Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

nedjelja, 12. lipnja 2016.

SIMBOLOGIJA ZMIJE

Zmija je slavljena u svim svjetskim kulturama. Šamani su u svojim vizijama vidjeli isprepletene zmije u obliku naše DNA, zato je zmija uvijek imala 2 značenja: eksterno je predstavljala sunce, a interno je predstavljala prosvjetljenje i mudrost. Unutrašnje prosvjetljenje se događa kada se kundalini energija diže iz dna kičmenog stupa kao zmija do hipokampusa i pinealne žlijezde, tada se otvara treće oko. Te 2 zmije su ida i pingala oko centralne osi shushuma; sa svake strane su 72 000 kanala, ukupno 144 000. Zato se broj 144 000 spominje 3 puta u Bibliji i 2 puta u kuranu, po Jehovinim svjedocima će se spasiti 144 000 vjernika. Hermes Trismegistos spominje broj 144 000 u smaragdnim pločama, Velika piramida je napravljena od 144 000 kamena. Područje Grčke, Egipta, Bliskog istoka sve do rijeke Ind se prožimalo međusobno, vrhunac spajanja egipatske i helenske kulture će biti početkom nove ere za Ptolomejevića. Cenatar znanosti i astronomije je bio Ur u Kaldeji u istočnoj Mezopotamiji, odakle je praotac Izraelaca Abraham navodno. Ur je bio na istoku Mezopotamije, na raskrižju vedske i perzijske kulture. Kaldejac je označavao zvjezdoznanca, širom starog svijeta se taj naziv proširio sve do Britanskog otočja i Rima gdje su se suci, mudraci i astronomi nazivali culdees/koldei/kolidei/kuldi. Sve filozofije potiču od veda, poslije je ti inkorporirano u druge religije. Npr. arijci su pisali tal mudru na palminom lišću, odatle imamo talmud. Kabala je kopija indijskog pitrisa plus je nadograđivana, ime joj dolazi od sanskrtskog kabul, prihvatiti. Egipatska knjiga mrtvih je ista kao tibetanska. Hebrejski alfabet je preko Fenikije došao iz Harappa u Indiji.  Biblija je nastala uglavnom za vrijeme babilonskog sužanjstva, kada su rabini napravili amalgam mitova iz drugih religija (i "prorekli" 4 njihova progonstva). Poslije sužanjstva Hebreji postaju Židovi. Hebreji su nastali od abiri/ abir, što bi značilo vatrena zmija. I danas postoje u Indiji ljudi Abhiri koji jako sliče na Židove. Kabiri su u Indiji, Fenikiji i Irskoj bili skupina kojima su bili povezani sa arhitekturom, pismom, medicinom, magijom, zakonom...zvani su i "sinovi vatre", jer su imali svetišta na vulkanskim lokacijama i štovali su Vulkana. U Egiptu, Kabieroi su bili "twin flamesi" od boga vatre Ptaha i mučitelji sa zmijama/vatrom u čistilištu, to je došlo i do Grčke gdje su Kabieroi bili sinovi boga Vulkana. Znači, Židovi su nastali od Abiru/Khabiru  i od srodnih Hiksa (i jedne i druge su stari narodi zvali odmetnici van zakona), i riječ Aškenazi na sanskrtu znači "narod ko vatra". Druga velika skupina Sefardi isto vuče korijen od abiru, jer je po abiru nazvana iberia tj. Španjolska odakle su oni, po iberii su dobili ime. Prema Freudu, Jahve ima veze sa bogom Vulkanom, što isto znači vatrena, blještava zmija (vul can, u Babilonu je bog vatre bio Vul i zmija can, zvao se i Bilkan). Isto što i seraph, seraf., na sanskrtu je zmija sarpa. Kada se kundalini probudi, osoba ima doživljaje blještavih, vatrenih zmija. Habiru su bili nomadi, razbojnici i plaćenici koji su živjeli van gradova u Kanaanu, Egipćani bi im za nestašice vode dopuštali da dođu do Nila, neki su bili plaćenici  u egipatskoj vojsci., religijom su okupljeni  za osvajanje gradova, Kanaanci(trgovci ) su živjeli unutar njih. Religijom u kojoj piše da mogu ubijati po gradovima, ali zlato mora u riznicu Jahveovu. Filistejci, Abiru, Kanaanci i Feničani su izgleda bili etnički isti narod, s tim da su Feničani živjeli uz more i bili elita (oni su svoju zemlju zvali Kenana, njih su drugi zvali po grimizu). Abraham (vjerojatno brahman), oženjen za sestru Saru, je praotac svih koje slijede abrahamske religije (u islamu Ibrahim). U vedama se spominje narod Abhiri u kojem su bile pretežno kšatrije, i koji su se sa nekim korumpiranim bramanima (koji su imali znanje) odmetnuli i odselili.  Sa njima su se doskitali ljudi koji nisu pripadali ni jednoj kasti, parije, otišli u Egipat i po njemu dobili ime eđipšn, gypsi (zastava cigana je kotač dharmachakra sa 16 dijelova). Parija znači "onaj koji se ne smije dirati", isto značenje ima riječ athiganos od koje dolazi riječ cigan.  Abraham je navodno jahao devu (iako onda još nije bilo pitomih), on prvi sklapa 1. savez sa Bogom da odvede Izraelce u Kanaan, što će kasnije Mojsije isto napraviti. Abraham i Sara su prekopirana božanstva iz hinduizma, Brahma i Sarasvati. . Prvi Arijci su se naselili u dolini  Saraswati, između naga (zmija). Saraswati je podzemna rijeka koja izvire svakih 12 god, tako se nekad kaže za šušumnu jer je između 2 rijeke.  Brahma je stvoritelj, Višnu održavatelj, Šiva uništavač (kasnije trojstvo/trimurta su agni indra surya). I tu imamo incest, Sarasvati je bila kćer od Brahme. Indijsko s je u susjednoj Perziji prelazilo u h, tamo imamo harahvati (odakle neki izlače veze sa Hrvatima) i Ahura umjesto asure. Protivnik Ahuri mazdi je bio Ahriman, zvan "stara zmija", "princ tame", "lažac od početka", odatle ideja za sotonu u židovskoj religiji. Jer jedino su Perzijanci imali zlog i dobrog boga, u ostalim su religijama bogovi imali i dobre i loše osobine. Sotona je u Postanku izjednačen sa zmijom, čudno je kako se tamo našao da iskušava Evu i navede je na strašan grijeh kušanja jabuke ako znamo da je prije istjeran iz raja .Zmija se omotava oko drva života kao oko shushumne, nagovara Evu ( eva znači zmija od riječi Hevviah, perzijsko zmijsko sazviježđe se zvalo Eve) da kuša jabuku koja predstavlja veneru. Očito se misli na unutarnje prosvjetljenje i da ljudi postanu kao bogovi. Život počinje božanskim dahom, to je u Indiji bilo poznato kao apana i u Grčkoj pneuma. Znači Vulkan udahne pneumu, danas kad nam se probuši pneumatik idemo kod vulkanizera. Ima i elemenata u postanku od Ningishzide i Tammuza (Baldur), koji su nazivani velikim nebeskim zmijama, (Tammuz je 4. mjesec židovskog kalendara), a i Adam je sumerski Adimu iz sličnog mita , u Indiji su prvi ljudi Adima i Heva..Ideju monoteizma su uzeli od Egipćana, faraona Ehnatona (mada je monoteizam bio prisutan u Perziji i Akadu) čini je otac bio  fenički svećenik, i koji je proglasio jednog boga Atona umjesto Amona (104 psalam u Bibliji je jako sličan Ehnatonovoj himni suncu, kao što je 23. iz Babilona). Ova naizgled mala sitnica je veoma bitna; jer automatski stavlja druge u položaj nevjernika, za razliku od tolerantnog mnogoboštva. I više je u skladu sa ljudskom hijerarhijskom prirodom. Mojsijeve avanture  i egzodus su izmišljeni mit; naime, nije pronađeno ništa u pustinji npr. šatori što bi potvrdilo da su oni bili tamo 40 godina, ili neki egipatski zapisi o njima. Sam Mojsije kao inicirani egipatski svećenik je vjerojatno postojao (mozes je egipatsko ime kao Ramzes tj. rođen od Ra, Tutmozis tj. rođen od Tota), mada je legenda o njemu i košari jednaka onoj Sargonu iz Akada i avanture od Bakha/Dioniza, moguće je da su on i Ehnaton iste osobe (prema aramejskoj bibliji, on je bio sin Jahudeja koji su bili Ehnatonovi svećenici.) .Neko ko je znao razlog propadanja Egipta, kada su se bijeli egipćani pomiješali sa Nubijcima sa juga. Izmišljotina da se ocrne Egipćani koji su ih navodno htjeli genocidirati jer su se puno namnožili; zašto bi faraon ubio mušku djecu ako židovstvo ide po ženi plus žene su puno bitnije za skupinu jer jedan muškarac može oploditi više žena..nema smisla.  Mojsije i brat mu Aron su bili ta svećenička kasta Kohana iz plemena Levita .Na ovom linku se vidi da je taj DNA star 3000 god najmanje i 99% je prisutan kod Kohana, ovaj znak rukom simbolizira Vulkana, vatrenu zmiju (iz zvjezdanih staza isti znak vulkanski pozdrav od Spocka). Planine su kod primitivnih ljudi bile sjedište bogova, pogotovo vulkani, ljudi su ih se bojali. Vulkan koji bljuje vatru i sliči na uzdizanj kundalini prema vrhu. Vulkan sliči na piramidu koja isijava energiju u centru, Egipćani su ih zvali mer tj. svjetlo, pyramid je na grčki vatra u sredini. Korijen MR na sumerski je svjetlost, blještavost. Meru na jeziku Maya znači centar, tako su zvali planine axis mundi. Kod budista, hinduista i đainista se vjeruje da je planina Meru ili Sumeru centar svijeta. I u indijskim Puranama piše o planini O meru, centru svijeta. Treba znati da se Keopsova piramida nalazi točno na sredini kopnene mase zemlje.  Boga Židovi zazivaju sa shin (kao Kinezi), to je u kabali vatra, Jahve se na Sinaju ukazuje kao stup dima po danu i vatra po noći, i često se ukazuje munjama.  Često je demostrirao vatrenu silu: smrt 250 ljudi nakon pobune Koraha, smrt tisuća ljudi koji su se pobunili protiv Mojsija, a čak je i Mojsije opečen "neposvećenom vatrom" kada su poginuli Leviti od iste. Shin je za boga Shaddai, slovo w, koje predstavlja 3 stupa i trinity. Znak rukom Kohana je na istoku mudra krunske čakre, slovo w predstavlja vatru (obrnuto m je voda na hebrejski). Kod Kineza shen isto predstavlja duh koji se povezuje sa gornjim čakrama (jing i chi su druge 2 supstance čovjeka). Shin je znak Kohana, riječ možda dolazi od aramejskog khiva, tu piše da je riječ kivun. Poglavnik Hiksa se zvao chyan/chayana (cyan je plavo na grčkom, boja vrhovnog božanstva). Židovi su bili poznati kod Rimljana i Grka po štovanju saturna, saturn je bio remphan,chiun, kiyyun, manda, kivun, caivan, caymanu na bliskom istoku. To se vjerojatno odnosi na levite, Koheni vjerojatno vuku ime još iz Indije, tamo je rijeka Kophen, chohan je na sankrtu "gospodar dharme".  Preko Egipta se može trag pratiti jer je tamo jedno od zmijskih božanstava bila kneph ili cohen eph. Abraham je Jahvea zvao Shaddai "uzvišeni s planine". Shaddai je povezan sa hititskim shadu, što znači planina, bio je hititski bog groma i 2 planine (Mojsije je išao se naći sa njim na vulkanskoj planini Horebu i Sinaju). Ovo je blisko hurijskom bogu oluje Teshubu (Hadad u Mezopotamiji)  čiji je otac Kumarbi odgrizao testise Anuu (ocu Enkija i Enlila u Sumeru). Isti je mit u Grčkoj, Cronus (saturn) je odsjekao testise ocu Uranu, a onda je Kronusa pobijedio Zeus. A Zeus je Jupiter, bog sa bradom kakav se predstavlja Jahve je Zeus, čije su brojne kipove samo primenovali. Zeus/Jupiter je otac Hefesta/Vulkana (na Kreti Velchanos), jer su mislili da je u utrobi vulkana kovač. U Perziji Vulkan je bio Atar (znači vatra), sin Ahure mazde. Borio se protiv zmaja Azi Dahake, a zvan je i Dhu samani (te riječi su došle kod nas kao aždaja i dušman). Atar je isto što i indijski Agni, bog koji ima aspekte vatre, munja i sunca. Jedan mjesec u hebr. kalendaru se zove adar, a sa Adonai  Židovi zazivaju "Gospodine". Čita se adni, korijen je agni/adar, ai je sufiks koji znači "jedan od" (u bibliji se spominju bogovi elohim u množini), adon je isto što i egipatski Aton, fenički Adon/Baal ili sirijski Adonis. Znači, Jahve ima elemente Jupitera, Saturna (El), Vulkana i mjeseca.

