLESKOJ SA PENISOM KAO OZIRIS
BAAL KAO ORION SA FRIGIJSKOM KAPOM

Tibet je sveta planina, tamo je hram Kailash gdje je u planini isklesan hram i to bi i danas bilo nemoguće napraviti (imamo i narod Kalash koji imaju poveznice sa rigvedskom kulturom, plavooke kao trag Arijaca). Planine su bile uvijek štovane kao mjesta gdje su se bogovi spuštali i obitavali. Zagros planina npr. Dioniz je bio i Zagrej i Jakhus, i kod nas imamo Zagorje, Zagreb.. O Stražarima/Nefilima tj. sinovima Anunakija koji su čuvali rajski vrt priča i Biblija (pogledati podnaslov Magnum opus), njih 200 se spustilo na planinu Hermon na 33. paraleli da bi općili sa ljudski kćerima. Jahve ih je kaznio iz razloga jer su donijeli znanje ljudima, jedan od tih bene elohim/sinova božjih je bio i Sotona što se jasno kaže u knjizi o Jobu. Veoma interesantno je da na aramejskom nephila znači Orion (na hebr. je nafal pasti), vjeojatno se radi o istinitom događaju jer po pitagorejcima i neoplatonistima makrokosmos ima preslik u mikrokosmosu. Jer na Hermonu je bila pećina koja je bila prolaz u podzemni svijet, tamo je bio izražen kult Baala/Nimroda i Pana. A i sam Hermon predstavlja vrh glave iz koje ide kičm Jordana do najdonje čakre Mrtvog mora, isto što imamo u makrokosmosu gdje iz Oriona ide Eridanus. Vrh Hermona ima oblik ovna/bika, kao i na planini Taurus u Turskoj gdje izviru Eufrat i Tigris (odmah se vidi čim se potraži na Google earth). Korijen riječi nefili je nfl, imamo u SAD NFL ligu gdje se 32 momčadi bore za trofej, 32+1, kao u škotskom obredu gdje su 32 stupnja i počasni 33. Osnovani su u New yorku gdje igraju N.Y. Giantsi/divovi, na logu je nešto slično letećem tanjuru i 8 zvijezda koje predstavljaju 8 zvijezda Oriona.