TESHUB SA ZNAKOM SHIN

SUMERSKI ANU SA ZNAKOM SHIN
ANU SA ZULUFIMA

Ortodoksni Židovi nose vijugave zulufe koje simboliziraju zmije koje idu u lubanju. Biblija ima i astroteološke konotacije , povezane sa dobima koji traju 2160 godina; prilikom egzodusa Židovi rade zlatno tele koje se odnosi na razdoblje bika, prekid sa bikom označava ulazak u doba ovna (rog u koji su trubili), zatim dolazi Isus i doba ribe, a Isus najavljuje i sljedeće doba vodenjaka. On govori da će biti do kraja eona, to se krivo mislilo "do kraja vremena", mislio je na eon ribe. Štovanje bika su prenijeli iz Egipta, Egipćani su prinosili žrtve paljenice u velikom kipu bika Apisu, koji bi od vatre poprimao crvenu boju (znak red bulla). Slično božanstvo je u Fenikiji bio Baal, sin boginje Balat i ela (otud riječ bull=bik, papinska bula...), i Moloh u Kanaanu, u Babilonu Bel, Balesar u Indiji. U Bibliji je čudovište slično biku Behemoth, behemah je krava, egipatska Hator, slavenska Zemun tj. krava/zmija, sve je to iz Indije gdje je krava sveta. Štovanje bikovih rogova je bilo sveprisutno kao štovanje plodnosti, rogovi bika su kasnije prelazili u štovanje mjeseca, zbog sličnosti rogova sa mjesecom. Zabrana svinjetine kao nečiste životinje je također iz Egipta, kao i obrezivanje i yarmulka i mezuza koja se stavljala na dovratke egipatskih kuća.
ANKH

Ovo je crux anxata ili ankh križ, kojeg stalno viđamo kod faraona. On se sastoji od tau križa, koji je simbol bika jer kao ima rogove. Kružnica iznad predstavlja ru ili zmiju vječnosti ouroboros. Tau +ru, taurus tj. bik. Bik i zmija često idu zajedno, zmija Apep plus Apis su sinkretizirali u Apopis.  Apopis je bio glavno božanstvo Hiksa, poslije kad postanu Židovi opet će štovati zmiju i bika tj. tau križ. Za Ptolomejevića je sinkretiziran bog Serapis, seraph zmija plus apis, sličan Ozirisu. Mitra i Serapis su predstavljani zmijama, Serapisu je iz glave izlazilo 7 sunčevih zraka kao 7 čakri. U Grčkoj je božanstvo bilo Ophiotaurus, pola zmija pola bik. Na slici je crveni bik, prema egipatskom svetom biku je nazvan otok Santorini, san toro. Znak za red bull su 2 crvena bika koja idu do sunca i otvorena krila. To je jedan te isti znak uvijek, stručnjaci koji se tim bave kažu da su se zmija i bik često izmjenjivali u simbologiji kao 2 manifestacije sina božjeg, a znače isto, korijeni bel, bal, vel su u raznim jezicima kod zmija/zmajeva i kod bika.(slika). Korijen je protoindoeuropski BL ili VL, bhel je blještati ili koplje (rumunjski zmaj balaur je blještava vatra) U mitologijama bikovi i zmije imaju pogled koji ubija; Apopis, medusa Gorgona, Taurus, basilisk... Nakon Solomonove smrti, navodnih 12 Izraelovih plemena se podijelilo na 10 plemena koji su činili Izrael i oni su štovali zlatno tele (bik), i kraljevstvo Judeju od 2 plemena i oni su štovali brončanu zmiju.  I morska zmija/zmaj Levijathan, pretpostavlja se da su je pisci biblije napravili po uzoru na plavog kita koji je znao zalutati do obala Palestine (lat. ime balenoptera sibaldus). Levijantan je nastao od Levi+tanniyn, tanniyn je bila zmija na faraonovu dvoru u koju se pretvorio Mojsijev štap (progutala je zmije od ostalih čarobnjaka). Riječ za zmiju je nachash, taniyn može na hebrejskom značiti i kit i riba, to je preuzeto iz Kanaana ; tamo je bilo morsko čudovište Tanin protiv koga se borio Baal. Prema kabali, Mojsije je levijathan (tamo ga zovu "velika riba"), on je iz kuće Levi, njegovo ime znači "izvučen iz vode" (faraonova kći ga je spasila iz vode). Levijanthan je nastao prema bogu ribi, u Babilonu je to bio Oannes kojega Berosus opisuje kao biće sa 2 glave i ribljim tijelom, kod Filistejaca Dagon (dag je riba na hebr. i njegov hram ruši Samson). Od ovog dagon je poslije nastalo dragon, zmaj. Pleme Dogon koje živi u Maliju ima mit o ribolikim bićima koje su zvali učiteljima koji su izašli iz vode. Dagon ili kaldejski Oannes, od ovog Oannes je dobio ime Jona koji je proveo 3 dana u utrobi kita kod mjesta Joppa, isto tako je Herkules proveo 3 dana u kitu kod mjesta Joppa. Jona je na grčki Ioannes, Ioannes i Ionah korsite se u septaguinti za hebr. ime Johanan tj. Ivan. Tammuz kada je izlazio iz zemlje je postajao Oannes, mjesec Tammuz kod Židova počinje na ljetni solsticij kada se kod nas slavi Ivanje. Slično morsko čudovište je bio Litan u Kanaanu (tako se i rijeka zove), a sve potiče od Matsye, boga ribe u Indiji, prvog avatara Višnua. Prema predanju Matsya je spasio čovjeka poslije potopa, slično su pričali za Enkija i Oannesa da je bio taj koji je dao znanje ljudima. Riječ znanje potječe iz indijske riječi jnana. One je broj 1 na engleskom. Uana je na jeziku Maya bio "onaj koji izlazi iz vode", Oanine se zvalo to biće.  Oannesov je dan u Babilonu bio 23.6., isti taj dan se slavi Ivan Krstitelj, on je krstio u rijeci Jordanu (na taj dan je ustanovljena Velika loža Engleske). Kod Rimljana on je bio Janus, bog sa 2 lica (po njemu januar, razdvaja godinu i svako lice gleda na svoju stranu godine). Oannes→Janus→Johan/Ivan. Levijathan, Behemoth i Ziz (arhetip Grifina/Gryphona, ptica koja vlada nebom kao kombinacija orla i lava) na slici predstavljaju 3 svijeta voda/podzemlje, vidljivi svijet i nebo.
LEVIJANTAN, BEHEMOTH, ZIZ
RED BULL INSPIRACIJA


TAU KRIŽ

Tau križ je križ SZ, korespondira sa saturnom. Mojsije sa njim obilježava Izraelce, tako da prvorođeni egipćani stradaju koji nisu obilježeni. Ezeikel također Tau križem označava nevine stanovnike Sodome i Gomore. U pustinji Mojsije, nakon što je imao viziju seraphima, diže brončanu zmiju na tau križ (štap mu se isto pretvara u zmiju prije u Egiptu), i onaj ko gleda u nju imun je na zmijski otrov (i danas se neki fanatici daju ugristi od zmija jer idu reproducirati ovo iz biblije). Tu je aluzija na kundalini, kad je zmija podignuta ona može liječiti. Po ovome se 25. Stupanj u masoneriji zove vitez brončane zmije. Bronca je metal napravljen od bakra (bakar na hebr. znači i bik) i kositra, bakru i kositru korespondiraju planeti venera i jupiter. Vulkan je sin jupitera i venere (Jupiter i Juno u rimskoj mitologiji), kao grčki pandan Hefest je isto sin Zeusa i Here koji iste planete predstavljaju. Dakle, to predstavlja Jahvea. Prema R. Steineru, zemlja prolazi 7 inkarnacija, 3 buduće su baš ove, redom Jupiter, Venera i zadnja Vulkan. Vulkan je po njemu oktava do saturna i dan mu je subota kao saturnom (i Jahveov dan je subota/shabat, Židovi saturn zovu shabbatai). Zmija se na hebrejskom kaže nahash, to ima još 2 značenja, znači "onaj ko zna tajnu" i "onaj ko zna bakar". Slično znači sumerski epitet BUZUR koji opisuje Enkija kojemu je znak kaducej, zvan je i "gospodar svetog oka". Njegov znak je Vodenjak, kumbha je kundalini i Vodenjak na sanskrtu.  I u Bibliji piše: „kao što je Mojsije digao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut i Sin čovječji, tako da svako ko vjeruje ima život vječni“, kasnije je Isus potvrdio te riječi obraćajući se Nikodemu. U  bibliji piše da je Isus razapet na stauros (zmija s + tauros bik ili st +svjetlost), to je stup ili koplje koji je krivo sa grčkog prevedeno, jer  je Konstantin u Niceji imao viziju križa . U riječi Krist  imamo kri što označava u krya yogi prvih 5 čakri i opet ST. Slova ST označavaju Sina božjeg kao zmiju/bika, npr. sveti paun je zvan i taos, ts plus AO (na kineskom duh sveti ili bog). Kri na sanskrtu znači i pomazati. Steor/steer je na staroeng. i eng. bik/vol, na korijen sta se nadodaju nastavci kao aurochs, izumrla vrsta goveda koja je bila dominantna u biblijsko vrijeme. Na sanskrtu se Krišna izgovarao kao Krista/Kristha/Kristos/Kristhanu. Kr na sanskrtu znači "postaviti visoko"ili uzvisiti, a stha znači stajati, tako da kristha znači "onaj ko je postavljen visoko" ili "onaj koji je postavljen na stup" (Šiva je zvan Sthanu što znači kosmički stup).. Slično na latinskom znači instaurare tj. postaviti ili restaurare ili ponovo napraviti, korijen je stauros. Kada maknemo t iz riječi, dobijemo sauros, grč. gušter. I riječ stigma se sastoji od grčke riječi sigma i t tj. theta.
Kruna je krunska čakra., Isus odlazi u nebo jer se radi o prosvjetljenju kad se otvori krunska čakra, otud izraz sedmo nebo. I Muhamed je na konju Buraku odletio u 7. nebo. Isus je bio sin od oca, kao što i baraba na hebrejskom znači sin od oca. Kršćanski gnostici ofiti su štovali zmiju oko križa i tako su doživljavali priču o Isusu, na amuletima je prikazivan u obliku zmije. Oni su znali da se radi o kundalini energiji, i same Isusove riječi da je kraljevstvo božje u vama to potrvrđuju. Svaka religija je imala priču za mase i onu za inicirane gnostike, i u svakoj se gnozi znalo za zmiju.  Slovo s je uvijek označavalo zmiju (slovo je napravljeno po piktogramu kobre), i po obliku i ss je imitiralo zmiju, npr. riječ za mudrost s plus ophia tj. zmija, sophia. Slična je riječ spirala (s+pyr tj. vatra) od koje dolazi riječ spirit, duh. Sophia je bila ženska energija (Šakti u Indiji) koju su gnostici štovali. U kabali je Ain soph ženska kundalini šakti sila. Varijanta Sofije je ime Sonja, u filmu "Sonja i bik" su slike kundalini energije. Ona se zvala Sonja Sterle,ss, zmija i bik
KOANI  SA OTOKA DIAOvo je otok Dia ili Kos na oko 7 milja udaljen od obala Krete. Otok je u obliku zmaja, u uvali Balos su otkrivene naslage školjki iz kojih se dobivala grimizna boja. Ista ona grimizna boja po kojoj su Feničani bili poznati. Coheni su bili svećenici zaduženi za svete dužnosti u hramu, fenički i izraelski su bili povezani u kolegije, kanaanski svećenici su se isto zvali. U kolegijima su bili i conahi, kaldejski svećnici iz kojih su potekli i kohani i magi i druidi. Stanovnike Kosa su zvali koani. Chohan/koan je riječ iz sanskrta prisutna u istočnim religijama. Koan je u zen budizmu izjava koja kod praktikanta na putu za prosvjetljenje treba izazvati sumnju, a chohan je "gospodar dharme" na sanskrtu. Grci su Atlantiđane zvali Meropes, a prvotno su tako zvali otok Kos, po prvom kralju Meropsu. Korijen mrp je "iscjelitelj", očito je to znanje doneseno od Atlantide, a na otoku Kosu je bio neki ogranak te svećenićke kaste (uzrok propasti Atlantide kao i arijske Indije je korumpiranost svećenika). U Izarelu, Cohani su bili leviti, ali svi leviti nisu bili Cohani, Cohani su zmijski svećenici, izabrani od izabranih (Levita) od izabranih (Izraelaca). Leviti nisu dobili zemlju kao ostala plemena, nego gradove. Na ovaj otok su došli preko Etiopije (židovska zajednica) i Egipta, poslije će otići u Fenikiju i Kretu, pa se raspršiti po rimskom carstvu, najviše na Siciliju i Veneciju. Na Siciliji ima nekoliko naselja gradova koji se zovu Minoa, Tazuomen je bio njihov Minotaur (poveznica sa Egiptom je Min/Mn, bog plodnosti u obliku bika plus taur=bik, na Siciliji je mjesto Taormina). Polovica talijanskih Židova je živjelo na Siciliji, čninili su velik dio mafije. Npr. poznata Cohen krim obitelj na čelu koje je bio Bugsy Siegel. Sicilija je dobila ime po sv. Ceciliji. koja je znala svirati sve instrumente i na Siciliji je umrla (njeno ime vjerojatno potječe od egipatskog instrumenta sistrum). Zastava Sicilije (kao i otoka Man u Engleskoj) je tronoga trinacria, slično kao irski triskelion, što na grčkom znači tronogi. To sve potječe od Ekapade, tronogog aspekta boga Šive u Indiji. Na Kreti je živio i farizej Savao/Pavao 2 godine, koji je zaslužan za ekspanziju kršćanstva po rimskom carstvu, posjetio je i otok Kos. Koheni su bili u Fenikiji, Kartagi i Izraelu povezani u kolegije, boje plemena Levi iz kojeg su oni su fenička crvena i plava. Tu su došli preko Feničanina Cadmusa sa istoka, osnivača Thebe; to je vjerojatno isti arhetipski čovjek kao Adam kadmon iz kabale, napravljen prema Cadmusu, što je kopirano iz Perzije; tamo je skriveni čovjek Adam Kadmai.

KONSTELACIJE ZVIJEZDANa slici je sazviježđe Zmijonosac, koji neki smatraju sakrivenim 13. znakom zodijaka. Ophiucus serpentarius, zmija +bik, ovo je konstelacija taurus poniatovii kreirana 1777. gdje bikovi rogovi ulazi u serpens cauda. Konstelacija je bila napravljena od Aquile, Zmijonosca i bivšeg Tigrisa, nije više u uporabi.Konstelacija Draco je slična konstelacijama Serpens i Hydra, zmijska zviježđa koja su bila u Babilonu poznata.. Mitovi su svugdje slični, postoje arhetipovi u svim kulturama. Ljudi su gledali zvijezde, nadograđivali istinite i izmišljali priče koje bi uključivale obavezno alkemijsku preobrazbu, junakovo putovanje. Kako je makrokosmos preslika mikrokosmosa u tijelu, to se odnosilo i na tijelo jer svaki dio tijela ima pandan u svemiru. U čovjeku je kundalini šakti energija koja se ujedinjuje sa Šiva svijesti na vrhu glave kroz 7 čakri, isto tako je u univerzumu sedmerostruka moć Maha kundali.

Ima puno mitova gdje junak ubija zmiju /zmaja npr. Zeus vs Tifon, Marduk vs Tiamat, Perzej vs Ceto, Ra vs Apop, Tarhunt vs Iluyanka, Indra vs Vritra, Apollo vs Python...Radi se o konstelacijama koje su u blizini konstelacija Serpens, Hydra i Draco pa ih ubijaju.  Slično je napravljen kršćanski  mit o Jurju iz Kapadokije koji ubija zmaja, ovdje imamo susjedno sazviježđe hercul/heraklo koji ubija ladona, zmaja, tj. Draco sazviježđe koje je iznad. Herkul je iznad serpens caput i serpens cauda, to su 2 zmije koje je on ubio kao beba koje mu je poslala Hera zvana bo opis, zmijsko lice.. Ladon je trebao čuvati Herine zlatne jabuke u rajskom vrtu na drvu života, one su u kabali znak prosvjetljenja. Thuban zvijezda u zviježđu Draco je prije označavala sjever, raj je predstavljao planinu Meru. Draco izgleda kao da štiti Medvjeda (koji je povezivan sa Hiperboreom) od zviježđa Herkul. Zlatna jabuka bi trebala biti rajčica koja je inače voće; na francuskom je zlatna jabuka pomme d or (pomodor), ili raj čica rajska jabuka ili paradajz tj. paradise što znači raj, moguće je da je to voće iz rajskog vrta. Atlas je imao 7 kćeri što označava 7 čakri, i želio je ubrati zlatne jabuke dok mu Heraklo pridrži nebeski svod. Znači imamo zmaja/zmiju oko 7 čakri i rajski vrt tj. krunsku čakru. Atlas je zove i 33. kralježak, on ima 7 kćeri/čakri. To je mikrokosmos, u makrokosmosu u sazviježđu taurus su Plejade koje se još zovu 7 sestara. Ladon, zmija/zmaj je u nordijskoj mitologiji  Nidhog nagar, Sigurd ubija zmaja. Sličan mit o zmaju i zlatnim jabukama imamo u Rumunjskoj, i kod Slavena u mitu o Perunu. Perun je Jupiter kao Zeus, svi junaci bazirani na jupiteru je sveto drvo hrast (sveto je bilo kod Slavena, Druida, Židova, Feničana) U slavenskoj mitologiji Perun gromovnik se bori protiv Velesa (toponimi Velež, Volosko, Veles). Veles je zmaj/zmija plus rogovi od bika/ovna ili glava od medvjeda.  U baltičkoj mitologiji Perkunas ubija Velniasa ili Patulasa (po indijskoj patali, donjem svijetu). Dolaskom kršćanstva na ove prostore, svugdje gdje se slavio Perun (na brdima) napravljene su crkve sv. Jurja, Mihovila ili Ilije gromovnika (rijeđe Sergije, Svantevid ili Martin) koji ubijaju zmaja, "zeleni Jura" kao proljeće ubija zimu tj. zmaja/zmiju. Ovo je svetac nastao sinergijom sumerskog Tas mikala (Mi ki gal) i Quetzocoatla čiji je znak bio crveni križ, Indre koji ubija zmaja Vrtiru, Sanat kumare koji predvodi nebesku vojsku sa 144 000 pomagača i koji je  u vijeću od 33 člana (Indra i Enlil su bili predvodnici nebeske vojske kao i Mihael)...  Jurjevo/Đurđevdan se počelo slaviti na Jarilov dan 23.4. i uzeti su običaji i pjesme staroslavenske vezane za taj dan. Jarilo je bio Perunov sin i on predstavlja početak godine (jahre) u Ovnu i mars kji vlada njime. Perunov protivnik Veles je pretvoren u sv. Vasilija u Rusiji tj. bazilija. Bazil ili Vasil je zmija/zmaj, na ćirilici se slovo V piše B, otuda Srbi kažu Vavilon, Vizantija, Avelj, varvari umjesto Babilon,Bizantija, Abel, barbari. Vasilije je kod nas Blasios/sv. Blaž ili istočna verzija Vlasios/sv. Vlaho (zaštinik Dubrovnika, iznad je brdo Srđ tj. Sergije/Perun). Na grčkom je basil kralj. Zmija shesha u vedama je sveprisutna, bog Višnu sjedi na zmiji, Indra ubija zmaja vritru...ovaj motiv je u kršćanstvu simboliziran svetom biljkom bosiljkom tj. basilico na lat. Križ se obično stavlja na njega jer je prema legendi bosiljak rastao ispod križa i na Isusovom grobu. Ovo je simbolično uvijanje zmije oko križa, jer u Indiji bosiljak (tulsi/tulasi) je bio povezan sa kundalini šakti zmijom  Isusa su zvali basileos basileos, kralj kraljeva, ovo bi se moglo i drugačije prevesti, npr. zmaj zmajeva ili zmija. Npr u Ateni smo imali svećenicu Bazilinu i arhonta Bazileja...  Slavenska mitologija je vedska, prilagođena svakoj pojedinoj slavenskoj naciji. Npr. još i danas se kaže višnji, svevišnji, to je bog Višnu. U Istri imamo nekoiko mjesta sa sufiksom njan (od jnana tj. znanje), Višnjan, Grožnjan, Vodnjan (Višnjan znači znati Višnua, Vodnjan znati Vodena...).  Perun je vedski Parjanya i njegov sin Indra ubija zmije blizance Vala i Vrtru, da oslobodi "7 rijeka". Val je kod nas prešao u velesa, walesa tj. zmiju/zmaja. Velški jezik ima puno sanskrtskih riječi, Val se naziva još i vels vales, otuda njihov simbol zmaja. I kod Ilira ima puno sanskrtskih riječi, kod ilira i slavena zmaj je bio muško od zmije, ilirska zmijska boginja i bog su se zvali dracon i dracena. Iliri su isto kao Velšani bili vlasi, romanizirano stanovništvo nazvani po Velesu. Perun je kod Ilira bio Perendi. Sv. Vid ima prethodnike u ilirskom Vidasusu, slavenskom Svantevidu, a oni svi od Vidarna, ranoarijskog boga lječništva (zato se kaže vidati). Kod Ilira i Slavena zmija je bila zaštitnica kuće i nije ju se smjelo ubiti, zmijski duh zaštitinik je bio genius kod Rimljana, jinn tj. džini u islamu, agatodemon u Grčkoj, Naga u Indiji; to su bili polubogovi kao veza između ljudi i bogova., zato jer je kundalini veza do boga (u bibliji je to ruach). Od džina je nastalo genije, jer je genije veza između božanskog znanja i ljudi. Oni su rođeni u vatri, to je inicijalna vatra koja uzdiže vatrenu zmiju; zato se u Bibliji Bog Mojsiju na početku misije obraća gorućim grmom, zato Abrahama kreće iz Ura u kaldeji, ur je na kaldejskom svjetlost ili vatra...
Evo kako je na ovim prostorima mijenjano: Iznad Velesa u Makedoniji je crkva sv. Ilije, iznad Voloska je Učka koju zovu Perun. I kod Slavena imamo drvo života (potekle iz veda), slično kao i kod drugih, koje predstavlja makrokozmos (svijet bogova tj. nebo, vidljivi svijet i podzemlje) i mikrokozmos (nacrt duše, donje, srednje, gornje čakre). Kod Slavena su ta 3 svijeta java, nava i prava i označavaju se bogom Troglavom/triglavom. Korijen predstavlja donje čakre, a granje gornje, srednji dio je vidljivi svijet. Kod Nordijaca 3 svijeta su Asgaard, Midgaard i Helheim.  Runa života predstavlja stablo života, a korijen je runa smrti, donji svijet. Čakre se označavaju laticama lotosa, jer je lotos jedina biljka kojoj korijen je u zemlji, stabljika u vodi i cvijet u zraku. Svugdje su legende o podzemlju i nebu, u Indiji mit o postanku uključuje zmiju između neba i podzemlja, tamo je aswatha drvo života. Ananta shesha je maha kundali, kundalini u makrokosmosu, ona obavija axis mundi tj. nebo, stvarni svijet i podzemlje, ona je kao ouroboros krug života.  Drvo se kao i zmija samoobnavlja, to je krug života. Zmija odbacuje kožu, drvo lišće. U mitologijama su obično 2 drva, pa i u biblijskom postanku su 2, drvo života i drvo spoznaje dobra i zla, Adam i Eva su ida i pingala. Prema Manly P. Hallu, to su krvožilni sustav i živčani sustav. U malom mozgu bijela tvar koja se rasprostire kao krošnja i koja je odgovorna za živčane podražaje se i zove drvo života (arbor vitae). U krvožilnom sustavu imamo arterije po Marsu/Aresu i vene po Veneri. Željezo kojim vlada mars je odgovorno za crvenu boju krvi, a bakar kojim vlada venera za plavu boju krvi. Riječ Hell potiče od nordijske boginje mrtvih Hell, tako se i na nordijskom stablu života zove jedna čakra u korijenu (helheim u makrokosmosu). U bibliji je pakao sheol, maternica i nema veze sa kasnijim paklom, kad se umre ide se u "majku zemlju". Kada se pogleda majčina placenta tj. posteljica, ona izgleda kao korijen drva života koja pupčanom vrpcom daje život, iz njenog korijena se rađa novi život kao granje. U kabali je ispod manifestiranog svijeta malkutha odraz stabla života, klipoth.