U Egiptu  su stražari bili neteru, i sam Thoth je pripadao njima, od neteru imamo riječ nether (netherworld, Netherland što znači zemlja ispod). Ti polubogovi i mudri učitelji su zvani i Akhu shemsu Hor što bi značilo "svjetleći sinovi Horusa". Biblijska priča kako David odsijeca Orionu/Golijatu glavu je kopija egipatske priče kad  Sinuhe odsjeca divu Retenu glavu (retenu=neteru). U Asiriji su divovi bili Lumazi svjetleći, odatle je riječ iluminare. U Sumeru su bili igigi, odatle je riječ gigant. U Grčkoj stražar je Ourei, kao Orion. U hebr. i starohebrejskom  mjesec Bika/oriona je lyar/ziv, (ovo je iz Asirije mjesec lyyar) a oba 2 znači svjetlost, kao i riječ noga za veneru je svjetlost. U znaku Bika se slavi i kompletiranje Zohara tj. knjige sjaja.U Bibliji su riječ nazaren preveli kao stražar (još se spominje i irin što znači svjetleći i stražar). Riječ dolazi od Nazor, što je na sanskrtu riječ za treće oko, prosvjetljenost (otud kod nas nazor, nadzor). Nazaret nije postojao, Isus i Ivan su bili Nazareni, podsekta prosvjetljenih Esena. Na grčki je nadzornik egregoris/grigori, svetac zaštitnik Armenije je Grigor/Grgur Lusarovič/prosvjetitelj (od lat. lux, svjetlo, i otac mu se zvao Anak). Kod nas je kip prosvjetitelja Grgura ninskog (i riječ nin i grgur se može povezati sa Orionom) 3 puta napravio Meštrović. Kipovima halje izgledaju u obliku Oriona, na glavi je frigijska kapa i desna ruka je karakteristično podignuta (u drugoj ruci je knjiga kao kod Kipa slobode). U Splitu je kip postavljen ispred "Zlatnih vrata" Dioklecijanove palače. Meštrović je bio poznati mason, interesantno je da je imao odriješene ruke i kod Karađorđevića, i kod Pavelića i kod Tita. U Chicagu je napravio 2 skulpture indijanaca kod 2 stupa, jednu kao Orion, drugu kao Strijelac.
U Turskoj je je i Goebekli Tepe, najstarija megalitska civilizacija, kao i Catalhoyuk (na slici se vidi da su znali za kardinalne točke jer su klesali likove Bika, Lava i Škorpiona/labuda), tamo su prikazi divova sa frigijskim kapama i sa 6 prstiju koliko su imali Golijat i ostali divovi... Pa zatim imamo i Toprakkale, gdje je nađen čovjek kako upravlja svemirskim brodom. Imamo tu i frigijsku dolinu i Cappadociu gdje ima još tragova. Sve ove lokacije su na malom prostoru, jugoistoku Turske. Plus su u blizini Hermon, Ararat, Kavkaz... Očito je tamo bila zona iskrcavanja odakle su selili prema Mezopotamiji, zato su kurdski Yezidi na sjeveru Iraka zadržali ta stara vjerovanja. U blizini je i planina Nemrud na kojoj su kipovi. Nimrod se spominje u Bibliji kao silni lovac/stražar/pastir/div iz Uruka (ur je sjaj/vatra na kaldejski),  on je bio vladar Babilona, riblji bog i div (kod nas u Lici su se divovi zvali Nemri). Koji je dao sagraditi Kulu babilonsku da dođe do Boga, nije slučajno što se publikacija "Jehovinih svjedoka zove "Kula stražara". Nimrod je bio sin od Kusha, kushu je na sumerskom kornjača. I on i Enki/Ea su prikazivani sa ribljim/zmijskim repom, kao oni koji su ljudima dali znanje. U Vedaama je riba Matsya prvi avatar Višnua, a kornjača Kurma drugi.  U formi ribe Višnu spašava Manua od poplave, sličan mit je u Bibliji i u Sumeru sa Ziusudrom. Korijen MR na sumerski je svjetleći/blještavi, a znači i voda i zmija (zato imamo more i mare, na perzijskom je mar zmija). MR imamo u Nimrod/NMRD i Marduk. Marduk je zvan Amar.Utu, Utu je sunce, "solarno tele", a Nimrod Amar.Uda.Ak, vjerojatno su iste osobe. Znači korijen MR je bik i zmija, u J. Americi kod Quechua Amaru je zmija/zmaj, u Peruu Amaru Meru je portal, "vrata bogova".  Marduk je bio sin od Ea/Enkija, ustoličen je kao jedini bog u Babilonu. Vjerojatno jer je sunce onda bilo u Biku, njegova žena je bila Sarpanit (znači svjetleća zmija). Ona je galaktička rijeka koja ide do Bika, sin im je bio Nebu/Nabu (on je Mekur/Thoth). U bibliji Izaija kaže "padne Bel! sruši se Nabu!", Marduk je zvan i Bel (imao je oružje imhullu u obliku oriona). Il i el su na semitskim jezicima svjetleći, Mardukova imena su bila šuba, namru, nanaru što znači svjetleći, a jedno ime je Asari, slično kao Ausar/Oziris. MR je i vodena žena zmija Moura iz Portugala. Sirena tj. pola žena pola riba se na eng. kaže mermaid, MR+maiden. MR  označava i hram  u tijelu, Grci su Atlantiđane zali Meropes; MR i ops tj. zmija, tako se zove zvijezda u Plejadama. Korijen je mrp i znači "iscjelitelj", otok Kos sa kojeg su Koani iscjelitelji se zvao Meropis, po prvom kralju Meropsu (izgleda da je to znanje sa Atlantide). Na hebrejskom Mem je voda, ženski element, a slovo Resh je glava. Iza slova Mem ide slovo Nun, Nun je nastalo isto po egipatskom hijeroglifu zmije, označava na aramejskom zmiju/jegulju/ribu koja se rađa iz ženskog elementa vode Mem (Nimrod je "zmija iz vode"). Tako imamo riječ menora koja je simbol za 7 čakri. Iz vode/Mem se rađa zmija/Nun i ide do Resh/glave. Voda i riba/zmija imaju veliku ulogu u kršćanstvu; Isus je kršten u vodi, hodao po njoj, pretvarao vodu u vino. Samome kršćanstvu je simbol riba, i Isus je sa 2 ribe nahranio 5000 ljudi na Galilejskom jezeru. To je sve aluzija na zviježđe Riba, kršćanstvu je u početku riba bila i znak; Isus u Bibliji simbolično prolazi kroz Ovčja vrata u Jeruzalemu (Ovan) i dolazi do ribnjaka (Ribe) gdje liječi bolesnike. Moguće je i da su Isusova znanja slična onima ribolikih Nomosa koji su posjetili Dogone sa vodenog Sirijusa; oni su ih učili i pričeščivali, a jedan od njih je bio i razapet na stablu i uskrsnut. I riječ sirena ima korijen u sirijus; na grč. je Sirijus seirios, a sirena seiren. Ona ima isto riblji donji dio kao Nomos i Dagon. Asirci su štovali sirenu Atargatis koja je rodila Semiramidu. Njen kult se proširio po Mediteranu, u Fenikiji je bila Athtart, Rimljani su je zvali Derceto, a Grci  Dea Syriae (asirska božica koja je ime dobila očito po Sirijusu). Riba je na grčki ichtys i tu riječ su kršćani uzeli kao akronim za Iesous Christos, Theou Yios, Soter Tj. Isus Krist, Sin Božji, Spasitelj. Sličan mit je o postanku u Tihuanacou, sa neba se spustila Orjana i imala je 4 prsta sa opnama i rodila je 70 djece, Sirijus se 70 dana ne vidi i zatim se pojavi. I u Rig vedama se spominje kontinent Oryana koji je postojao prije 18 milijuna godina.
TOPRAKKALE

NEMRUD
LAV U G. TEPPE

ŠKORPION

BIK
SIMBOL PLANINE MERU

MERU SIMBOL NA STEĆKU4 komentara:

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 2.5 Hrvatska.