Na slici vidimo slavensko drvo života. Na dnu je zmija tj. Veles (koja je sklupčana u najdonjoj čakri muladhari), sa strane su ida i pingala. Lijeva ženska strana i desna muška se često prikazuju mjesecem i suncem (u masoneriji isto). I na vrhu 2 uobičajena krila sa pticom feniks u sredini. Ptica feniks koja se uzdiže iz pepela. je simbol za sunce, unutarnje ili vanjsko. Uzdiže se iz pepela, nakon 3 dana uskrsava. U slavenskim se zemljama zove žar ptica. Feniks  vuče porijeklo iz Indije, od svetog pauna. U Egiptu je Feniks Benu, kao simbol alkemijske transformacije, ben je na egipatski kamen i svjetlo, kamen mudraca. (u Benuovom hramu u Heliopolisu je bio kamen benben). I dvoglavi orao, prisutan na puno grbova je otuda. To je orao garuda, iz tog korijena nastao je Gerovit/Jarilo koji je na štitu imao dvoglavog bijelog orla. Garuda je orao prisutan u mitologijama plemena u Sibiru i Sijuksa u Americi. Masonerija je dvoglavog orla preuzela iz alkemije, spajanje muškog i ženskog principa, on je znak 33. najvišeg stupnja (orao se 33 puta spominje u Bibliji). Orao je i simbol Ivana tj. Janusa koji gleda na 2 strane godine, koji je jak bitan u masoneriji. Kod Maja je isto ptica na vrhu Drva života, quetzal ili itzamna. Kod Kineza je ptica slična feniksu na Drvu života, a ispod zmaj; slično je kod Germana gdje je orao i zmija na dnu.

OLIMPIJADA SA FENIKSOM
GARUDA

GEROVIT/JARILO SA ŠTITOM ORLA

FENIČANI


Feničani su bili visoki plavooki, kao pomorci su vjerojatno doplovili do srednje amerike i Britanije, Maje i Asteke imaju legende o plavim ljudima i zmijama quetzocoatl i kukulcan. Koine (cohen?) grčki je bio lingua franca mediterana, kan je zmija (npr. Vati can je proročanska zmija, kanaan je vječna zmija), kukul je slično grčki kuklos tj. krug. Slično kao ku klux klan, koji ima kružnu zmiju isto, po kuklos su dobili ime. Irski gaelski jezik i njihova muzika jako sliče na folklor bliskog istoka, moguće je da su ostaci naroda Atlantide koji su došli do zapadnih obala Europe i Afrike. Jer gaelski i jezik Berbera (jezik naroda Guanchi sa Kanara je berberski) su slični, međusobno se razumiju, jezik Baska ima puno njihovih riječi, a i oni tvrde da su sa Atlantide. Berberi su svjetli narod, ima ih i plavookih, koji su ostali od feničkih kartažana i žive u gorju Atlas, nazvan po grčkom junaku. Dio Berbera je primio judaizam, kasnije su sa drugim etničkim skupinama to postali Sefardi. Keltski svećenici su se zvali druidi, imali su tetovirane zmije na rukama, zato Irci slave sv. Patricka koji je navodno potjerao zmije sa otoka tj. druide. Savao/Pavao je navodno potjerao zmije sa Malte na isti način, misli se na kult zmije koji je bio na tim otocima raširen, isto kao što je kod nas sv. Gaudencije potjerao zmije sa Cresa i Lošinja tj. staru ilirsku religiju. Sv. Patrick je preuzeo djetelinu shamrock za propagiranje trojstva, koja je druidima značila kao i awen, 3 zrake koje su označavale balans (ovo je u pečatu jezuita, kao 3 čavla sa križa). Imali su i solarnog spasitelja Yesu/Hesus koji je bio drvodjelac., svećenici te religije su se zvali crios/cristos. Druidima je sveto drvo bilo hrast i imela, kao i Feničanima, Židovima (Hollywood). Imela je na eng. mistletoe, otuda Židovi za sreću na vjenčanju kažu mazel tov. Druidi su imali simbole taukriža, žrtvovali su bijelog bika kao i Krećani. Platon je pisao da su Atlantiđani žrtvovali bika na centralnoj osi svijeta. Ovaj bijeli bik je i vedski; Nandi na kojem je jahao Šiva. Bik je iz Krete došao u Kanaan preko Filistejaca, koji su bili etnička podskupina Kanaanaca, tamo je bio Moloh. Bijeli konj im je bio sveta životinja. Kohani i druidi potiču od egipatskih svećenika, a ovi od arijskih Brahmana i svećenika Kaldejaca, druidi su se poslije rimske okupacije povukli u ilegalu i odonda se zovu culdees. Svi su na prsima nosili tablu sa 12 znakova zodijaka;pa čak i menore su bile obredne kod njih (ranoirski kralj Olam Fodhla je bio poznat i kao Cohen, olam je na hebr. vječni). 2 kamena, crni i bijeli, sa table sa prsa (urim i tumim) su se kod Kohana koristila za proricanje; otuda u masoneriji kod izbora novog člana crne i bijele kuglice, zato se i kod izbora Pape pušta crni i bijeli dim. Urim i tumin spominje u svojoj knjzi "Alkemčar" Coelho, prezime Coelho je portugalska verzija prezimena Kohan, on se kao svećenik bavio dugo godina alkemijom (ta knjiga ima baš 144 strane). Druidi su imali iste zapovijedi kao Mojsijeve. Njihov rogati bog Cernunos ima korijen u hebrejskoj riječi keren, rog (npr. jednorog je monoceros). Cernunos je prikazivan sa zmijama u ruci. Megaliti u Engleskoj su povezani zmajskim linijama (to su meridijani, kao akupunkturne točke na tijelu), tu su energetski vortexi jer je jedna zemljina čakra tu (krunska čakra zemlje je na Tibetu, Hitler je zato osnovao Anenerbe koji su išli na ekspedicije). Utjecaj Feničana vidi se u nordijskoj mitologiji; thor je bila fenička riječ za bika (bog Baal u Fenikiji, Bel u Babilonu, baal prešlo u bull, bel u bibliji u el), znak je bio tau križ tj. čekić koji Thor ima i s kojim ubija zmiju Jormungadr u Midgaardu. U germanskoj mitologiji imamo i boga Tyra, Tyr je grad u Fenikiji odakle je Hiram (on je Mars koji upravlja utorkom tuesay/martedi, Thor je jupiter koji upravlja četvrtkom, thursday ili giovedi po Joves/Jupiter). U proljeće su se Baalu/Vaalu/Velu prinosile žrtve, svetkovina Baala je bila od 19.4. do 1.5. , do Maydaya (taj dan je Praznik rada i utemeljenje Iluminata). Taj običaj se prenio, u nordijskim zemljama se slavi 30. 4. Valpurgina noć i odmah sutra Beltane (može se primjetiti korijen bel i vaal, Beltane je Belova vatra). Krajem travnja Orion prelazi u svoju dnevnu fazu, orion je svjetleći Bel/Belenos. Proljetni ekvnocij je bio između Beltanea i Imbolca u veljači. I u veljači se slavilo ispraćaj zime i dolazak proljeća, danas se u veljači (korijen vel) 14.2. slavi Valentinovo, pa 25.2. Dan Valpurge (može se prevesti kao čisti Baal), navodni kršćanski sveci. Znači Valpurga se 2 puta slavi, njena navodna kanonizacija pada baš na Beltane. U isto vrijeme padaju karnevali, npr. istarski zvončari u rogatim kostimima zvone i tjeraju duhove zime. Kako su se ispod kipa Baala prinosile žrtve paljenice, danas to simbolizira spaljivanje krnje. Spaljivalo se meso, danas se za karneval kaže i mesopust; katolička Pepelnica pada u isto vrijeme i označava početak korizme bez mesa. Karneval je u veljači/februaru; veljača je dobila ime po Velu/Valu, februar (rimska februalia) ima korijen u protoindoeuropskoj spaliti/groznica, u veljači su bile ceremonije pročišćavanja vatrom  Sama riječ karneval dolazi od carne tj. meso i val tj. Baal, žrtvovanje mesa Baalu (riječ reinkarnacija znači "ponovno u meso"). Baal je u Babilonu bilo drugo ime za Nimroda, koji je bio "moćni lovac" i tako se spominje u bibliji. Zvali su ga i velmoža, korijen je opet vel. Nimrod je predstavljao zviježđe Orion, Orion nema glavu, a iznad njega se nalazi glava zviježđa Bik, pa je zato Baal imao ljudsko tijelo i glavu Bika (jedan od Valentina je ostao bez glave).. Ime Valentin potječe od riječi valens, što znači moćan, a baal je na kaldejskom srce i otud za Valentinovo srce. Kupido koji gađa srce je tu isto kao lovac Nimrod. Navodno su postojala 3 međusobno kontradiktorna sv. Valentina U veljači su Rimu bile i Luperkalije u čast vučice koja je odgojila Romula i Rema, ta vučica predstavlja zviježđe Pas koje je odmah ispod Blizanaca. U skandinavskim zemljama Valentinovo je Valisblot, Valova krv. Vali je bio Odinov najmlađi sin i želio je osvetiti svog brata Baldura (on je nordijski solarni junak).
Kod nas, Jarilov dan/Jurjevo se slavio 23.4., u biti slavilo se proljeće, arhetip zelenog čovjeka poznat u mnogim kulturama (npr. Pan u Grčkoj, kod nas Vidasus ili Silvan). Grci su Bela zvali beliar, Židovi za maj mjesec kažu lyar. Ovo potječe od babilonskog Aru/ayaru, bik kojim je Enki/Ea predstavljan (predstavljan je i zmijom). Židovski kalendar i nazivi mjeseca su inače babilonski. U pomorstvu za sigurnost se 3 puta ponavlja securite (po božici securitas), pan pan pan za hitnost i mayday da pogibelj, ovo dvoje zadnje se odnosi na Pana i mayday. Irski tj. keltski mitološki junak je Cuchulainn, ime mu jako podsjeća na Kukulkana, on je sin i utjelovljenje Lugha/Merkura. Imao je koplje gae bulg, postoji  veza sa keltskim plemenom belgae po kojima je nazvana Belgija. Koplje bi se raširilo, po riječi bulg su dobili ime jer su bili drčni. Irska mitologija također ima bikove, krave i zmije (tain bo). Očito je bila neka poveznica sa kulturama, u nordijskoj mitologiji imamo Votana, kod nas Vodena, u Mexiku Indijanci pričaju o zmijskom bogu Votanu, koji je uspostavio "zmijsku kuću", nachan. Ovo nachan je slično kao hebrejski za zmiju, nachustan, stan bi bilo mjesto gdje zmija obitava, kao npr. Kurdistan, Afganistan, Pakistan. Ovo je opet iz Indije, po vedskoj mitologiji tamo je postojao zmijski kralj Nachusha. Aja Sophia isto znači "zmijska kuća", kao što palača dolazi od pala tj. zmija gdje stanuje kralj tj. basil/zmija. Riječ voodoo je iz afričkog Voduna, njima su loe zmijski duhovi poveznica do bogova, najvažniji je Dambala wedo. Ayida wedo mu je partner u kreaciji, kad su zajedno prikazuju se kao 2 zmije. Zmija je dobra i loša, svećenica u woodoou koja komunicira sa loama je Mambo, crni mag je Bokor. Fenički znak za sunce je bio bijeli konj, koji je jedan od simbola krete (kent), zviježđe centauri je nazvano prema kentauru, pola čovjeku pola konju. Grb pokrajine Kent u Engleskoj. je bijeli konj, očigledan dokaz.
KUKULKAN KAO OUROBOROS
DAMBALA I AYIDA

DAMBALA VEDO

ILIRSKI DRACON I DRACENA
KINESKI NUWA I FUXI

 MIT O STVARANJU

Prema kretskome mitu o stvaranju, zmija ophion se 7 puta omotala oko jajeta i nastala je golubica Eurynome (to bi bilo 7 čakra). U Egiptu se kreator smatralo božanstvo kneph/khonsu zmija koja se omotava oko jajeta. To je sve iz veda; brahmanda tj. kozmičko jaje, oko kojeg se uvija Amanta shesha/Balarama/Vasuki. Od ovoga dolazi bezgrešno začeće, na lat. bezgrešno je immaculate, korijen je u riječi iaculus=zmija i duh sveti (kundalini šakti ženska sila) je golubica. I u južnoameričkim kulturama su postojali bogovi kombinacije zmije i ptice (quetzal=rajska ptica koatl=zmija), kod Ilira je mit o stvaranju uključivao zmiju i lastavicu. Zmija i ptica je česta kombinacija, jer na drvu života zmija može ići u podzemlje i vidljivi svijet, ptica u vidljivi svijet i nebo. Dolazilo je do fuzije, zmija bi postala krilata, npr. wadjet u Egiptu, Wyvern kod Kelta, južnoameričke pernate zmije, zmajevi...Zmaj ide u sve 3 sfere drva života, u alkemiji predstavlja sva 4 elementa. U Indiji su Dravidi štovali zmiju, a Arijci pauna i tu je došlo do fuzije što će kasnije biti inspiracija ostalima.  Zato će poslije elitama postati važna simbolika golubice, columbe. Korijen je vjerojatno coluber/colubra, zmija (npr. imamo rijeku Kolubaru). Riječ column tj. stup=coluber+MN egipatski bog bik, axis mundi ili kolumn je predstavljana bikom oko kojeg ide zmija. Pa imamo riječ kolobar tj. opseg, op ili oph je zmija kao u riječi optički... Semiramida, ištar i duh sveti su se predstavljali golubicom. U NZ Isus spominje mudrost zmije i bezopasnost golubice. U makrokosmosu, sazviježđe serpentarius stvara magnetsko polje sa sazviježđem labuda (cygnis) i mi se danas nalazimo pod tim utjecajem. Otuda je legenda o Angusu (zmija) koji je bio zaljubljen u labudicu, pa se pretvorio u labuda. Broj 7 označava 7 čakri koje odgovaraju 7 vidljivih planeta, u Ivanovom otkrivenju se spominje 7 pečata i 7 trublji pa imamo 7 smrtnih grijeha. 7 sakramenata, sakrament je riječ  koja se sastoji od sacrum (sveta kost gdje kundalini stoji) i ment što znači um, prolazi kroz 7 čakra do uma (tako riječ government znači upravljati umom, entertainment znači ući i zarobiti um). Broj 7 je svet u mnogim religijama, Mitraisti su prolazli kroz 7 stupnjeva inicijacije i oni su imali 7 sakramenata, u kršćanstvu 7 najviših anđela su arkanđeli. Ark je najviši, i ovo je prekopirano, bilo je 7 arkona koji su planetarni duhovi nebeskih sfera, Ahura mazda je kreirao 6 amesha spenti i 7. Spenta mainyu, Brahma je imao 7 kumari, imamo 7 kontinenata i 7 mora... Na židovskom vjenčanju mlada ide 7 puta oko mladog (uvija se kao Šakti oko Šive), 7 blagoslova se daje i omotava se traka oko ruku mlade i mladog...tefilin, židovska crna kocka koja predstavlja saturn se isto 7 puta omotava oko ruke (isto rade muslimani kad idu 7 puta oko kocke Kabe). Saturn je uz mjesec i neptun planeta povezana sa 3. okom tj. 6. čakrom (kocka se sastoji od 6 strana). Pravilno se tefilin stavlja između očiju, a na mjestu krunske čakre se stavlja yarmulka. Na sanskrtu 7 se kaže naga, veoma je interesantno da naga još znači zmija, zmijolik, stablo, sunce. U bibliji se broj 7 spominje više od 500 puta i uvijek je u vezi sa božanskim. U masoneriji, donji dio piramide predstavlja 4 donje čakre (4 kuta), trokut na vrhu sa svevidećim okom su 3 gornje čakre, simbol prosvjetljenih elita koji fizički su odvojeni od dna piramide (unutra je oko boga Ra predstavljan sokolom). U makrokosmosu to je 7 planeta, koje su predstavljane u Sumeru kao SEB BI TI (sebbitu u Akadu, od toga je nastao šabat 7. dan na koji se Bog odmarao), "7 koji odlučuju sudbinu". Na vrhu su bila 3 boga Enlil, Enki i Ninhursag i bogovi juniori Nanna/Sin (mjesec), Ishkur (jupiter), Utu/Shamash (sunce) i Inanna/Ištar (venera). Svete piramidalne strukture u Sumeru sa 7 stepenica su bile zigurati (odatle riječ osigurati). Potpuno isto znači simbol "Zlatne zore", trokut na križu (simbol pauna Melek tausa), u alkemiji se tako obilježava sumpor, aktivni princip koji ide kroz čakre (zora i zlato imaju isti korijen aur). Zarathustra znači isto zlatna zora.  Rozenkrojceri, uz sunčev krilati disk, imaju ružu i križ, križ se sastoji od 6 jednakih dijelova koji tvore kocku, kada se otvori dođe se do 7 čakre tj. ruže. Ruža u alkemiji označava rubedo, zadnju točku transformacije tj. otvaranje krunske čakre. Šamani u meditaciji vide ružu, u crkvama tu ružu predstavlja rozeta. Ruža i križ u hijeroglifskom smislu znače "zora vječnog života". Rozenkrojceri su ti koji su unijeli hermetičku nauku o zmiji u masoneriju, zato se 18. stupanj zove "Vitez ruže i križa" (br. 18 je simbol kičme i zmije koja se uvija, u Indiji je zato boginja majka prikazana sa 18 ruku). U Kuranu u poglavlju 18 piše da je Bog poslao anđena Džibrila da otkrije priču o 7 spavača Muhamedu, sličnu priču imamo u kršćanstvu o 7 spavača koji su zaspali u pećini. Kod Židova chai znači život i ma numeričku vrijednost 18; zato često poklanjaju taj iznos. Čita se hai, slična je arapska riječ hayyat za zmiju i život.
PIRAMIDA U AFRICI, ZMIJA I GORE JE VIDOVITI SOKOL
PIRAMIDA SA OKOM U EKVADORU

CHAI ZNAK NA MONOGRAMU KARAĐORĐEVIĆA I HAMSA RUKA NA MONOGRAMU OBRENOVIĆA


U Grčkoj u Delfima je bila Pitija, zmijska proročica, Pitagora bi značilo "zmijski guru". Broj pi koji je vezan sa krugom je vjerojatno dobio ime po kineskom ouroborosu Pi dragonu. U Delfima je bio postavljen omphalos, kamen u obliku pinealne žlijezde/epifize na kojem prebiva Apolon i oko njega su bile kundalini zmije. Apolon je unutarnje ili vanjsko sunce. Isti taj kamen je u Rimu bio poznat kao Baetyl, po njemu će Židovi poslije za epifizu imati naziv bethel, "kuća božja". Jakov je zaspao na kamenu u gradu Luza (svjetlost), sutradan je pomazao uljem kamen na kojem je spavao i nazvao ga Bethel (u Indiji se Šivin kamen tako pomazuje).. Muslimani za Kaabu kažu bait allah, kuća Allahova. U Libanonu je taj kamen u čast bogu suncu u Baalbeku, najveći je na svijetu. U filmu "Rocky" je aluzija na sve ovo, Rocky tj. kamen je Balboa (Baal i boa, može biti gospodar zmija), opisuje se spiritualni put u kojem on ide do trona na kojem je Apollo Creed (značenje je vjerovati u Apolla). I sve se događa u Philadelphiji (znači voljeti Delfe), Rocky se u u čuvenoj sceni penje preko 72 stepenice, što je višeznačan broj. U "Zoharu" piše da su Jakobove ljestve imale 72 stube, najveći budistički hram Borobudur ima 72 stube. Apolov sin u zadnjem nastavku se zove Adonis, isto solarni bog. U bibliji u NZ Isus kaže "ko tebe kamenom ti njega kruhom". Kako je Isus rođen u Betlehemu (kuća kruha) a Jahvin dom je Bethel, ovo može imati i drukčiju simboliku.
APOLON NA KAMENUU OBLIKU ČEŠERA
Riječ Pitija možemo povezati sa zmija, ali i sa češer/pine. Grci su pitya zvali i češer. Španjolci skupinu otoka sa najvećim Balearima zovu Pitiusas, otoci zmije/češera (Cipar isto potječe od češer). Takvi su nazivi za Formenteru bili u antici povezani sa zmijom, Ophiusis i Colubraria.
Na Knossosu je bilo središte minojske kulture. Knossos je bio nasuprot otočiću Kos/Dia. Gnoza će dobiti ime po Knossosu, G u masoneriji znači gnoza, geometrija (sveta), bog/god, genij i gravitacija. Hipokrat je bio sa Kosa i bio je Kohan, on je osnovao školu medicine, znanje se prenosilo u asklepiosovim hramovima.  U Rimu je Eskulapov hram bio na otočiću na Tiberu, židovska medicinska sekta se tamo zvala "Smokvino drvo". Članovi su bili i Baueri, koje mi danas znamo kao Rotschild. Asklepije je predstavljao sazviježđe Zmijonosac, Asklepija se može povezati Imhotepom u Egiptu..Rotschildi imaju na grbu znakove plemena Dan (znak orao/zmija i povezuje se to pleme sa Zmijonoscem), Juda, Ephraim i Manasseh. Ephraim i Manasseh su potomci Josipa, koji je bio prorok i liječnik na faraonovom dvoru, neki smatraju da su on i Imhotep iste osobe jer im se poklapa dosta toga. On je preteča Isusa, imao je 12 braće, brat Juda ga je želio prodati za srebrnjake itd.  Na Rotschildovom grbu ruka drži 5 strijela (na grbu Manasseha samo 3), to je zato jer je Rotschild poslao svojih 5 sinova u 5 europskih zemalja. U velikom pečatu SAD su znakovi istih plemena, Manaseha koji ima granu masline i strijele i Dan tj. orao. Boje Dana su bijelo crvena, a i Davidova zvijezda je na pečatu.

ZNAK IZRAELSKIH PADOBRANACA, IDU U SVE 3 SFERE


HERMES
QUETZALCOATL SA KADUCEJEM

SERAPIS "VATRENA ZMIJA" 7 PUTA OMOTANA SA KRILIMA
MITRA
Asklepija je zamijenio Hermes tj. Merkur, kretska dvostruka sjekira labrys  sa dvije zmije koje se uvijaju oko nje do pinealne žlijezde/3. oka na vrhu štapa, današnji znak medicine. Labrys i kaducej su bili simboli i Ningishzide i njegove ljubavnice Inane/Ishtar  koja je kao i egipatska Hathor zvana "boginja oka".Ovo je sličan motiv kao i egipatski sunčev disk, asirski ashur ili iranska Ahura mazda (Faravahar, logo Mazda koncerna su krila), imamo isto 2 zmije i 2 krila koja predstavljaju otvoren um i čakre (2 krila su na čakri 3. oka), oko unutrašnjeg sunca tj. 3. oka (i krug kao znak vječnosti).  2 polovice mozga otvorene. 2 zmije na perzijskom faravaharu su loši duh Angra mainyu (koji je stvorio Azi dahaku, odatle aždaja) i dobri duh Spenta mainyu, u srednjoj perziji su oni Ahriman i Ahura mazda koji su se isto predstavljali sa zmijama. O ovome piše i u Bibliji, Malahija 4,2: "A vama koji smjerno častite ime moje, ogranut će sunce spasnja, što krije zdravlje pod krilima svojim".
Higeia je bila kćer Hipokrita, znači ona poslovica "higijena je pola zdravlja" se misli doslovno. Hermes ima sličnosti sa Budom, njihov dan je srijeda  i prvi se Buda zvao Hermias. Srijedom upravlja merkur (u Rimu je Hermes postao Merkur), na sanskrtu je merkur budh (i kod Kelta). Srijeda/miercoles/mercoledi ili wednesday po Wodenu/Votanu koji je pandan merkuru i čiji je dan srijeda, na sanskrtu je srijeda budhvar. Budizam je filozofija "srednjeg puta" iz vedizma, puno toga iz Isusovog života i učenja se poklapa s njim, kao i sa Krišnom. Buda tj. prosvjetljeni/probuđeni (korijen budan) je doživio prosvjetljenje ispod bo drva tj. drva zmije. Obadvojici je majka bila Maja. Maja je zvjezda u Plejadama i sazviježđe djevice (kod starih Slavena je zvano tako), i Buda je začet bezgrešno od djevice, to će se kasnije u mitovima ponavljati. Hermes je korijen kao i ormuz, hurmuz tj. drugo ime za ahuru mazdu ili orzmund zmija čiji je otac bio a. mazda. na jugozapadu Irana je danas regija Hormoz, nekad je bilo tu carstvo Ormuz. U Aleksandriji će se pojaviti kasnije gnostička sekta Ormus, čiji je osnivač bio Ormesius, njima će se priključiti terapeuti i eseni. Znak im je bio crveni križ, koji će poslije naslijediti templari i rozenkrojceri. 18. stupanj masonerije je vitez ruže i križa, broj 18 predstavlja kičmu i zmiju oko nje. Kičma je duga 18 inča, 18 je u Indiji broj kompletnosti (u Mahabharati imamo 18 dana velike bitke gdje se borilo 18 bataljuna, 18 poglavlja Bhagavadgite..). Ahura mazda i Ahriman su nekad predtsvljani kao zmije koje se bore oko jajeta. Znači, Ningishzida, Tot, Merkur, Ormus, Hermes, Tammuz /Dumuzid/Dumuzi je sve jedan te isti lik. Hermes je bio brat od Apolona tj. sunca, sličnosti bogova koje utjelovljuju Merkur i Sunce su velike jer je Merkur najbliži Suncu, u mitologijama je njegov glasnik. Kao što je saturn uvijek nasuprot suncu. U Fenikiji Hermes je bio Taut, "prvi ispod sunca"  izumitelj feničkog alfabeta (koji su Židovi uzeli i za svoj), slično kao i Thoth u Egiptu, Ningishzida u Sumeru, Narada u Indiji ili biblijski Henok ("onaj koji hodi s Bogom"), keltski Lugus ili Teutates, germanski Odin/Wotan (koji je donio ljudima rune) i brat mu Loki...I gnostici u pričali o arkonima imena Athoth i Harmas i o Harmasthothu; bilo je 7 arkona iznad 7 nebesa i 5 iznad Hada, ukupno 12. Sumerski Enki  (u babilonu Ea) je bio otac Ningishide, njegov egipatski pandan je Ptah, otac Thotha. Ženski pandan Merkuru je bila Iris/Irida u Grčkoj, Heka i Seshat u Egiptu. Seshat (čije ime dolazi vjerojatno od zmija shesha) je znana kao ona koja živi između bikovih rogova, prikazivana je sa 7 krakova iznad glave, nekad sa 2 kobre i rogovima.  Hijeroglif Heke su bile ispružene ruke i isprepletene zmije kao na kaduceju. Po Hermesu je planina Hermon u Izraelu dobila ime, u podnožju je panias nazvan po grčkom rogatom bogu. U Walesu imamo veliku Orme regiju, na staronordijskom orme je značilo "morska zmija", zmija je na staroengleski wyrm, staronjemački wurm, staronordijski ormr. Zato je worm crv.
HEIMDALL NORDIJSKI HERMES KOJI ŽIVI IZMEĐU BOGOVA I LJUDI

SUNČEV DISK, KRILA I ZMIJE
AHRIMAN I AHURA MAZDA I JAJE

Kaducej se nalazi i na  baphometu, njega je nacrtao levit Eliphas Levi, levit je bio još jedna poznati sotonist Anton Szandor Lavey. Sjedi u pozi lotosa, cvijeta koji spaja 3 sfere. Rukama pokazuje princip Hermesa Trismegistosa "kako gore, tako dolje", znači i ekvilibrij, sve ima protutežu, crni i bijeli polumjesec. Na jednoj ruci mu piše solve, na drugoj coagula, to je alkemijsko raspadanje da bi se ponovno spojilo. U alkemiji jarčevom glavom se prikazuje sumpor. Pentagram na čelu na mjestu 3. oka i pentagram iza, mikroksmos i makrokosmos, vrh pentagrama odgovara 5. božanskom elementu eter i krunskoj čakri keter. koja je otvorena.. 2 amonova roga i krunska čakra, 3 gornje sephire. 3 prsta koje baphomet pokazuje predstavljaju veneru, jupiter i saturn odn. egipatske bogove koji im odgovaraju: Isis, Oziris i Set. Oziris i Set su bili braća, Set je raskomadao Ozirisa uz pomoć 72 zavjerenika i Isis je skupljala njegovo tijelo. Nekako se uspjela oploditi i rodila je Horusa tj. sunce. Horus i Set tj zalazeće sunce će poslije svaki dan voditi bitke. Horus (odatle riječ horizont) potiskuje Seta, a u sumrak (sun set) Set Horusa. Horus je Setu odsjekao testise, kad sunce zalazi to predstavlja mjesec i veneru. A Set je Horusu iskopao oko, Horus izlazi bez mjeseca, ali sa venerom. Horusovo oko je ustvari venera, isto kao Šivino svevideće oko.
JUPITER ZNAK

Jupiter i saturn (u grčkoj Zeus i Kronos, kod nas djed mraz i krampus) su bliski planeti i u mitologijama vode borbe, sličan im je i znak astrološki. Jupiter je u kršćanstvu postao sv. Petar, njemu je Isus primenovao i rekao "ti Petre ćeš biti stijena na kojoj ću izgraditi crkvu" (you Peter=jupiter). Glavni svećenici u pretkršćanskim društvima su zvani Petr, stijena. Jupiter je na sanskrtu guru, tako je on postao 1. papa i guru, u Vatikanu je rimska statua Jupitera preimenovana u sv. Petra. Sv. Petar je tražio da njegov križ naopako okrenu, Jupiterov križ je u odnosu na saturnov naopako okrenut. Isus ga naziva i sotonom, u "Otkrivenju" piše da je sotonin prijesto u Pergamu gdje je bio Zeusov prijesto. Jupiter je kao venera nazivan svjetlonošom, na sanskrtu gu ru znači i od tame ka svjetlu. Sv. Petar je, uz Savla/Pavla, najvažniji za propagiranje kršćanstva među paganima (kao sekte judaizma) jer je navodno usnuo san da i nečisti i neobrezani mogu ispovjedati kršćanstvo. Jupiter upravlja znakom riba, Petar i brat mu Andrija su bili ribari koje je Isus kao sunce u Ribama prve ugledao (Andrija je ime po zviježđu Andromeda blizu riba, slično ime kao Indra koji je predstavljao jupiter). Pavao je glasnik  kršćanstva tj. boga sunca i on je Hermes, tako se i naziva u Djelima apostolskim 14 12.
Označavanje trojstva sa ova 3 prsta opet ima korijene u hindu religiji, na ovoj drugoj slici vidimo trojstvo plus zmiju i šišarku. Zmija ide sa prsta koji korespondira sa suncem u šišarku koja je na venerinom prstu. To je sve aluzijja na kundalini, sunce daje svjetlost veneri i otvara se treće oko (kao u priči iz postanka). Ovo ruka je inače Sabazijeva koji se štovao u Dalmaciji, to je inače Zeus., kao što je Dioniz bio Zagrej kod nas. Od Sabazija je nastalo Sabaot tj. "gospodar nad vojskama". Dionizova majka je bila Semela, kod nas Zagrejeva je Zemela, majka zemlja.

 Baphomet je dvospolac, hermafrodit (merkur hermes + venera afrodita), zato jer su zmije ida i pingala muški i ženski princip. U muškome ima ženskog, i u ženskome muškoga, vidimo da ima grudi ženske (mušakrci imaju bradavice, kao što je klitoris atrofirani penis). To je slično kao yin i yang, malo M u Ž i obratno. Na vrhu glave mu vidimo krunsku čakru. 
Baphometova glava je unutrašnjost glave gdje se događa prosvjetljenje (na animaciji).  Spomenik kaduceju je i u Astani, masonskom gradu. Drži ga predsjednik sabora Reiner koji je Židov.
ASTANA

Koheni su Egiptu bili svećenici Anubisa, koji je pratitelj mrtvih kao i Hermes, spajanjem helenske i egipatske kulture početkom nove ere ova 2 božanstva će sinkretizirati u Hermanubisa. Anubis korespondira sa sazviježđem veliki pas i zvijezdom Sirius, Ima glavu šakala, vukovi su npr. povezivani sa svijetom mrtvih. On je bio sin Ozirisa i Neftis, suncem u utobi zemlje i boginje mjeseca. koja je bila bitna za određivanje razine Nila. Isto će Hermes sinkretizirati sa svojom egipatskom verzijom Totom, koji je zapisivao težinu duše koje je mjerio Anubis, novi će se bog zvati Hermes trismegistos. Coheni su bili inicirani zmiijski svećenici, Anubis je isto nosio kaducej. Leviti su bili pjevači i pomagači u hramu. U poseban dio hrama, svetinju nad svetinjama, mogao je ući samo glavni svećenik (cohen gadol) i to samo na Yom kipur.
OKO BOGA RA ILI WADJET
HERMANUBIS
2 kobre na čelu tj. mjestu trećeg oka faraona su se zvale ureaus (isto vatrena zmija), znak za prosvjetljene. Kundalini se u Egiptu zvao aureos, u Grčkoj ouraios tj. "onaj koji prebiva u repu". Oko od boga Ra/Horusa/Ozirisa se zove još i Wadjet, prema zmijskoj boginji koja se prikazivala hijeroglifom zmije i sunca, kasnije će židovi ovo preuzeti. Ovaj hijeroglif će u gnozi evoluirati u amulete abraxas i chnoubis. Ti hijeroglifi su sjedinjavali zmiju sa lavom, pijetlom ili jastrebom, sve je to unutarnje ili vanjsko sunce. Wadjet predstavlja žlijezde u glavi. Set je Horusu oko razdijelio na 6 dijelova i onda je Toth spojio oko. 6 dijelova su čula, Wadjet je 6. čulo, intuitivno 3. oko, zvana je "oko mjeseca" tj hipofiza. "Oko sunca" je oko Ra/Horusa/Ozirisa.Kundalini energija se diže oko kralježnice i dolazi u lubanju do amonovih rogova ili hipokampusa, između njih je pinealna žlijezda, tj. on spaja pinealnu i pituitarnu žlijezdu. Preko pingale, muške energije ide prvo u pinealnu žlijezdu, onda ona preko hipokampusa izlučuje mliječ u pituitarnu žlijezdu. Hipokampus je u obliku morskog konjića, latinski naziv za morskog konjića je hipokampus. Hipokampusa su štovali i Grci i Feničani. Zato su faraoni pokazivani sa hipokampusom, zato je na grbu Kohana hipokampus (uz golubicu i qajin tj. koplje). On je označavan ovnovim rogom, u Bibliji se puše iz njega stalno. Preciznije, amonovi rogovi ili ovnovi su dio hipokampusa, hipokampus se označava bijelim konjem jer je bijele boje. U makrokosmosu, bijeli krilati konj je sazviježđe Pegasus, na njemu treba doći Isus i 10. avatar Višnua, Kalki. Kako gore, tako dolje. S tim konjem se prikazuju i Buda/Votan.  Zašto baš na njemu? Zato jer sunce na proljetni ekvinocij (kada se slavi uskrs sina božjeg tj.zelenog čovjeka) sazviježđe Pegasus pridružuje suncu.Pegasus je prema legendi nastao od krvi Gorgone Meduse, koja je imala zmijsku kosu. Zato se često prikazivao konj koji se propinje sa ribljim repom u umjetnosti, isto znači i jednorog (hipokampus u glavi sa trećim okom). Trećim okom upravlja neptun, u mitologiji Posejdon/Neptun je na vjenčanju imao kočiju sa 2 hipokampusa tj. ona 2 u glavi.  Iz hipokampusa se zmija račva na treće oko na čelu  i na krunsku čakru povrh glave. Prosvjetljeni imaju jaki bioelektricitet tj. bioenergiju koju u Indiji zovu prana, na istoku chi ili ki i mogu je usmjeravati u bilo koji dio tijela, npr. shaolin monasi su poznati po tome. Lijeva strana Ida je ženska, desni tj. ženski/intuitivni dio mozga upravlja s njom, desna je muška i s njom upravlja lijeva/racionalna polutka. Zato se lijeve, ženske ideologije označavaju sa crvenim a desne sa plavim. To je sve opet iz Indije poteklo, Šiva tj. muški princip je bio plavi bog, ženski princip Šakti je bila crvena.Na korejskoj zastavi imamo npr. crveno plavi jin i jang znak iz taoizma, taj znak znači da imamo malo M energije u ženi i obratno. Lijevo je sinister, mjesečev bog Sin plus venera Ištar, ženski principi. Šiva/šakti  ne znači samo lijevo i desno, to znači i spajanje šakti energije iz kosti sacruma u muladhari (koje je crvenkaste boje) sa šiva svjesnošću u 6. čakri koje se označava plavom bojom, pinealna žlijezda je plava perla. Venera kao jutarnja zvijezda/prosvjetljenje se često prikazivala pčelom (Inana u Sumeru), jedan od simbola Šive su pčele oko trokuta, a Krišnu nekad vidimo sa plavom pčelom na mjestu trećeg oka. Boginja Bhramari, inkarnacija Šakti, je bila boginja pčela, osa i stršljenova. Osa je na lat. i tal. vespa, vespera je večernji aspekt venere. Egipćani su za pčele mislili da se inkarniraju iz Apisa. Pinealna žlijezda izlučuje tekućinu boje meda, otud je pčela simbol prosvjetljenja.
PLAVA I CRVENA, ZMIJA I ČEŠER

PLAVA I CRVENA, ZMIJA I ČEŠER

PEHAR WIMBLEDON, ČEŠER I ZMIJE RUČKE
INNANA PČELAAMONOVI ROGOVI
HIPOKAMPUS I MORSKI KONJIĆ
AMMON=ZMIJA + OVNOVI ROGOVI

Pinealna žlijezda, koja znači otvaranje 3. oka i krunske čakre, je na vrhu kaduceja, u Vatikanu imamo pine tree ili češer zbog toga., i na papinom štapu. Češer je simbol prosvjetljenja i besmrtnosti, jer je bor zimzelen. Kad je Kolumbo donio ananas tj. pineapple, kršćanski oci su ga prigrlili kao simbol jer predstavlja pine plus jabuku iz Edena, što je istoznačno. Jabuka je prosvjetljenje, alkemičar Newton je ispričao priču da mu je jabuka pala na glavu i onda se dosjetio (slična legenda o Wilhelmu Tellu koji gađa jabuku na glavi sina). Carlo Collodi, mason, je u svom Pinokiu krajem 19 st. opisao put prosvjetljenja, sa puno mitoloških alegorija, počevši od nigredo faze u utrobi kita.. Pinokio znači pine tj. pinealna žlijezda plus occhio tj. 3. oko. Drvodjelac i magarac se uvijek spominju u mitologijama (u Pinokiu i priči o Isusu), oni označava spiritualni put, magarac je, ego, niže "ja". Pinokio se trebao pretvoriti u magarca, isto kao što je Isus ujahao na magarcu u Jeruzalem, tamo će se osloboditi "nižeg ja". Geppetto se moli plavoj zvijezdi Sirijus da Pinokiu udahne život, ona je betlehemska zvijezda koju su slijedili magi. Mnoga su misterijska svetišta okrenuta prema izlasku Sirijusa na solsticij, gdje bi inicijant legao da ga obasja svjetlost (Dioklecijanova palača).

U bibliji se misli na pinealnu žlijezdu u čudnoj priči o Jakobu i njegovom hrvanju s bogom gdje se spominju 33 stepenice. On sreće boga "licem u lice" na mjestu beth el (kuća božja) i to mjesto naziva peniel (lice boga), jer se otvaranjem trećeg oka susrećemo sa bogom. Jakob tada postaje Izrael "onaj koji se hrva sa bogom", tj. is ra el. El bog sunca ra i mjeseca isis, spajanje 2 aspekta. Jacob ladder, spiralne stepenice, treba primjetiti da i jaculus i adder znače zmiju, jakovljeve stepenice izgledaju baš kao DNA helix..Jakov je imao 33 djece i 33 puta mu je spomenuto ime u viziji.  I kod kovčega zavjeta imamo aluziju na pinealnu žlijezdu. Kovčeg zavjeta je čuvan u istom beth elu, a čuvao ga je Aaronov unuk Phinehas, Aronov unuk. 3. oko imamo i u makrokosmosu, teleskopom je snimljeno oko u Orionu. Grčka riječ ops ili drakon tj. zmija /zmaj vezana je uz riječ drakos tj. oko (od grč je riječ za farmaciju,znak za nju je zmija koja se omotava oko kaleža, na grčki je riječ pharimakeia "magično liječenje"), ops je korijen u optički. U legendama o zmajevima , zmaj je imao treće oko zvano dracontes koje je imalo čudesne moći. Neki reptili imaju čak i fizičko treće oko kojom se manifestira pinealna žlijezda, npr. živi fosil tuatara. Riječ reptil dolazi od grč. riječi herpo za stvorenje koje puže, lat. riječ serpo je korijen za zmiju. H i s se mijenjaju kod grč. i lat. (Helena=selena), kao kod perzijskog  i sanskrta. O 3. oku govori Matej u bibliji: "oko je svjetiljka tijelu. Ako ti je oko bistro cijelo će ti tijelo biti u svjetlu". Slično kaže i zmija u "Postanku" Adamu i Evi. U hebrejskom oči ne dolazi u množini, nego jednini, tako da je zmija njima govorila o "proširenju oka uz pomoć znanja". Što je i logično, jer Adam i Eva nisu bili slijepi. Pinealna žlijezda se još zove epifiza, zato je kršćanski blagdan epifanija ili bogojavljanje, javlja se bog u epifizi (zove se i Teofanija, teo/bog). Epiphanes=epi+phanes, Phanes/Protogonos je bio "sin božji", sličan Dionizu/Zagreju, Mitri i Serapisu rođen iz kozmičkog jaja oko kojeg se zmija omotala, riječ phane znači pojaviti se, zasvjetliti na grčki (na slici zmija sa glavom bika oko njega oko zodijaka). Sv. Epifanije je utemeljitelj pravoslavlja, a Bogojavljanje se slavi 6. siječnja (Božić dan poslije). A što se u biti slavi? Židov Epifanije je izvjestio da se 6. siječnja slavi u Aleksandriji rođenje Aiona (bog vremena, "zeleni čovjek") od strane djevice Kore (Perzefone). Tako imamo i epinikije, ode pobjedniku (epi+Nikea božica pobjede), u Grčkoj ih je pjevao pjesnik Pindar. U "Hipostazi arhonata", gnostičkom spisu iz Nag Hamadija Adamu je poslana sa neba Epinoia, da ga prosvjetli i probudi, skine mu veo sa lica (epifiza kao prosvjetljenje). Riječ epinoia bez samoglasnika tj. PN možemo povezati sa pine (češer), pneuma (božanski dah), pan (znači sve, Pan kao grčki bog sa frulom sa 7 cijevi, Pan kao kruh tj. mana božja...), paun, penta...U alkemiji sol se pročišćava od crvenkaste do bijele, koja se nalazi u češeru, zlatu ili grožđu (Dionizov tyrsus zato ima grozd). U kršćanskim bazilikama (mjesto obožavanje zmije) misom je upravljao episkop, i danas se to zadržalo u pravoslavlju.

Epifanija/bogojavljanje ili sveta 3 kralja, u Indiji se u čast Šive crta 3 horizontalne linije, trinetra na mjestu 3. oka, ili se crta Šivin trozubac trišula. Sveta 3 kralja su ida, pingala i šušumna koji donose poklone zlato, tamjan i smirnu/miru. Ovdje vidimo da krunskoj čakri odgovaraju tamjan i smirna/mira (kao i muladhari), a zlato je element krunske čakre, dakle imamo sva tri u krunskoj čakri. U makrokosmosu 3 kralja predstavljaju 3 zvijezde Orionovog pojasa koji prate Sirius (betlehemsku zvijezdu); sve ove zvijezde naviještaju tj. tvore liniju sa jutarnjim  izlazećim suncem koje za vrijeme zimskog solsticija počinje rasti jer od 25. 12. dani postaju duži, tad je bilo i Mitrino rođenje. Tada pokazuju na istok, čudno je u priči o magima iz Perzije da su pratili zvijezdu i išli prema istoku, kad znamo da su iz Perzije trebali ići prema zapadu.

Sunce se ujutro rađa iz majke zemlje ili mora, ženskih elemenata, Marija je zvana i "Kraljica mora" tj. Stella maris kao i Izida (kod Inka je zemlja bila pacha mama, a more mama qoca). Istu trojku imamo u priči o proroku Danijelu, 3 židovska dečka koja su se školovala za perzijske mage (3 kralja su bili isto magi), imali su židovska i kaldejska imena Mešah, Šedrah i Abednego. Ovo opet označava idu, pingalu i šušumnu jer su to imena sljedbenika kaldejskih muških i ženskih bogova, Sin i Ištar. Kad se nisu željeli pokloniti zlatnom kipu , u podnožju je upaljena peć u koju su bačeni. Nakon što je peć "7 puta zagrijana", momci su neokrznuti izašli iz nje. Ako je kip predstavljao babilonskog Bela (koji je Orion), onda peć možemo povezati sa zviježđem Orion koje je ispod njega u makrokosmosu. I samo Danijelovo babilonsko ime Baltazar (jedno od imena maga) se može sa Orionom povezati (Baal/Bel i Asar/Ausar što oboje znači Orion). Kad sam već kod Danijela, Nabukodonozor je prije ovog događaja usnuo san o kipu kojem je glava od zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh od bronce, gnjati od željeza, stopala od željeza i gline. Danijel je to protumačio kao kraljevstva koja se izmjenjuju, dolazi sve slabije i slabije. Ovo je opet iz Indije, radi se o kosmičkim dobima ili yugama: zlatno doba/krita ili satya yuga, srebrno doba/treta yuga, brončano doba/dvapara yuga i željezno doba/kali yuga u kojoj smo mi. Slično dijeli doba i grčki Hesod: zlatno, srebrno, brončano, doba heroja i željezno. Dobu heroja su pripadali polubogovi; Prometej je tako napravio čovjeka od gline. Asteci i Maye su govorili o suncima ili epohama; mi tako danas živimo u 5. epohi. Počevši od satya yuge koja je trajala 4x432000 godina ostale yuge su trajale redom: treta 3x432000 (treta je 3), dwapara 2x432000 (dvapara 2) i kali 432000. 432 0 000 000 je u Indiji jedan Brahmin dan. Rig veda ima točno 432 000 samoglsnika. U Sumeru, 10 kraljeva je do potopa vladalo 432 000 godina. Prema egipatskom Manetonu, trajanje svijeta je 2160 000. što je 5 x432 000. Pored 432 000 i 2160 ili 216 je sveti broj; toliko se sunce zadrži u svakom znaku tijekom Velike godine. 2160 x 2 je 432 000, 3 x720 je 2160. Izmjerimo li visinu Velike piramide i pomnožimo sa 432 00 dobijemo polarni radijus Zemlje. Pomnožimo li bazu Velike piramide sa 432 00 dobijemo ekvatorijalni opseg Zemlje. Sve ove brojke su i u najvećem budističkom hramu u Indoneziji Boroboduru: imamo 432 statue Bude na kvadratnim terasama, a preostale 72 su na kružnim terasama na vrhu. Čitavu zbirku obilaze 10 puta i prođu kraj Budinog lika 2160 puta.
Iz Indije je i Josifovo proročanstvo o 7 debelih i 7 mršavih krava; to su 7 viših i nižih loka koje zajedno čine 14 kozmičkih razina (zato imamo 7 stepenica u mitraizmu, zurvanizmu i gnosticizmu jer Krist se spušta kroz 7 sfera, kao što se Inana spušta kroz 7 vrata u podzemni svijet, u Islamu 7 vrata pakla i 7 neba..). I hermetici dijele svijet na 7 razina, od kojih svaka ima 7 podrazina. Kod Dogona, Zemlja je dio 7 donjih svijetova gdje na ostalima žive repata stvorenja, na gornjih 7 žive rogata. Slično su i gnostici govorili o gornjim eonima i 7 donjih eona koji su kao kopije; i u kabalističkom Drvu života imamo 10 sefira koje čine 7 razina i ispod je klipot; to je donji svijet kao odraz gornjeg.  Bilo je 14 postaja križnog puta, Jakob je služio Leah 7 god. i Rahelu 7 god, od Adama do poplave je 14 generacija, od poplave do dolaska u Egipat je 14 generacija, od dolaska do izlaska je 14 generacija., od Abrahama do Davida je 14 generacija, od Davida do babilonskog egzila 14 generacija, od egzila do Krista 14 generacija, Mojsije je stavio u arku samo po par nečistih životinja, čistih je stavljano 7 mužjaka i 7 ženki. ...David je bio 7 sin, a Solomon je bio njegov 7 sin; prema starim vjerovanjima 7 sin od 7 sina ima natprirodne moći. 14, 144 000 i 1440 su sveti brojevi; broj 1440 je anđeoski broj,  a ima 1440 minuta u danu. Venerin eon traje 1440 dana, Solomon je počeo raditi hram 1440 god. nakon potopa, Isus je rođen 1440 nakon prolaska kroz Crveno more. Ako podijelimo 144 000 sa 432 dobijemo 333,3333... Venerin ciklus traje 40 dana. zato se taj broj 101 puta spominje u bibliji. Također 49 i 28 su sveti brojevi. 7 puta 7 je 49, po budistima toliko je potrebno dana dok se duša ne utjelovi a i toliko je Buda proveo ispod Bo drva., taj broj se 2 puta spominje u bibliji.  4 puta 7 je 28, u židovskoj tradiciji je solarni ciklus 28 god. 28 je odjeljaka u kineskoj atrologiji, kao i u vedskoj astrologiji, jyotishu.To su lunarni odjeljci, nakshatre, zmijska kraljica Dana putuje kroz njih 28. Deveta nakshatra je interesantna, to je Ashlesha To je zmija Naga, predstavlja se sa sklupčanom zmijom. A njen vladar je Merkur ili Budh/budha indijski. 40 je isto broj koji se stalno ponavlja, znači transformaciju. Interesantno je da je u Sumeru 40 šara bilo 144 000 zemaljskih godina, tamo je 7 Anunaki ženka oplođeno.
I u Kolumbovom putovanju imamo simboliku; Kolumbo je krenuo iz Palos de la frontera (granična zmija) do otoka San salvador ili sveti spasitelj (salvador=živo zlato). Sa 3 broda. Kolumbo je golubica, šakti sila koji je bio na brodu koji isto simbolizira, Santa Marii. S njim su još išli Pinta (pingala muška) i Nina (znači djevojka, pravo ime broda je bilo Santa Klara. S. Klara je bila sljedbenica serafinskog reda, seraph=vatrena zmija).
VATIKAN ČEŠER SA 2 PTICE I 2 ŽIVOTINJE

EGIPAT ČEŠER SA 2 PTICE I 2 SFINGE
FRANJEVAC SA PINATOM (PINE) SA 7 KRAKOVA

ISIS I OZIRIS 
DIONIZOV TYRSUS
SUMERSKO DRVO ŽIVOTA, 7 ČAKRI SA SVAKE STRANE, 3 ČVORA KROZ KOJE IDU, VODA ŽIVOTA  I ČEŠER U RUKAMA 2 PTICE ANZU, I NA VRHU PROSVJETLJENI BOG SA KRILIMA
BUDA SA 7 ZMIJA


NINGISHZIDA
SITULA SA VODOM ŽIVOTA SA ZMIJAMA

SITULA SA BIKOVIMA

EURO 2016

Ceremonija otvaranja EURA je imala puno simbolike. Prvo vidimo građevinu sa propetim bijelim konjima. Oni su bili simboli sunca, unutrašnjeg prosvjetljenja tj. solarnog heroja koji dolazi sa konjem u Fenikiji, u Veneciji se u "La fenice" za vrijeme karnevala dovodi živi bijeli konj koji se propinje. Oko sunca kruži 12 zodijačkih znakova, unutar kruga je 6 znakova, sa vanjske strane kućice sunce i unutra saturn, kao na ovoj slici 1 dolje iz kabale (i ovo je ukradeno iz veda, na slici 2 je samsara). Mogu se vidjeti 6 tetramorfa, zmijoliki oblici i 12 jaja koja se izlegnu. Onda se zavjese sa konjima miču, i otvara se saturnova kugla sa prstenom, sve je u obliku heksagrama. Tama dolazi na mjesto sunca , okreću se oko njega u desnu stranu (tu o saturnu) Na davidovoj zvijezdi nastupa David Guetta (Židov). Na kraju nadlijeću avioni u obliku menore, sa jednom srednjom bijelom svijećom i sa svake strane po 3, crvene i plave, ista svjetla su na američkim policijskim automobilima.
slika 1
BHAVACAKRA IZ TIBETANASTAVAK SIMBOLOGIJA ZMIJE 2

  


4 komentara:

  1. Koncentrat podataka...Moćan Ste um, gospodine Ive Sarin..Oštrouman i pronicljiv

    OdgovoriIzbriši
  2. "Mojsije je stavio u arku samo po par nečistih životinja, čistih je stavljano 7 mužjaka i 7 ženki." Hmm, a Noa je otplovio u zavjetnom kovčegu sa 10 bozjih zapovjedi.

    OdgovoriIzbriši

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 2.5 Hrvatska.